Підручники / Навчальні посібники

Підручники 

 • Педіатрія : у 3-х т. Т. 1 : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів IV рівня акред. / [Артеменко Є. О., Бабаджанян О. М., Белоусова О. Ю. та ін. ; за ред. Катілова О. В., Варзаря А. В., Валіуліса А., Дмитрієва Д. В.]. — Вінниця : Нова Книга, 2022. — 656 с. : іл.
 • Педіатрія : у 3-х т. Т. 2 : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів IV рівня акред. / [Артеменко Є. О., Бабаджанян О. М., Белоусова О. Ю. та ін. ; за ред. Катілова О. В., Варзаря А. В., Валіуліса А., Дмитрієва Д. В.]. — Вінниця : Нова Книга, 2023. — 712 с. : іл.
 • Клінічна фармація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.П. Черних, І. А. Зупанець, І.В. Купновицької. – Х. – НФаУ – Золоті сторінки, 2013. – 912 с. (затверджений МОНМС України (лист № 1/11-6546 від 22.07.2011 р.)
 • Клінічна фармація (фармацевтична опіка): підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. / І.А. Зупанець, В.П. Черних, Т.С. Сахарова, С.Б. Попов, Н.П. Безугла, Є.Ф. Грінцов, С.В. Місюрьова, Н.В. Бездітко та ін. – Харків: НФаУ : Золоті сторінки, 2011. – 704 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-4521).
 • Клінічна фармакологія: підручник / Бабак О.Я., Біловол О.М., Безугла Н.П.,Волков В.І., Зупанець І.А.; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 776 с. Затверджено МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Навчальні посібники

 • Симптоми та синдроми в практичній фармаці: Принципи терапії : навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. – 2-ге вид., допов.  / І.А. Зупанець, C.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін.; за ред. І.А. Зупанця, В.П. Черних. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2021. – 120 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів (лист № 1/11-23.2-30 від 12.07.2018 р.).
 • Клінічна фармація: підготовка до КРОК-2 : практикум / К. О. Зупанець, Т. С. Сахарова, І. А. Отрішко та ін. ; за ред. І.А. Зупанця. – Харків : НФаУ, 2021. – 64 с.
 • Фармакологія для КРОК-1 : Dual Tests : практикум / Т. С. Сахарова,  К. О. Зупанець,  К. Л. Ратушна та ін. – Х. : НФаУ,  2021. – 220 с.
 • Фармацевтична опіка [текст] : практичний посібник / І. Зупанець, В. Черних, С. Попов та ін. ; [за ред. І. Зупанця та В. Черниха]. – Київ : Фармацевт Практик, 2018. – [232] c.
 • Звіт про проходження виробничої практики з клінічної фармації: Навчальний посібник для студ. спец. 7.12020101 «Фармація» фарм. фак-тів вищих мед. (фарм.) навч. закл. III-IV рівнів акред./ І.А.Зупанець, С.В.Місюрьова, Т.С.Сахарова, О.О.Андрєєва, В.В.Пропіснова, О.В.Герасименко; за ред. І.А. Зупанця — Х.: НФаУ, 2018. – 44 с.
 • Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів: спеціалізоване медичне видання для фахівців / за загальн. редакцією І.А. Зупанця, В.П. Черниха. – 2-ге вид. К.: Фармацевт Практик, 2018. – 848 с.
 • Пропедевтика в педіатрії : навч. посіб. для студентів вищ. навч.закл. / М.А. Георгіянц, С.Б. Попов, О.П. Волосовець та ін. ; за ред. О.П. Волосовця та М.А. Георгіянц. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. — 352 с.
 • Клінічні дослідження. Терміни та визначення : довідник / за заг. ред. В. М. Коваленка, І. А. Зупанця. — Харків : Золоті сторінки, 2016. — 340 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-18238 від 16.12.2015)
 • Протоколи провізора (фармацевта) / розроб. : В.П. Черних, І.А. Зупанець, М.М. Нестерчук та ін. ; за ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця, О.М. Ліщишиної. – Х. : Золоті сторінки, 2013. – 192 с.