Загальна інформація

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації є однією з основних клінічних кафедр Національного фармацевтичного університету. Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, такі як «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Основи клінічної медицини», «Клінічна фармакологія», «Основи біоетики та біобезпеки» та інші, мають прикладне значення для подальшої успішної професійної діяльності провізора, які з’єднують й узагальнюють отримані студентами попередні фармацевтичні, біологічні та медичні знання.

Кафедра розташована за адресою вул. Григорія Скороводи, 27 (будівля НФаУ). На базі кафедри розташований Клініко-діагностичний центр;

Для успішного опанування дисциплін всі студенти забезпечені методичними матеріалами, які представлені у відповідному розділу сайта (Навчально-методична література). В якості наглядного матеріалу співробітниками кафедри створено та демонструється ряд навчальних фільмів. Заняття, в яких вивчається фармацевтична опіка пацієнтів, проводяться в спеціально обладнаному навчально-тренінговому класі практичної підготовки кафедри, що імітує «перший стіл» аптеки. Для підготовки до занять на кафедрі можна користуватися комп’ютерним класом і вільною Wi-Fi зоною.

Всі питання Ви можете задавати черговому викладачеві або черговому лаборанту нашої кафедри.

Телефон 706-30-59, 706-30-72. E-mail: clinpharm@nuph.edu.ua