Кіреєв Ігор Володимирович

Кіреєв Ігор Володимирович

 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету

 

Кіреєв Ігор Володимирович Кіреєв Ігор Володимирович Кіреєв Ігор Володимирович Кіреєв Ігор Володимирович

 

 

 

 

Автобіографія:

КІРЕЄВ Ігор Володимирович (26.10.1962, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області) – доктор медичних наук, професор

Закінчив: Харківський державний медичний університет (1985 р., спеціальність: «Лікувальна справа», кваліфікація: лікар), Національний фармацевтичний університет (2001 р. спеціальність «Фармація», кваліфікація: провізор), Національний фармацевтичний університет (2015 р. спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація: магістр педагогіки), Національний фармацевтичний університет (2016 р. спеціальність «Адміністративний менеджмент», кваліфікація: менеджер з адміністративної діяльності), Національний фармацевтичний університет (2018 р. за спеціальністю «Маркетинг», кваліфікація: бакалавр з маркетингу), Народна українська академія (2020 р. за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: Германські мови та література (переклад включно), перша англійська), Національний фармацевтичний університет (2020 р. за спеціальністю «Маркетинг», кваліфікація: менеджер з маркетингу), Университет экономики и права «КРОК» (2022 р. за спеціальністю «Управління проєктами», кваліфікація: менеджер управління проєктами)

Працював: лікар-анестезіолог міської клінічної лікарні скорої медичної допомоги ім. проф. А.І. Мєщанінова (1986-1989), асистент кафедри рефлексотерапії Українського інституту вдосконалення лікарів (1989–1992), аспірант каф фармакотерапії ХФІ (1992–1994), асистент (1994–1995), доцент (1995–2002), докторантура (1997–2000), професор кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою Української фармацевтичної академії (2002–2004, 2008–2011), професор кафедри клінічної лабораторної діагностики (2004–2008); завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету (з 01.09.2011); директор Навчально-наукового інституту прикладної фармації (з 01.09.2020); професор кафедри фармакології та фармакотерапії Національного фармацевтичного університету (з 10.01.2022-31.08.2023). З 1.09.2023 завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету

Навчально-методична робота. Співавтор 22-х нових навчальних програм, 16 нових текстів лекцій, 16 методичних рекомендацій, 3 підручників, 3 навчальних посібників, електронного підручника,. Регулярно бере участь у науково – практичних семінарах та конференціях України та світу, у тому числі: США, Нідерланди, Бельгія, Франція, Сербія, Іспанія, Португалія, Монголія, Турція, Фінляндія, Польща, Австрія, Хорватія та ін. Є членом International Pharmaceutical Federation, European Society of Cardiology, ГО «Всеукраїнська асоціація донорства крові та трансфузійної допомоги», Член Центрального формулярного комітету МОЗ, ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини».

Науково-дослідна робота. Наукові напрямки досліджень: доклінічне вивчення фармакологічної активності вперш синтезованих сполук та екстрактів з рослинних субстратів; ефективність сучасних схем фармакотерапії у лікуванні хворих. Захистив докторську дисертацію на тему: «Оптимізація створення діуретичних і протизапальних засобів в ряду заміщених і анельованих похідних ксантину».  Співавтор та автор понад 612 наукових праць, серед них – 42 патентів, 128 авторських свідоцтва, 46 науково-методичні рекомендацій.

Наукова школа: Під керівництвом Кіреєва І.В. виконується 1 дисертаційна робота та 3  магістерська робота. Підготував 6-х кандидатів наук та 9 магістрів фармації

 

Підручники та довідники:

I.V. Kiryev, N.V. Zhabotynska, О.A. Riabova . Lectures of pharmacotherapy with pharmacokinetics: Tutorial for foreign students of higher education staff. Kharkiv : NUpH : 2019. – 140 p.

І.В. Кіреєв, О.О. Рябова, Н.В. Жаботинська та ін, В.Є. Кашута, М.В. Савохіна, Н.М. Трищук. Фармакотерапія з фармакокінетикою. Підручник для cтуд. закл. вищ. освіти.- Харків : НФаУ: 2020. – 388 с.

Ковальова А. М., Грицик Р. А., Кіреєв І. В., Очкур О.В. Природа лікує… Перспективи використання видів роду Полин в медицині. Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2021 – 152 с.

Навчальні посібники:

Самура Б.А., Мала Л.Т., Дунаєв В.В., Кіреєв І.В. Фармакотерапія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: вид.НфаУ, Золоті сторінки, 2002. – 224 с.

І.В. Кіреєв, Рябова, Н.В. Жаботинська, М. В. Савохіна, В. Є. Кашута, Н. М. Трищук. Лекції з першої долікарської допомоги : навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Харків : НФаУ, 2020. – 110 с.

І.В. Кіреєв, Рябова, Н.В. Жаботинська, М. В. Внутрішні хвороби. Практикум : навч. посібник для здобувачів вищої освіти спец.- НФаУ.- Харків : НФаУ, 2021.- 85 с.

І.В. Кіреєв, О.О. Рябова, Н.В. Жаботинська, В.Є. Кашута, Н.М. Трищук, М.В. Савохіна. Перша долікарська допомога: навч. посіб. для вищ. навч. закл. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2016.- 208с

І.В. Кіреєв, Рябова, Н.В. Жаботинська, М. В., Цеменко К.В., Толмачова К.С. Хірургічні хвороби. Практикум : навч. посібник для студ.- 121 с.

І.В. Кіреєв, Жаботинська, М. В., Цеменко К.В., Толмачова К.С. Практикум з основ пульмонології: навч. посібник для студ. закладів вищої освіти.- 61 с.

І.В. Кіреєв, Жаботинська Н.В., Цеменко К.В., Толмачова К.С. Практикум з основ кардіології: навч. посібник для студ. закладів вищої освіти.- 57 с.

Методичні рекомендації:

І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська, М. Г. Бакумен-ко, І. Б. Кніженко. Фармакотерапія інфекцій сечової системи у вагітних : метод. рек. для лікарів.- Х. : НФаУ, 2016. – 16 с.

І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська, В. Є. Кашута. Ознайомча медична практика : метод. рек. для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заоч. форми навч. – Х. : НФаУ, 2016. – 77 c.

І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. Псоріаз: етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика, сучасна фармакотерапія метод. рек. для лікарів.- Х. : НФаУ, 2016. – 40 с.

І. В. Кіреєв, О.О. Рябова, Н. В. Жаботинська. Епідеміологія, діагностика, фармакотерапія і профілактика грипу сезону 2016-2017.- Х. : НФаУ, 2017. – 36 с.

І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська. Антибіотикоасоційована діарея: метод. рек. для лікарів.Х. : НФаУ, 2017. – 40 с.

І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська. Сучасна фармакотерапія негоспітальної пневмонії. Профілактика та лікування антибіотикоассоційованої діареї : метод. рек. для лікарів.- Х. : НФаУ, 2017. – 48 с

І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська. Сучасна фармакотерапія негоспітальної пневмонії у дітей. Профілактика та лікування антибіотикоассоційованої діареї у дітей: метод. рек. для лікарів .- Х. : НФаУ, 2017. – 68 с

І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська, В. Є. Кашута. Ознайомча медична практика : метод. рек. для здобув. вищ. освіти спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заоч. форми навч.-Х. : НФаУ, 2017. – 80 c.

І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. Кіреєв І. В. та ін. / Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Нова система стан-дартизації медичної допомоги в Україні. Фармакотерапія захворювань центральної i периферичної нервової системи.: метод. рек. для викладачів.- Х. : НФаУ, 2018.- 48 с.

І. В. Кіреєв, М.В. Савохіна. Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань центральної i периферичної нервової системи та психічних розладів: метод. рек. для викладачів.- Х. : НФаУ, 2018. 44с.

І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи: атеросклероз, ішемічна хвороба серця: метод. рек. для викладачів.- Х. : НФаУ, 2018. 44 с.

І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія, гіпертонічні кризи: метод. рек. для викладачів. Х. : НФаУ, 2018. – 40 с.

І. В. Кіреєв, Н. В.Жаботинська. Фармакотерапія захворювань крові: метод. рек. для викладачів.- Х. : НФаУ, 2019. – 44 с.

І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. Пієлонефрити. Сучасна діагностика та фармакотерапія: метод. рек. для здобувачів вищої освіти та лікарів. Х. : НФаУ, 2019. – 20 с.

І. В. Кіреєв, О.О. Рябова, Н. В. Жаботинська. Грип та ГРВІ: клініка, діагностика, сучасна етіотропна та патогенетична фармакотерапія: метод. рек. для здобувачів вищої освіти та лікарів.- Х. : НФаУ, 2019. – 24 с.

І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. Фармакотерапія алергічних захворювань: метод. рек. для викладачів.- Х. : НФаУ, 2019. – 36 с.

І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. Фармакотерапія інфекційних захворювань: метод. рек. для студ. – Х. : НФаУ, 2019. – 48 с.

І.В. Кіреєв, О.О. Рябова. Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Методичні реко-мендації для студентів. – Х. : НФаУ, 2020. – 12 с.

І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення Домедична допомога: метод. рек. для викладачів. Х. : НФаУ, 2020. – 56 с.

І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. Організація цивільного за-хисту лікувальних та фар-мацевтичних закладів : метод. рек. для викладачів – Х.: НФаУ, 2020.–40 с.

С.Ю. Штриголь, І.В. Кіреєв, Н.В. Жаботинська, О.О. Рябова. Реабілітаційні заходи при COVID-19: метод. рек. для орг. сам. роботи здобувачів вищої освіти.- Харків :  НФаУ, 2022.- 24 с.

Статті у фахових іноземних наукових виданнях

Verkhovodova Y, Kireyev I, Ko-shovyi O, Myha M, Osolodchenko T. The effect of common sage extracts on the intestinal microbiota in experimental infec-tious colitis. Georgian Med News. 2020;(301):165-170.

  1. Chaika, O. Koshovyi, A. Raal, I. Kireyev, A. Zupanets, V. Odyntsova. Phytochemical profile and pharmacological activity of the dry extract from arctostaphylos uva-ursi leaves modified with phenylalanine. -Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science» №6 (28)2020. -С.- 74-84

Igor V. Kireyev, Natalia V. Zhabotynska, In-na V. Vladimirova, Lilia V. Ocheredko. Prevention of asthenic syndrome as concomitant circumstаins in post covid-19 patients. Wiadomości Lekarskie, Volume lxxiv, Issue 5, may 2021. – С -1104-1108

Hrytsyk RA, Kutsyk RV, Yurchyshyn OI, Struk OA, Kireev IV, Grytsyk AR. The investigation of antimi-crobial and antifungal activity of some Artemisia L. species.(2021) Pharmacia 68(1): 93–100.

Oleh Koshovyi, Ain Raal, Igor Kireyev, Nadiya Tryshchuk, Tetiana Ilina, Yevhen Roma-nenko, Sergiy M. Kovalenko, Natalya Bunyatyan. Phytochemical and Psychotropic Research of Motherwort (Leonurus cardiaca L.).- Modified Dry Etracts. Plants, 2021, 10(2), стр. 1–17, 230

Oleksandr Stremoukhov, Oleh Koshovyi, Mykola Komisarenko, Igor Kireyev, Andriy Gudzenko, Michal Korinek, Tsong-Long Hwang, Meng-Hua Chen, Olha Mykhailenko. Phytochemical research and anti-inflammatory activity of the dry extracts from northern highbush blueberry leaves.- Scientific Journal «Science Rise: Pharmaceutical Science», No2(30) 2021. С. – 40-48.

Drogovoz S. M., Kalko K. O., Hailat I. A., Ivantsyk L. B., Kireyev I. V. Carboxytherapy as an alternative off lable method for diabetes mellitus treatment: a review.- Pharmacologyonline, vol.1, April 30, 2021. – С. – 447-455

  1. Kravchenko, O.Krasilnikova, Ain Raal, M.Mazen, N. Chaika, A.Grytsyk, O.Koshovyi. Arctostaphylos uva-ursi L. leaves extract and its modified cysteine preparation for the management of insulin resistance: chemical analysis and bioactivity.- Natural Products and Bioprospecting volume 12, Article number: 30 (2022)

Zhabotynska, N.V., Bakumen-ko, M.G. Rehabilitation in post COVID-19 neurological syndrome.- Acta Balneologica 2022;1(167):11-16

Karyna Tsemenko, Karyna Tolmacheva, Igor Kireyev, Inna Vladymyrova, Natalia Zhabotynska. Study of the uroantiseptic activity of the complex of glycosides of phenolic compounds from lingonberry leaves in complex with the arginine amino acid.- ScienceRise: Pharmaceutical Science . No 4(44)2023.- p. 39-45.

Статті у фахових вітчизняних наукових виданнях

Кіреєв І. В., Шахватова Н.М., Волковой В.А., Фоміна Г.П. Вивчення протигіпоксичної дії таблетованої форми комплексу біологічно активних речовин Latyrus sativus L. ФАРМАКОМ №1/2, 2011. – С. 77-79.

Б.А. Самура, Кіреєв І. В.,  О.М. Литвинова, В.А. Волковой. Дослідження діуретичної активності похідних 3-метил-7-алкіл-8-морфоліноксантинів.- Український журнал клінічної та лабораторної медицини, №3, 2011. – С. 156-159.

Lebid L.V., Kireev I.V., Poteyko P.I., Lyashenko A.A., Sokol K.V. Clinical course and efficacy of TB treatment during the epidemic of tuberculosis in the Kharkiv region. -Annals of Mechnikov institute № 3, 2012. Р.5-11

Л. В. Лебідь, І. В. Кіреєв, О. О. Ляшенко. Ефективність стаціонарного етапу лікування хворих на туберкульоз легень.- «Вісник Вінницького національного медичного університету». – 2013. – Т.17., №1. – С. 210-213.

Л.В. Деримедвідь, С.М. Дроговоз, Е.В. Матвєєва, І.В. Кіреєв, В.П. Вереїтинова. Нефротоксичність як прояв побічної дії ліків.- Український біофармацевтичний журнал. – Хар-ків: НФаУ, 2014. – 2014 р. – С. 59-61.

Kireyev I.V., Kolisnyk S.V., Tryshchuk N.M., Sytnik K.M. The study of the anxiolytic activity of new derivatives of benzilik acid. – Вісник фармації. – Х: НФаУ, 2016. – № 2(86). – С. 51-53

Upyr T.V., Tolmachova K.S., Koshovyi O.N., Komisarenko A.M., Kireev I.V. The study of the chemical composition and the pharma-cological activity of the poly-saccharide complex obtained from ledum palustre.- Вісник фармації. – Х: НФаУ, 2016. – № 3(87). – С. 32-35

  1. M. Tryschuk, I. V. Kireyev, S. V. Kolisnyk, K. M. Sytnik. Determination of toxicity of new benzilic acid derivatives.- Вісник фармації. – Х: НФаУ, 2016. – № 4(88). – С. 59-61

Вовк Г.В., Мыга М.М., Кошевой О.Н., Верховодова Ю.В., Киреев И.В. Фітохімічне та фармакологі-чне дослідження дистиляційної витяжки з листя шавлії лікарської.- Український біофармаце-втичний журнал. – Харків: НФаУ, 2016. – №1 (42). – С. 51-54.

Kyreev I.V., Zhabotinska N.V., Kazarinova M.V. Efficiency methods of physical rehabilitation of osteochondrossis of the lumbar spine.- Анали Мечниківського Інституту.-№ 1 – 2017. – С. 101 – 103.

Tryschuk N.M.,Kireyev I.V., Kolisnyk S.V., Sytnik K.M. The effect of benzilic acid derivatives on the pain threshold using the “hot plate” test.- Вісник фармації, – Х: НФаУ, 2017. – № 2 (90). – с. 63-66.

Н.М.Трищук, І.В.Кіреєв, С.В.Колісник, К.М.Ситнік. Діуретична активність похі-дних бензилової кислоти.- Вісник фармації.- № 3.- 2018.- С.60-64.

Н.М.Трищук, І.В.Кіреєв, С.В.Колісник. Дослідження впливу похідних бензилової кислоти на фізичну витривалість лабораторних тварин в тесті вимушеного плавання.- Вісник фармації.- № 3.- 2018.- С.35-39

Є. А. Романенко, О. М. Кошовий, І. В. Кіреєв, Н. М. Трищук, Т. В. Ільїна, Н. В. Бородіна. Дослідження взаємозв’язків між вмістом основних груп БАР у настойці собачої кропиви (Leonurus cardiaca) трави та її психотропною активністю.- Український біофармацевтичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 69-74

Грицик Р.А., Кіреєв І.В., Струк О.А. Доказова фармація: фармакологічні властивості екстрактів полину гіркого та полину звичайного. – Фармаком. – 2018. – № 3 – С. 33 – 38.

Грицик Р.А., Струк О.А., Кіреєв І.В., Іваночко В.М. Вивчення гострої токсич-ності та гепатопротекторної активності екстрактів полину гіркого та полину звичайного.- Фармацевтичний часопис. – 2019. – № 2 (50). – С. 67 – 75.

I.V. Kiryev, N.V. Zhabotynska, O.A. Ryabova. Methodological approaches to organization of teaching course “the first responder “in the national university of pharmacy.- Соціальна фармація – 2019. – № 2. – С. 11-16

Цеменко К.В., Кіреєв І.В., Ко-шовий О. М. Оцінка емоційно-поведінкової реактивності у щурів після введення комплексу брусниці звичайної в комбінації з аргініном. Український біофарма-цевтичний журнал. 2019, № 1 (58). С.50-54.

Цеменко К.В., Кіреєв І.В., Кошовий О. М. Визначення гострої токсич-ності галенових та новога-ленових фітосубстанцій з листя брусниці звичайної. – Ukraïns’kij bìofarma-cevtičnij žurnal, No. 2 (59) 2019/ – C. 65-70

Tsemenko K.V., Kireev I.V., Komissarenko M.A., Koshovyi O.M. The study of the analgesic ac-tivity of the modified extract from Vaccinium vitis-idaea leaves. The Pharma Innovation Journal.2019, № 8(4). P.929-931

Tsemenko K.V.,  Koshovyi O.M., Kireev I.V. The study of the analgesic ac-tivity of the modified extract from Vaccinium vitis-idaea leaves. – The Pharma Innovation Journal.2019, № 8(4). P.929-931

  1. S.Tolmachova, I. V. Kireyev, T. P. Osolodchenko, O. M. Koshovyi. Antibacterial action of the phytosubstances from Ledum palustre shoot.- Annals of Mechnikov’s Institute. – Електрон. журн. – 2019. – № 1. – С. 36-39

Толмачова К.С., Кіреєв І. В., Ко-шовий О. М. Упир Т.В. Дослідження протизапальної активності полісахаридного комплексу з пагонів Багна звичайного.- Ukraïns’kij bìofarma-cevtičnij žurnal, No. 2 (59) 2019. – С. 71-74

Kiryev I.V., Zhabotynska N.V. Modern pharmacotherapy of chronic hepatitis C depending on the genotype of the hepatitis C virus.- Аннали мечніковського інституту – 2019. – № 2. – С. 44-47

М. М. Мига, Ю. В. Верховодова, О. М. Кошовий, І. В. Кіреєв, Т. В. Ільїна. Фітохімічний профіль та протизапальна активність сухих екстрактів з листя шавлії лікарської. Фітотерапія. Часопис №4. 2019. С 38-41.

Kireyev I.V., Zhabotynska N.V. Modern pharmacotherapy of chronic hepatitis C in patients who failed to achieve sus-tained virologic response.- Аннали мечніковського інституту – 2020. – № 2.- р. 35-38

Ю.В. Верховодова, І. В. Кіреєв, А. М. Комісаренко. Порівняльне фармакогнос-тичне та фармакологічне дослідження листя Salvia verticillata та Salvia officinalis для встановлення перспек-тиви створення нового лікарського засобу. Актуальні питання фар-мацевтичної і медичної науки та практики. 2020. Т. 13, No 1(32). С. 61–71.

Н. Б. Чайка, О. М. Кошовий, М. А. Комісаренко, І. В. Кіреєв, Г. Б. Кравченко. Параметри стандартизації модифікованих екстрактів мучниці звичайної листя.- Український біофармаце-втичний журнал, № 4 (65) 2020. С. – 16-23

Zhabotynska N.V., Kireyev I.V.  Аdditional education as a way to increase qualification in people with professional experience.- ScienceRise: Pedagogical Education – 2020. – № 4(37). – С. 40-44

Цеменко К.В., С.А.Гращенкова, Т. К. Юдкевич, К.С.Толмачова, О. П. Єрьомін, І. О. Лебединець. Дослідження лікувальної дії галенового фітокомплексу з пагонів Багна звичайного за гематологічними та біохімічними показниками в щурів з гострим бронхітом.- Фармакологія та лікарсь-ка токсикологія, Том 15 № 5 (2021) – с. 298–304

Кіреєв І.В., Жаботинська Н.В. Реабілітація хворих с COVID19: огляд проблем та пошук шляхів їх вирішення.- Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2021. –№11 (30).

Karyna Tol-machova, Igor Kireiev, Oleg Koshoviy, Svetlana Grashchenkova, Taras Upyr. Experimental study of the influence of a neogalenical phytocomplex from the shoots of ledum palustre on the course of acute bronchitis disease in rats.- «EUREKA: Health Scienc-es», (2021), Tallinn, Num-ber 2.  – P. 64-72

Очередько Л. В., Гнатюк В. В., Кірєєв І. В. Ігри та фізичні вправи низь-кої інтенсивності у фізичній терапії дітей з ослабленим здоров’ям.- Науковий часопис Наці-онального педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 4 K(132) 21. – с. 139-144

Н. Б. Чайка, О. М. Кошовий, Матар Мазен, А. Б. Кравченко, А. М. Ковальова, І. В. Кіреєв. Перспективи створення нового лікарського засобу для корекції метаболічного синдрому на основі БАР мучниці звичайної листя.- Український біофармаце-втичний журнал, № 1 (66) 2021. С. – 46-52

Кіреєв І. В., Жаботинська Н.В. Вивчення впливу дотримання сучасних рекомендацій щодо антигіпертензивної терапії на комплаєнс пацієнтів з артеріальною гіпертензією.- Соціальна фармація в охороні здоров’я – 2022. – Т.8, № 1. – С. 27-33

Жаботинська Н.В., Рябова О.О., Цеменко К.В., Карабут Л.В. Вплив вибору методів фізичної реабілітації на прогресування артеріальної гіпертензії.- Соціальна фармація в охороні здоров’я – 2022. – Т.8, № 2 . – С. 28-34

  1. Kravchenko, O.Krasilnikova, Ain Raal, M.Mazen, N. Chaika, A.Grytsyk, O.Koshovyi. Arctostaphylos uva-ursi L. leaves extract and its modified cysteine preparation for the management of insulin resistance: chemical analysis and bioactivity.- Natural Products and Bioprospecting volume 12, Article number: 30 (2022)

Штриголь С.Ю., Рябова О.О., Жаботинська Н.В., Литвиненко Г.В., Карабут Л.В. Сучасні підходи до кардіореабілітації хворих на гострий коронарний синдром.- Соціальна фармація в охороні здоров’я – 2022. – Т.8, № 1 с.27-32

Хиджази Х., Кіреєв І.В., Цеменко К.В., Хижняк В.М. Фармакологическое экспериментальное изучение экстракта из семян африканского манго как средства для лечения ожирения.- Соціальна фармація в охороні здоров’я – 2022. – Т.8, № 3.- с. 32-33.

 

Дисциплини, які викладає доктор наук.

Відповідно до педагогічного навантаження Кіреєв І.В. викладає такі навчальні дисципліни як «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», для студентів денної та заочної форми навчання та іноземних громадян спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Кіреєв І.В. читає лекції та проводить заняття у тому числі англійською мовою з дисциплін «Фармакотерапія з фармакокінетикою». Приймає участь у підготовці методичного забезпечення, у тому числі мультимедійного, за дисциплінами: фармакотерапія з фармакокінетикою, перша долікарська допомога.

 

Хобі: кульова стрілянина, стендова стрільба, плавання та фітнес.