• Українська
 • Русский
 • English
 • Публікації кафедри в електронному архіві бібліотеки

  Науково-дослідна діяльність кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

  Кафедра Клінічної фармакології та клінічної фармації займає одне із провідних місць у проведенні науково-дослідної роботи Національним фармацевтичним університетом. Щорічно співробітниками кафедри публікуються десятки статей у наукових та науково-популярних журналах, інформаційні листи, наукові методичні рекомендації, представляються доповіді на вітчизняних та зарубіжних конференціях. За роки існування кафедри (з 1993 року) було написано 19 монографій, понад 30 підручників та навчальних посібників, отримано більше 100 патентів та авторських свідоцтв, десятки грантів. Кафедра активно займається також впровадженням нових лікарських засобів – було проведено понад 60 клінічних та експериментальних досліджень, в тому числі впроваджена в Україні перша фаза клінічних випробувань (на здорових добровольцях). На кафедрі було захищено 7 докторських та 21 кандидатська дисертація, продовжують виконуватися 7 кандидатських дисертацій. Головним натхненником наукової діяльності кафедри є завідувач Зупанець Ігор Альбертович. Він реалізував новий напрямок навчання в галузі фармації – клінічну фармацію, а також запропонував нову сферу діяльності – фармацевтичну опіку.

  Основні наукові напрямки роботи кафедри:

  • Пошук та клініко – фармакологічне вивчення перспективних сполук в ряду похідних аміноцукри глюкозаміну та його композицій з НПЗП і флавоноїдами (куратор напрямку – професор І. А. Зупанець).
  • Клініко-фармакологічне дослідження хондротропніх властивостей біологічно активних речовин (куратор напрямку – професор І. А. Зупанець).
  • Наукове обгрунтування моделі організації та проведення клінічних досліджень за участю здорових добровольців (куратори напрямку – професор І. А. Зупанець, доцент Н. П. Безугла).
  • Розробка методології вивчення еквівалентності лікарських засобів (куратори напрямку – професор І.А. Зупанець, професор С. Б. Попов, доцент Н. П. Безугла).
  • Розробка та практичне впровадження ідей і положень фармацевтичної опіки в області прикладної медицини та фармації (куратори напрямку – професор І. А. Зупанець, доцент В. В. Пропіснова).
  • Розробка теоретичних, фундаментальних і організаційних основ клінічної фармації (куратори напрямку – професор І. А. Зупанець, доцент В. В. Пропіснова).

  Основні підрозділи наукової роботи кафедри: