Історія кафедри

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації (до 2004 р. — клінічної фармації, до 2013 р. — клінічної фармакології та фармацевтичної опіки) є першою в Україні кафедрою, на якій започатковано клінічний напрямок професійної підготовки фахівців з вищою фармацевтичною освітою у гармонізації з прогресивним досвідом Австрії, Німеччнини,3 Канади та інших країн.

Наприкінці ХХ — початку ХХІ ст., коли стрімко «еволюціонують» відносини у трикутнику «лікар — провізор — пацієнт», поширюється мережа Internet з її безмежними інформаційними можливостями, розвивається ринок безрецептурних лікарських препаратів, Всесвітня організація охорони здоров’я формулює стратегію «Фокус на пацієнта», а концепція «відповідального самолікування» набуває все більшого визнання, ключова функція фармацевта (провізора) в аптеці переходить від сфери виготовлення, зберігання та контролю якості ліків до сфери інформаційно-консультаційних послуг, залишаючи далеко позаду класичні види діяльності та обов’язки.

У зв’язку з цим виникає необхідність формування у фармацевта (провізора) навичок спілкування з пацієнтом із питань первинної оцінки його стану, можливості відповідального самолікування, раціонального вибору безрецептурного лікарського препарату і моніторингу його ефективності і безпеки засадах та з дотриманням принципів належної фармацевтичної опіки. До того ж зростаючий асортимент рецептурних засобів зумовлює потребу у більш щільному контакті провізора з лікарем, проведенні інформаційно-консультаційної роботи в умовах стаціонару, біля ліжка хворого; моніторингу клінічної ефективності та безпеки ліків з фармакоекономічною оцінкою; роботі зі створення локальних формулярів.

Таким чином, на початку 90-х років в Україні сформувалися підстави для реформування системи фармацевтичної освіти з розвитком нового напрямку «клінічна фармація».

9 березня 1993 р. за наказом № 88 ректора Української фармацевтичної академії В. П. Черних була створена кафедра з відповідною назвою, 27-річний шлях якої можна характеризувати гаслом «ініціатива та новації».

Історія кафедриФундатором та незмінним очільником кафедри з 1993 р. є Ігор Альбертович Зупанець — професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України. За видатні досягнення та значний особистий внесок у розвиток вітчизняної фармацевтичної галузі, сумлінну працю та високий професіоналізм згідно Указів Президента України №396/2020 від 19 вересня 2020 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фармацевтичного працівника» та №10/2017 від 21 січня 2017 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України» завідувача кафедри, професора Зупанця І. А. нагороджено Орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступеня. Під керівництвом професора І.А. Зупанця на кафедрі розвивається науковий напрямок — створення нових лікарських засобів метаболітного типу дії на основі аміноцукрів, їх похідних та комбінацій; проведення клінічних випробувань оригінальних та генеричних лікарських засобів, в тому числі вивчення біоеквівалентності генериків.

Науково-педагогічний склад:

Сьогодення кафедри — 26 співробітників, серед яких: 6 докторів наук; 16 кандидатів наук,
3 старших лаборанти. Вчене звання професора мають 5 осіб, доцента — 9 осіб.

 

Історія кафедри1998 р.  Історія кафедри 2003 р.

 

Історія кафедри2008 р. Історія кафедри 2012 р.

Історія кафедри 2019

У різні роки на кафедрі працювали:

Хвисюк Вікторія Володимирівна (1993-1994 рр.), Кривобік Віктор Іванович (1993-1994 рр.),
Плющ Сергій Іванович (1993-1997 рр.),
Шляєва Інга Євгеніївна (1993-1997рр.),
Жегунова Галина Петрівна (1993-1998 рр.), Цубанова Наталія Анатоліївна (1997-1998 рр.), Жмуро Олексій Валентинович (1997-1999 рр.), Туляков Владислав Олександрович (2001-2002 рр.), Корж Олексій Миколайович (2001-2003 рр.), Бездітко Наталія Володимирівна (1994-2004 рр.), Зайченко Ганна Володимирівна (1998-2004 рр.), Горленко Наталія Василівна (2004-2008 рр.), Леонт’єв Дмитро Вікторович (2007-2009 рр.),
Брунь Лідія Володимирівна (2007-2010 рр.), Резуненко Юрій Костянтинович (2000-2013 рр.), Єрмоленко Тамара Іванівна (2012-2014 рр.), Колоусова Ольга Григорівна (1997-2016 рр.), Грінцов Євген Федорович (1997-2018 рр.), Рудик Юрій Степанович (2006-2020 рр.) та інші.

Історія кафедри

Кафедра сьогодні:

Зупанець Ігор Альбертович (з 1993), Попов Сергій Борисович (з 1993), Місюрьова Світлана Вікторівна (з 1993), Пропіснова Вікторія Володимирівна (з 1993), Безугла Наталія Петрівна (з 1994), Семенов Андрій Миколайович (з 1995), Отрішко Інна Анатоліївна (з 1999), Андрєєва Олена Олександрівна (з 2000), Тарасенко Ольга Олександрівна (з 2000), Шебеко Сергій Костянтинович (з 2001), Зупанець Катерина Олександрівна (з 2003), Сахарова Тетяна Семенівна (з 2003), Зімін Станіслав Михайлович (з 2003), Мороз Володимир Анатолійович (з 2004), Ткаченко Катерина Михайлівна (з 2005), Жулай Тетяна Станіславівна (з 2006), Тимченко Юрій Володимирович (з 2006), Герасименко Олена Володимирівна (з 2007), Вєтрова Катерина Вікторівна (з 2008), Давішня Наталія Володимирівна (з 2011), Доброва Вікторія Євгеніївна (з 2013), Ратушна Ксенія Леонтіївна (з 2013), Попов Олексій Сергійович (з 2014).

 

Гортаючи сторінки історії (основні віхи):

Кафедра клінічної фармації заснована в березні 1993 року. Наказом 349к «Про реорганізацію кафедр» від 20.05.2013 р. перейменована в кафедру клінічної фармакології та клінічної фармації.

Свою освітню діяльність кафедра розпочала з викладання в 1993 р. у студентів спеціальності «Фармація» нової дисципліни «Клінічна фармація», методологія якої принципово відрізнялась від такової інших клінічних дисциплін. Було зроблено акцент на симптоми і синдроми найбільш поширених захворювань людини, з якими провізор зустрічається в своїй повсякденній практиці, а також принципи раціонального використання ліків у індивідуального хворого. Поступово дисципліна трансформувалась, набувала нової структури та змісту. Вперше в Україні та країнах СНД саме на кафедрі КФКФ заговорили про фармацевтичну опіку як складову клінічної фармації та головний напрямок професійної діяльності провізора загального профілю.

Сьогодні кафедра відповідає за викладання 38 навчальних дисциплін і проведення 5 навчальних, виробничих практик та стажування магістрів. Кафедра КФКФ готує магістрів та бакалаврів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» за освітніми програмами «Фармація» «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Клінічні дослідження», 224 «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика», 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент клінічних досліджень», в тому числі іноземних здобувачів вищої освіти на англійській мові. Нормативні, а також вибіркові дисципліни, спрямовані на удосконалення роботи клінічного провізора в спеціалізованих стаціонарах (Клінічна фармація в кардіології, в педіатрії, в клініці психічних захворювань, в онкології, в дерматології), викладаються із залученням досвідчених фахівців практичної медицини, докторів наук, професорів відповідного профілю. Навчання здобувачів здійснюється на базах лікувально-профілактичних установ — безпосередньо у ліжка хворого.

Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 86 від 26.02.2003 р. «Про затвердження примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» та Наказу МОЗ України № 762 від 27.12.2005 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я від 26.02.2003 р. № 86» кафедра КФКФ НФаУ є опорною за наступними навчальними дисциплінами: «Клінічна фармація» підготовки фахівців за спеціальностями (освітньо-професійними програмами) «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»; «Фармацевтична опіка» підготовки фахівців за спеціальністю  (ОПП) «Клінічна фармація»; до 2005 р. з дисципліни «Лабораторна та функціональна діагностика» підготовки фахівців за спеціальностями (ОПП) «Фармація» та «Клінічна фармація». Остання дисципліна викладалася на кафедрі у 1999-2004 рр., навчально-методичне підгрунтя та забезпечення було опрацьовано доцентами С. В. Місюрьовою та Пропісновою В.В.

Досвід викладання лабораторної та функціональної діагностики кафедрою КФКФ надав можливість вперше в НФаУ отримати в 2001 р. ліцензію на право проводити освітню діяльність за напрямком «Медицина» з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня — «бакалавр» спеціальності «Лабораторна діагностика».

Кафедра КФКФ продовжує діяльність в галузі лабораторної діагностики, що знайшло відображення у створенні за Наказом НФаУ № 832к від 06.12.2007 р. Лабораторії клінічної діагностики (завідувач — доцент Місюрьова С.В.), яка активно бере участь як в проведенні клінічних досліджень лікарських засобів, так і організації навчального процесу магістрів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» ОП «Лабораторна діагностика» (проведення практики, стажування, виконання магістерських робіт).

Найбільш вагомим досягненням кафедри КФКФ в галузі розвитку та удосконалення фармацевтичної освіти є участь у розробці концепції, створенні законодавчої, нормативної та навчально-методичної бази для ліцензування вперше в Україні нової фармацевтичної спеціальності «Клінічна фармація» в 1999 р. і успішного впровадження в практичну охорону здоров’я вперше серед країн СНД фахівця нового покоління — клінічного провізора. В 1999 р. професію «Провізор клінічний» введено Міністерством праці і соціальної політики України до Державного класифікатора професій з кодом 2224.2. В 2002 р. затверджена Кваліфікаційна характеристика спеціаліста — клінічного провізора, а також інтернатура з клінічної фармації. Згідно Наказу МОЗ України № 33 від 23.02.2000 р. посада клінічного провізора введена в структуру лікувально-профілактичних закладів, Наказом МОЗ України № 385 від 28.10.2002 р. посада клінічного провізора затверджена серед провізорських спеціальностей у закладах охорони здоров’я — в аптеках, а згідно Наказу МОЗ України №723 від 31.10.2011 — внесена до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

У галузі навчально-методичної літератури для нової спеціальності можна відмітити новаторські розробки колективу кафедри КФКФ: підручник «Клінічна фармація: фармацевтична опіка», атласи з фармацевтичної опіки, навчальні посібники «Основи клінічної медицини: симптоми і синдроми в практичній фармації», якими сьогодні користуються не лише здобувачі вищої освіти з НФаУ, а також багатьох медичних ВНЗ України і близького зарубіжжя (Казахстану, Вірменії). Деякі з методичних розробок отримують визнання на державному рівні і стають підгрунтям для створення законодавчих актів, як наприклад, розроблені у співпраці з Державним експертним центром МОЗ України перші в світі «Протоколи провізора (фармацевта)», затверджені Наказом № 284 від 16.05.2011 р. (остання редакція — Наказ МОЗ України № 875 від 11.10.2013 р.).

В 2020 році співробітниками кафедри (проф. Сахарова Т. С., доценти Пропіснова В. В., Андрєєва О. О., Безугла Н. П., Місюрьова С. В., Отрішко І. А., асистент Ткаченко К. М.) проведена робота щодо редакції затверджених протоколів та розробки Проєктів нових стандартів фармацевтичної опіки, які подано до Державного експертного центру МОЗ України на рецензію та затвердження.

Набутий досвід з впровадження клінічної фармації як освітнього і наукового напрямку активно презентувався та оприлюднювався кафедрою КФКФ у рамках періодичних науково-практичних заходів з міжнародною участю. В 2000 р. кафедрою КФКФ були організовані і проведені: I науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічна фармація в Україні: стан та перспективи розвитку» та науково-практичний семінар «Клінічна фармація в Україні: юридичні і правові аспекти». Надалі такі заходи стали регулярними та викликали великий інтерес серед колег із Запорізького, Львівського, Дніпропетровського, Кримського, Івано-Франківського, Тернопільського та ін. медичних університетів. У результаті спілкування і допомоги з боку НФаУ спеціальність «Клінічна фармація» була відкрита в 7‑ми медичних ВНЗ України.

21-22 березня 2013 р. в місті Харкові на базі Національного фармацевтичного університету за ініціативою та безпосередній організації кафедри відбувся ювілейний Національний конгрес «Клінічна фармація: 20 років в Україні».

Метою конгресу було підведення підсумків 20-річної праці, обговорення актуальних питань клінічної фармації і клінічної фармакології, відповідального самолікування і принципів фармацевтичної опіки, питань професійної підготовки клінічного провізора і його ролі в закладах охорони здоров’я, на фармацевтичних підприємствах, в фармацевтичних представництвах.

Окрім українських фахівців фармацевтичної галузі в роботі конгресу взяли участь представники близького та далекого зарубіжжя: колеги з Австрії, Білорусі, Великобританії, Вірменії, Грузії, Ірландії, Казахстану, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Узбекистану, Франції, Чехії, Швейцарії.

Конгрес дозволив заявити про українську клінічну фармацію в світі, зміцнити існуючі та створити нові міжнародні зв’язки із світовими та європейськими лідерами фармацевтичної науки та практики. Сьогодні кафедра КФКФ співпрацює з такими відомими міжнародними стейкхолдерами, як ТОВ Біонорика СЄ (Німеччина), компанія Servier (Франція), SPRI Clinical Trials (США), CRO «Cromos-pharma».

У 2000 р. заслуги кафедри КФКФ у розвитку однойменного напряму були оцінені за кордоном і завідувач кафедри, професор Зупанець І. А. був прийнятий в члени Європейського товариства клінічних фармацевтів.

З 2010 року при Міністерстві охорони здоров’я України працює Експертна проблемна комісія «Клінічна фармакологія та клінічна фармація» МОЗ та НАМН України. Обов’язки Голови комісії виконує професор Зупанець І. А., секретаря — доцент кафедри Тарасенко О. О. (наказ МОЗ та НАМН України № 219/12 від 11.03.2010 р.)

У 2014 році, після розгляду на Генеральній Ассамблеї PCNE, було прийняте позитивне рішення про вступ кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету до Європейського товариства з фармацевтичної опіки (Pharmaceutical Care Network Europe).

У продовження навчально-методичної діяльності в галузі підготовки фахівців затребуваних та актуальних спеціальностей, ще на початку 2010 р. кафедра виступила з новаторською ідеєю ліцензування нової спеціальності в напрямку клінічних випробувань. В 2018-2019 рр. під керівництвом проф. І.А.Зупанця ініціативною групою у складі проф. Добрової В.Є., проф. Попова С.Б., доц. Андрєєвої О.О., доц. Безуглої Н.П., доц. Тарасенко О.О. розроблена авторська освітньо-професійна програма НФаУ «Клінічні дослідження» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я») та навчальний план підготовки магістрів за заочною/ дистанційною формою 1 р. 6 міс. навчання. Також підготовлена у співавторстві авторська освітня програма НФаУ «Менеджмент клінічних досліджень» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») та навчального плану підготовки магістрів за заочною/ дистанційною формою 1 р. 6 міс. навчання.

Згідно з наказом ВАК України за № 504 від 05 липня 2010 р. при Національному фармацевтичному університеті вперше в Україні створено спеціалізовану вчену раду Д 64.605.03 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 — фармакологія (фармацевтичні науки), яку очолив професор І. А. Зупанець (вчений секретар — професор Сахарова Т. С.). Спецрада успішно працює вже протягом 4 каденцій. З 2015 по 2020 рр. у спеціалізованій вченій раді здійснювався захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора фармацевтичних та медичних наук за спеціальністю 14.03.05 — фармакологія.

Наказом МОЗ України «Про клінічні кафедри та курси» № 121 від 28.05.1993 р. (із змінами згідно з наказом МОЗ № 227 від 06.12.1995 р., № 37 від 18.02.99, № 304 від 27.12.1999) кафедра клінічної фармації внесена до переліку клінічних кафедр, що дало можливість розташувати її на території лікувально-профілактичного закладу і проводити практичні заняття зі студентами безпосередньо біля ліжка пацієнтів. За 20 років існування кафедра КФКФ співпрацювала з наступними науковими та лікувальними закладами: ТМО Орджонікідзевського району, МСЧ №6 НВО «Електроважмаш», ТМО Жовтневого району, Харківським гарнізонним госпіталем, Навчально-науковим медичним комплексом «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, Інститутом терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України, Інститутом патології хребта і суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, Інститутом неврології, психіатрії та наркології НАМН України.

Від початку заснування кафедри її професорами, доцентами та асистентами безперервно проводилась лікувально-діагностична робота в клінічних закладах охорони здоров’я. Лікарі різних спеціальностей, яких об’єднала кафедра (терапія, оториноларингологія, гінекологія, кардіологія, дерматологія, клінічна лабораторна діагностика та ін.), долучались до різноманітної роботи – курація стаціонарних хворих, чергування в стаціонарі, консультативний прийом, виконання лабораторних досліджень, участь в розробці локальних формулярів, в проведенні патолого-анатомічних конференцій, нововведеннях тощо.

Професор І. А. Зупанець та доцент Н. П. Безугла протягом багатьох років є консультантами Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз. А в 2014 р. професор І. А. Зупанець був призначений Головою Центрального формулярного Комітету МОЗ України (Наказ МОЗ України № 548 від 07.08.2014 р.).

Успіхи кафедри КФКФ в галузі клінічних досліджень створили базу для будівництва в 2000 році в Національному фармацевтичному університеті і успішного функціонування першої в Україні університетської клініки — Клініко-діагностичного центру НФаУ, на базі якого проводяться I‑ІІ фази клінічних досліджень та вивчення біоеквівалентності лікарських засобів.

Робота кафедри нерозривно пов´язана з функціонуванням Клініко-діагностичного центру НФаУ саме при проведенні клінічних випробувань. Високий рівень роботи команди дослідників був підтверджений висновками аудитів Спонсорів, ЕМА (GCP-inspection), WHO (Prequalification team–Inspection services), інспекцій та клінічних аудитів ДЕЦ МОЗ України.

У квітні 2015 року за участю співробітників кафедри Клініко-діагностичний центр НФаУ перший в Україні серед понад 400 інших клінічних баз пройшов процедуру сертифікації системи управління якістю стосовно надання послуг щодо наукового дослідження та розробок у сфері медичних наук, код ДКПП 72.19.30-00.00 (клінічні дослідження) згідно з чинними в Україні нормативними документами. На підставі результатів цієї перевірки та оцінки системи управління якістю Клініко-діагностичний центр НФаУ отримав відповідний сертифікат, що вказане МПД відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2008, IDT).

У листопаді 2018 р. у КДЦ НФаУ відбулася Інспекція ВООЗ щодо дослідження біоеквівалентності / біодоступності лікарських засобів. За даними звіту (WHOPIR), опублікованому на офіційному сайті ВООЗ 12.10.2018 р., дослідження визнані такими, що   виконуються відповідно до стандартів GCP.

2020 р. Вищою Акредитаційною комісією при МОЗ України Клініко-діагностичному центру НФаУ підтверджено вищу категорію (Сертифікат МЗ №014725 від 21.01.2020, рішення про акредитацію закладу № 11 від 03.01.2020).