• Українська
 • Русский
 • English
 • Методи вивчення еквівалентності лікарських засобів

  Робоча програма навчальної дисципліни «Методи вивчення еквівалентності лікарських засобів» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» заочної форми навчання, освітньої програми «Клінічні дослідження» для здобувачів вищої освіти 1 курсу.

  Календарно-тематичний план лекцій та практичних занять з дисципліни «Методи вивчення еквівалентності лікарських засобів» для 226Фм(1,5з)КФ
  1 курсу (1.5 р.н., заочна форма) спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Клінічні дослідження» (магістр) (осінній семестр, 2019-2020 н.р., модуль 1)

   

  Матеріали для самостійної підготовки студентів

  Перелік рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

  Перелік питань до аудіторного контролю самостійної роботи студентів

  Перелік питань до підсумкового модульного контролю