ОП Клінічна фармація

Освітня програма “Клінічна фармація”

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Основи клінічної медицини

Клінічна фармакологія

Клінічна фармація та фармацевтична опіка

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Методологія та логіка наукових досліджень

Клінічне вивчення лікарських засобів

Клінічна фармація в кардіології

Клінічна фармація в дерматології

Клінічна фармація у клініці психічних хвороб

Клінічна фармація в педіатрії

Методи вивчення еквівалентності лікарських засобів