Тематика кваліфікаційних робіт

 

 1. Удосконалення фармацевтичної опіки при … (перелік порушень самопочуття та патологічних станів, які співвідносяться з концепцією відповідального самолікування)
 2. Клініко-фармакологічне обґрунтування … (певної групи лікарських засобів) при лікуванні … (патологічного стану / захворювання)
 3. Клініко-фармацевтичний аналіз … (певна група лікарських засобів), які зареєстровані в Україні, та оптимізація інформаційно-консультаційної допомоги при їх відпуску
 4. Клініко-фармакологічний аналіз застосування … (певної групи лікарських засобів) при лікуванні … (патологічного стану / захворювання)
 5. Клініко-фармацевтичні аспекти раціональної фармакотерапії … (певного патологічного стану / захворювання)
 6. Дослідження клініко-фармацевтичних особливостей застосування … (певної групи лікарських засобів) у декретованих груп хворих та підходів до оптимізації фармацевтичної опіки
 7. Розробка підходів до удосконалення фармацевтичної опіки при відпуску … (певні ОТС-препарати) для застосування у дітей
 8. Оптимізація фармацевтичної опіки при відпуску лікарських засобів у … (певних) лікарських формах
 9. Клініко-фармацевтичний аналіз ефективності лікування … (певна група лікарських засобів або лікарських засобів / лікарського засобу) у хворих на … (певний патологічний стан / захворювання)
 10. Клініко-фармацевтичне обґрунтування застосування … (певна група лікарських засобів) при симптомах …. (назва) з урахуванням індивідуальних особливостей хворого та особливостей перебігу хвороби
 11. Клініко-фармакологічний аналіз фармакотерапії … (назва симптому / синдрому / патологічного стану)
 12. Клініко-фармакологічна оцінка раціональності застосування антибактеріальних лікарських засобів в … (певному регіоні, спеціалізованому відділенні, лікувально-профілактичному закладі)
 13. Аспекти раціонального застосування … (певна група лікарських засобів): експериментальне та клініко-фармацевтичне дослідження
 14. Актуальні питання фармацевтичної опіки при (перелік порушень самопочуття та патологічних станів, які співвідносяться з концепцією відповідального самолікування)
 15. Клініко-фармацевтичний аналіз ОТС-препаратів, які застосовуються в … (певна галузь медицини) та підходів до фармацевтичної опіки при відпуску їх хворим на … (відповідне захворювання)
 16. Місце та роль фармацевтичної опіки у профілактиці (перелік порушень самопочуття та патологічних станів, які співвідносяться з концепцією відповідального самолікування)
 17. Клініко-фармакологічний аналіз сучасних схем лікування … (назва патологічного стану / захворювання)
 18. Дослідження рівня якості надання фармацевтичної опіки …. (різні верстви населення – діти, особи похилого та старечого віку тощо), що страждають на … (перелік порушень самопочуття та патологічних станів, які співвідносяться з концепцією відповідального самолікування)
 19. Клініко фармацевтичний аналіз якості надання фармацевтичної опіки у аптечних закладах … (назва міста, регіону, області)
 20. Шляхи підвищення комплаєнсу хворих на … (назва хронічного захворювання)
 21. Роль фармацевта в забезпеченні раціонального лікування … (назва) синдрому у … (різні верстви населення – діти, особи похилого та старечого віку тощо)
 22. Обґрунтування застосування… (певної групи лікарських засобів) при … (патологічний стан / захворювання) з точки зору доказової медицини
 23. Клініко-фармацевтичні підходи вивчення еквівалентності препаратів… (назва активного фармацевтичного інгредієнту)