Посилання на дистанційні методичні матеріали

Назва навчальної дисципліни

Контингент

Посилання

Англійська мова в клінічних дослідженнях КД 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3548
Біоетика ЛД https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2889
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3096
Біоетика в клінічних дослідженнях КД 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3125
Біоетика та біобезпека Ф 5.5з
КФ 4.10д
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2449
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2889
Військова підготовка Ф 3.10д
Ф 4.6з
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3775
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3158
Клінічна фармакологія КФ 4.10д – ос
КФ 4.10д – вс
КФ 5.6+4.6 – М1
КФ 5.6+4.6 — М2
ЛДм 1.6д
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3373
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2157
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3205
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2865
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2808
Клінічна фармакологія в клінічних дослідженнях КД 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2997
Клінічна фармація та фармацевтична опіка Ф 3.10д+мед — М1
Ф 3.10д+мед — М2
Ф 4.6з+5.5з+двЛз — М1
Ф 4.6з+5.5з+двЛз — М2
Ф 4.6з+двЛз — М3
Ф 2.6з — М1
Ф 2.6з — М2
ТПКЗ 4.10 — М1
ТПКЗ 4.10 — М2
ТПКЗ 4.6з+5.5з — М1
ТПКЗ 4.6з+5.5з — М2
КФ 4.10д — М1
КФ 4.6з+5.6з — М1
КФ 4.6з+5.6з — М2
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2163
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2891
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2856
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2377
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3007
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4096
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4095
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2164
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2890
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2860
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2398
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2787
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2858
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3171
Клінічна фармація в кардіології
Клінічне вивчення лікарських засобів
КФ 1.6з
КФ 4.10д
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4756
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2892
Клінічні аспекти лікознавста Ф 1.6 https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2515
Лабораторні дослідження в клінічних випробуваннях КД 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3145
Методи вивчення біоеквівалентності КФ 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4421
Методи вивчення еквівалентності лікарських засобів КД 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3003
Належна клінічна практика КД 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2391
Належна клінічна практика та валідація клінічної апробації ліків КФ 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4463
Наукові засади клінічного вивчення лікарських засобів (вибіркова, для докторів філософії) PhD Фармація https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4013
Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень (вибіркова, для докторів філософії) PhD Фармація https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2950
Основи клінічної медицини КФ 4.10д — 1
КФ 4.10д — 2
КФ 4.10д — 3
КФ 4.5+5.5 — 1
КФ 4.5+5.5 — 2
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2161
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2815
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3776

Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою Ф 3.10д https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2817
Пропедевтика внутрішньої медицини ЛД https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2270
Статистичні методи і аналіз даних у клінічних дослідженнях КД 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3141
Сучасний стан наукових знань спецальності Фармація (модуль 5) PhD Фармація https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2532
Управління якістю в клінічних дослідженнях КД 1.6з https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2470
Фармакологія Ф 3.10д+мед
Ф 4.6зКД 1.6з
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2875
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/edit.php?id=2948
Фармакотерапія з фармакінетикою Ф 3.10д+мед
Ф заочно
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2895
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2854