• Українська
 • Русский
 • English
 • 30 листопада 2020 р. розпочалися заняття у студентів 1-го курсу освітньої програми «Клінічні дослідження»

  Магістерскька освітня програма "Клінічні дослідження"

  Магістерскька освітня програма “Клінічні дослідження”

  Код
  компо­ненти
  Компоненти освітньої програми
  (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики,
  кваліфікаційна робота)
  Відповідальний
  Обов’язкові компоненти
  ОК 1. Методологія і організація наукових досліджень

  Каф. менеджменту та адміністрування,

  Проф. Козирєва О.В.

  Проф. Сумець О.М.

  ОК 2. Менеджмент (ЗМ1 Менеджмент організацій / ЗМ2 Менеджмент закладів охорони здоров’я) 
  ОК 3. Управління змінами
  ОК 4. Правові аспекти в сфері клінічних досліджень
  ОК 5. Англійська мова (за професійним спрямуванням) 

  Каф. менеджменту та адміністрування

  КФКФ 

  ОК 6. Біоетика в клінічних дослідженнях КФКФ
  (Проф. Доброва В.Є.)
  ОК 7. Належна клінічна практика КФКФ
  Доц. Тарасенко О.О.
  ОК 8. Методи вивчення еквівалентності лікарських засобів КФКФ
  Доц. Шебеко С.К.
  ОК 9. Належна лабораторна практика КФКФ
  Доц. Місюрьова С.В.
  ОК 10. Клінічна фармакологія в клінічних дослідженнях КФКФ
  Доц. Безугла Н.П.
  Вибіркові компоненти
  ВК 1. Сучасні фармацевтичні технології каф. ЗТЛ
  (Проф. Рубан О.А.)
  ВК 3. Тайм-менеджмент Каф. менеджменту та адміністрування
  ВК 5. Управління якістю в клінічних дослідженнях КФКФ
  (Доц. Зупанець К.О.)
  ВК 7. Управління даними у клінічних дослідженнях КФКФ
  (Проф. Доброва В.Є.)
  ВК 9. Клінічна епідеміологія та статистичні методи оцінки результатів КФКФ
  (Проф. Доброва В.Є.)
  ВК 11. Ризик-менеджмент Каф. менеджменту та адміністрування