Виробнича фармацевтична практика з клінічної фармації (Фармація)

Робоча програма практики

Навчальна програма практики

Силабус практики

Методичні рекомендації до практики

Звіт про проходження практики 

Зразок заповнення звіту

Графік розподілу часу при проходженні практики