Güvenilir takipçi antalya haber antalya böcek ilaçlama Php shell İndir instagram yabancı takipçi satın al duvar kağıdı antalya
 • Українська
 • Русский
 • English
 • Історична довідкаКафедра клінічної фармації заснована в березні 1993 року. Наказом 349к «Про реорганізацію кафедр» від 20.05.2013 р. перейменована в кафедру клінічної фармакології та клінічної фармації (КФКФ).

  Свою педагогічну діяльність кафедра розпочала з навчання студентів спеціальності «Фармація» нової дисципліни «Клінічна фармація», методологія викладання якої принципово відрізнялась від викладання інших клінічних дисциплін. Було зроблено акцент на симптоми і синдроми найбільш розповсюджених захворювань людини, з якими провізор зустрічається в своїй повсякденній практиці, а також принципи раціонального використання ліків у індивідуального хворого. Вперше в Україні та країнах СНД саме на кафедрі КФКФ заговорили про фармацевтичну опіку, як складову клінічної фармації та головний напрямок професійної діяльності провізора загального профілю.

  Сьогодні кафедра відповідає за викладання 24 навчальних дисциплін і проведення 5 навчальних, виробничих практик та стажування. Кафедра КФКФ навчає студентів напрямку «Фармація» (спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів») та «Медицина» (спеціальність «Лабораторна діагностика») на рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», в тому числі для іноземних студентів на англійській мові. Базові, а також вибіркові дисципліни, спрямовані на удосконалення роботи клінічного провізора в спеціалізованих стаціонарах (Клінічна фармація в кардіології, в педіатрії, в клініці психічних захворювань, в онкології, в дерматології), викладаються із залученням досвідчених фахівців практичної медицини, докторів наук, професорів відповідного профілю. Навчання студентів (магістрів) здійснюється на базах лікувально-профілактичних установ – безпосередньо у ліжка хворого.

  Згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України №86 від 26.02.2003 р. «Про затвердження примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» та Наказу МОЗ України №532 від 23.08.2011  р. «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я від 26.02.2003 р. №86» кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету є опорною за наступними навчальними дисциплінами: «Клінічна фармація» підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»; «Клінічна фармакологія», «Фармацевтична опіка», «Клінічне вивчення лікарських засобів» підготовки фахівців за спеціальністю «Клінічна фармація».

  В період з 1999-2004 рр. на кафедрі було започатковано викладання дисципліни «Лабораторна та функціональна діагностика». Для останньої дисципліни вперше в Україні було розроблено і видано навчальний посібник «Клінічні лабораторні методи дослідження» для студентів фармацевтичних спеціальностей.

  Досвід викладання лабораторної та функціональної діагностики кафедрою КФКФ надав можливість вперше в НФаУ отримати в 2001 р. ліцензію на право проводити освітню діяльність за напрямком «Медицина» з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр» спеціальності «Лабораторна діагностика».

  Найбільш вагомим досягненням кафедри КФКФ в галузі розвитку та удосконалення фармацевтичної освіти є участь у розробці концепції, створенні законодавчої, нормативної та навчально-методичної бази для відкриття вперше в Україні нової фармацевтичної спеціальності «Клінічна фармація» і успішного впровадження в практичну охорону здоров’я вперше серед країн СНД фахівця нового покоління – клінічного провізора.

  В галузі навчально-методичної літератури для нової спеціальності можна відмітити новаторські розробки колективу кафедри КФКФ: підручники «Клінічна фармація» та «Клінічна фармація: фармацевтична опіка», атласи з фармацевтичної опіки, навчальні посібники «Основи клінічної медицини: симптоми і синдроми в практичній фармації», якими сьогодні користуються не тільки студенти НФаУ, а також чисельних медичних ВНЗ України і близького зарубіжжя (Казахстану, Вірменії). Деякі з методичних розробок отримують визнання на державному рівні і стають базисом для створення законодавчих актів, як наприклад, розроблені у співпраці з Державним експертним центром МОЗ України перші в світі «Протоколи провізора (фармацевта)», затверджені Наказом №875 від 11.10.2013 р.

  Наказом МОЗ України «Про клінічні кафедри та курси» № 121 від 28.05.93 р. (із змінами згідно з наказом МОЗ  № 227 від 06.12.95 р., №37 від 18.02.99, №304 від 27.12.99) кафедра клінічної фармації внесена до переліку клінічних кафедр, що дало можливість розташувати її на території лікувально-профілактичного закладу і проводити практичні заняття зі студентами безпосередньо біля ліжка пацієнтів. За 20 років існування кафедра КФКФ співпрацювала з наступними науковими та лікувальними закладами: Науково-практичним медичним центром «Санітарно-медична частина» Харківського національного медичного університету, Інститутом терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України, Інститутом патології хребта і суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України, Інститутом неврології, психіатрії та наркології НАМН України. Успіхи кафедри КФКФ в галузі клінічних досліджень створили базу для будівництва в 2000 році в Національному фармацевтичному університеті і успішного функціонування першої в Україні університетської клініки, яка займається I фазою клінічних досліджень та вивченням біоеквівалентності лікарських засобів.

  Сьогодні у складі кафедри – 7 докторів наук, з них 5 професорів; 14 кандидатів наук, з них 10 доцентів; 4 асистенти без наукового ступеню.

  З 1993 року по теперішній час, беззмінний завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Зупанець Ігор Альбертович.

  Серед видатних співробітників кафедри – професор Попов Сергій Борисович (керівник клінічної бази Державної служби України з лікарських засобів), професор Сахарова Тетяна Семенівна (вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 зі спеціальності 14.03.05 фармакологія, член Апробаційної комісії при Спеціалізованій вченій раді), доцент Безугла Наталія Петрівна (координатор клінічних досліджень лікарських засобів), доцент Грінцов Євген Федорович (директор Клініко-діагностичного центру НФаУ), доцент Місюрьова Світлана Вікторівна (зав. лабораторії клінічної діагностики при КДЦ НФаУ).

  Колективом кафедри підготовлено та видано: 18 монографій, 28 наукових методичних рекомендацій, 12 підручників, 36 навчальних посібників, 36 довідникових видань, інтелектуальна власність винаходів захищена 80 патентами України.

  За період існування під керівництвом професорів кафедри захищені 4 докторські та 21 кандидатська дисертації.