Студентське наукове товариство

Відповідальний за наукову роботу кафедри – проф. Доброва В.Є.

Відповідальний за СНТ кафедри – ас. Попов О.С.

 

Напрямки наукових досліджень СНТ кафедри :

  • вивчення фармакологічних властивостей похідних аміносахарів, їх комбінацій з НПЗП, антибактеріальними засобами, флавоноїдами та розробка на їх основі лікарських засобів;
  • особливості клінічної фармакології та оптимізація застосування лікарських засобів в клінічній практиці;
  • вдосконалення фармацевтичної опіки хворих в умовах аптеки;
  • клінічне дослідження лікарських засобів та вивчення біоеквівалентності

 

Перспективи розвитку СНТ кафедри

  • Активізація участі у міжнародних конференціях та конкурсах
  • Сприяння вступу активних студентів до міжнародних студентських асоціацій
  • Залучення студентів СНТ до участі у науково-дослідницьких проектах, які будуть виконуватись на кафедрі
  • Заохочення талановитої молоді до навчання за освітньою програмою «Клінічні дослідження» та отримання третього рівня освіти – PhD «Фармація. Промислова фармація»
  • Покращення результативності участі у Всеукраїнському конкурсі з галузей знань і спеціальностей
  • Створення спільного наукового простору з СНТ інших кафедр та університетів в умовах дистанційної комунікації

Новини студентського наукового товариства

План роботи СНТ

Доповіді КФКФ

Історична довідка про студентське наукове товариство кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

 

Від самого заснування (з 1993 року) на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації було розпочато роботу студентського наукового товариства, участь в якому упродовж понад 20 років активно приймають студенти різних спеціальностей та форм навчання. Варто особливо відзначити науковців, які розпочали свою дослідницьку діяльність в СНТ кафедри та здобули значних успіхів: Отрішко І.А. (1997-1999), Шебеко С. К. (1998-2001), Зупанець К.О. (2002-2004), Грінцову О.Є. (2003-2005), які в наступному захистили кандидатські дисертації, отримали звання доцентів та продовжують виконувати науково-дослідницьку та педагогічну роботу в Національному фармацевтичному університету, а також Давішню Н. В. (2011-2012) та Вєтрову К. В. (2008-2012), які виконують кандидатські дисертації та працюють на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації.

Студенти виконують дослідницьку роботу за наступними науковими напрямками кафедри:

• вивчення фармакологічних властивостей похідних аминосахаров, їх комбінацій з НПЗП, антибактеріальними засобами, флавоноїдами та розробка на їх основі лікарських засобів;

• особливості корекції токсичних властивостей протипухлинних засобів;

• особливості клінічної фармакології та оптимізація застосування лікарських засобів в клінічній практиці;

• вдосконалення фармацевтичної опіки хворих в умовах аптеки;

• клінічне дослідження лікарських засобів та вивчення біоеквівалентності.

Результати досліджень, проведених під керівництвом професорів і доцентів кафедри, публікуються в статтях і представляються на семінарах, конференціях та інших науково-практичних заходах різного рівня, за участь в яких студенти неодноразово отримували нагороди та почесні грамоти.

 

У 2018-2019 р за підсумками студентських досліджень було опубліковано 12 тез на всеукраїнських науково-практичних заходах.

У квітні 2019 року студенти активно брали участь в Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», в результаті чого було представлено 7 усних доповідей, опубліковано 12 тез і отримано 3 нагороди (дипломи I, II і ІІІ ступеня).

19-20 березня студент Натальченко Едуард взяв участь в ІІІ Універсіаді з клінічної фармакології, яка проводилася на базі Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця. Керівник – ас. Попов А.С.

3-5 квітня студентка Демченко Анастасія взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт англійською мовою ( «Фармакологія, фармація»). Керівник – ас. Герасименко О.В.

В СНТ кафедри проводиться робота з пошуку і отриманню грантів і стипендій для виконання студентських досліджень.

Колектив кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації завжди радий співпрацювати та допомагати працьовитим, зацікавленими, наполегливим, заповзятим, цілеспрямованим, розумним та винахідливим майбутнім молодим вченим у здійсненні перших кроків на шляху до великих здобутків та наукових успіхів!