• Українська
 • Русский
 • English
 • Participation on conference / Abstracts

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2018 

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2016 

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2015 

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2014

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2013 

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2012

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2011

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2010 

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2009 

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2018

  • Dobrova V. Perspectives of quality risk management application in economical evaluations alongside clinical trials// Dobrova V, Ratushna K, Zupanets K/ ISPOR 2018, Baltimore, MD, USA, 19-23 May, 2018 – https://www.ispor.org/ScientificPresentationsDatabase/Presentation/80965?pdfid=53690
  • Estimation of pharmaceutical care services in ukraine: issues and ways for improvement / Dobrova V., Zupanets I., Shilkina O., Lishchyshyna O. // ISPOR Europe 2018, Barcelona, Spain, November 12-16, 2018
  • Introduction of trial-based economic evaluations in ukraine: analysis of perspectives and barriers / Dobrova V., Ratushna K., Zupanets K. // ISPOR Europe 2018, Barcelona, Spain, November 12-16, 2018 – https://tools.ispor.org/research_pdfs/60/pdffiles/PCP32.pdf
  • Zupanets I. Experimental study of the effect of Sinupret extract on the course of leukotriene-dependent inflammation as a drug for pathogenetic therapy of rhinosinusitis / I. Zupanets, S. Shebeko, K. Zupanets // Proc. Of 27th Congress of the European Rhinologic Society, April 22-26, 2018, London, UK. — P. 202.
  • Perspectives for use of the new nasal spray with anti-inflammatory action in treatment of acute rhinosinusitis / Zhulai T, Shebeko S, Goy A // Proc. Of 27th Congress of the European Rhinologic Society, April 22-26, 2018, London, UK. — P.
  • Biopharmaceutical differences of herbal drugs and their phytosimilars / Kateryna Zupanets, Sergiy Shebeko, Tetiana Sakharova// World Congress on Вioavailability and Bioequivalence Summit, (Tokyo), Japan (To be published in August)
  • Shebeko S.K. The experimental уvaluation of the proliferation щf nephrocytes as a marker of тephroprotective activity of drugs ―The Second International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists “East–West” (May 10-11, 2018). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2018. 822 p.
  • Mapping process in clinical trial quality assurance / A. P. Komarova, O.O. Andrieieva, N. P. Bezugla, K. O. Zupanets // Proceedings of XХХV Internationalscientific conference ”The overall development of the modern world”. Morrisville, Lulu Press. – 2018. – P. 80-81.
  • Гнатюк О.О. Порівняльне дослідження стану захворюваності на остеоартроз в Україні та світі за динамікою показників DALY / О.О. Гнатюк, В.Є. Доброва, І.А. Зупанець // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня 2018 року) / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 89.
  • Зупанець І.А. Теоретико-методологічні аспекти впливу виробничої практики з клінічної фармакології на рівень підготовки фахівців спеціальності «Клінічна фармація» / І.А. Зупанець, І.А. Отрішко, О.О. Андрєєва // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 33-35.
  • Зупанець І.А. Наукове обґрунтування доцільності вибору «СИНУПРЕТ ЕКСТРАКТ» як засобу «екстреної допомоги» при ГРВІ / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С.35-37.
  • Використання фіто потенціалу рослинних засобів у лікуванні хворих ревматологічного профілю / Ю.М. Набока, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 84-85.
  • Дослідження токсикодинаміки комбінованого рослинного фітозасобу «Артритан» / Ю.М. Набока, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 86-87.
  • Доброва В.Є. Аналіз нормативних рекомендацій щодо організації фармацевтичного забезпечення лікування остеоартрозу / В.Є. Доброва, Гнатюк О.О., Зупанець І.А. // Міжнародна науково-практична конференція «Косметологія та аромалогія: етапи становлення та майбутнє», м. Харків, 22-23 лютого 2018 р.
  • Доброва В.Є. Дослідження ролі провізора при виборі симптоматичної терапії для лікування остеоартрозу/ В.Є. Доброва, О.О. Гнатюк// II науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку», 27.04.2018
  • Elnokity Khalid, Moroz V.A. Clinical and pharmaceutical aspects of use of neuroprotective drugs in patients with neurological profile       // Proceedings on ХХV Intern. sci. and pract. conf. of young scientists and students «Topical issues of new drugs development» April 18-20, 2018, Kharkiv: NUPh.- P.310-311.
  • Доброва В.Є. Досвід використання електронного документообігу при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів / В.Є. Доброва, Зупанець К.О., Колодєзна Т.Ю. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (22 березня 2018 р.)/ у 2-х т. – Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 108
  • Доброва В.Є. Розробка підходів до впровадження методики діагностики рівня аміаку в плазмі крові в умовах Клініко-Діагностичного Центру Національного Фармацевтичного Університету/ В.Є. Доброва, Місюрьова С. В., Свід Н. О., Шилова І. С. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (22 березня 2018 р.)/ у 2-х т. – Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 109-110
  • Доброва В.Є. Підходи до впровадження системи якості згіудно ISO 15189:2015 у Лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету/ В.Є. Доброва, Місюрьова С. В., Свід Н. О.// Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (22 березня 2018 р.)/ у 2-х т. – Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 204-205
  • Доброва В.Є. Аналіз регуляторних документів щодо використання методу сара-планування при організації та проведенні клінічних випробувань лікарських засобів / Доброва В.Є., Колодєзна Т.Ю., Зупанець К.О. // ХІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації», м. Харків, 18 травня 2018 р.
  • Доброва В.Є. Мета-аналіз щодо необхідності впровадження гармонізованої системи менеджменту якості клінічних випробувань/ Доброва В.Є., Колодєзна Т.Ю., Зупанець К.О. // Х науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку», м.Харків, 21 травня 2018 р.
  • Komarova A.P., Sakharova T.S. Off label use of drugs in treatment of endometriosis. Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students. April 18-20, 2018, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2018. – P. 314-315
  • Доброва В.Є. Теоретичні підходи до удосконалення фармацевтичної опіки в Україні // Доброва В.Є., Шилкіна О.О. //Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (22 березня 2018 р.)/ у 2-х т. – Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 329
  • OTC-Drugs For Heartburn Treatment In Children In Ukraine /  N. S. Donakanian, V.V. Propisnova // Topical issues of new drugs development XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 310.
  • Analysis of approaches to preventive and corrective action plan design in clinical trials of drugs quality management/ Kolodyezna T. Yu., Zupanets K. O., Ratushna K. L.// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 313
  • Патогенетичний підхід до оптимізації профілактики застудних захворювань / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла, А.М. Семенов // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна ко-рекція: тези доповідей І Наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. уч. (18 жовтня 2018 р.). — Х.: Вид-во НФаУ, 2018. — С.102.
  • Експериментально-теоретичне обгрунтування протипухлинної дії глюкозаміну гідрохлориду через модуляцію апоптозу / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, К.В. Вєтрова, О.О. Андрєєва // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція: тези доповідей І Наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. уч. (18 жовтня 2018 р.). — Х.: Вид-во НФаУ, 2018. — С.103.
  • Study of clinical cases of using beta blockers in cardiovascular diseases /Abubakr Alawad, Zimin S. M. Scientific supervisor: assoc. prof. Zupanets K. O.// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P.306
  • Topical α-Adrenomimetics For Children In Ukraine: Clinical And Pharmacological Analysis / V.A. Nemych, V.V. Propisnova // Topical issues of new drugs develop­ment XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 321.
  • Шебеко С.К. Експериментальне вивчення азотвидільної дії комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну за умов розвитку діабетичної нефропатії // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 2 (28-29 березня 2018 року, м. Харків)
  • Шебеко С.К. Дослідження впливу глюкваміну на рівень ферментурії при нирковій недостатності у щурів // Тернополь, 2018
  • Шебеко С.К. Модифікація фармакодинаміки аміноцукрів при лікуванні діабетичної нефропатії в експерименті // НФаУ, каф. аналит. химии, 2018
  • Шебеко С.К. Вивчення впливу глюкваміну на стан антиоксидантної системи при гломерулонефриті у щурів // Збірка тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини і фармації» (18-25 квітня 2018 р., м Запоріжжя). – Запоріжжя 2018. – С. 29.
  • Шебеко С.К. Вивчення гіпоазотемічної дії Глюкваміну при гломерулонефриті з нирковою недостатністю у щурів // НФаУ, ИПКСФ, 2018
  • Шебеко С.К. Експериментальні підходи до модифікації нефропротекторних властивостей похідних глюкозаміну при гломерулонефриті // НФаУ, ХПС, 2018
  • Clinical use of angiotensin-converting enzyme inhibitors / AWAB Rashid, I.A. Otrishko, O.S. Popov // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 307-308.
  • Clinical use of angiotensin-converting enzyme inhibitors / AWAB Rashid, I.A. Otrishko, O.S. Popov // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 307-308.
  • Research on the effect of medicinal products on human hematological indicators / Chernyakova V.O., Misiurova S.V.// Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P.308-309.
  • The comparative analysis of prevention and treatment metods of hepatitis B in domestic and international guidelines / Kravchenko I.V., Misiurova S.V., Davishnia N.V. // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P.315-316.
  • Medicines and results of laboratory measurements: problems of interpretation / Krupenko O.V., Storozhenko D.S., Misiurova S.V. // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 316-318.
  • Verification of diagnostic metods of ammonia level in plasma blood in conditions of National University of Pharmacy Clinical Diagnostics Laboratory of the Clinical Diagnostic Center / Svid N.O., Dobrova V.Ye., Misiurova S.V. // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P.324.
  • Ознакомление с социальной программой «ORANGE CARD» во время прохождения производственной практики по клинической фармации / М.В.Паруликова, Н.В.Давишняя, С.В.Мисюрева // Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищой освіти в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (26 квіт. 2018 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2018. – С. 24-25.
  • Doxepin lethal poisoning: problems of analytical diagnostics / Lypovska K.M., Zhulai T.S., Bayurka S.V. // Topical ussues of new drugs development Abstracts of XXV Internetional Scientific and Practical Conference. – С. 319-320
  • Особливості проходження виробничої практики з клінічної фармації в аптечній мережі 911 міста Харків /  Л.В.Молоданова, Н.В.Давішня, С. В.Місюрьова // Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищой освіти в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (26 квіт. 2018 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2018. – С. 50-51.
  • Вивчення розповсюдженості гельмінтозів в Україні та методи їх профілактики / С.В.Місюрьова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали Х наук. – практ. конф., м.Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 79-80.
  • Давішня Н.В., Кравченко І.В. The comparative analysis of prevention and treatment methods of Hepatitis B in domestic and international guidelines // мат. Всеукр. Олімпіади з клінічної фармакологіїї, м. Київ, 2018.
  • Фармакологічні аспекти хондротропного потенціалу комбінованого фітозасобу на основі препарату «Артритан» / Ю.М. Набока, Н.П. Зубицька, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: мат. ІІІ міжнар. наук.-практ. internet-конф. (м. Харків, 26-28 листопада 2018 р.) — Х.: Вид-во НФаУ, 2018. — С.153-154.
  • Gerasymenko OV, Shust IA, Tyuleneva MS. Design and development of guidelines for pharmaceutical care in patients with coronary artery disease in Ukraine. Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 18-20, 2018). Kharkiv: NUPh 2018: 312.
  • Gerasymenko OV, Demchenko AS, Dennoy DS, Adedoyin MOM Comparative analysis of medical prescriptions of antihypertensive drugs in Ukraine and Nigeria. Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 18-20, 2018). Kharkiv: NUPh, 2018:311-312.
  • Використання фітопотенціалу рослинних засобів у лікуванні хворих ревматологічного профілю / Набока Ю.М., Зупанець І.А., Шебеко С.К., Отрішко І.А. // Матеріали Х науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2018, м. Харків). – С. 84-85.
  • Роль антиапоптозної складової у механізмі реалізації хондропротекторної дії препарату «Артритан» / Набока Ю.М., Зупанець І.А., Шебеко С.К., Отрішко І.А. // Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» (18 жовтня 2018, м. Харків). – С. 164-165.
  • Експериментальна оцінка протизапальної складової фармакодинаміки комбінованого фітозасобу «Артритан» / Набока Ю.М., Зубицька Н.П., Зупанець І.А., Шебеко С.К., Отрішко І.А. // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» (23 листопада 2018, м. Харків). – С.

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2017

  • Вивчення антиексудативних властивостей топічної комбінації глюкозаміну з кетопрофеном у формі крем-гелю на моделі карагенінового набряку стопи у щурів / .А. Зупанець, С.К. Шебеко, М.О. Ляпунов, Н.В. Давішня // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів – Харків, 23 березня 2017 р. – Т. 2. – С. 131.
  • Зупанець І.А. Менеджмент цукрового діабету 2 типу: імплементація сучасних рекомендацій у практику ендокринолога / І.А. Зупанець, Т.С. Жулай // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С. 204-205.
  • Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі / Є.В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С. 187-188.
  • Фармакоекономічний аналіз підходів до лікування гострого риносинуситу з використанням методу «мінімізації витрат» / І.А. Зупанець, Н.В. Давішня, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла, О.М. Григоренко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С. 202-203.
  • Вивчення гострої системної токсичності топічної комбінації глюкозаміну з кетопрофеном у формі крем-гелю / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, М.О. Ляпунов, Н.В. Давішня // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С.209-210.
  • Симптоматичне лікування гострого риносунуситу: рекомендація провізова та вибір пацієнта / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла, Н.О. Шевченко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С. 207-208.
  • Зупанець І.А. Оцінка клінічної значущості змін показників лабораторного дослідження при проведенні клінічних досліджень / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 32-33.
  • Розробка провесно-орієнтованої моделі управління даними клінічних досліджень як елемент системи управління якістю / О.О. Андрєєва, В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 5.
  • Попов О.С. Дослідження середньоефективної дози комбінації диклофенаку натрію та кверцетину на моделі карагенінового запалення лапи в щурів / О.С. Попов, І.А. Зупанець // V Національний з’їзд фармакологів України: мат. наук-пркт. конф., м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. — С. 106.
  • Жулай Т.С. Перспективи застосування нового назального спрею з протизапальними властивостями при лікуванні гострих риносинуситів / Т.С. Жулай, І.А. Зупанець // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 30-31.
  • Гострий риносинусит: раціональна антибіотикотерапія – імплементація сучасних рекомендацій в прктичну реальність / Т.С. Жулай, І.А. Зупанець, С.М. Зімін // V Національний з’їзд фармакологів України: мат. наук-пркт. конф., м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. — С. 44-45.
  • Зупанець І.А. Щодо раціональних підходів до застосування глюкокортикоїдів у педіатричній практиці / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла // V Національний з’їзд фармакологів України: мат. наук-пркт. конф., м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. — С. 54.
  • E-lerning service as an element of research ethics network / Ratushna K.L., V. Ye. Dobrova, I.A. Zupanets // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 70-71.
  • Генерик, традиційний препарат чи добре чи добре вивчене медичне застосування — підходи ЄС, США та Канади / В.О. Усенко, І.А. Зупанець, І.В. Крячок, С.А. Савич // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 65-66.
  • Прикладні аспекти клінічної фармакології: елементи поліпрагмазії у пацієнтів літнього віку крізь призму безпеки та ефективності терапії / В.С. Левченко, І.А. Отрішко, О.О. Андрєєва // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном» (НФаУ, м. Харків, 6 квітня 2017 р.). – С. 16-18.
  • Зупанець К.О. Обгрунтування необхідності впровадження системи електронної інформованої згоди у клінічні випробування лікарських засобів в Україні / К.О. Зупанець, В.Є. Доброва, Т.Ю. Колодєзна // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали IX науково-практичної конфе-ренції (м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 47-53.
  • Зупанець К.О. Раціональність вибору методів для попередження та усунення ризиків у клінічних випробуваннях лікарських засобів / К.О. Зупанець, В.Є. Доброва, Т.Ю. Колодєзна // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали IX науково-практичної конференції (м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С.223.
  • Фармакоекономічний аналіз підходів до лікування гострого риносинуситу з використанням методу «мінімізація затрат» / І.А. Зупанець, Н.В. Давішня, Т.С. Сахарова та ін. // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали IX науково-практичної конференції (м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 202-203.
  • Симптоматичне лікування гострого риносинуситу: рекомендація провізора та вибір пацієнта / Н.П. Безугла, Т.С. Сахарова, Н.О. Шевченко // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали IX науково-практичної конференції (м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 207-208.
  • Хавраа Акіл Шамрі. Дослідження впливу фармацевтичної допомоги на якість життя хворих на цукровий діабет / Хавраа Акіл Шамрі, В.В. Пропіснова, С.В. Місюрьова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Шістнадцяті Данилевські читання) : Збірник праць наук.-практ. конф. – Харків, 2017. – С.111-112.
  • Korneva Ja. S. Ciprofloxacin: instruction as a source of information and the degree of its eliability / Ja.S. Korneva, I.V. Kolomachenko, V.V. Propisnova // Topical issues of new drugs development : Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 137.
  • Alaa Sawan. Clinical and pharmaceutical research using in the practice of hospital pharmacist about breast cancer in Lebanon / Alaa Sawan, V.A. Moroz // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P.128.
  • Kolodeznaya T.Yu. Study of needs in clinical trials quality management approaches improvement / T.Yu. Kolodeznaya, K.L. Ratushna, K. Zupanets. ‒ Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P.135-136.
  • Zurylina A.V. Practice on clnical pharmacy in the Kharkiv ENT Hospital: the phamceutical care specifities / A.V. Zurylina, T.S. Zhulai // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ  (6 квіт. 2017 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.
  • BenSlimane Narjiss. My pharmaceutical care in general  pharmacy: integrating theory into practice / B.S. Narjiss, Z. Mohamed, S.M. Zimin, S.V. Misiurova // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (6 квіт. 2017 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2017. – С. 13-14.
  • Ткаченко Ю.П. Особливості проходження виробничої практики з клінічної фармації в Центральній районній аптеці №4 міста Охтирка / Ю.П. Ткаченко, Н.В. Давішня, С. В. Місюрьова // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (6 квіт. 2017 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2017. – С. 18-20.
  • Abboud Abdal Rahman. Adherence patterns of doctor’s prescriptions for patients with chronic heart failure on base of arterial hypertension and coronary artery disease in Ukraine. / A.R. Abboud, O.V. Gerasymenko // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 126.
  • Modern approaches to treatment of arterial hypertension in patients with sugar diabetes and coronary heart disease / H. Bocharova, N. Yaremenko, S.V. Misiurova // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P.129-130.
  • Mazai A. A. The similar names of otc-drugs in the pharmaceutical care practice / A.A. Mazai, V.V. Propisnova // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 141.
  • Gondel D.O. The frequency of off-label drugs use in medicine / D.O. Gondel; O.M. Shapoval / Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P 133.
  • Застосування методу САРА-планування для підвищення якості клінічних випробувань лікарських засобів / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, Т.Ю. Колодєзна, К.Л. Ратушна // Управління якістю в фармації : мат. ХI наук.-практ. конф. з міжн. Участю, м. Харків, 19 травня 2017. – С. 54.
  • Використання системи електронної інформованої згоди комісіями з питань етики для підвищення рівня захищеності суб’єктів клінічних досліджень / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, Т.Ю. Колодєзна // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 17-18.
  • Analysis of challenges for effective functioning of research ethics system in Ukraine / V.Ye. Dobrova, S.S. Rasputnyak, S.V. Pakharyna // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 69-70.
  • Циркадіанна залежність впливу антралю на показники вуглеводного обміну в умовах гострого парацетамолового гепатиту / К. О. Калько, А. В. Кононенко, О. О., Андрєєва, С. М. Дроговоз // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку матеріали ІХ науково-практичної конференції 23 березня 2017, Харків – С. 211-213.
  • Калько К. О. Суточная зависимость влияния карсила на показатели белкового обмена в условиях острого хронодетерминированого парацетамолового гепатита у крыс / Е. А. Калько, Е. А. Андреева, А. В. Кононенко // Роль молодежи в развитии медицинской науки: материалы ХІІ научно-практической конференции молодых учених и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международных участием, посвященной «Году молодежи», 28 апреля 2017 р., г. Душанбе. – С. 304.
  • Kalko K. O. Circadian dependence of the antral influence to the indices of protein metabolism in conditions of chronoderminated paracetamol hepatitis in rats / K. O. Kalko, L. B. Ivantsyk, V. A. Ulanova // Abstracts of XX international scientific and practical conference of young and studenta “Actual questions of development of new drugs”, 20-21 April, 2017, Kharkiv – P. 134.

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2016

  • Попов О.С. Дослідження впливу Диклокору на перебіг гістамінового набряку стопи у щурів / О.С. Попов // Збірник тез Міжвузівської конференції молодих вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття» 20 січня 2016 р. – С. 71–72.
  • Попов О.С. Поглиблене вивчення антиексудативних властивостей капсул „Диклокор” на моделі токсичного набряку легень у щурів / О.С. Попов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів 08 квітня 2016 року. – С. 154.
  • Професійно-практична підготовка з клінічної фармакології: елементи мотивації студентів / А.І. Бондаренко, І.А. Зупанець, О.О. Андрєєва, І.А. Отрішко // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном» (НФаУ, м. Харків, 14 квітня 2016 р.). – С. 20-21.
  • The pharmacological study of glucosamine and its combinations with NSAIDs and flavonoids / N.V. Davishnia, K.V. Vetrova, T.S. Sakharova, S.K. Shebeko // Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student Kharkiv, April 21, 2016. – Vol. 2. – Kh.: NUPh, 2016. – P. 129-130.
  • The Assurance Of Quality Of Biochemical Studies In The Laboratory Of Clinical Diagnostics Of Clinical Diagnostic Center Of The National University Of Pharmacy / N. O. Svid, S. V. Misiurova, V. V. Propisnova // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kharkiv : Publishing Office NUPh, 2016. — P.141-142.
  • Al-Hameed Mohammed Ali The study of aldosterone antagonist effectivity in the treatment of chronic heart failure / Al-Hameed Mohammed Ali, I.A. Zupanets // Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student Kharkiv, April 21, 2016. – Vol. 2. – Kh.: NUPh, 2016. – P. 129-130.
  • Popov O.S. Diclocor shows superior chondroprotection compared to diclofenac sodium in a morphological study on the model of steriod osteoarthritis in rats / O.S. Popov // Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student Kharkiv, April 21, 2016. – Vol. 2. – Kh.: NUPh, 2016. – P. 70.
  • Petrova N. B. The role of pharmaceutical care in self-control intensifying in patients with diabetes mellitus and arterial hypertension / N. B. Petrova, T. S. Sakharova, N. P. Bezuglaya // Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student Kharkiv, April 21, 2016. – Vol. 2. – Kh.: NUPh, 2016. – P. 138.
  • Вольвак А.М. Особливості проведення фармацевтичної опіки пацієнтів при прийомі антибіотиків / А.М.Вольвак, С.В.Місюрьова // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (14 квіт. 2016 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 22-24.
  • Kysylytsya R.I. Modern approaches to diagnosics and treatment of hiperlipoproteinemia / R.I. Kysylytsya, S.V. Misiurova // Topical Issues Of New Drugs Development: Abstracts of XXII International Scientific And Practical Conference Of Younq Scientists And Student (April 21, 2016) – Kh.: NUPh, 2016. – Vol. 2 – P.132.
  • Leseiko I.V. Reccommendations of European associations (ESC-ESH, 2013) in hypertension therapy in pregnant women / I.V. Leseiko, S.V. Misiurova // Topical Issues Of New Drugs Development: Abstracts of XXII International Scientific And Practical Conference Of Younq Scientists And Student (April 21, 2016) – Kh.: NUPh, 2016. – Vol. 2 – P.133-134.
  • Adedoyin Mary O.M. Investigation of antihypertensive drugs used in Light hospital in Nigiria. / Mary O.M. Adedoyin, O.V. Gerasymenko // Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 21, 2016). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2016. – P. 123.
  • Aishat Ibrahim. Assessment of treatment with neuroprotective agents in patients with encephalopathy. / Aishat Ibrahim, O.V. Gerasymenko // Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 21, 2016). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2016. – P. 124.
  • Albayati M.A. Abdominal obesity as the risk factor of diabetes mellitus type 2. / M.A. Albayati, O.V. Gerasymenko // Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 21, 2016). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2016. – P. 126
  • Клініко-фармакологічні засади фармацевтичної опіки при відпуску засобів контрацепції / Шилкіна О.О., Ліщишина О.М., Пропіснова В.В. // Тези підсумкової LIX науково-практ. конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (Тернопіль 15.06.2016). – Тернопіль, 2016. – С. 92-93.
  • The study of the trial subjects’ protection aspects during organizing and holding clinical trials in Ukraine / T.Yu. Kolodyezna // Topical Issues Of New Drugs Development: Abstracts of XXII International Scientific And Practical Conference Of Younq Scientists And Student (April 21, 2016) – Kh.: NUPh, 2016. – Vol. 2. – р. 131.
  • Kolodyezna T.Yu., Dobrova V. Ye. Тhe analysis of the ukrainian RECs work as a part of the trial subject protection system / T.Yu. Kolodyezna, V. Ye Dobrova // ІХ International Interdisciplinary Scientific Conference of Young Scientists and medical students «Actual problems of clinical and theoretical medicine», 19-20 травня 2016 року. – р. 29-30.
  • Zupanets I. A. Body mass index as one of the markers of matabolic processes in bioequivalence studies / I. A. Zupanets, E. V. Karnaukh, S. I. Filyanin // IXth International Interdisciplinary Scientific Conference of Young Scientists and medical students «Actual problems of clinical and theoretical medicine», 19-20 May, 2016. – Kharkiv, 2016. – Р. 15.

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2015 

  • Past, present and future of clinical pharmacy in Ukraine / I. Zupanets, S. Popov, K. Zupanets, V. Propisnova // International Conference Pharmacy today and tomorrow – Theory and Practice, 11-12 June 2015, Lublin, Poland. – P. 100. (poster presentation)
  • Аналіз результатів опитування здорових добровольців щодо якості життя при участі в клініч-них випробуваннях лікарських засобів / К.О. Зупанець, Т.Ю. Колодезна, М.М. Бездудна, В.Є.Доброва // Матеріали VIII науково-практичної кон-ференції «Фарма-коекономіка в Україні: стан та перспективи роз-витку». – Х., 2015. – С.14.
  • Давишняя Н.В. Влияние комбинации глюкозамина с кетопрофеном в форме крем-геля на альтеративную и пролиферативную фазы воспалительной реакции / Н. В. Давишняя, И. А. Зупанец, С. К. Шебеко // Инновации в медицине и фармации – 2015 : Материалы дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, г. Минск, 2015 г. – Минск : БГМУ, 2015. – С. 839-842.
  • Давишняя Н.В. Изучение влияния различных комбинаций глюкозамина с кетопрофеном в топических формах на экспериментально индуцированную болевую реакцию / Н.В. Давишняя, И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Новая наука: проблемы и перспективы : Международное научно-практическое издание по итогам Международной научно практической конференции, г. Стерлитамак, 4 ноября 2015 г. – Стерлитамак : РИЦ АМИ, 2015. – С. 148-149.
  • Оценка биохимических маркеров влияния препарата «Альцинара» в субхроническом эксперименте / А. Таттис, С.К. Шебеко, И.А. Отришко, Е.Ф. Гринцов // Вклад медицинской науки в оздоровление семьи : Материалы 63-й годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, г. Душамбе, 2015 г. – Душамбе, 2015. – С. 118-119.
  • Профилактика развития дисбиоза кишечника при фармацевтической опеке пациентов с ХОБЛ / В. А. Мороз Е.Ф. Гринцов // Мат. конф. «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации».-Ташкент, 2015.- С. 373-374.
  • Реализация принципов рациональной фармакотерапии больных сахарным диабетом через призму профессиональной деятельности клинического провизора / профизора / Н.Б. Петрова, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла // Материалы III Междуна-родной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 9-10 декабря 2015 г., Шымкент, Казахстан. – С. 144-145.
  • Попов А.С. Изучение влияния препарата «Диклокор» на течение простагландинового отека стопы у крыс / А.С. Попов, И.А. Зупанец // III Международная научная конференция молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» 9-10 декабря 2015 года, г. Шымкент, Республика Казахстан. – Т. 2. – Казахстан, 2015. – С. 146-147.
  • Ветрова Е.В. Коррекция общетоксического действия циклофосфана в эксперименте на мышах с использованием производных глюкозамина / Е.В. Ветрова, Т.С. Сахарова // Материалы дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Инновации в медицине и фармации-2015». – Минск, 2015. – С. 816-819.
  • Ветрова Е. В. Экспериментальное обоснование целесообразности использования комбинации производных глюкозамина с кверцетином для фармакокоррекции токсического действия циклофосфана / Е. В. Ветрова, Т. С. Сахарова // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы третьей международной научной конференции молодых ученых и студентов, Республика Казахстан, г. Шымкент, 9-10 декабря 2015 г. – Шымкент, 2015. – № 4 (73). – С. 148-150.
  • Gerasymenko O. Adherence patterns of physician’s prescriptions for patients with chronic heart failure on base of hypertension and coronary artery disease in Ukraine. / O. Gerasymenko, I. Zupanets // Journal of Hypertension. – 2015. – Vol. 33 (suppl. 1). – P. e256.
  • Фармакологічні аспекти антиатерогенного потенціалу препарату «Альцинара» / А. Таттіс, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко, Є.Ф. Грінцов // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 12-13 листопада 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 235-236.
  • Зупанець К.О. Застосування ризик-орієнтованого підходу на місці проведення клінічних випробувань / К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // Збірник тез між-вузівської кон-ференції «Меди-цина третього тисячоліття». – Харків, 2016. – с. 28-29.
  • Попов О.С. Дослідження впливу препарату «Диклокор» на перебіг серотонінового набряку стопи у щурів / О.С. Попов, Зупанець І.А., Шебеко С.К. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 12-13 листопада 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 199–200.
  • Зупанец И.А. Значение фармакологического синергизма в современной концепции антиишемической терапии / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Ендотеліальна дисфункція при вік-залежній патології – діагностика, профілактика, лікування : Матеріали науково-практичної  конференції, м. Київ, 12-13 листопада 2015 р. // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1-2. – С. 90-91.
  • Особенности фармацевтической опеки головной боли / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов // В кн. «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи». Мат. 63-ей годичной науч-пр конф. ТГМУ им. Абуали ибни Сино с межд. участием.- Душанбе.- 2015.- С.433-434.
  • Клинико-фармацевтические аспекты антибиотикопрофилактики у нейрохирургических больных при операциях с трансназальным доступом / В. А. Мороз, А.В. Пыхтин // В кн. «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи». Мат. 63-ей годичной науч-пр конф. ТГМУ им. Абуали ибни Сино с межд. участием.- Душанбе.- 2015.- С.431-433.
  • Особенности антибиотикопрофилактики при операциях на гипофизе с использованием трансназального доступа / В. А. Мороз, А.В. Пыхтин // В кн. «Инновации в медицине и фармации 2015: мат. дистанц. научн.-практ. конф.- Минск: БГМУ.- 996 с.- С.351-354.
  • The influence of glucosamine derivatives on apoptosis of cells in experiments / K. V. Vetrova, N. V. Davishnya, T.S. Sakharova, S.K. Shebeko // Topical issues of New Drugs Development (April 23, 2015). – Kharkiv, 2015. – P. 393-394.
  • Pharmacological studies of the influence of Diclocor on zymosan-induced paw oedema in rats/ I.A. Zupanets, S.K. Shebeko, O.S. Popov // Topical issues of New Drugs Development (April 23, 2015). – Kharkiv, 2015. – P. 330.
  • Side effects of long-term use of aromatase inhibitors / Almohssen Karrar Ali, V.A.  Moroz // Abstracts оf Internat. Scientific And Practical Conference «Topical issues of new drugs development».– Kh.: Publishing Office NUPh, 2015.– P.383-384.
  • Оптимизация схемы антимикробной терапии в предоперационной подготовке нейрохирургических  больных с трансназальным доступом / В. А. Мороз, А.В. Пыхтин  // Збірн. тез доповідей наук-практ. конф. за уч. міжн. спец. «Актуальні питання сучасної психіатрії, нарокології та неврології», Харків, 7–9.10.2015.– С.278-280.
  • Клинико-фармацевтический анализ применения  пациентами с сахарным диабетом 2 типа сульфонамидов, производных мочевины / В. А. Мороз, Е.Ф. Гринцов //  Мат. XIII наук-пр. конф. з міжн. уч. «Ендокрінна патологія у віковому аспекті», Харьков, 26-27.11.15.– С.72-73.
  • Эффективность малоинвазивного криохирургического вмешательства на аденогипофизе / В. А. МорозА.В. Пыхтин, А.Р.Дукарт  // Мат. XIII наук-пр. конф. з міжн. уч. «Ендокрінна патологія у віковому аспекті», Харьков, 26-27.11.15.– С.86-88.
  • До питання взаємозамінності Еплепресу (ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна) та ІнспраÒ («Pfizer Inc.», США) / Зупанець І.А., Безугла Н.П., Лібіна В.В. та ін. // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні: Матеріали роботи П¢ятої науково-практичної конфе-ренції з міжнародною участю, 19-20 листопада 2015 р., Київ, 2015. – С. 42-43.
  • Дослідження біоеквівалентності препаратів Метформіну гідро хлорид, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг (ПАТ «Фармак», Україна) та Глюкофаж, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг («Merck Sante s.a.s.», Франція) / Зупанець І.А., Лібіна В.В., Орлова І.М. та ін. // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні / Матеріали роботи П¢ятої науково-практичної конфе-ренції з міжнародною участю, 19-20 листопада 2015 р., Київ, 2015. – С. 37-38.
  • Дослідження біоеквівалентності препаратів Діаглізид® MR 60 мг, таблетки з модифікованим вивільненням (ПАТ «Фармак», Україна) та Діабетон® MR 60 мг, таблетки з модифікованим вивільненням («Лабораторії Сервьє Індастрі», Франція) / Лібіна В.В., Зупанець І.А., Орлова І.М. та ін. // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні / Матеріали роботи П¢ятої науково-практичної конфе-ренції з міжнародною участю, 19-20 листопада 2015 р., Київ, 2015. – С. 36-37.
  • Роль фармацевтической опеки в повышении самоконтроля больных сахарным дибетом и артериальной гипертензией / Безуглая Н.П., Сахарова Т.С., Петрова Н.Б. // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали VIII науково-практичної кон-ференці, Харків, 26-27 листопада 2015 року. – Харків, Видавництов НФаУ, 2015. – С. 39-40.
  • Вєтрова К.В. Фармакологічна корекція токсичної дії метотрексату в експерименті на щурах / К.В. Вєтрова, Т.С. Сахарова // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : Матеріали другої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Харків, 12-13 листопада 2015 р. – Харків, 2015. – С. 70-71.
  • Інформована згода як один з ключових факторів управління ризиками щодо захисту добровольців при організації та проведенні клінічних випробувань / К. О. Зупанець, Т. Ю. Колодєзна, В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна та ін. // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні : матеріали П’ятої наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Київ, 2015. – С. 20.
  • Доброва В. Є. Електронна індивідуальна реєстраційна форма як сучасний інструмент управління якістю дослідження біоеквівалентності лікарського засобу / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні : матеріали П’ятої наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Київ, 2015. – С. 44.
  • Місюрьова С.В. Управління якостю біохімічних досліджень – гарантія надійності та достовірності результатів лабораторних вимірювань / С.В.Місюрьова, Н.С.Мазур // «Ендокринна патологія у віковому аспекті»: матер. наук. – практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 26-27 листопада 2015 р.) – Х., 2015. – С. 66-67.
  • Диасамидзе Натия Изучение эпидемиологии хеликобактер-асссоциированных заболеваний в Грузии / Натия Диасамидзе, С.В.Мисюрева // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали VІІІ наук.- практ. конф., м. Харків, 26-27 листопада 2015 р. / редкол.: В.П.Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С.77-78.
  • Tkachenko K.M. Nonantibiotic properties of tetracyclines / K.M. Tkachenko  // Матер. Міжнародній науково-практичній конф. молодих вчених та студентів. «Topical issues of new drugs development» (NuPH, Kharkiv, 2015). – P. 372-373.
  • Moroz V.A. Side effects of long-term use of aromatase inhibitors / V.A. Moroz, Karrar Ali Almohssen // Abstracts оf Internat. Scientific And Practical Conference «Topical issues of new drugs development». – Kh.: Publishing Office NUPh, 2015.– P. 383-384.
  • Gerasymenko O. Adherence patterns of physician’s prescriptions for patients with chronic heart failure on base of hypertension and coronary artery disease in Ukraine. / O. Gerasymenko, I. Zupanets // Journal of Hypertension. – 2015. – Vol. 33 (suppl. 1). – P. e256
  • Виробнича підготовка – важливий елемент єдності теорії та практики клінічної фармакології / В.О. Федірко, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко, С.В. Місюрьова // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (16 квіт. 2015 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2015. – С. 30.
  • Диасамидзе Н. Стажировка магистров по клинической фармации – неотъемлемая часть подготовки современного специалиста фармации / Н.Диасамидзе, С.В.Мисюрёва, И.А.Отришко // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (16 квіт. 2015 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2015. – С. 33.
  • Токсонбаева С.Ж. Особенности фармацевтической опеки лиц пожилого возраста в аптеках Кыргызстана / С.Ж. Токсонбаева, Т.С. Сахарова, С.В.Мисюрева // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (16 квіт. 2015 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2015. – С. 35.
  • Orobchuk I.V. Recommendations European association (ESC-ESH, 2013) in hipertension – whats new? / I.V.Orobchuk, R.I.Kysylytsya, S.V.Misiurova // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015) – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 385-386.
  • Volvak A. The main items on diagnosis and  treatment of asiderotic anemia in children / A. Volvak, S.V. Misiurova // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015) – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 395-396.
  • Diasamidze N. Comparative study of treatment standarts Helicobacter Pylori infec-tion in Georgia and Europe / N. Diasamidze, S.V. Misiurova // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015) – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 380-381.
  • Al Bresmawi Haider Shapoot Pharmaceutical care for patients with iron deficiency anemia of different origin, including hemophilia / Al Bresmawi Haider Shapoot, S.M. Zimin // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 371.
  • Ali Al-hammed Mohammed The studies of aldosterone antagonist effectivity in the treatment of congestive heart failure / Al-hammed Mohammed Ali , K.O. Zupanets // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 374.
  • Bayyat Abed Ali Study of the conditions for pharmaceutical care of hypertensive patients in Iraq / Ali Bayyat Abed, O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 375.
  • Al-Nidavi Ali Clinical and pharmaceutical approachers to rational use of drugs in patients with diabetes mellitus type II / Al-Nidavi Ali, Otrishko I.A. // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 376-377.
  • Bayun D.Quality assurance during realization of clinical trials in the clinical and diagnostics center of the National University of Pharmacy / Bayun D., Majevskaya N., Andrieieva O. // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 378.
  • Bezdudna M. M. Assessment of quality of life in healthy volunteers who participate in clinical trials / M.M. Bezdudna, K.O. Zupanets // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 379.
  • Sheptunova A.M. Pharmaceutical care of patients taking fluoroquinolones / A.M. Sheptunova, K.S. Ivanova, O.O. Tarasenko // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 388.
  • Shishkova D.V. Type 2 diabetes in Ukraine:clinical guidelines and practical reality / D.V. Shishkova, T.S. Zhulay // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 389-390.
  • Zaid Suwaed Clinic and metabolic effects of losartan versus candesartan in patients with metabolic syndrome / Suwaed Zaid, O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 391.
  • Ali Bayyat Abed. Study of the conditions for pharmaceutical care of hypertensive patients in Iraq. / Ali Bayyat Abed, Gerasymenko O.V. // Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2015. – P. 375
  • Timchenko Yu.V. Clinico-pharmacological approaches to treatment of anemia in pregnant women in antenatal clinics / Yu.V. Timchenko, H.S. Goslinskaya, D.A. Klepikov // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 391.
  • The influence of glucosamine derivatives on apoptosis of cells in experiments / К.V. Vetrova, N.V. Davishnya, Т.S. Sakharova, S.K. Shebeko // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX In-ternational Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 393-394.
  • The procedure of signing the informed consent as a key factor of bioethical norms guarantee dring clinical trials of drugs / T.Yu. Kolodeznaya, K.O. Zupanets, K.L. Ratushnaya, V.Ye. Dobrova // Proceedings of the 8th International Scientific Interdisciplinary Conference for medical students and young scientists. – 2015. – P. 26-27.
  • Ratushna K.L. The analysis of compliance of bioethical norms of signing the informed consent during organizing clinical trials of drugs / K.L. Ratushna, V.Ye. Dobrova, T.Yu. Kolodeznaya // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 381.
  • Abdul Sater Lina Good summer practice – manufacturing practice in clinical pharmacy in Iraq / Abdul Sater Lina, S.M. Zimin // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (16 квіт. 2015 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2015. – С. 27-28.
  • Grintsova O. Evaluation of essential pharmacy services and roles of pharmacists in Ukraine / O. Grintsova, I. Zupanets, I. Demchenko // 9th PCNE Working Conference 4-6 February 2015. – Belgium, Mechelen, 2015. – P. 21.

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2014 

  • Dobrova V.Ye. The role of clinical pharmacist in clinical trials quality assurance / V.Ye. Dobrova, E.A. Zupanets, K.L. Ratushna // Abstracts for posters and short oral presentations of 20th Annual EAFP Conference Science-based pharmacy education: Towards better medicines and patient, May 22-24. –Ljubljana, 2014. – P. 10.
  • Мороз В.А. Фармацевтическая опека пациентов с сахарным диабетом второго типа, принимающих сульфониламидные сахароснижающие препараты / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов // Материалы респ. научно-практ. конференции «Интеграция образования, науки и производства в фармации», 11-12 ноября 2014. – Ташкент, 2014. – С. 307-308.
  • Ratushna K.L. Risk assessment in clinical trial data сollection / K.L. Ratushna, V.Ye. Dobrova, E.A. Zupanets // Second international scientific conference of young scientists and students “Development prospects of Biology, Medicine and Pharmacy” December 9-10, Shymkent, 2014. – “VESTNIK” of the South-Kazakhstan state pharmaceutical academy. – 2014. – №4 (69). – P. 189-190.
  • Мороз В.А. Фармацевтическая опека пациентов с сахарным диабетом второго типа, принимающих метформин / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов // Материалы II междунар. научной конференции «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 9-10.12.2014. – Шимкент, Казахстан. – С. 128-130.
  • Управління якістю клінічних лабораторних досліджень – актуальна проблема охорони здоровя України / С.В. Місюрьова, В.Є. Доброва, В.В. Пропіснова, Н.С. Мазур // Міжнар. наук.-практ. конф. «Фармацевтична мікробіологія та клінічна лабораторна діагностика», 27-29 листопада 2014 р.
  • Доброва В.Є. Дослідження та оцінювання ризиків для якості даних у клінічних випробуваннях / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // Матеріали VІIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» 23 травня – Харків, 2014 – С. 35.
  • Доброва В.Е. Применение риск-ориентированного подхода в системе управления качеством клинических исследований / В.Е. Доброва, Е.А. Зупанец, К.Л. Ратушная // Материалы научно-практической конференции «Интеграция образования, науки и производства в фармации», 11-12 ноября. – Ташкент, 2014. – С. 174-175.
  • Доброва В.Є. Роль клінічного провізора в забезпеченні якості клінічних досліджень / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // Матеріали VIІ науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» 22 листопада. – Харків, 2014 – С. 97-98.
  • Hussein Ali Features of clinical pharmacy practical training at multidisciplinary hospital in Iraq / Hussein Ali, V.A. Moroz, S.V. Misyuryova // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном: матеріали науково-практичної конференції за підсумками практики студентів НФаУ. – Х., 2014. – С. 50-52.
  • Зупанець К.О Аналіз факторів ризику в системі управління даними / К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Біологічні дослідження – 2014» 4 -5 березня – Житомир, 2014 – С. 332-333.
  • Bondarchuk I.S. Identification of risks types that influence the quality of data in clinical research / I.S. Bondarchuk, K.L. Ratushna // Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual questions of development of new drugs» April 22-23 – Kharkiv, 2014 – P. 206.
  • Ratushna K.L. Research of professional training among specialists involved in clinical trial // K.L. Ratushna, K.O. Zupanets, V.Ye. Dobrova // Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual questions of development of new drugs» April 22-23 – Kharkiv, 2014 – P. 213.
  • Tarasenko O. A. The importance of the subject «clinical study of pharmaceuticals» in practical training of clinical pharmasist / O. A. Tarasenko, L. V. Shtefan // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014. – Р. 364. – 316 P. Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (22-23 квітня 2014 р.). – Х.: Вид-во, 2014. – С. 413.
  • Validation as important aspect of quaranteeing of quality of laboratory analysis / Mazur N.S., Dobrova V.E., Misyurova S.V., Propisnova V.V., Otrishko I.A. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Х.: НФаУ, 2014. – С. 209-210.
  • Multifaceted use of glucosamsne and its combination with flavonoids and NSAIDs / O.V. Bevz, K.V. Vetrova, N.V. Davishnya, T.S. Sakharova // Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual questions of development of new drugs» April 22-23 – Kharkiv, 2014 – P. 204.
  • Kolodeznaya T. Alternative approaches of pathology’s modeling in pharmacological studies of medicines / T. Kolodeznaya, V.E. Dobrova // Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual questions of development of new drugs» April 22-23 – Kharkiv, 2014. – P. 208.
  • Strelnikova D.S. Assessment of ischemic heart disease treatment in diabetes mellitus type 2 patients. / D.S. Strelnikova, O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014. – P. 214.
  • Ekwomadu U.K. Rational drug therapy: for the individual and combined treatment of hypertension and coronary artery disease. / U.K. Ekwomadu, O.V. Gerasymenko. // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014. – P. 203.

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2013

  • Вопросы безопасности применения триазола в практике поликлинического гінеколога / Ю.В. Тимченко // Матер. научно-практической конф. «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (Ташкент, 2013). – С. 488-490.
  • Мороз В.А., Гринцов Е.Ф. Клинико-фармацевтические аспекты использования антибиотикопрофилактики в хирургических отделениях многопрофильного стационара / В.А. Мороз , Е.Ф. Гринцов // В кн.: Актуальные проблемы оказания специализированной медицинской помощи в многопрофильном стационаре: Порядки, протоколы и стандарты оказания медицинской помощи взрослому населению.– СПб: «Человек и его здоровье», 2013.– С. 95-96.
  • Ткаченко Е.М. Изучение острой токсичности комбинации доксициклина с глюкозамина гидрохлоридом // Е.М. Ткаченко / Матер. научно-практической конф. «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (Ташкент, 2013). – С. 479-481.
  • Dobrova V. Ye. Research of the non-therapeutic impact factors correlation in clinical parameters estimation during clinical trials / V. Ye. Dobrova, K. L. Ratushna, I. A. Zupanets // DIA 2013 49th Annual Meeting 23 – 27 June, 2013 – Boston, 2013 – Therapeutic Innovation & Regulatory Science 47(4) Student Poster Abstracts. – P. 509-510.
  • Давишняя Н.В. Изучение влияния комбинации глюкозамина и кетопрофена в форме крем-геля на морфоструктуру хряща / Н.В. Давишняя, И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике: сборник материалов II научно-практической конференции с международным участием. – Алматы, 2013. – С. 23-24.
  • Русскин, А.С. Влияние комбинации диклофенака натрия и кверцетина на функциональную активность миокарда крыс в условиях фуразолидон-изадринового поражения / А.С. Русскин, Р.В. Деркач // Материалы II Научно-практической конференции с международным участием «Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике». – Казахстан, 2013.
  • Сахарова, Т.С. Современное состояние проблемы осложнений противоопухолевой терапии и направления их фармакокоррекции / Т.С. Сахарова, Е.В. Ветрова, Е.В. Бевз // Материалы II Научно-практической конференции с международным участием «Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике». – Казахстан, 2013.
  • Гринцов, Е.Ф. Изучение острой токсичности комбинации доксициклина с глюкозамином гидрохлоридом/ Е.Ф. Гринцов, Е.М. Ткаченко//Актуальные вопросы науки, образования и производства в фармации: материалы научно-практической конференции, Ташкент 2013 год – Т., 2013. – С. 479.
  • Доброва В.Е. Идентификация факторов риска в системе управления данными при клиническом исследовании / В.Е. Доброва, Е.А. Зупанец,
   К.Л. Ратушная // Приоритеты фармации и стоматологии: сборник материалов II научно-практической конференции с международным участием – Алматы, 2013 – С. 25-26.
  • Роль клінічного провізора в метафілактиці сечокам’яної хвороби / І. А. Зупанець, Т. С. Сахарова, Т. І. Єрмоленко, І. А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. VI наук. практ. конф. , м. Харків 22 листоп. 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 195–197.
  • Єрмоленко Т.І. Роль клінічного провізора в метафілактиці сечокам’яної хвороби / Т. І. Єрмоленко // Безопасность и нормативно-правовое сопровождение лекарственных средств: от разработки до медицинского применения: матер. третьей науч.-практ. конф., посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова А.П., м. Киев 23-24 октября 2013 г. – Киев, 2013. – С. 66–67.
  • ЄрмоленкоТ. І. Вивченні впливу препарату «Фларосукцин» на обмін сечової кислоти в експерименті / Т. І. Єрмоленко, І. А. Отрішко, Т. С. Сахарова // Клиническая фармакология и фармакотерапия заболеваний в свете доказательной медицины: матер.VII Всеукраинской наук.-практ. конф. с междунар. участием по клин. фармакологии, г. Винница 25-26 ноября 2013 г. – Винница, 2013. – С. 176–177.
  • Зупанець І. А. Динаміка показників ферментурії щурів під впливом препарату «Фларосукцин» за умов моделювання оксонат індукованої гіперурикемії / І.А. Зупанець, Т.І. Єрмоленко, І.А. Отрішко // «Сучасні проблеми біологічної хімії»: матер. наук.-пркт. конф. – Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №4(27). – С. 18–19.
  • Гринцов Е.Ф. Патофизиологические основы побочных реакций антацидных препаратов / Е.Ф. Гринцов, В.А. Мороз, Т.С. Сахарова // Український біофармацевтичнфий журнал. – 2013.– №4(27).– С. 44.
  • Ткаченко К.М. Експериментальне дослідження впливу комбінації доксицикліну з глюкозаміну гідрохлоридом на перебіг альтеративного запалення за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту / К.М. Ткаченко // Матер. пятой научно-практической конф. «Фармакоэкономика в Украине: состояние и перспективы развития» (Харьков, 2013). – С. 36-37.
  • Ткаченко К.М. Деякі підходи до зниження токсичності доксицикліну / К.М. Ткаченко // Матер. міжнародної науково-практичної конф. «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Одеса, 2013). – С. 22-24.
  • Зупанець І.А. Біоеквівалентність як один із інструментів доказової медицини / І.А. Зупанець, О. О. Тарасенко // Клиническая фармакология и фармакотерапия заболеваний в свете доказательной медицины: VII Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием по клинической фармакологии, 20-21 ноября 2013 г., Винница : Мат. конф. – Винница, 2013. – С. 140-141.
  • Оценка биоэквивалентности препаратов диаглизид mr® и диабетон mr® в условиях приёма однократной дозы натощак и на фоне приема пищи / И. А. Зупанец, Н. П. Безуглая, О. А. Тарасенко, В. В. Либина, И. Н. Орлова, И. В. Кудрис // Клиническая фармакология и фармакотерапия заболеваний в свете доказательной медицины: VII Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием по клинической фармакологии, 20-21 ноября 2013 г., Винница : Мат. конф. – Винница, 2013. – С. 136-137.
  • Изучение биоэквивалентности препаратов ДиглизидÒMR и ДиабетонÒMR при приеме однократной дозы натощак / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, О.А. Тарасенко, В.В. Либина, И.Н. Орлова, И.В. Кудрис // Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань у світлі доказової медицини : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, 25-26 листопада 2013 року. – Вінниця, Нілан-ЛТД, 2013. – С. 138-139.
  • Аналіз ризиків виникнення невідповідностей на місці проведення клінічного випробування / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна, Н.П. Безугла // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. VI наук. практ. конф. , м. Харків 22 листоп. 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 178-179.
  • Виробнича практика з клінічної фармакології: аналіз та обговорення результатів 2012 року / І.А. Отрішко, І.С. Бондарчук, О.М. Матіяш // Професійно-практична підготовка фахівців фармації та її інноваційний розвиток у форматі „Національний фармацевтичний університет-працедавці». – Х., 2013. – С. 24-26.
  • Давішня Н.В. Фармакоепідеміологічне вивчення прихильності до хондропротекторних засобв топічної дії / Н.В. Давішня, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко //Фармакоекономіка в Україні стан та перспективи розвитку : матеріали VI науково-практичної конференції, Харків, 22 листопада 2013 року. – Х., 2013. – С. 175.
  • Жулай Т.С. Клініко-фармацевтичний аналіз сучасних схем лікуання сечокам ‘яної хвороби/ Т.С. Жулай, І.А. Зупанець, О.О. Андрєєва// Фармакоекономіка в Україні стан та перспективи розвитку : матеріали VI науково-практичної конференції, Харків, 22 листопада 2013 року. – Х., 2013. – С.190
  • Доброва В.Є. Дослідження ризиків втрати якості у клінічному випробуванні /В.Є. Доброва К.О. Зупанець, К.Л Ратушна // Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, Вінниця, 25-26 листопада 2013 року. – В., 2013 – С.167
  • Русскин А.С. Изучение кардиопротекторних свойств оригинальных комбинаций с кверцетином в условиях экспериментальной пластической сердечной недостаточности / А.С. Русскин, Р.В. Деркач, Е.В. Ветрова // Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології,Вінниця, 25-26 листопада 2013 року. – В., 2013 – С. 176.
  • Доброва В.Є. Наукове обгрунтування методичних підходів розробки стандартних операційних процедур на місці проведення клінічного випробування / В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю „Управління якістю в фармації» 17 травня, 2013 – Харків, 2013 – С. 15.
  • Доброва В.Є. Обгрунтування та розробка процесної моделі системи управління клінічними даними на міcці проведення клінічного випробування / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Ратушна К. Л. // Матеріали 5-тої науково-практичної конференції з міжнародною участю „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 27 – 28 вересня 2013. – Тернопіль, 2013 – С. 386-388.
  • Давішня Н.В. Вплив глюкозаміну з кетопрофеном у м’якій лікарській формі на біохімічні показники щурів за умов розвитку експериментального артрозу / Н.В. Давішня // Матеріали 5-тої науково-практичної конференції з міжнародною участю „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 27 – 28 вересня 2013. – Тернопіль, 2013 – С. 351.
  • Зупанець І.А. Патофізіологічні механізми уролітіазу та сучасні підходи до його корекції / І.А. Зупанець, Т.С. Жулай, О.О. Андрєєва // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 19.
  • Доброва В.Є. Забезпечення якості біохімічних досліджень в системі управління даними при клінічних випробуваннях / В.Є. Доброва, К.Л. Ратушна, Н.С. Мазур, К.О. Зупанець // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. –  С. 17.
  • Мисюрева С.В. Способы оптимизации преаналитического этапа современных коагулологических исследований / С.В. Мисюрева, В.В. Прописнова, Н.С. Мазур // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 43.
  • Ткаченко К.М. Експериментальне дослідження впливу комбінації доксицикліну з глюкокозаміну гідрохлоридом на перебіг альтеративного запалення за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту / К.М. Ткаченко // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 36-37.
  • Доброва В.Є. Дослідження ризиків втрати якості даних у клінічному випробуванні / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець., Ратушна К.Л. // Материалы третьей научно-практической конференции посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова Алексея Павловича – К., 2013. – С. 84-85.
  • Жулай Т.С. Питання безпеки застосування сучасних уролітичних засобів / Т.С. Жулай, І.А.Зупанець // Материалы третьей научно-практической конференции посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова Алексея Павловича – К., 2013. – С. 68-69.
  • Доброва В.Е. Риски в клиническом исследовании: анализ, оценка и стратегия управления / В. Е. Доброва, Л.И. Ковтун, И. А. Зупанец // Материалы третьей научно-практической конференции посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова Алексея Павловича – К., 2013. –С. 85-86.
  • Зімін С.М. Експериментальне вивчення безпеки нової комбінованої мазі хондропротекторної дії / С.М. Зімін, Р.В. Деркач // Материалы третьей научно-практической конференции посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова Алексея Павловича – К., 2013. – С. 88-89.
  • Derkach R.V. Diet importance for gout / R.V. Derkach, Chkouri Abdelhamid, S.K. Shebeko, I.A. Zupanets // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012 року. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 455.
  • Vetrova K.V. The problem of toxicity of anticancer drugs аnd the methods of it reduction / K.V. Vetrova, T.S. Sakharova // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 206.
  • Maksimiuk N.S. Hepatoprotective activity lipophilic and hydrophilic lime leaves extract research / N.S. Maksimiuk, O.I. Zaliubovskaya, G.P. Fomina // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 166.
  • Bahlai T. Social and psychological aspects of prostatitis disease / T. Bahlai, O. Andreeva // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 197.
  • Bami Jihane Pharmacological treatment of osteoarthritis in Morocco / Bami Jihane, O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 198.
  • The investigation of application of combined topical chondroprotectors for treatment of osteoarthritis / N.V. Davishnya, I.A. Zupanets, M.O. Laypunov, S.K. Shebeko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 200.
  • Ilchenko L.D. Prospects of aliskiren usage in diabetic patients type 2 as antihypertensive therapy / Ilchenko L.D., O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 201.
  • Shabanov O.O. Bronchipret® – opportunities of use / O.O. Shabanov, I.A. Zupanets, N.O. Shevchenko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 205.
  • Черних В.П. Клінічна фармація: 20 років в Україні / В.П. Черних,         І.А. Зупанець // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 5-8.
  • Єрмоленко Т.І. Вплив сукцинатів на метаболічні порушення при уролітіазі / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 97-98.
  • Жулай Т.С. Некоторые аспекты безопасности оригинального отечественного комбинированного уролитика Фларосукцин / Т.С. Жулай, И.А. Зупанец // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 101-102.
  • Экспериментальное изучение хондропротекторной активности оригинального комбинированного хондропротектора / С.М. Зимин, И.А. Зупанец, С.К. Шебеко, Р.В. Деркач // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 111-112.
  • Результаты изучения биоэквивалентности препаратов Бисопрол и Конкор / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, В.В. Либина, Н.Н. Скакун // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,         21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 113-114.
  • Зупанец И.А. Особенности антигипертензивной терапии у больных сахарным диабетом II типа / И.А. Зупанец, Е.В. Герасименко, Е.Д. Ильченко // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 117-118.
  • Изучение биоэквивалентности лекарственных средств «Касарк» и «Атаканд» / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, В.Е. Сабко, И.М. Хиль // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,         21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 119-120.
  • Доказові дослідження щодо можливості генеричної заміни лікарських препаратів Торсид та Трифас / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла, О.О. Тарасенко, В.В. Лібіна, І.М. Орлова, І.В. Кудріс // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 121-122.
  • Дослідження біоеквівалентності Біпрололу та Конкору / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла, О.О. Тарасенко, Ю.В. Підпружников // Клінічна фармація:      20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 123-124.
  • Зупанець І.А. Доклінічне вивчення хондропротекторної ефективності композиції Глюкозаміну з Кетопрофеном у вигляді м’якої лікарської форми / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, Н.В. Давішня // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 125-126.
  • Зупанец И.А. Клинико-фармакологическая оценка комплаентности пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы / И.А. Зупанец, А.Н. Семенов, Т.В. Кучук, С.А. Семенова // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 278-279.
  • Зупанець І.А. Відповідальне самолікування риносинуситів на засадах фармацевтичної опіки / І.А. Зупанець, Т.С. Жулай, О.О. Шабанов // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,    21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 280.
  • Зупанець І.А. Фармацевтична опіка пацієнтів з больовим синдромом / І.А. Зупанець, С.Б. Попов, І.А. Отрішко // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 281.
  • Про необхідність перегляду та оновлення таблиці вищих разових та добових доз активних фармацевтичних інгредієнтів ДФУ / О.О. Здорик,       В.А. Георгіянц, С.М. Зімін, І.А. Зупанець, О.І. Гризодуб // Клінічна фармація:      20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 330-331.
  • Зупанець І.А. Відкриття опорної кафедри з дисципліни «Клінічна фармакологія» для спеціальності «Клінічна фармація» – запорука якісної підготовки фахівців / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,          21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 489.
  • Зупанець І.А. Виробнича практика з клінічної фармакології: перший досвід проведення у студентів дистанційної форми навчання спеціальності «Клінічна фармація» / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, І.А. Отрішко // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,   21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 490.
  • Місюрьова С.В. Особливості проведення клінічних випробувань полімерних матеріалів як таропакувальних засобів для лікарських засобів / С.В. Місюрьова, С.Б. Попов // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,   21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С.167.
  • Ткаченко К.М. Вплив азитроміцину на функціональний стан колінних суглобів / К.М. Ткаченко //  Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С.224-225.
  • Герасименко О.В. Перший досвід роботи у програмі АСУ на кафедрі клінічної фармакології з фармацевтичною опікою / О.В. Герасименко, Т.С. Сахарова // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 117-118.

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2012

  • Ігнатова О.О. Ад’ювантні ефекти антибактеріальних засобів / О.О. Ігнатова, К.М. Ткаченко, І.А. Зупанець // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012 року. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 471.
  • Зупанець І.А. Дослідження біоеквівалентності – запорука якості генеричних препаратів / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла // Клинические исследования лекарственных средств в Украине : материалы работы четвертой научно-практической конференции с международным участием, г. Киев, 4-5 октября 2012 року. – К., 2012. – С. 36-37.
  • Зупанець І.А. Фармакоепідеміологічне дослідження застосування комбінованих топічних хондропротекторів при остеоартрозі / І.А. Зупанець,     Н.В. Давішня // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали V наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 грудня 2012 року / редкол.: В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 165-167.
  • Зупанець І.А. Фармакоепідеміологічний підхід до оптимізації лікування гострих сину ситів / І.А. Зупанець, О.О. Бабанов // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали V наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 грудня 2012 року / редкол.: В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 71-172.
  • Зупанець І.А. Особливості професійно-освітньої підготовки студентів з Іраку в магістратурі з спеціальності «Клінічна фармація» на кафедрі клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, О.В. Герасименко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали V науково-практичної конференції, Харків, 13-14 грудня 2012 року. – Х, 2012. – С. 167-168.
  • Pharmacokinetic (PK) and Safety Analyses of a Novel Ammonia-Reducing Agent in Healthy Adults and Patients with Cirrhosis / BM McGuire, SE Gargosky, BF Scharschmidt, V. Syplyviy, I. Zupanets // DDW, 2012.
  • Musmari Mohamed Prospects of glucosamine use for the therapy of cancer disease / Mohamed Musmari, K.V. Vetrova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 456.
  • Вєтрова К.В. Порiвняльне вивчення дії похідних глюкозаміну та їх комбінацій на клітини кісткового мозку щурів в умовах «in vitro» / К.В. Вєтрова, Т.С. Сахарова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 461.
  • Derkach R.V. Diet importance for gout / R.V. Derkach, Chkouri Abdelhamid, S.K. Shebeko, I.A. Zupanets // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 455.
  • Максимюк Н.С. До питання про проблему зміни лабораторних показників під впливом фізіологічних факторів / Н.С. Максимюк, С.В. Місюрьова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 478.
  • Давішня Н. В. Експериментальне вивчення комбінованих хондропротекторів  при остеоартрозі / Н.В. Давішня, Шкурі Абдельхамід, І.А. Зупанець // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 464.
  • Aseger M.T. Сlinical-pharmaceutical aspects of the beta-adrenoblockers usage in Missan city hospital, Iraq / M.T. Aseger, V.A. Moroz // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 454.
  • Al-baqir zaid abd al-wahabali Primary care management for elderly- Hypertensive – hospitalized patients in concerning sex and age differences in Ukraine / Al-baqir zaid abd al-wahabali , O.V. Gerasymenko // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 453.
  • Керимова А.А. Фармакологічна оцінка стоматологічного гелю на основі хондроїтину сульфату та ефірних олій / А.А. Керимова, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 473.Рыщенко К.С. Оценка нефротропных свойств препарата «Фларосукцин» при длительном применении / К.С. Рыщенко, Т.И. Ермоленко // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 482.
  • Астафьєв І.І. Роль β2-агоністів у підвищенні рівня кардіотоксичних ускладнень у хворих на бронхіальну астму / І.І. Астафьєв, В.А. Мороз // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 460.
  • Шидловська Н.В. Тютюнова епідемія та перспективи боротьби з нею / Н.В. Шидловська, В.В. Пропіснова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 490.
  • Строева Н.А. Роль провизора в осуществлении фармацевтической опеки при выборе оптимального метода контрацепции / Н.А. Строева, С.В. Мисюрева // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 487.
  • Ігнатова О.О. Ад’ювантні ефекти антибактеріальних засобів / О.О. Ігнатова, К.М. Ткаченко, І.А. Зупанець // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 471.
  • Григор’єва А.В. Експертна оцінка схем лікування туберкульозу / А.В. Григор’єва, В.В. Пропіснова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 463.
  • Калько К.О. Застосування нейропротекторів у хворих на хронічну ішемію головного мозку / К.О. Калько, Є.Ф. Грінцов // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 472.
  • Фармацевтическая опека при лечении язвенных заболеваний ЖКТ / В.В. Коваленко, Н.А. Хохлова, Н.В. Деркач, Т.С. Сахарова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 474.
  • Колодєзна Т.Ю. Використання методів непараметричного аналізу для оцінки результатів анкетування учасників клінічних досліджень / Т.Ю. Колодєзна, М.Г. Старченко, В.Є.Доброва // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 475.
  • Ahmed Dayer Alwan Clinical and pharmaceutical aspects of peptic ulcer treatment : comparative research / Ahmed Dayer Alwan, V.V. Propisnova, S.V. Misyuryova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 452.
  • Антонець Д.М. Значення фармацевтичної опіки та роль провізора у реалізації програми з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії / Д.М. Антонець, Н.П. Безугла // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 458.
  • Майборода Е.В. Значение клинической фармации в практической деятельности провізора / Е.В. Майборода, Е.А. Андрєєва // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 476.
  • Майборода Е.В. Этические аспекты клинических исследований / Е.В. Майборода, Е.А. Андрєєва // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 477.

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2011

  • Попов С.Б. Влияние мази «Глитацид» на процессы перекисного окисления липидов в гомогенате тканей полнослойной раны и эпидермиса при скипидарном дерматите / С.Б. Попов, А.В. Березняков // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 257-258.
  • Фармацевтична опіка при відпуску рецептурних препаратів / С.Б. Попов, Є.Ф. Грінцов, О.Є. Грінцова, Н.В. Бєлосвєтова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 258-259.
  • Сахарова Т.С. Перспективи застосування препарату «Фларосукцин» при подагрі / Т.С. Сахарова, К.С. Шевченко // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 282-283.
  • Сахарова Т.С. Вплив гелю «Альгозан» на стан ПОЛ в умовах експериментальної венозної патології / Т.С. Сахарова, Л.В. Яковлєва, О.Є. Дев’яткін // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 283-284.
  • Попов С.Б. Глюкозамін: клініко-експериментальні віхи на шляху до модифікації / С.Б. Попов, І.А. Отрішко, К.О. Зупанець // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 259-260.
  • Андрєєва О.О. Експериментальне обґрунтування доцільності створення гастро протекторного лікарського засобу на основі комбінації похідних глюкозаміну з кверцетином / О.О. Андрєєва // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 7-8.
  • Андрєєва О.О. Сучасні антацидні препарати та надання фармацевтичної опіки при симптоматичному лікуванні печії / О.О. Андрєєва, В.В. Пропіснова, С.В. Місюрьова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 9-10.
  • Изучение фармакокинетики лекарственного средства тиотриазолина / Е.В. Ветрова, А.Н. Семенов, Н.П. Безуглая, Ю.Г. Кувайсков, Ж.Н. Кравчук // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 46-47.
  • Вєтрова К.В. Порівняльна оцінка ефективності режимів введення похідних глюкозаміну при патології, викликаній доксорубіцином / К.В. Вєтрова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 49.
  • Шебеко С.К. Дослідження впливу комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну на обмін ендогенного глюкоза міну в умовах розвитку експериментального міокардиту / С.К. Шебеко, Ель Аараж Ахмад // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 353-354.
  • Шебеко С.К. Динаміка вмісту ейкозаноїдів у сироватці крові щурів під впливом квартину на тлі розвитку колаген-індукованого артриту / С.К. Шебеко, В.Ф. Усенко // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 354-355.
  • Жулай Т.С. Оптимізація консервативної терапії сечокам’яної хвороби шляхом застосування оригінального вітчизняного препарату «Фларосукцин» / Т.С. Жулай, Н.П. Безугла // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 115-116.
  • Жулай Т.С. Опыт практической апробации протоколов провизора / Т.С. Жулай, С.В. Мисюрева, В.В. Прописнова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 116-117.
  • Березняков А.В. Изучение антиэкссудативной активности мази «Глитацид» при субплантарном и интракутантном введении флогогенов / А.В. Березняков, С.Б. Попов // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 28-29.
  • Зупанец И.А. Подходы к разработке индикаторов качества фармацевтической опеки / И.А. Зупанец, О.Е. Гринцова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 131.
  • Зупанець І.А. Сучасна концепція фармацевтичної опіки: ступінь імплементації в Україні / І.А. Зупанець, О.Є. Грінцова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 132.
  • Протоколи провізора як необхідна складова уніфікації підходів до фармацевтичної опіки / І.А. Зупанець, О.М. Ліщищина, В.В. Пропіснова, О.О. Шишкіна / Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Матеріали IV науково-практичної конференції, м. Харків, 27-28 жовтня 2011 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 151.
  • Загребельна Ю.М. Порівняльне вивчення стандартів лікування виразкової хвороби в різних країнах світу / Ю.М. Загребельна, С.В. Місюрьова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Матеріали IV науково-практичної конференції, м. Харків, 27-28 жовтня 2011 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 139-140.
  • Михайленко Е.Ю. Огляд ринку ліпосомальних препаратів / Е.Ю. Михайленко, Г.В.Бєлік, Т.С. Сахарова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Матеріали IV науково-практичної конференції, м. Харків, 27-28 жовтня 2011 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 183-184.
  • Гринцова О.Е. Оценка фармацевтической опеки в Европе с помощью индикаторов качества / О.Е. Гринцова, И.А. Зупанец // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 349-350.
  • Деркач Р.В., Шебеко С.К., Зупанец И.А. Фармацевтическая опека при лечении подагры / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 350-351.
  • Мисюрева Н.А., Зупанец И.А. К вопросу о физиологической роли таурина / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 367.
  • Місюрьова Н.О., Зупанець І.А. Вивчення антиексудативної активності очних крапель на основі глюкозаміну гідрохлориду і таурину / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 368.
  • Герасименко О.В. «Щодо питання реорганізації системи охорони здоров’я України в умовах стаціонару кардіологічного профілю» // Матеріали четвертої науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку». – 27-28 жовтня 2011 року, С. 121-122.
  • Гринцова О.Е., Зупанец И.А. Оценка фармацевтической опеки в Европе с помощью индикаторов качества / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 349-350.
  • Деркач Р.В., Шебеко С.К., Зупанец И.А. Фармацевтическая опека при лечении подагры / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 350-351.
  • Мисюрева Н.А., Зупанец И.А. К вопросу о физиологической роли таурина / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 367.
  • Місюрьова Н.О., Зупанець І.А. Вивчення антиексудативної активності очних крапель на основі глюкозаміну гідрохлориду і таурину / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 368.
  • А. Leighton, I. Zupanets, N. Bezugla, L.Plamondon, G. Macdonald, J. Sutcliffe Broad-spectrum Fluorocycline TP-434 has Oral Bioavailability in Humans // 21 ECCMID/27 ICC, 7-10 May 2011, Milan, Italy; Р. 65.
  • Казакова Е.А., Безуглая Н.П. Подходы к оценке качества фармацевтической опеки в Украине с помощью индикаторов ВОЗ /Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 358.
  • Hunar M. Rasool, Olga E. Grintsova. Professional role of the pharmacist in secondary prevention of myocardial infarction in Ukraine and in Iraq / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 341.
  • Лукьянчук О. С., Гринцова О. Е. Фармацевтическая опека пациентов при отпуске препаратов кардиологического профиля / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 364.
  • Матяш О.С., Герасименко Е.В. Фармацевтическая опека пациентов с пародонтозом / Матеріали XXVIII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів».- 3 лютого 2011 року– Х., 2011.
  • Вєтрова К.В., Сахарова Т.С. Можливості корекції кардіотоксичної дії протипухлинного антибіотика доксорубіцина  за допомогою глюкозаміну гідрохлориду / Матеріали XXVIII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів».- 3 лютого 2011 року– Х., 2011.
  • Шевченко К.С., Сахарова Т.С. Сучасні підходи до лікування подагри / Матеріали XXVIII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів».- 3 лютого 2011 року– Х., 2011.
  • Семенова С.А., Герасименко Е.В. Введение специальности «клинический провизор» в систему здравоохранения Украины / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 318.
  • Мукомел И.С., Герасименко Е.В. Анализ назначений антибактериальных препаратов в лечении внебольничных инфекций дыхательных путей / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 311.
  • Матяш О.С., Герасименко Е.В. Фармацевтическая опека пациентов с кровоточивостью десен / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 302.
  • Шевченко К.С., Сахарова Т.С., Єрмоленко Т.І. Перспективи застосування препарату «Фларосукцин» для усунення больового синдрому при подагрі / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 388.
  • Чубарева И.Е., Семенов А.Н. продукт спеціального назначения: пища или лекарство? / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 385-386.
  • Загребельна Ю.М., Місюрьова С.В. Вивчення епідеміології хелікобактерасоційованих захворювань / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 353.
  • Загребельна Ю.М., Місюрьова С.В. Вивчення розповсюдженості резистентності Нelicobacter pylori до антибактеріальної терапії / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 354.
  • Максимюк Н.С., Місюрьова С.В. Контроль якості лабораторних досліджень – актуальна проблема охорони здоров’я України / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 365.
  • Литвиненко Д.Є., Мороз В.А. Етіологія канцерогенеза. Пріонна гіпотеза / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С.298
  • Фенди Мохаммед Хасан, Мороз В.А. Фармацевтическая опека антацидных препаратов/ Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С.379.
  • Москвитина М.В., Жулай Т.С. Особенности проведения фармацевтической опеки при боли в горле // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 140-річчю з дня народження доктора фармацевтичних та хімічних наук, професора Миколи Овксентовича Валяшка (Харків, 21 квітня 2011 року): Актуальни питання створення нових лікарських засобів: Збірник – Х:НФаУ, 2011 – С. 307
  • Цивунін В.В., Жулай Т.С. Аналіз раціональної антибіотико терапії гострих бактеріальних риносинуситів в умовах стаціонару // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 140-річчю з дня народження доктора фармацевтичних та хімічних наук, професора Миколи Овксентовича Валяшка (Харків, 21 квітня 2011 року): Актуальни питання створення нових лікарських засобів: Збірник – Х:НФаУ, 2011 – С. 381

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2010

  • Igor A. Zupanets, Sergiy B. Popov, Olga E. Grintsova Pharmacists’ professional role of providing safe drug use // 16th International Social Pharmacy Workshop, Proceedings communication and information in pharmacy, Lisboa, 23rd-26th August 2010. – P. 65.
  • Вєтрова К.В., Шебеко С.К., Зупанець І.А. Перспективи застосування аміноцукру глюкозаміну для корекції токсичних ефектів протипухлинних препаратів // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 175.
  • Ель Аараж Ахмад, Зупанець І.А., Шебеко С.К. Дослідження впливу комбінації кверцетину з похідними глюкоза міну на перебіг експериментального міокардиту // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 47.
  • Деркач Р.В., Шебеко С.К., Зупанец И.А. Применение глюкозамина и его комбинаций с НПВП при лечении подагры // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 181.
  • Доброва В.Є., Зупанець І.А. Оцінка результатів клінічних випробувань (I фаза) та біо еквівалентності за допомогою методів статичного аналізу // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 182.
  • Мисюрьова Н.О., Зупанець І.А., Мисюрьова С.В. Вивчення місцеподразнювальної дії очних крапель, у склад яких входять глюкозаміну гідрохлорид та таурин // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 209.
  • Зупанец И.А., Безуглая Н.П. Современные подходы к эффективной и безопасной терапии лихорадочного синдрома у детей // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 255-256.
  • Зупанець І.А., Старченко М.Г. Актуальні питання діяльності клінічного провізора в клінічних дослідженнях лікарських засобів та шляхи їх удосконалення // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 257.
  • Чумак В.Т., Морозов А.М., Зупанець І.А., Бездітко Н.П., Степаненко А.В., Ліщишина О.М., Пропіснова В.В., Шилкіна О.О. Оптимізація відповідального самолікування за допомогою нормативних документів // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 271-272.
  • Жулай Т.С., Зупанець І.А., Єрмоленко Т.І. Перспективи застосування препарату „Фларосукцин” у хворих на сечокам’яну хворобу // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 184.
  • Зупанець І.А., Маколінець В.І., Брунь Л.В., Коваленко С.М., Губарь С.М. Вивчення комбінованого застосування низькоінтенсивного лаз-ерного випромінювання та диклофенаку натрію в залежності від послідовності їх застосування в експерименті // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 57.
  • Зупанец И.А., Безуглая Н.П., Либина В.В., Кудрис И.В., Мымриков А.Н. Изучение биоэквивалентности препаратов „Азимед” и „Сумамед” таблеток по 500 мг // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 55.
  • Зупанец И.А. Организационные и этические аспекты участия здоровых добровольцев в клинических испытаниях // Четвертий Національний конгрес з біоетики (20-23 вересня 2010р.) – Київ, 2010. – С. 149.
  • Безуглая Н.П., Зупанец И.А. Особенности проведения II фазы клинических испытаний гипоаммониемических лекарственных средств для лечения печеночной энцефалопатии // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 9-10.
  • Доброва В.Є., Зупанець І.А. Методологічні підходи до планування та оцінки I фази клінічних досліджень відповідно до вимог Належної клінічної практики // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 16-17.
  • Жулай Т.С., Шаламай А.С., Старченко М.Г., Зупанець І.А. Особливості проведення клінічних випробувань уролітичних препаратів рослинного походження // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 17-18.
  • Зупанець І.А., Безугла Н.П., Старченко М.Г., Доброва В.Є. Роль і місце клінічних досліджень з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів у доказовій медицині та фармації // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 20-21.
  • Зупанец И.А., Подпружников Ю.В. Актуальные вопросы организации и проведения фармакокинетических исследований в Украине // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 21-22.
  • Подпружников Ю.В., Юрченко В.В., Кравец Н.Н., Рыбьянова Л.А., Палий Е.А.,Зупанец И.А. Валидация биоаналитических методик в соответствии с новыми требованиями Европейского агентства по медикаментам // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 57-58.
  • Вєтрова К.В., Шебеко С.К., Зупанець І.А. Корекція нефротоксичної дії протипухлинних антибіотиків за допомогою аміноцукру глюкозаміну // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології : Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина (Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.): Збірник –Вінниця, 2010. – С. 176-177.
  • Жулай Т.С., Зупанец И.А. Изучение переносимости препарата „Фларосукцин” с участием здорових добровольцев // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології : Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина (Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.): Збірник –Вінниця, 2010. – С. 212-214.
  • Зупанец И.А. Лекарства-сироты: где они? // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології : Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина (Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.): Збірник –Вінниця, 2010. – С. 225-226.
  • Мисюрева Н.А., Зупанец И.А., Мисюрева С.В. Изучение местнораздражающего действия глазных капель, содержащих N-ацетил-глюкозамин // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології : Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина (Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.): Збірник –Вінниця, 2010. – С. 293-295.
  • Зупанец И.А. Организационные и этические аспекты участия здоровых добровольцев в клинических испытаниях / IV Национальный Конгресс по биоэтике с международным участием, г. Киев, 20-23 сентября 2010.– Киев, 2010. – С. 151.
  • Місюрьова С.В., Отрішко І.А., Сахарова Т.С., Максимюк Н.С. Сучасні методи біохімічних досліджень – гарантія якості лабораторного процесу / Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики: матеріали науково-практичної конференції. – Х., 2010. – С. 41-42.
  • Безуглая Н.П.,Сахарова Т.С., Мисюрева С.В. Фармацевтическая опека при синдроме сухого глаза Фармація України. Погляд у майбутнє / Матер.
   VII Національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 15-17 вересня 2010 р., Х., 2010. – Т. 2. – С. 242-243.
  • Місюрьова С.В., Пропіснова В.В. Принципи фармацевтичної опіки при відпуску антигельминтних препаратів / Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.): У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін.; уклад.: Н.А.Третьякова та ін.  – Х.: НФаУ, 2010. – Т.2. – С. 263.
  • Місюрьова С.В., Пропіснова В.В., Максимюк Н.С. Значення преаналітичного етапу лабораторного дослідження у внутрішньолабораторному контролю якості / Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики: Матеріали науч.-прак.конф., Харків, 25 листопада 2010 р./ М-во охорони здоров’я України; Нац. фармац. ун-т, Х., 2010. – С.43.
  • Зупанець І.А., Пропіснова В.В., Сахарова Т.С., Безугла Н.П. Роль клінічного провізора у системі фармакологічного нагляду // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали ІІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 лютого 2010. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – С. 214.
  • Зупанець І.А., Пропіснова В.В., Сахарова Т.С., Безугла Н.П., Місюрьова С.В. Обов’язки клінічного провізора у створенні формулярів лікарських засобів // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали ІІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 лютого 2010. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – С. 217-218.
  • Зупанець І.А., Сахарова Т.С., Пропіснова В.В. Чи бути в Україні госпітальному провізору? /Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали ІІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 лютого 2010 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – С. 215-216.
  • Могина М.С., Мисюрева С.В., Жулай Т.С. Особенности прохождения практики по клинической фармации в аптеке, расположенной в специализированной отоларингологической больнице / Підсумки виробничої практики студентів 4, 5 курсів спеціальності “Фармація”: тези доп. конф. за результатами практики, м. Харків, 15 квітня 2010 р. – Х.:НФаУ, 2010. – 52 с. – Серія “Наука”.

   

  Participation on conference / Abstracts of scientists of the department at 2009

  • Караджаєва М., Зупанець І.А., Зімін С.М., Тарасенко О.О. De actu et visu – за досвідом та спостереженням // Підсумки навчально-виробничої практики студентів випускного курсу спеціальності “Фармація”: Тези доп. конференції за результатами практики, Харків, 22 квітня 2009 р. – Х., 2009. – С. 39-41.
  • Лісовцова М.В., Лейченко О.О., Зупанець І.А., Сахарова Т.С., Андрєєва О.О. Перший рубіж чи надійний тил? / Підсумки навчально-виробничої практики студентів: Тези доповідей конференції за результатами практики, Харків, 22 квітня 2009 р. – Х., 2009. – С. 41-43.
  • David Mutungie, Zupanets I.A., Zimin S.M. Practice of English-speaking students / Підсумки навчально-виробничої практики студентів випускного курсу спеціальності “Фармація”: Тези доповідей конференції за результатами практики, Харків, 22 квітня. 2009 р. – Х., 2009. – С. 43-44.
  • Немченко А.С., Панфилова А.Л., Прописнова В.В. Диалектика и методология организации фармацевтической помощи населению в условиях введения обязательного медицинского страхования // Клінічна фармація. – 2009. – Т.13, №1. – С. 31-36.
  • Черних В.П., Зупанець І.А. Клінічна фармація: 15 років в Україні / Клінічна фармація в Україні: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю між нар. спеціалістів, Харків, 6-7 листоп. 2008 р. / М-во охорони здоров’я України; Нац. фармац.ун-т. – Х., 2008. – С. 3-5.
  • Зупанець І.А., С.Б. Попов, Н.П. Безугла, Сахарова Т.С., Пропіснова В.В. Викладання клінічної фармакології у світлі положень Болонської угоди  / Клінічна фармація в Україні: Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, Харків, 6-7 листоп. 2008 р. –  Х., 2008. – С. 181.
  • Сахарова Т.С., Безугла Н.П., Пропіснова В.В. Дисципліна “Клінічна фармація”: розробка тимчасової програми та організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.110201 “Фармація” / Клінічна фармація в Україні: Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, Харків, 6-7 листоп. 2008 р. / Х., 2008. – С. 182.
  • Попов С.Б., Отрішко І.А, Безугла Н.П., Сахарова Т.С. Виробнича практика з клінічної фармакології: новий погляд на її проведення у світлі реалізації положень Болонської декларації / Клінічна фармація в Україні: Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, Харків, 6-7 листоп. 2008 р. / Х., 2008. – С. 183.
  • Роль навчальної практики з фармінформації та фармацевтичної опіки у підготовці клінічного провізора / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, С.В. Місюрьова, І.А. Отрішко, О.О. Андрєєва / Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Клінічна фармація в Україні” / М-во охорони здоров’я України; Нац. фармац.ун-т. – Х., 2007. – С.227.
  • Зупанець І. А., Попов С. Б., Безугла Н. П. Місюрьова С. В., Пропіснова В. В., Сахарова Т. С. Правові та етичні питання фармацевтичної опіки в аптеці / Перший Всеукраїнський конгрес з медичного права і соціальної політики: збірник тез доповідей. – 14-15 квітня 2007 р., м. Київ. – С.62-63.
  • Зупанец И.А., Попов С.Б., Безуглая Н.П., Прописнова В.В., Сахарова Т.С. Клинический провизор – недостающее звено в системе контроля безопасности применения лекарственных средств / Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения. Мат. первой науч.-практ. конф., Киев, 31 мая-1 июня 2007 г. – К.: МОРИОН, 2007. – С. 108.
  • Безугла Н.П., Місюрьова С.В., Пропіснова В.В., Сахарова Т.С. До питання стандартизації фармацевтичної опіки / Матер. науково-практ. конф. “Підготовка клінічних провізорів в Україні: досвід, проблеми та перспективи” (3-4 жовтня 2007 року) – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2007. – С.10-11.
  • Зупанець І. А., Попов С. Б., Безугла Н. П. Сахарова Т.С. Досвід викладання клінічної фармакології у студентів спеціальності “Клінічна фармація” // Вісник Вінницького національного медичного університету. / Наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Актуальні питання фармакології” , присвяченої 70-річчю кафедри фармакології Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова, 5-26 жовтня 2007 р., Вінниця,2007 р.– 2007. – №11(2). – С. 769.
  • Черних В.П., Зупанець І.А., Безугла Н.П., Сахарова Т.С. До питання щодо наступності дисциплін випускаючої та сервісних кафедр за напрямом підготовки та спеціальністю 7.110201 “Фармація” / Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з між нар. участю “Клінічна фармація в Україні” 15-16 листопада 2007 р. – Х., 2007. – С.182.
  • Зупанець І.А., Попов С.Б., Безугла Н.П., Сахарова Т.С. Методичні підходи до викладання клінічної фармакології у студентів спеціальності  “Клінічна фармація” / Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисциплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах. – Тернопіль, 15-16 листопада. – Тернопіль:Медична освіта, 2007. – №3. – С.103-104.
  • Зупанець І.А., Сахарова Т.С., Безугла Н.П., Отрішко І.А. Фармацевтична опіка – теоретична модель професійної діяльності клінічного провізора / Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисциплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах. Тернопіль, 15-16 листопада. – Тернопіль : Медична освіта, 2007. – №3. – С.104-105.