• Українська
 • Русский
 • English
 • Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень

  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ в період карантину з 16.03.2020 по 11.05.2020

  До уваги аспірантів 2-го курсу денної і вечірньої форми навчання!

  Відповідно до календарного плану практичних занять з вибіркової дисципліни «Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень» на наступному занятті ( 02.04.2020 за розкладом занять для аспірантів денної форми навчання та 09.04.2020 – для вечірньої форми навчання) проводитиметься підсумковий модульний контроль. Усі необхідні матеріали для підготовки до підсумкового модульного контролю (перелік тестів, теоретичних питань, зразок білета з еталоном відповіді) розміщені на сайтах кафедри ( за посиланням) та центру дистанційного навчання (за посиланням). Складання заліку проводитиметься дистанційно.

  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ З ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» для аспірантів 2-го курсу денної та вечірньої форм навчання (відповідно до календарного плану занять на період з 17.03.2020 р. до 03.04.2020 р. 

   

  Робоча та навчальна програма навчальної дисципліни «Наукові підходи до організації та провведення доклінічних досліджень»

  Тематичні та календарні плани лекцій та лабораторних занятть з навчальної дисципліни «Наукові підходи до організації та провведення доклінічних досліджень» на 2019-2020 навчальний рік

  Подготовка до модульному контролю з навчальної дисципліни «Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень»