Перелік освітніх компонент

Згідно з навчальними планами в 2023-2024 н.р. на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету викладаються освітні компоненти для освітньо-професійних програм «Фармація»,  «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів», «Клінічні дослідження», «Лабораторна діагностика», «Терапія та реабілітація», освітньо-наукової програми «Фармація PhD».

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Клінічна фармакологія

Клінічна фармація та фармацевтична опіка

Основи клінічної медицини

Сучасний стан наукових знань спеціальності “Фармація”

Фармакологія

Фармакотерапія з фармакокінетикою

 

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Біоетика та біобезпека

Біоетика

Військова підготовка

Військова підготовка та організація медичного забезпечення військ

Клінічна фармація в дерматології

Клінічна фармація в кардіології

Клінічна фармація в педіатрії

Клінічна фармація в клініці психічних хвороб

Клінічне вивчення лікарських засобів

Методи вивчення еквівалентності лікарських засобів

Методологія і логіка наукових досліджень

Належна клінічна практика

Наукові засади клінічного вивчення лікарських засобів

Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень

Основи біоетики та біобезпеки

Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою

Пропедевтика внутрішньої медицини

Пропедевтика педіатрії

Пропедевтика внутрішньої медицини та педіатрії