• Українська
 • Русский
 • English
 • Articles

   

  Articles of the lectures of the department at 2020

  International published articles

  1. Shebeko S. K., Zupanets I. A., Propisnova V. V. N-acetylglucosamine increases the efficacy of quercetin in the treatment of experimental acute kidney injury. Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research. 2020. Vol. 8, № 1. P. 53–63.
  2. Shebeko S., Zupanets I., Zimina M. Dose-dependent efficacy of the N-acetylglucosamine and quercetin combination in rats with renal failure. Acta Pharmaceutica Sciencia. 2020. Vol. 58, № 2. Р. 154–168.
  3. Study of the anti-inflammatory effect of the combined extract BNO 1016 in a leukotriene-dependent in vivo inflammation model / I.A. Zupanets, S.K. Shebeko, V.I. Popovych, S.M. Zimin. Clinical Phytoscience. 2020. Vol. 6. Art. ID 7. https://doi.org/10.1186/s40816-020-0153-8.
  4. Histomorphological Study of a New Nasal Spray with Anti-inflammatory Properties Efficacy in Rabbits with Rhinosinusitis / I. Zupanets, T. Zhulai, S. Shebeko, I. Otrishko, D. Hladkykh. Medical Archives. 2020. Vol. 74(1). P. 8–13.
  5. Патофізіологічне обгрунтування ефективності застосування кверцетину в терапії коронавірусної хвороби (СОVID-19) / Зупанець І.А., Шебеко С.К., Безугла Н.П,. Отрішко І.А. // Патологія. – 2020. – Т 17, № 1 (48). – С.93-101.
  6. Dobrova V., Ratushna K., Popov. O. Health research and big data in Ukraine: perspectives and concerns. Value in Health, Vol. 22, Supplement 3, Page S767-S768. doi: https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.09.1931 (Індексується WoS-Q1)
  7. Dobrova A., Ratushna K., Popov. O., Dobrova V. Comparative analysis of disability adjusted life years from adverse effects of medical treatment in Ukraine and other countries. Value in Health, Vol. 22, Supplement 3, Page S714. doi: https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.09.1653 (Індексується WoS-Q1)

  National published articles

  1. Експериментальне дослідження впливу препарату «Артритан» на індуковану та спонтанну больові реакції / Ю.М. Набока, Н.П. Зубицька, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко. Український біофармацевтичний журнал. 2020. № 1 (62). С.43-49.
  2. Дослідження впливу фітокомпозиції на основі препарату „Артритан” на ультраструктуру хряща щурів із системним стероїдним артрозом / Ю.М. Набока, Н.П. Зубицька, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2020. Т. 13, № 1 (32). С. 91-97.
  3. Клініко-фармацевтичні особливості застосування фітонірингових лікарських препаратів у пацієнтів нефрологічного профілю / І.А. Отрішко, С.К. Шебеко, Н.П. Безугла. Клінічна фармація. 2020. Т. 24, № 1. С. 36-45.
  4. Some aspects of enisamium iodide nasal spray safety: pre-clinical study results / T. Zhulai, I. Zupanets, S. Shebeko, S. Zimin, K. Yampolska. ScienceRise: Medical Science. 2020. № 2(35). P. 35–40.
  5. Ефективність і переносимість енісаміуму йодиду назального спрею: результати доклінічних та клінічних досліджень / Т.С. Жулай, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, Н.П. Безугла, С.М. Зімін. Медична та клінічна хімія. 2020. Т. 22. № 1. С. 73–82.
  6. Nasal endoscopy prospects in experimental rhinology: some aspects of enisamium iodide nasal spray effectiveness in rhinosinusitis / T. Zhulai, I. Zupanets, S. Shebeko, K. Yampolska. Otorinolaringology. 2019. №6 (2). C. 28–36.
  7. Перспективи вивчення застосування препаратів кверцетину в лікуванні COVID-19 / І.А. Зупанець, О.А. Голубовська, А.В. Шкурба, С.К. Шебеко, А.С. Шаламай. Український медичний часопис. 2020. Т. 1–III/IV, № 2(136). С. 75–78.
  8. Фітонірингові лікарські препарати в лікуванні гострого риносинуситу: акцент на ефективності та безпеці застосування / Жулай Т.С., Шебеко С.К., Сахарова Т.С., Безугла Н.П., Отрішко І.А. // Клінічна фармація. – 2020. – Т. 24, № 2. – С.
  9. Валідація біохімічної методики визначення рівня аміаку у зразках біологічних рідин як інструмент забезпечення якості діагностики гиперамонемій / С.В. Місюрьова, Н.О. Свід, В.Є. Доброва, І.А. Отрішко, В.В. Пропіснова // Клінічна фармація. – 2020. – Т.24, №1. – С. 56-62.
  10. Аналіз сучасних підходів до попередження антимікробної резистентності: роль і місце фізико-хімічних методів досліджень in vitro та оцінки біоеквівалентності / А. О. Доброва, О. С. Попов, І. А. Зупанець, В. А. Георгіянц // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – № 3, Т. 59.
  11. Колодєзна Т.Ю. Аналіз сучасного стану впровадження інструментів управління якістю в клінічні випробування лікарських засобів в Україні / Т. Ю. Колодєзна, О. С. Попов, В. Є. Доброва // Клінічна фармація. — 2020. – Т. 24, № 1. — С. 46-55.
  12. Пропіснова В.В., Місюрьова С.В. Застосування протинабрякових засобів для лікування риніту у дітей: клініко-фармацевтичний аналіз фармринку України // Клінічна фармація. — 2020. – Т. 24, № 3. – С. 26-39.

   

  Articles of the lectures of the department at 2019

  International published articles

  1. UPLC-MS/MS quantification of quercetin in plasma and urine followimg parenteral administration / I.A. Zupanets, Yu.V. Pidpruzhnykov. V.E. Sabko, N.P. Bezugla. S.K. Shebeko // Clinical Phytoscience. — 2019. — 5: 11. https://doi.org/10.1186/s40816-019-0107-1
  2. Shebeko S.K. Nephroprotective effect of N-acetylglucosamine in rats with acute kidney injury / S.K. Shebeko, I.A. Zupanets, O.O. Tarasenko // Czech and Sloval Pharmacy. — 2019. — Issue 68. — P. 173-179
  3. Shebeko S.K. N-acetylglucosamine is the most effective glucosamine derivative for the treatment of membranous nephropathy in rats / S.K. Shebeko, I.A. Zupanets, O.S. Popov // Pharmazie. — 2019. — Vol. 74. — P.667-670.

  National published articles

  1. Дослідження хронічної токсичності препарату «Артритан»: вплив на функціональний стан і лабораторні показники щурів / Ю.М. Набока, Н.П. Зубицька, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Фармакологія та лікарська токсикологія . — 2019. — Том 13, № 2. — С. 139-145
  2. Аналіз сучасних підходів до попередження антимікробної резистентності: роль і місце фізико-хімічних методів досліджень in vitro та оцінки біоеквівалентності / А.О. Доброва, О.С. Попов, І.А. Зупанець, В.А. Георгіянц // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2019. — № 3 (59). — С. 18-26.
  3. Підходи до впровадження системи якості згідно ISO 15189:2015 у Лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету на прикладі методик визначення рівнів лактатдегідрогенази та глюкози у біологічних рідинах / С.В. Місюрьова, В.Є. Доброва, Н.О. Свід, І.А. Отрішко, В.В. Пропіснова // Клінічна фармація. – 2019. – Т. 23, № 3. – С. 12-18.
  4. Науково-практичне обгрунтування процедури терапевтичного лікарського моніторингу на прикладі вальпроєвої кислоти: валідація аналітичної методики. / В.Є. Доброва, О.С.Попов, С.В. Місюрьова // Клінічна фармація. – 2019. – Т.23, №3. – С. 19-26.
  5. Zhulai T. S. Preclinical study of a new nasal spray with the anti-inflammatory properties: the effect on the leukotriene-induced inflammation / T. S. Zhulai // Клінічна фармація. 2018. – Т. 22, №4. – С. 27-33; DOI: https://doi.org/10.24959/cphj.18.1473
  6. Антиапоптозна дія комбінації доксицикліну з глюкозаміном при експериментальному лікуванні суглобового синдрому / К.М. Ткаченко, І.А. Отрішко, С.К. Шебеко, К.О. Зупанець // Клінічна фармація. – 2019. – Т. 23, № 3. – С. 38-43.
  7. Сахарова Т.С., Бондар Ю.Ю., Кравченко Г.Б., Красільнікова О.А. Вивчення впливу парацетамолу на функціональний стан нирок щурів за умов експериментальної інсулінорезистентності. УБЖ. 2019. №1 (58). С.34-38.
  8. Комарова А. П. Процедура картування як невід’ємний процес під час проведення клінічних випробувань / А. П. Комарова, К. О. Зупанець, О. О. Андрєєва // Клінічна фармація. – 2019. – Том 23, № 4. – C. 38-43.
  9. Шебеко С.К. Вплив комбінації N-ацетилглюкозаміну та кверцетину в ін’єкційній формі на перебіг ішемічної го-сторої ниркової недостатності в щурів / С.К. Шебеко, І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова // Медична та клінічна хімія. — 2019. — Т. 21, № 3. — С. 5-12.

   

  Articles of the lectures of the department at 2018

  International published articles

  • Comparative study of the original technology of micronization of the purified flavonoid fraction of “detralex®” and the technology of micronization of drugs d and n of the ukrainian manufacturers / I. Zupanets, S. Shebeko, S. Zimin // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. — 2018. — P. 504-508.
  • Dobrova V. Development of theoretical approaches to pharmaceutical care improvement considering the modern requirements of health care system in Ukraine/ V. Dobrova, I. Zupanets, O. Shilkina // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2018. – Vol. 11, Issue 6. – С. 253–258.
  • Introduction of open visiting policy in intensive care units in Ukraine: policy analysis and the ethical perspective / Zupanets, I.A., Dobrova, V.Y., Ratushna, K.L., Silchenko, S.O. // Asian Bioethics Reviewю – 2018. ‑Volume 10, Issue 2. – Р. 105–121
  • Gerasymenko O.V. Glucocorticoids safety administration in multiple sclerosis treatment: A focus on physicians’ adherence to avoid side effect. / Polish Annals of Medicine 2018; 25(1): 91-97 (Scopus) DOI: 10.29089/2017.17.00027
  • Trukh V.S., Moroz V.A., Shakun E.A., Badalov R.M. Features of different methods of laboratory diagnostics of cold allergy // Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 6 April 2018 [Electronic resource] / Ed. prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.– P. 307-312. (збірка статей)

  National published articles

  • Впровадження системи якості згідно з державним стандартом ISO 15189:2015 у лабораторії клінічної діагностики КДЦ НФаУ: прикладні аспекти/ С. В. Місюрьова, В.Є. Доброва, Н.О. Свід, І.А. Отрішко // Клінічна фармація. – 2018. – Т. 22, № 1. – С. 28–33.
  • Dobrova V. Current state assessment of pharmaceutical care implementation in Ukraine/ V. Dobrova, O. Shуlkina// Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2018. – № 2(12). – С. 17-25.
  • The significance of selecting phytopreparations for individualized therapy of acute rhinosinusitis / I.A. Zupanets, T.S. Zhulai, T.S. Sakharova, O.O. Andrieieva // Клінічна фармація. — 2017. — Т. 21, № 4. — С. 52-58.
  • Шебеко С.К. Дослідження впливу Глюкваміну на перебіг гломерулонефриту з нирковою недостатністю в експерименті / С.К. Шебеко, І.А. Зупанець, А.С. Шаламай // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. ‑ № 6(56). – С. 66-71.
  • Шебеко С.К. Експериментальне дослідження антиоксидантних властивостей Глюкваміну за умов розвитку діабетичної нефропатії / С.К. Шебеко, І.А. Зупанець, А.С. Шаламай // Клінічна фармація. — 2018. — Т. 22, № 1. — С. 50-54.
  • Шебеко С.К. Вивчення специфічної дії Глюкваміну за умов розвитку діабетичної нефропатії в експерименті / С.К. Шебеко, І.А. Зупанець, А.С. Шаламай // Український біофармацевтичний журнал. — 2018. — № 1 (54). — С. 25-30.
  • Шебеко С.К. Експериментальне дослідження ефективності Глюкваміну при тубулярному ураженні нирок / С. К. Шебеко , І. А. Зупанець , В. В. Пропіснова , А. С. Шаламай // Український біофармацевтичний журнал. – 2018. –  № 2 (55). – C. 56-60.
  • Шебеко С.К. Експериментальне вивчення впливу Глюкваміну на електролітний обмін у щурів з нирковою недостатністю / С.К. Шебеко, І.А. Зупанець, А.С. Шаламай // Клінічна фармація. – 2018. – Т.22, № 2. – С. 21-25.
  • Гринцов Е.Ф., Мороз В.А., Сахарова Т.С., Андреева Е.А. Підвищення раціональності лікарської терапії у літніх хворих терапевтичного профілю // Клінічна фармація.- 2018.- Т.22, №1.- С.14-19.
  • Експериментальне вивчення впливу Глюкваміну на ультраструктуру нирок за умов розвитку ниркової недостатності / С.К. Шебеко, І.А. Зупанець, О.О. Тарасенко // УБЖ. — 2018. — № 4.
  • Експериментальне дослідження місцевоподразнювальної дії N-ацетилглюкозаміну та кверцетину при внутрішньом’язовому введенні / С.К. Шебеко, І.А. Зупанець, А.С. Шаламай. // Клінічна фармація. – 2018.– Т. 22 № 4 – С.
  • Tsubanova N., Zhurenko D., Sakharova T. Research of the toxicological profile of the new gel, which contains an extract of the oak bark and aloe extract Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2018.– №1 (11). – P.21-25.
  • Антациди для дітей: клініко-фармацевтичний аналіз фармринку України / В.В. Пропіснова, О.О. Андрєєва // Клінічна фармація. – 2018. – Том 22, № 2. – С.10-20.
  • Kolodyezna T. Evaluation of opportunities for the use of modern methods for correction and prevention of risks in the quality control of clinical trials / Т. Kolodyezna, К. Zupanets, V. Dobrova // ScienceRise: Pharmaceutical Science. — 2018. — P. 10-16.
  • Kolodyezna T.Yu. Development of the model for the non-conformances correction and prevention process in clinical trials / Т.Yu. Kolodyezna, V.Ye. Dobrova, К.O. Zupanets // Клінічна фармація. – 2018.– Т. 22 № 4 – С.
  • Zhulai Т. Preclinical study of a new nasal spray with anti-inflammatory properties: the influence on leukotriene inflammation / Т. Zhulai // Клінічна фармація. – 2018.– Т. 22 № 4 – С. 26-32.
  • Е.Ф. Гринцов, В.А. Мороз, А.И. Федосов, Е.В. Гладух, А.Н. Семенов Перспективы применения в клинической медицине препаратов на основе чеснока // Фармация Казахстана.– 2018.– № 3.- С.34-39.
  • Гістоморфологічне дослідження нефропротекторних властивостей Глюкваміну при експериментальному гломерулонефриті / С. К. Шебеко, І.А. Зупанець, В.В. Пропіснова, А.С. Шаламай // Клінічна фармація. — 2018. — Т. 22, № 3. — С. 22-28.
  • Забезпечення якості біохімічних досліджень за допомогою валідаційних процедур у лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету на прикладі методик визначення рівнів загального та прямого білірубіну у біологічних рідинах/ Місюрьова С.В. та ін. // Клінічна фармація. – 2018. – Т. 22, № 3. – С. 52–57.
  • Дослідження антиагрегантних властивостей Глюкваміну при експериментальній нирковій недостатності / С. К. Шебеко, І. А. Зупанець, А. С. Шаламай // Український біофармацевтичний журнал. – 2018. –  № 3 (56). – C. 34-38.
  • Ефективність та переносимість дієтичної добавки «альцинара» у суб’єктів з гіперхолестеринемією: лабораторна складова клінічного випробування / І. А. Зупанець, А. С. Шаламай,І. А. Отрішко, А. І. Федосов, С. В. Місюрьова // Клінічна фармація. – 2018.– Т. 22 № 4 – С.
  • Оцінка впливу препарату «артритан» на морфофункціональний стан внутрішніх органів щурів за умов вивчення хронічної токсичності / Ю. М. Набока, Н. П. Зубицька, С. К. Шебеко, І. А. Отрішко // Клінічна фармація. – 2018.– Т. 22 № 4 – С.
  • Дослідження асортименту, доступності та споживання діуретичних засобів в Україні / О. В. Ткачова, І. В. Кравченко, А. М. Семенов // Клінічна фармація. – 2018.– Т. 22 № 4 – С.

   

  Articles of the lectures of the department at 2017

  International published articles

  • Зупанец И.А. Взаимодействие лекарственных препаратов: теория и практика / И.А. Зупанец, Т.С. Сахарова, Н.П. Безуглая // Medical Nature. – 2015. – № 4. – С. 6-9.
  • Electronic informed consent model development for implementation in clinical trials in Ukraine / Dobrova VY, Zupanets KО, Kolodyezna TY, Timchenko YV // Asian journal of Pharmaceutical and Clinical Research. — 2017. — Vol. 10, issue 12. — P.1111-1114.

  National published articles

  • The synthesis, anti-inflammatory, analgetic and antimicrobial activities of ethyl 2-amino-4-alkyl-4,6-dihydropyrano[3,2-c][2,1]benzothiazin-3-carboxylate 5,5-dioxides and triethylammonium 3-[(4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1H-2,1-benzothiazin-3-yl)alkyl]-1-ethyl-1H-2,1-benzpthiazin-5-olat 2,2 dioxides // D.A. Lega, N.I. Filimonova, I.A. Zupanets, S.K. Shebeko, V.P. Cherykh, L.A. Shemchuk // Журанл органічної та фармацевтичної хімії. — 2016. — Т. 14, вип. 4 (56). — С. 3-11.
  • Відмінності антитромбоцитарного лікування із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти / І.А. Зупанець, О.Є. Запровальна, Є.Ф. Грінцов, І.А. Отрішко // Клінічна фармація. — 2016. — Т. 20, № 4. — С. 11-16.
  • Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі / Є.В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко // Клінічна фармація. — 2017. — Т. 21, № 1. — С.50-56.
  • Зупанец И.А. Симптоматические препараты замедленного действия в лечении больных остеоартритом / Зупанец И.А., Шебеко С.К. // Therapia. — 2017. — № 1 (116). — С.32-34.
  • Zupanets I. A. The benefits of the combined topical administration of ketoprofen and glucosamine hydrochloride to back pain treatment / I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, N. V. Davishnia // Inter collegas – 2016. – Vol. 3, N. 3. – P. 115-118.
  • Пропіснова В.В. Викладання клінічної фармації в Болгарії в межах міжнародного обміну за програмою ERASMUS+: перший досвід / В.В. Пропіснова, С.Б. Попов, І.А. Зупанець // Клінічна фармація. — 2017. — Т. 21, № 2. — С. 23-32.
  • The study of acute toxicity of the topical combination with glucosamine and ketoprofen in the form of a cream-gel / I.A. Zupanets, N.V. Davishnia, S.K. Shebeko, M.O. Lyapunov // Клінічна фармація. — 2017. — Т. 21, № 2. — С.41-45.
  • Зупанець І.А. Експериментальна оцінка впливу препарату Капікор на процеси апоптозу в тканинах головного мозку щурів з церебральною ішемією / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Ліки України плюс. — 2017. — № 2 (31). — С. 24-27.
  • Зупанец И.А. Дифференцированное применение нестероидных противоспалительных препаратов в лечении остеоартроза / И.А. Зупанец, О.А. Федорова // Therapia. — 2017. — № 5 (120). — С. 32-38.
  • Зупанець І.А. Дослідження впливу препарату «Капікор» на ендотеліальну дисфункцію у щурів за умов розвитку доксорубіцинової кардіоміопатії / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Український біофармацевтичний журнал. — 2017. — № 2 (49). — С.27-32.
  • Зупанець І.А. Вивчення впливу препарату «Капікор» на перебіг ендотеліальної дисфункції в щурів з церебральною ішемією / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2017. — № 2 (53). — С. 54-61.
  • Класифікація лікарських засобів на підставі їхньої еквівалентності / І.А. Зупанець, В.О. Усенко, І.В. Крячок, К.Л. Косяченко, В.В. Страшний, С.А. Савич, О.О. Тарасенко // Therapia. — 2017. — № 7-8 (122). — С. 38-40.
  • Класифікація лікарських засобів на основі їх еквівалентності — дієвий інструмент для раціональної фармакотерапії / І.А. Зупанець, В.О. Усенко, І.В. Крячок, К.Л. Косяченко, В.В. Страшний, С.А. Савич, О.О. Тарасенко // Щотижневик Аптека. — 2017. — С. 4-5.
  • Зупанець І.А. Вивчення впливу препарату «Капікор» на перебіг ендотеліальної дисфункції в щурів з церебральною ішемією / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2017. — № 2 (53). — С. 54-61.
  • Класифікація лікарських засобів на підставі їхньої еквівалентності / І. Зупанець, В. Усенко, І. Крячок, К. Косяченко, В. Страшний, С. Савич, О. Тарасенко // Фармацевт Практик. — 2017. — № 6. — С. 10-14.
  • Dobrova V. Ye. Comparative analysis of the ISO 9001:2015 standard and good clinical practice guideline: a framework for clinical trials management improvement / V. Ye. Dobrova, К. L. Ratushna, Ie. F. Grintsov, N. P. Bezugla // Clinical Pharmacy. – 2017. – №2. – Р. 32-38.
  • Moroz V.A. The problems of choice a particular vitamin preparation in the pharmacy // Теория и практика современной науки.– 2017.– № 2(20). – С.917-920.
  • Мороз В.А. Клинико-фармацевтический анализ использования нейропротекторов у больных дисциркуляторной энцефалопатией / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов, М.А. Голянищев // Український вісник психоневрології.- 2017.- Том 25, № 1 (90). – С.59-61.
  • The study of acute toxicity of the topical combination with glucosamine and ketoprofen in the form of a cream-gel / I.A. Zupanets, N.V. Davishnia, S.K. Shebeko, M.O. Lyapunov // Клінічна фармація. — 2017. — Т. 21, № 2. — С.41-45.
  • Обґрунтування необхідності застосування імунокорегуючої терапії у дітей молодшого шкільного віку, хворих на рекурентний тонзиліт з супутнім карієсом зубів / Т.С. Жулай, Т.В. Почуєва, О.Ф. Мельников, К.Е. Ямпольська // Журнал вушних носових і горлових хвороб —2017. — №2 — C. 69-75.
  • Калько К.О. Циркадіанна залежність гепатопротекторної активності антралю на моделі гострого парацетамолового гепатиту у щурів / K. O. Калько, С. М. Дроговоз // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. − № 2 (54) – С. 62-68.
  • Калько К. О. Циркадіанні особливості прояву антиоксидантних та мембраностабілізаційних властивостей глутаргіну в умовах гострого хронодетермінованого парацетамолового гепатиту / К. О. Калько, С. М. Дроговоз, О. О. Койро // Клінічна фармація – 2017. − № 2 – С.– 46-52.

  Peer-viewed publications

  • Відмінності антитромбоцитарного лікування із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти / І.А. Зупанець, О.Є. Запровальна, Є.Ф. Грінцов, І.А. Отрішко // Клінічна фармація. — 2016. — Т. 20, № 4. — С. 11-16.
  • Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі / Є.В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко // Клінічна фармація. — 2017. — Т. 21, № 1. — С.50-56.
  • Пропіснова В.В. Викладання клінічної фармації в Болгарії в межах міжнародного обміну за програмою ERASMUS+: перший досвід / В.В. Пропіснова, С.Б. Попов, І.А. Зупанець // Клінічна фармація. — 2017. — Т. 21, № 2. — С. 23-32.
  • The study of acute toxicity of the topical combination with glucosamine and ketoprofen in the form of a cream-gel / I.A. Zupanets, N.V. Davishnia, S.K. Shebeko, M.O. Lyapunov // Клінічна фармація. — 2017. — Т. 21, № 2. — С.41-45.
  • Калько К. О. Циркадіанні особливості прояву антиоксидантних та мембраностабілізаційних властивостей глутаргіну в умовах гострого хронодетермінованого парацетамолового гепатиту / К. О. Калько, С. М. Дроговоз, О. О. Койро // Клінічна фармація – 2017. 6− № 2 – С.– 46-52.
  • The study of acute toxicity of the topical combination with glucosamine and ketoprofen in the form of a cream-gel / I.A. Zupanets, N.V. Davishnia, S.K. Shebeko, M.O. Lyapunov // Клінічна фармація. — 2017. — Т. 21, № 2. — С.41-45.
  • Dobrova V. Ye. Comparative analysis of the ISO 9001:2015 standard and good clinical practice guideline: a framework for clinical trials management improvement / V. Ye. Dobrova, К. L. Ratushna, Ie. F. Grintsov, N. P. Bezugla // Clinical Pharmacy. – 2017. – №2. – Р. 32-38.
  • Electronic informed consent model development for implementation in clinical trials in Ukraine / Dobrova VY, Zupanets KО, Kolodyezna TY, Timchenko YV // Asian journal of Pharmaceutical and Clinical Research. — 2017. — Vol. 10, issue 12. — P.1111-1114.

   

   

  Articles of lecturer of the department at 2016 year

  International published articles

  • Diclocor is superior to diclofenac sodium and quercetin in normalizing biochemical parameters in rats with collagen-induced ostheoarthritis / I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, O. S. Popov, A. S. Shalamay // Inflammopharmacology. – 2016. – № 24 (1). – P. 53-57.
  • Зупанец И.А. Клинико-фармакологические особенности применения препаратов цетиризина / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко, И.А. Отришко // Педиатрия. Восточная Европа. – 2016. – Т. 4, № 1. – С. 141-147.
  • Мороз В.А. Сравнительное изучение эффективности и переносимости препаратов железа для амбулаторного лучения железодефициной анемии у беременных в условиях женской консультации / В.А. Мороз, Ю.В. Тимченко // Теория и практика современной науки.– 2016.– № 2(7).- С.640-643.
  • Moroz V.A. Clinical and pharmaceutical analysis features of use of oral hypoglycemic agents / V.A. Moroz // Теория и практика современной науки.– 2016.– № 1(7).– C.412-415.
  • The evaluation of carbon nanotubes impact on mitochondrial activity of cells in different organs tissues by means of spin probes method / N. Kartel, L. Ivanov, O. Nardyd, Y. Cherkashyna, O. Tarasenko et al. // Modern Science. – 2016. – № 3.– Р. 121-131. (ІSSN 2335- 498Х)
  • Assessment of quality of life of healthy volunteers-participants in clinical trials / К. О. Zupanets, V. Ye. Dobrova, T. Yu. Kolodezna, K. L. Ratushna // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2016. – Vol. 8 (4). – Vol. 1414-1422.
  • Zupanets К. О. Process model of the trial site quality management system / К. О. Zupanets, V. Ye. Dobrova // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2016. – Vol. 9, Is. 3. – P. 225–228.

  National published articles

  • Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну та глюкозаміну на біохімічні показники щурів за умов експериментального остеоартрозу / І.А. Зупанець, К.М. Ткаченко, І.А. Отрішко, С.К. Шебеко // Одеський медичний журнал.– 2016. – №1 (153). – С. 5-8.
  • Вивчення впливу препарату «Диклокор» на експериментально індуковану больову реакцію у щурів / О. С. Попов, С. К. Шебеко,
   С. Б. Попов, І. А. Зупанець // Ліки України плюс. – 2016. – № 1 (26). – С. 70-73.
  • Дослідження впливу препарату «Диклокор» на спонтанну больову реакцію в експерименті / О. С. Попов, С. К. Шебеко, І. А. Зупанець,
  • А. С. Шаламай // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – №1 (47). – С. 97-101.
  • Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну гідрохлориду та глюкозаміну гідрохлориду на структурно-метаболітні показники щурів з колаген-індукованим артритом / І. А. Зупанець, К. М. Ткаченко, І. А. Отрішко // Клінічна фармація. – 2016. – Т.20, №1. – С. 39-43.
  • Біохімічна оцінка результатів експериментальної терапії хронічного гепатиту фітозасобом на основі екстракту артишоку та порошку часнику / А. Таттіс, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко, Є.Ф. Грінцов // Ліки України плюс. – 2016. – № 3 (28). – с. 63-67.
  • Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну гідрохлориду та глюкозаміну гідрохлориду на імуноферментні показники щурів з колаген-індукованим артритом / К. М. Ткаченко, І. А. Отрішко, С. К. Шебеко // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 3. – С. 39-43.
  • Дослідження гепатопротекторних властивостей препарату «Альцинара» за умов розвитку гострого гепатиту у щурів      стаття / А. Таттіс,
   І. А. Зупанець, С. К. Шебеко, І. А. Отрішко, Є. Ф. Грінцов // Одеський медичний журнал. – 2016. – № 5 (157). – С. 5-11.
  • Експериментальне дослідження жовчогінної активності препарату «Альцинара» / А. Таттіс, І. А. Зупанець, С. К. Шебеко, І. А. Отрішко,
   Є. Ф. Грінцов // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 5 (46) – С. 43-48.
  • Порівняльне вивчення безпеки препарату «Капікор» за умов гострого експерименту / Т.С. Жулай, С.К. Шебеко, О.І.Шевченко // Клінічна фармація 2016 – том 20, №1, с. 44-48.
  • Жулай Т.С. Дослідження дозозалежності церебропротекторного ефекту препарату «Капікор» за умов експерименту / Т.С. Жулай, С.К. Шебеко // Клінічна фармація 2016 – том 20, №3, с. 44-48.
  • Індикатори оцінки якості фармацевтичної опіки: наукове обгрунтування та підходи до впровадження / І.А. Зупанець, О.М. Ліщишина, О.О. Шилкіна, В.Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості фармації. – 2016. – № 2 (46). – с. 60-64.
  • Zupanets I.A. Proteflazid: clinical and economic substantiation for use in therapy of herpes infection / I.A. Zupanets, T.S. Sakharova // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 3. – с. 6-12.
  • Атеросклероз: лікувально-профілактичні можливості фітозасобів / І.А. Зупанець, А. Таттіс, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко, А.С. Шаламай // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 3. – с. 18-22.
  • Antimicrobal, anti-inflammatory and analgesic activities of 2-amino-6-ethyl-4,6-dihydropyrano[3,2-c][2,1]benzothiazine 5,5-dioxides and triethylammonium 3-[1-(4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1H-2,1-benzothiazin-3-yl)-3-(het) arylmethyl]-1-ethyl-1H-2,1-benzothiazin-4-olat 2,2-dioxides / D.O. Lega, N.I. Filimonova, I.A. Zupanets, S.K. Shebeko, V.P. Chernykh, L.A. Shemchuk // Вісник фармації. – 2016. – № 3 (87). – с. 61-69.
  • Сучасні стратеґії лікування ішемічної хвороби серця при супровідному цукровому діабеті 2 типу: від теоретичних рекомендацій до практичного втілення. / І.А. Зупанець, О.В. Герасименко, Д.С. Стрельнікова. // Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia. – 2016. – Т. 22. –  № 1. – С. 50-55
  • Мороз В.А. Клинико-фармацевтический анализ особенностей использования пероральних сахароснижающих препаратов у пациентов с сахарным диабетом второго типа / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов // Експериментальна і клінічна медицина.– 2016.– № 1 (70).- С. 52-58.
  • Проект протоколу провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських препаратів: попередження небажаної вагітності та сприяння плануванню сім’ї / І.А.Зупанець, О.М.Ліщишина, О.О.Шилкіна, В.В.Пропіснова // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, №1. – С.18-25.
  • Зупанець К. О. Електронна індивідуальна реєстраційна форма як інструмент управління якістю клінічних досліджень з біоеквівалентності / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, О. О. Андрєєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1(45). C. 19–25.
  • Зупанець К. О. Модель взаємодії між сторонами, що залучені до управління клінічними випробуваннями, в процесі роботи з даними / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 1. – С. 26–32.
  • Зупанець К. О. Е-менеджмент даних та електронна індивідуальна реєстраційна форма як необхідні засоби централізованого моніторингу клінічного випробування / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 2. – С. 39–42.
  • Зупанець К. О. Вивчення аспектів захисту суб’єктів досліджень у клінічних випробуваннях І фази та дослідженнях біоеквівалентності / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, Т. Ю. Колодєзна // Запорожский медицинский журнал. – 2016. – №2 (95). – с. 93 – 97.
  • Зупанець К. О. Аналіз думки фахівців щодо впровадження концептуальних положень управління ризиками у клінічні дослідження лікарських засобів / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Запорожский медицинский журнал. – 2016. – №3 (96). – с. 93 – 98.
  • Шебеко С. К. Експериментальне дослідження впливу препарату «Диклокор» на показники функціонального стану міокарда щурів за умов фуразолідон-ізадринового ураження / С. К. Шебеко, О. С. Рускін // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 1. – С. 49-53.
  • Shebeko S. K. The study of effects of “Chondrolife” combined cream-gel in the spontaneous pain sensitivity experiment / S. K. Shebeko, S. M. Zimin // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 3. – С. 34-38.
  • Зупанец И. А. Фармакодинамические аспекты нейрогеропротекторного синергизма препарата “Олатропил” / И. А. Зупанец, С. К. Шебеко,
   И. А. Отришко // Український вісник психоневрології. – 2016. – Т. 24, № 2. – С. 113-116.

  Peer-viewed publications

  • The evaluation of carbon nanotubes impact on mitochondrial activity of cells in different organs tissues by means of spin probes method / N. Kartel, L. Ivanov, O. Nardyd, Y. Cherkashyna, O. Tarasenko et al. // Modern Science. – 2016. – № 3.– Р. 121-131. (ІSSN 2335- 498Х)
  • Diclocor is superior to diclofenac sodium and quercetin in normalizing biochemical parameters in rats with collagen-induced ostheoarthritis /
   I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, O. S. Popov, A. S. Shalamay // Inflammopharmacology. – 2016. – № 24 (1). – P. 53-57. (ISSN: 0925-4692, Impact Factor 2.304)
  • Zupanets К. О. Process model of the trial site quality management system / К. О. Zupanets, V. Ye. Dobrova // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2016. – Vol. 9, Is. 3. – P. 225–228. (ISSN: 0974-2441, Impact Factor 0.765)
  • Assessment of quality of life of healthy volunteers-participants in clinical trials / К. О. Zupanets, V. Ye. Dobrova, T. Yu. Kolodezna, K. L. Ratushna // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2016. – Vol. 8 (4). – р. 1414-1422. (ISSN: 0975-7384, Impact Factor 0.2)
  • Зупанець К. О. Вивчення аспектів захисту суб’єктів досліджень у клінічних випробуваннях І фази та дослідженнях біоеквівалентності / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, Т. Ю. Колодєзна // Запорожский медицинский журнал. – 2016. – №2 (95). – с. 93 – 97. (ISSN: 2306-4145)
  • Зупанець К. О. Аналіз думки фахівців щодо впровадження концептуальних положень управління ризиками у клінічні дослідження лікарських засобів / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Запорожский медицинский журнал. – 2016. – №3 (96). – с. 93 – 98. (ISSN: 2306-4145)

   

   

  Articles of lecturer of the department at 2015 

  • Zupanets I.A. The effect of the medication “Diclocor”, containing diclofenac and quercetin, on clinico-biochemical parameters in rats with osteoarthritis / I.A. Zupanets, S.K. Shebeko, O.S. Popov // International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. – 2015. – Vol. 7 (9). – P. 101-104.
  • Study of lipid-lowering activity of the drug “Altsinara” in the experiment / A. Tattis, I.A. Zupanets, S.K. Shebeko, I.A. Otrishko, Ye.F. Grintsov // The Pharma Innovation Journal. – 2015. – Vol. 4 (8). – P. 77-80.
  • Zupanets I.A. Importance of the Pharmacological Synergism in Modern Concept of Anti-Ischemic Therapy / I.A. Zupanets, S.K. Shebeko // Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy. – 2015. – Vol. 1 (2). – P. 19-24.
  • The study of the analgesic properties of combined aerosols with the propolis phenolic hydrophobic drug in the experiment / О.S. Shpychak, O.I. Tikhonov, I.A. Zupanets, S.K. Shebeko // The Pharma Innovation Journal. –  2015. – Vol. 4(3). – P. 18-21.
  • The comparative study of the acute toxicity of Tetracyclines / K.M. Tkachenko, I.A. Zupanets, S.K. Shebeko, I.A. Otrishko, Ye.F. Grintsov // The Pharma Innovation Journal. –  2015. – Vol. 4(3). – P. 8-11.
  • О влиянии препарата «Диклокор» на процессы апоптоза в суставном хряще крыс с остеоартрозом / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко, А.С. Шаламай, А.С. Попов // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2015. – Т.78, № 8. – С. 62-65.
  • Давишняя Н.В. Исследование антиальтеративных и антипролиферативных свойств комбинации глюкозамина с кетопрофеном в форме крем-геля/ Н. В. Давишняя, И. А. Зупанец, С. К. Шебеко // Рецепт. – 2015. – №5 (103). – С. 77-84.
  • Изучение влияния производных глюкозамина на доксорубицин-индуцированную гибель клеток в эксперименте / И.А. Зупанец, Т.С. Сахарова, Е.В. Ветрова, Е.А. Зупанец // Вестник фармации. – 2015. – № 1. – С. 83-88.
  • The influence of combination containing glucosamine and ketoprofen in the form of cream-gel on connective tissue metabolism indicators of rats with experimental osteoarthritis / N. V. Davishnіa, I. A. Zupanets, M. O. Lyapunov, S. K. Shebeko // The Pharma Innovation Journal. – 2015. – Vol. 3(12) – P. 08-11.
  • Давишняя Н. В. Экспериментальное изучение влияния комбинации глюкозамина с кетопрофеном в форме крем-геля на ультраструктуру суставного хряща / Н. В. Давишняя, И. А. Зупанец, С. К. Шебеко // Вестник фармации. – 2015. – №2 (68) – С. 50-56.
  • Diclocor is superior to diclofenac sodium and quercetin in normalizing biochemical parameters in rats with collagen-induced osteoarthritis / I.A. Zupanets, S.K. Shebeko, O.S. Popov, A.S. Shalamay // Inflammopharmacology. – 2016. – Р. 1-5. – DOI: 10.1007/s10787-015-0258-8
  • Zupanets K.O. Analysis of compliance with bioethical norms of signing the in-formed consent in organizing trials of drugs / K.O. Zupanets, V.Ye. Dobrova, T.Yu. Kolodeznaya, K.L. Ratushnaya // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, 7(11):756 ¬ 762.
  • Scientific and practical substantia-tion of ways of developing and introducing electronic case report forms to ensure the quality of bio-equivalence studies / K.O. Zupanets, V.Ye. Dobrova, A.V. Zajchenko O.V. Dorovskyy // Research and Re-views: Journal of Hospital and Clini-cal Pharmacy, 2015, Volume 1, Issue 3: P. 21 ¬ 25.
  • Zupanets K.O. Process model of the trial site quality management system / K.O. Zupanets, V.Ye. Dobrova // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 2016, Volume 9, Issue 3 P:
  • Assessment of quality of life of healthy volunteers-participants in clinical trials / K.O. Zupanets, V.Ye. Dobrova, T.Yu. Kolodeznaya, K.L. Ratushna // Journal of Chemi-cal and Pharmaceu-tical Research, 2016, 8 (4): 1414-1422.
  • Експериментальне дослідження протизапальних властивостей препарату «Диклокор» / О.С. Попов, С.К. Шебеко, О.І. Шевченко, А.С. Шаламай // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 4. – С. 35-39.
  • Зупанець І.А. Морфологічне дослідження антиальтеративних властивостей препарату «Диклокор» за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту у щурів / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, О.С. Рускін // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 4. – С. 40-45.
  • Вивчення впливу комбінації глюкозаміну з кетопрофеном в формі крем-гелю на експериментально індуковану больову реакцію / Н. В. Давішня, І. А. Зупанець, С. К. Шебеко, М. О. Ляпунов // Ліки України плюс. – 2015. – №2 (23) – С. 74-76.
  • Давішня Н. В. Дослідження впливу комбінації глюкозаміну з кетопрофеном в формі крем-гелю на спонтанну больову реакцію у щурів / Н. В. Давішня, І. А. Зупанець, С. К. Шебеко // Фармацевтичний часопис. – 2015. – №2 – С. 90-93.
  • Давішня Н. В. Раціональна терапія остеоартрозу : перспективи застосування комбінованих хондропротекторів у топічних лікарських формах / Н. В. Давішня, І. А. Зупанець, С. К. Шебеко // Клінічна фармація – 2015. – Т. 19, №3 – С. 17-21.
  • Зупанец И.А. Симптоматическое лечение ринита и риносинусита в рамках фармацевтической опеки / И.А. Зупанец, Т.С. Сахарова, Н.П. Безуглая // Здоров’я України. – 2015. – № 1. – С. 14-15.
  • Зупанец И.А. Взаимодействие лекарственных препаратов: теория и практика / И.А. Зупанец, Т.С. Сахарова, Н.П. Безуглая // Medical Nature. – 2015. – № 4. – С. 6-9.
  • Попов О.С. Морфологічне дослідження впливу препарату «Диклокор» на перебіг колаген-індукованого артриту у щурів / О.С. Попов, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко // Морфологія. – 2015. – Т.9, №3. – С. 58-66.
  • Вивчення впливу препарату «Альцинара» на морфофункціональний стан внутрішніх органів щурів у субхронічному експерименті / А. Таттіс, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко, Є.Ф. Грінцов // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 6 (41). – С. 15-19.
  • Дослідження підгострої токсичності препарату «Альцинара»: вплив на функціональний стан і лабораторні показники у щурів / А. Таттіс, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко, Є.Ф. Грінцов // Одеський медичний журнал. – 2015. – № 6 (152). – С. 37-42.
  • Зупанец И.А. Значение элементов синергической политропности в механизме реализации фармакологического потенциала препарата Капикор / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко, И.А. Отришко // Therapia. – 2015. – № 5 (98). – С. 48-50.
  • Дослідження впливу «Диклокору» на ультраструктуру хряща щурів із системним стероїдним артрозом / О.С. Попов, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, А.С. Шаламай // Український ревматологічний журнал. – 2015. – №3 (61). – С. 10-13.
  • Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України / О.М. Ліщишина, О.О. Шишкіна, В.Є. Доброва, В.В. Пропіснова, Т.Ю. Колодезна // Клінічна фармація. – 2015. – Т.19, №3. – С.11-16.
  • The study of the safety profile of “Altsinara” drug under the conditions of acute toxicity modeling / A. Tattis, I.A. Zupanets, I.A. Otrishko, Ie.F. Grintsov // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 3. – С. 44-47.
  • Gender differences in antiplatelet therapy of isсhaemic heart disease / I.A. Zupanets, О.Е. Zaprovalna, Ie.F. Grintsov, I.A. Otrishko // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 4. – С. 9-12.
  • Фармакологічна корекція метотрексат-індукованої цитотоксичності в експерименті / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, К.В. Вєтрова, М.А. Мусмарі // Одеський медичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 8-14.
  • Зупанець К. О. Оцінка ризиків щодо якості даних за методом FMEA аналізу / К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна, В. Є. Доброва // Клінічна фармація. – 2015. –Т. 19, № 3. – С. 4-10.
  • Сопроводительная терапия в онкологии / В.А. Мороз // Современная фармация.– 2015.– № 6.– С. 43-44.
  • Лекарственные препараты в Украине: Чем мы лечимся? / Губерния. – 2015. – № 12. – С. 18-19. (интервью проф. И.А. Зупанец)
  • Герасименко Е.В. Антибиотикотерапия внебольничных инфекций нижних дыхательных путей: прикладные аспекты эффективности и безопасности / Е.В. Герасименко, И.А. Отришко, И.С.Мукомел // Одеський медичний журнал. – 2015. – № 1 (147). – С. 27-31.
  • Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну гідрохлориду та глюкозаміну гідрохлориду на структурно-метаболітні показники щурів з колаген-індукованим артритом / І.А. Зупанець, К.М. Ткаченко, І.А. Отрішко, С.К. Шебеко // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 1. – С. 39-43.
  • Жулай Т.С. Порівняльне вивчення безпеки препарату «Капікор» за умов гострого експерименту / Т.С. Жулай, С.К. Шебеко, О.І. Шевченко // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 1. – С. 44-48.
  • Шебеко С.К. Експериментальне дослідження впливу препарату «Диклокор» на показники функціонального стану міокарда щурів за умов фуразолідон-ізадринового ураження / С.К. Шебеко, О.С. Рускін // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 1. – С. 49-53.
  • Проект протоколу провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських препаратів: попередження небажаної вагітності та сприяння плануванню сім’ї / І.А. Зупанець, О.М. Ліщишина, О.О. Шилкіна, В.В. Пропіснова // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, №1. – С. 18-25.
  • Клинико-фармацевтический анализ особенностей использования пероральних сахароснижающих препаратов у пациентов с сахарным диабетом второго типа / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов // Експериментальна і клінічна медицина. – 2016. – № 1 (70). – С. 52-58.
  • Clinical and pharmaceutical analysis features of use of oral hypoglycemic agents / V.A.  Moroz // Теория и практика современной науки. – 2016. – № 1(7). – C.412-415.
  • Реналган – спазмолитик и аналгетик в одном флаконе / В.А. Мороз // Современная фармация. – 2016. – № 3. – С.16-17.
  • Сравнительное изучение эффективности и переносимости препаратов железа для амбулаторного лучения железодефициной анемии у беременных в условиях женской консультации / В.А. Мороз, Ю.В. Тимченко // Теория и практика современной науки. – 2016. – № 2 (7). – С. 640-643.
  • Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну та глюкозаміну на біохімічні показники щурів за умов експериментального остеоартрозу / І.А. Зупанець, К.М. Ткаченко, І.А. Отрішко, С.К. Шебеко // Одеський медичний журнал. – 2016. – № 1 (153). – С. 5-8.
  • Зупанец И.А. Клинико-фармакологические особенности применения препаратов цетиризина / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко, И.А. Отришко // Педиатрия. Восточная Европа. – 2016. – Т. 4, № 1. – С. 141-147.
  • Зупанец И.А. Клиническая фармация Украины: когда ожидать качественные генерические лекарственные средства с подтвержденной эквивалентностью? (актуальное интервью) / И.А. Зупанец // Therapia. – 2016. – № 3. – С. 3-6.
  • Сучасні стратеґії лікування ішемічної хвороби серця при супровідному цукровому діабеті 2 типу: від теоретичних рекомендацій до практичного втілення. / І.А. Зупанець, О.В. Герасименко, Д.С. Стрельнікова. // Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia. – 2016. – Т. 22. –  № 1.
  • Зупанець К. О. Наукове обґрунтування інтегрованої системи управління клінічним випробуванням лікарських засобівна місці проведення дослідження / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, О. М. Проскурня// Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – Вип. 4 (42). – С. 60–66.
  • Зупанець К. О. Наукове обґрунтування інтегрованої системи управління клінічним випробуванням лікарських засобів на місці проведення дослідження / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва// Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – Вип. 6 (43). – С. 49–57.
  • Зупанець К. О. Концептуальні положення щодо управління ризиками у клініч-ному випробуванні лікарського засобу на місці проведення дослідження / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Управління, еко-номіка та забез-печення якості в фармації. ¬ 2015.¬ №6 (44). С.49 ¬ 57.
  • Зупанець К.О. Електронна індивідуальна реєстраційна форма як інструмент управління якістю клінічних до-сліджень з біоеквівалентності / К.О. Зупанець, В.Є. Доброва, О.О. Андрєєва // Management, economy and quality assurance in pharmacy, N 1(45), 2016. – с. 17–23.
  • Зупанець К.О. Модель взаємодії між сторона-ми, що залучені до управління клінічними випробуваннями, в процесі роботи з даними / К.О. Зупанець, В.Є. Доброва // Клінічна фармація. – 2016. – Т.20, №1. – с. 26-32.
  • Зупанець К.О. Вивчення аспектів захисту суб’єктів досліджень у клінічних випробуваннях І фази та дослі-дженнях біоеквівалентності / К.О. Зупанець, В.Є. Доброва, Т.Ю. Колодєзна // Запорожский ме-дицинский жур-нал. – 2016. – №2(95). – с. 93-98.
  • Індикатори оцінки якості фармацевтичної опіки: наукове обгрунтування та підходи до впровадження / І. А. Зупанець, О. М. Ліщишина, О. О. Шилкіна, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2 (46). – С. 60-64.
  • Ратушна К.Л. Розробка методики оцінювання та контролю системи управління даними у клінічних випробуваннях за допомогою ключових показників ризиків / К.Л. Ратушна // Клінічна фармація. – 2015. – Т.19, № 1. – С. 17-24.
  • Dobrova V.Ye. Concomitant therapy in clinical trials of drugs: Its role, problems and approaches to its consideration / V. Ye. Dobrova, K. O. Zupanets and K. L. Ratushna // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2015. – Vol. 7(3). – P. 182-186.
  • Мороз В.А. Коррекция дисбиоза кишечника у пациентов с ХОБЛ по данным аптечного отпуска лекарств / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов // Клиническая и экпериментальная медицина. – 2015.– Выпуск 1 (12).– С. 4-9.
  • Зупанець К.О. Розробка алгоритму оцінки побічних явищ/реакцій під час проведення клінічного випробування лікарських засобів / К.О. Зупанець // Клінічна фармація – 2015. – № 1. – C. 23– 31.
  • Зупанець К.О. Забезпечення якості клінічних випробувань лікарських засобів шляхом врахування впливу супутньої терапії / К.О. Зупанець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2 (40). – C. 25-30.

   

  Articles of lecturer of the department at 2014 

   

  Articles of lecturer of the department at 2013 

  • Зупанець І.А. Фармацевтична опіка пацієнтів з болем у голові / І.А. Зупанець, І.А. Отрішко // Мистер Блистер. – 2013. – № 4. – С. 10-11.
  • Зупанец И.А. Фармацевтическая опека пациентов с болью в горле / И.А. Зупанец, И.А. Отришко // Фармацевт Практик. – 2013. – № 3. –
   С. 38-39.
  • Зупанец И.А. Симптоматическая помощь при боли: взгляд на проблему / И.А. Зупанец, И.А. Отришко // Фармацевт Практик. – 2013. – № 3. – С. 24-25.
  • Мороз В.А. Клініко-фармацевтичний аналіз лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом у госпіталі Мназі Мнойа (Занзібар) / В.А. Мороз // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 3.–С. 47-50.
  • Мороз В.А. Профиль безопасности лекарственного лечения болезни Альцгеймера / В.А. Мороз // Запорожский медицинский журнал. – 2013. –    № 3.– С. 51-53.
  • Мороз В.А. Клинико-фармацевтический анализ использования бета-адреноблокаторов в госпитале Аль-Садер (Ирак) / В.А. Мороз // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник УМСА.– 2013. – № 2 (42).– С. 134-137.
  • Мороз В.А. Современный тренд лекарственного лечения инфекций нижних отделов мочевыводящего тракта / В.А. Мороз // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. – № 2. – С. 57-62.
  • Исследование биоэквивалентности лекарственных препаратов, содержащих торасемид / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, В.В. Либина, И.Н. Орлова, Н.Н. Скакун // Therapia. – 2013. – № 5 (80). –С. 65-66.
  • Доказательство биоэквивалентности генерических антигипертензивных препаратов: путь к адекватному контролю артериальной гипертензии / И.А. Зупанец, Е.В. Герасименко, Н.П. Безуглая, В.В. Либина, И.Н. Орлова, И.В. Кудрис // Практикуючий лікар. – 2013. – № 4. – С. 71-76.
  • Зупанец И.А. Бренды и генерики – мифы и реальность / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая // Здоров¢я України. – 2013. – № 23 (324). – С. 20-22.
  • Взаимозаменяемость препаратов, содержащих кандесартан: биоэквивалентность препаратов Касарк и Атаканд / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, В.Е. Сабко, И.М. Хиль // Артериальная гипертензия. – 2013. – № 2 (28). – С. 11-14.
  • Деякі аспекти безпеки та переносимості оригінального вітчизняного комбінованого уролітика за результатами доклінічних та клінічних досліджень / Т.І. Єрмоленко, Т.С. Жулай, І.А. Отрішко // Ліки України Плюс. – 2013. – № 1 (14). – С. 39–41.
  • Дослідження впливу препарату „Фларосукцин» на морфологічну структуру нирок за умов розвитку експериментальної ниркової недостатності / Т.І. Єрмоленко, Т.В. Деєва, І.А. Отрішко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 1. – С. 57–60.
  • Дослідження азотвидільної функції нирок статевонезрілих щурів на фоні застосування нового уролітичного засобу на основі сукцинатів за умов екпериментального моделювання ниркової недостатності / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 2 (77). – С. 18–20.
  • Современный подход к лечению бронхитов: убеждает то, что доказано / И.А. Зупанец, И.А. Отришко // Аптека. ua. – 2013. – № 892 (21) (27.05. 2013)
  • Грінцова, О.Є. Концепція фармацевтичної опіки і основи Належної Аптечної Практики / О.Є. Грінцова, І.А. Зупанець // Фармацевтичний кур’єр. – 2013. – № 4. – С. 24-27.
  • Актуальність перегляду таблиці вищих разових та добових доз активних фармацевтичних інгрідієнтів для екстемпоральних лікарських засобів / О.А. Здорик, В.А. Георгіянц, С.М. Зімін, І.А. Зупанець, О.І. Гризодуб // Клін. фармація. – 2013. – Т. 17, № 2. – С. 46-51.
  • Можливості коррекції токсичних ефектів протипухлинного антибіотика доксорубіцина похідними глюкозаміну та їх комбінаціями / І.А. Зупанець, К.В. Вєтрова, Т.С. Сахарова, Е.Л. Торянік // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 87-90.
  • Доброва, В.Є. Модель взаємодії персоналу при організації системи управління даними у клінічних випробуваннях / В.Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 3 (29). – С.30-35.
  • Доброва, В.Є. Розробка методичних підходів до створення стандартних операційних процедур на місці проведення клінічного випробування / В.Є. Доброва, К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна // Клінічна фармація – 2013. – Том 17, № 3. – С. 16-20.
  • Доброва, В. Е. Моделирование процессов измерений при клинических испытаниях лекарственных средств / В.Е. Доброва, Е.С. Колесник, К. Л. Ратушная // Системи обробки інформації, Випуск 3 (110). – 2013.- Х.: ХУПС. – С. 124-128.
  • Ратушна, К. Л. Обґрунтування та розробка процесної моделі системи управління клінічними даними на місці проведення дослідження/
   К. Л. Ратушна, К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – №4 (30). – С. 32-37.
  • Опыт применения препарата Альтабор для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций / И.А. Зупанец, Е.В. Герасименко, А.С. Шаламай, Т.В. Саенко // Therapia: український медичний вісник. – 2013. – № 9 (83). – С. 78-82.
  • Доброва В.Є. Модель взаємодії персоналу при організації системи управління даними у клінічних випробуваннях / В.Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 3 (29). – С.30-35.
  • Доброва В.Є. Методичні засади оцінки фінансової компенсації участі добровольців у клінічних випробуваннях// Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 3 (29). – С.30-35.
  • Доброва В.Є., Зупанець К.О., Ратушна К.Л., Котенко О.М. Дослідження аспектів управління ризиками втрати якості даних при клінічному випробуванні // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – №5(31). – С. 16-23.
  • Єрмоленко Т.І. Вплив препарату «Фларосукцин» на перебіг експериментальної ниркової недостатності у щурів молодого віку: оцінка фільтраційно-реабсорційної функції нирок / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко // Вісник фармації. – 2013. –№ 1. – С. 67-69.
  • Єрмоленко Т.І. Вивчення впливу нового уролітичного засобу на основі сукцинатів на азотвидільну функцію нирок при нирковій недостатності у щурів / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 1. – С. 21-24.
  • Єрмоленко Т.І. Застосування комбінованих лікарських засобів у профілактиці сечокам’яної хвороби / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець, В. М. Лісовий // Мистецтво лікування. – 2013. –  №1. – С. 42 – 45.
  • Glycerol phenylbutyrate in patients with cirrhosis and episodic hepatic encephalopathy: a pilot study of safety and effect on venous ammonia concentration / M. Ghabril, I.А. Zupanets, J. Vierling, P. Mantry, D. Rockey, D. Wolf, R.O’Shea, K. Dickinson, H. Gillaspy, C. Norris, D.F. Coakley, M. Mokhtarani, B.F. Sharschmidt // Clinical Pharmacology in Drug Development. — 2013. — 23 p.

   

  Articles of lecturer of the department at 2012 

  • Glycerol Рhenylbutyrate (GPB) administration in patients with cirrhosis and episodic hepatic encephalopathy (HE) / M. Ghabril, I.А. Zupanets, J. Vierling et al. // Gastroenterology. — 2012. — Suppl. 1. — S. 918.
  • UPLC-MS/MS method for bioequivalence study of oral drugs of meldonium / Y.V. Pidpruzhnykov, V.E. Sabko, V.V. Iurchenko, I.A. Zupanets // Biomed. Chromatogr. — 2012, 26 : 599-605.
  • Зупанец И.А. Внеантибиотические свойства макролидов и их роль в модуляции воспалительной реакции / И.А. Зупанец, Е.М. Ткаченко, Т.С. Сахарова // Эксперим. и клин. фармакология. – 2012. – Т. 75, № 12. – С. 41-45.
  • Зупанец И.А. Влияние комбинации глюкозамина гидрохлорида с парацетамолом на апоптоз хондроцитов в условиях развития системного стероидного артроза у крыс / И.А. Зупанец, В.А. Туляков, С.К. Шебеко // Эксперим. и клин. фармакология. – 2012. – Т. 75, № 4. – С. 34-37.
  • Исследование биоэквивалентности рилузола с использованием УЭЖХ-МС/МС метода / Ю.В. Подпружников, В.Е. Сабко, В.В. Юрченко, Н.Н. Кравец, Л.П. Рыбьянова, И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая // Фармакокинетика и фармакодинамика. – № 2. – 2012. – С. 56-64.
  • Гринцов Е.Ф. Профиль безопасности лечения болезни Альцгеймера / Е.Ф. Гринцов, Т.С. Сахарова, В.А Мороз // Клинические аспекты современной терапии.– 2012. – Ташкент. – С.62-65.
  • Вплив комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну на перебіг доксорубіцинової кардіоміопатії у щурів / Ель Аараж Ахмад, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Клін. фармація. – 2012. – Т. 16, № 3. – С. 24-27.
  • Доказова медицина сьогодення: результати вивчення біоеквівалентності препаратів «Інспірон» та «Ереспал» / І.А. Зупанець, Ю.В. Подпружніков, Н.П. Безугла, І.О. Гайворонська, І.М. Хіль // Клін. фармація. – 2012. – Т. 16, № 3. – С. 4-9.
  • Експериментальне вивчення гастропротекторної дії комбінації на основі похідних глюкозаміну з кверцетином в умовах хронічного оцтовокислого ураження слизової оболонки шлунка / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, О.О. Андрєєва, А.М. Семенов / Укр. біофармац. журн. – 2012. – № 1/2. – С. 56-59.
  • Експериментальне дослідження функціонального стану міокарду під впливом комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту / Ель Аараж Ахмад, І.А. Зупанець,      С.К. Шебеко, О.О. Тарасенко // Укр. біофармац. журн. – 2012. – № 3. – С. 65-70.
  • Ель Аараж Ахмад Дослідження впливу комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну на біохімічні показники тварин за умов нейрогенного ушкодження міокарда / Ель Аараж Ахмад, І.А. Зупанець,     О.О. Тарасенко // Укр. журн. клін. та лаборатор. медицини. – 2012. – Т. 7, № 3. – С. 210-214.
  • Ель Аараж Ахмад Порівняльне дослідження кардіопротекторних властивостей комбінацій кверцетину з похідними глюкозаміну в експерименті / Ель Аараж Ахмад, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко // Ліки України плюс. – 2012. – № 3/4. – С. 23-25.
  • Ермоленко Т.И. Изучение влияния нового оригинального препарата «Фларосукцин» на течение уролитиаза в эксперименте / Т.И. Ермоленко, И.А. Зупанец // Буковинськ. мед. вісн. – 2012. – Т.16, № 3, ч. 2. – С. 116-118.
  • Єрмоленко Т.І. Вивчення впливу препарату «Фларосукцин» на функціональний стан центральної нервової та серцево-судинної систем за умов тривалого застосування / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець, А.С. Шаламай // Фармац. часопис. – 2012. – № 3. – С. 127-131.
  • Єрмоленко Т.І. Вивчення специфічної дії фларосукцину при експериментальному нефролітіазі / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець // Укр. мед. альм. (додаток) – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 107-109.
  • Єрмоленко Т.І. Дослідження впливу препарату „Фларосукцин” на електролітний обмін при експериментальній нирковій недостатності у щурів / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко // Клін. фармація. – 2012. – Т. 16,  № 4. – С. 44-46.
  • Особливості становлення фармацевтичної допомоги в Україні за 1950-2010 роки / Б.П. Громовик, В.В. Пропіснова, Л.М. Унгурян, І.А. Зупанець // Одеськ. мед. журн. – 2012. – №2. – С. 15-19.
  • Посилкіна О.В. Актуальні проблеми розвитку клінічної логістики в Україні / О.В. Посилкіна, І.А. Зупанець, А.Г. Хромих // Упр., економіка та  забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 1. – С. 78-85.
  • Зупанец И.А. Фармацевтическая опека в Украине: реалии и тенденции / И.А. Зупанец // Провизор. – 2012. – № 2. – С. 8-11.
  • Зупанец И.А. Дефицит кальция и остеопороз: две стороны одной медали / И.А. Зупанец, Н.П. Безугла // Фармацевт-практик. – 2012. – №1. – С. 36-37.
  • Зупанець І.А. Печія: фармацевтична опіка пацієнтів / І.А.Зупанець, В.В. Пропіснова // Фармацевт-практик. – 2012. – №1. – С. 40-41.
  • Ігор Зупанець, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету: «Аптеки готові до змін» / Бесіду провела Олеся Мішина // Фармац. кур’єр. — 2012. — №10. — С. 10–15.
  • Сидорова Н.Н. Фармацевтическая опека на страже ответ-
   ственного самолечения: путь от острых дискуссий к взаимопониманию : беседа с И.А. Зупанцом / Н.Н. Сидорова // Therapia. — 2012. — №2. — С. 4–8.
  • UPLC-MS/MS method for bioequivalence study of oral drugs of meldonium / Y.V. Pidpruzhnykov, V.E. Sabko, V.V. Iurchenko, I.A. Zupanets // Biomed. Chromatogr., 2012; 26 : 599-605.
  • Effects of glycerol phenylbutyrate on ammonia in patients with cirrhosis and episodic hepatic encephalopathy / M. Ghabril, I. Zupanets, J. Vierling, P. Mantry and other // DRAFT FOR INVEST REVIEW, 2012.
  • Зупанець І.А. Печія: фармацевтична опіка пацієнтів / І.А.Зупанець, В.В. Пропіснова // Фармацевт-практик. – 2012. – №1. – С. 40-41.
  • Фармакологический скрининг 3-сукциноилзамещенных N-фенилантраниловых кислот / М.М. Сулейман, С.Г. Исаев, А.Н. Семенов, Т.С. Сахарова, М.В. Зупанец // Клінічна фармація. – 2012. – № 1. – С. 56-59.

   

  Articles of lecturer of the department at 2011

  • Broad-spectrum Fluorocycline TP-434 has Oral Bioavailability in Humans / A. Leighton, I. Zupanets, N. Bezugla, L. Plamondon, G. Macdonald, J. Sutcliffe // 21st ECCMID/27th ICC. – Milan, 2011: S430-S431.
  • Зупанець І.А. Розробка моделі організації клінічних випробувань генеричних лікарських засобів / І.А. Зупанець, М.Г. Старченко, В.Є. Доброва // Запорож. мед. журн. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 23-27.
  • Клиническое изучение фармакокинетических свойств кверцетина с углеводным комплексом при пероральном введении / В.Ф. Усенко, Ю.В. Подпружников, Н.П. Безуглая, И.А. Зупанец, А.С. Шаламай // Ліки України плюс. – 2011. – № 1. – С. 65-68.
  • Лебединець О.В. Доклінічне дослідження безпеки та специфічної активності стоматологічного гелю на основі ефірних олій та хондроїтину сульфату / О.В. Лебединець, І.А. Зупанець, І.І. Баранова // Клін. фармація. – 2011. – Т. 15, № 1. – С. 46-49.
  • Зупанець І.А. Дослідження антиапоптичних властивостей глюкозаміну гідрохлориду в умовах розвитку експериментального остеоартрозу / І.А. Зупанець, В.О. Туляков, С.К. Шебеко // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 2. – С. 67-70.
  • Зупанець І.А. Експериментальне дослідження апоптозу хондроцитів під впливом диклофенаку натрію в умовах розвитку остеоартрозу / І.А. Зупанець, В.О. Туляков, В.Ф. Усенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 3. – С. 46-49.
  • Зупанець І.А. Вплив парацетамолу на процеси апоптозу хондроцитів в умовах розвитку експериментального остеоартрозу / І.А. Зупанець, В.О. Туляков, С.К. Шебеко // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 4-8.
  • Организационные и этические аспекты участия здоровых добровольцев в клинических испытаниях / И.А. Зупанец, В.А. Мороз, Н.П. Безуглая, Е.Ф. Гринцов // Сьогодення і біоетика : зб. наук. пр. – К.: Авіцена, 2011. – С. 231-237.
  • Зупанець І.А. Дослідження хондропротекторної активності препарату «Квертин» на перебіг колаген-індукованого артриту у щурів / І.А. Зупанець, В.Ф. Усенко, А.С. Шаламай // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1.– С. 51-54.
  • Зупанец И.А. Лечение и профилактика простуды: что нового? / И.А. Зупанец // Аптека. – № 32. – 2011. – С. 3.
  • Зупанец И.А. Оригинальный препарат или копия :проблема выбора / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко, И.А. Отришко // Здоров’я України. – № 11/12.– 2011. – С. 46-47.
  • Вивчення впливу препарату «Фларосукцин» на структурно-функціональний стан нирок в умовах хронічного експерименту / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова,  І.М. Ширенкова // Український біофармацевтичний журнал. – № 5. – 2011. – С. 21-25.
  • Обгрунтування та розробка методики розрахунку компенсації участі здорових добровольців у клінічних випробуваннях з урахуванням сучасних вимог / В.Є. Доброва, І.А. Зупанець, М.Г. Старченко, О.М. Котенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 5. – 2011. – С. 9-13.
  • Исследование биоэквивалентности рилузола (таблетки) с использованием УЭЖХ-МС/МС метода / Ю.В. Подпружников, В.Е. Сабко, В.В. Юрченко, Н.Н. Кравец, Л.П. Рыбьянова, И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая // Клиническая фармакокинетика. – № 1. – 2011. – С. 137-143.
  • Зупанец И.А. Организационные и этические аспекты участия здоровых добровольцев в клинических испытаниях / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, Е.Ф. Гринцов // Сьогодення і біоетика : зб. наук. пр. – К.: Авіцена, 2011. – С. 231-237.
  • Зупанець І.А. Дослідження антиапоптичних властивостей глюкозаміну гідрохлориду в умовах розвитку експериментального остеоартрозу / І.А. Зупанець, В.О. Туляков, С.К. Шебеко // Клінічна фармація. – 2011. – Т.15, № 2. – С. 67-70.
  • Дослідження впливу кверцетину на апоптоз хондроцитів в умовах розвитку експериментального остеоартрозу / В.Ф. Усенко, І.А. Зупанець, О.О. Тарасенко, С.К. Шебеко // Український ревматологічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 62-66.
  • Зупанець І.А. Дослідження впливу нового вуглеводмодифікованого препарату кверцетину на перебіг колаген-індукованого артриту у щурів / І.А. Зупанець, В.Ф. Усенко, А.С. Шаламай // Український ревматологічний журнал. – 2011. – №4. – С. 15-18.
  • Зупанец И.А. Разработка концептуальной модели деятельности клинического провизора в сфере клинических испытаний лекарственных средств и пути повышения профессиональной подготовки / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, М.Г. Старченко // Клиническая фармация. –  № 4. – 2011. – С. 4-7.
  • Зупанец И.А. Теоретические подходы к оценке и расчету неопределенности результатов клинических испытаний / И.А. Зупанец, В.Е. Доброва // Клиническая фармация. –  № 4. – 2011. – С. 18-21.
  • Усенко В.Ф. Вплив препарату «Квертин» на альтеративне та проліферативне запалення в експерименті / В.Ф. Усенко // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 3. – С. 36-38.
  • Мороз В.А. Зонная электропунктура (СКЭНАР-терапия) в комплексном лечении сколиотической болезни у детей 11-15 лет / В.А. Мороз, В.В. Бойко, А.Л. Расторгуев // Вестник физиотерапии и курортологии.– 2011.– Т. 17, № 3. – С. 47-51.
  • Ермоленко Т.И. Экмериментальные подходы  к подбору оптимального количества растительных компонентов в комбинированных уролитических средствах / Т.И. Ермоленко, Д.И. Зупанец, Е.А. Андреева // Клінічна фармація.– 2011. – №4. – С. 34-37.
  • Єрмоленко Т.І. Фармакоекономічна оцінка консервативної терапії сечокам’яної хвороби із застосуванням нового вітчизняного уролітика «Фларосукцин» / Т.І. Єрмоленко, Т.С. Жулай // Клінічна фармація. – 2011. – №3. – С. 17-20.
  • Єрмоленко Т.І. Фармацевтична опіка хворих на сечокам’яну хворобу при застосуванні нового уролітичного засобу «Фларосукцин» / Т.І. Єрмоленко, Т.С. Жулай // Фармацевтичний часопис. – 2011. – №4. – С.  113-116.
  • Усенко В.Ф. Експериментальне дослідження антиексудативних властивостей препарату „Квертин” за умов запалення, викликаного різними флогогенами  / В.Ф. Усенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – №6. – с. 66-68.
  • Риженко І.М. Дослідження гравідопротекторної активності екстракту артишоку польового в умовах серотонінової плацентарної дисфункції / Риженко І.М., Н.Я. Асадулаєва, Г.В. Зайченко, Т.С.  Сахарова // Клінічна фармація. – Т. 15, № 1. – 2011. – С. 22-25.
  • Яковлєва Л.В. Експериментальне обґрунтування доцільності створення оригінального комбінованого засобу для місцевої терапії запальної патології суглобів / Л.В. Яковлєва, О.Є. Дев’яткін, Т.С. Сахарова  //Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2011. – Т.11, № 2. – С.107–110.
  • Волковой В.А. Протизапальна та аналгетична дія лікарської форми «Латирон» / В.А. Волковой, Н.М. Шахватова, Т.С. Сахарова, Н.В. Решетняк // Вісник фармації. – 2011. – № 4 (68). – С. 76-78.
  • Лебединець О.В., Зупанець І.А., Баранова І.І. До клінічне дослідження безпеки та специфічної активності стоматологічного гелю на основі ефірних олій та хондроїтину сульфату // Клінічна фармація. – Т. 15, № 1. – 2011. – С. 46-49.
  • Риженко І.М., Асадулаєва Н.Я., Зайченко Г.В., Сахарова Т.С. Дослідження гравідопротекторної активності екстракту артишоку польового в умовах серотонінової плацентарної дисфункції // Клінічна фармація. – Т. 15, № 1. – 2011. – С. 22-25.

   

  Articles of lecturer of the department at 2010

  • Brendan M. McGuire, Igor Zupanets, Mark E. Lowe, Xunjun Xiao, Vasiliy A. Syplyviy, Jon Monteleone, Sharron Gargosky, Klara Dickinson, Antonia Martinez, Masoud Mokhtarani, and Bruce F. Scharschmidt Pharmacology and Safety of Glycerol Phenylbutyrate in Healthy Adults and Adults with Cirrhosis // Hepatology, June 2010. – Vol. 51, № 6. – Р. 2077-2085.
  • Зупанець І.А., Отрішко І.А., Побережник О.Ю., Шебеко С.К., Задорська В.А. Фармацевтична опіка хворих на псоріаз: шляхи підвищення якості життя // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 1(10). – С. 70-75.
  • Зупанець І.А., Семенов А.М., Рускін О.С. Вивчення фармакологічної дії нових хімічних сполук – потенційних коректорів запальних захворювань міокарда в умовах експериментального ізадринового міокардиту // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2(59). – С. 53-56.
  • Громовик Б.П., Пропіснова В.В., Зупанець І.А. Наукове обгрунтування взаємозв’язку сучасних складових фармації, спрямованих на кінцевого споживача // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, № 2. – С. 3-6.
  • Москаленко В.Ф., Чекман И.С., Черных  В.П., Зупанец И.А., Загородный М.И. Нанонаука, нанофармакология, нанофармация: перспективы исследований, внедрение в медицинскую практику // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, № 1. – С.6-12.
  • Зупанец И.А., Безуглая Н.П., Либина В.В., Кудрис И.В., Орлова И.Н., Мымриков А.Н. Взаимозаменяемость Азимеда и Сумамеда с точки зрения доказательной медицины и фармации // Ліки України. – 2010. –  № 2. –  С.62-64.
  • Зупанець І. А. Перекисне окиснення ліпідів в умовах експериментальної гострої церебральної ішемії на тлі застосування глюкозаміну гідрохлориду / І. А. Зупанець, О. Є. Грінцова // Вісник фармації. – 2010. – №2(62). – С. 64–67.
  • Зупанець І. А. Церебропротекрорна дія похідних глюкозаміну в умовах експериментальної гіпоксії у щурів / І. А. Зупанець, О. Є. Грінцова // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – №1(6). – С.26–29.
  • Зупанец И.А., Безуглая Н.П., Сахарова Т.С. Препараты бетагистина: бренд или генерики? // Здоров’я України. – 2010. – № 3 (256) – С. 18-19.
  •  Ісаєв С.Г., Єрьоміна З.Г., Семенов А.М., Зупанець І.А., Булига Л.О., Бризицький О.А., Кобзар Н.П. Синтез та біологічна активність β- N-ацилгідразидів 4-карбетоксисукцинанілової кислоти // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 4. – С. 60-63.
  • Мороз В.А. Фармакологические аспекты использвания комбинированных противомикробных средств в лечении инфекций женской половой сферы // в кн.: «Воспалительные заболевания женских половых органов».– Сер. Практикующему врачу. Акушерство и гинекология.– Предст. ФIК Медiкаль.– С.1-12.
  • Семенов А.Н. Электронно-микроскопическое изучение кардиопротекторного действия производных D–(+)–глюкозамина при фуразолидоново-алкогольной кардиомиопатии у белых крыс / Український морфологічний альманах. – 2010. – Т. 8, № 2. – С.185-188.
  • Грінцова О. Є. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на активність окислювальної модифікації білків та стан антиоксидантної системи за умов експериментальної гострої церебральної ішемії // Медична хімія. – 2010. – №3. – С. 71–75.
  • Грінцова О. Є. До питання про механізми церебропротекторної дії глюкозаміну гідрохлориду // Клінічна експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція та доказова медицина: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю з клінічної фармакології, присвяч. 90-річчю проф. О.О. Столярчука : стаття. – Вінниця, 2010. − С. 67–76.
  • Зупанець К.О., Шебеко С.К., Отрішко І.А. Дослідження впливу композиції на основі кверцетину та похідних глюкозаміну на процеси апоптозу хондроцитів в умовах розвитку експериментального остеоартриту // Ліки України плюс. – 2010. – №  3 (12). – С. 47-50.
  • Сакіпова З.Б., Абдуллін К.А., Отрішко І.А. Експериментальна оцінка безпеки бентонітових глин республіки Казахстану // Запорізький медичний журнал. – 2010. – Т.12, № 1. – С. 96-99.
  • Зупанець І.А., Подпружніков Ю.В., Головенко М.Я., Безугла Н.П., Борисюк І.Ю. Дослідження фармакокінетики триметилгідразинію пропіонату // Клінічна фармація. – Т. 14, № 1. – 2010. – С. 18-23.
  • Андрєєва О.О., Усенко В.Ф., Зупанець І.А. Фармакологічне вивчення гастропротекторної дії комбінації кверцетину та похідних глюкозаміну при серотоніновому ураженні шлунка щурів // Медична хімія. – 2010. – Т. 12., №1 (42). – С. 98–104.
  • Зупанець І.А., Грінцова О.Є. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на вуглеводно-енергетичний обмін у тканинах головного мозку при експериментальній гострій церебральній ішемії // Запорожский медицинский журнал. – 2010. –  Т. 12, № 2. – С. 19-22.
  • Зупанець І.А., Семенов А.М., Ісаєв С.Г. Пошук коректорів запальних захворювань міокарда в ряду похідних  D-(+)-глюкозаміну // Вісник фармації. – 2010. – №1(61). – С.55-58.
  • Зупанец И.А., Семенов А.Н. Влияние производных D-(+)-глюкозамина на содержание и распределение ионов кальция в субклеточных структурах кардиомиоцитов при экспериментальной кардиопатии // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. –  Т. 9, №1(31). – С.20-23.
  • Зупанець І.А., Семенов А.М., Ісаєв С.Г., Павлій О.І. Аналіз залежності „структура-дія” в ряду похідних етилових ефірів R-N-оксамоїлгідразидів щавлевої кислоти та їх 2- D-(+)-глюкозиламонієвих солей, потенційних коректорів запальних захворювань міокарда // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2010. –  Випуск 1(97). – С.366-377.
  • Зупанець І.А., Отрішко І.А., Побережник О.Ю., Шебеко С.К., Задорська В.А. Фармацевтична опіка хворих на псоріаз: шляхи підвищення якості життя // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 1(10). – С. 70-75.
  • Ісаєв С.Г., Сулейман М.М., Брунь Л.В., Павлій О.О., Кобзар Н.П. Синтез та біологічна активність 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот // Фармацевтичний часопис. – 2010. – №1(10). – С.6-9.
  • Зупанець І.А., Шебеко С.К. Перспективи застосування сучасних хондропротекторів на тлі цукрового діабета // Здоров’я України. – 2010. – №2 (231). – С. 42-43.
  • Скіпова З.Б., Абдуллін К.А., Отрішко І.А. Експериментальна оцінка безпеки бентонітових глин республіки Казахстану // Запорізький медичний журнал. – 2010. – Т.12, № 1. –  С. 96-99.
  • Зупанець К.О. Фармакодинамічні особливості композиції на основі аміноцукрів – похідних глюкозаміну та флавоноїду кверцетину в умовах відтворення різних за патогенезом моделей гострого асептичного запалення // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 6. – С. 8-11.
  • Зупанець К.О. Вивчення динаміки біохімічних показників на фоні експериментальної терапії посттравматичного остеоартрозу композицією на основі аміноцукрів – похідних глюкозаміну та флавоноїду кверцетину // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 1 (42). – С. 20-24.
  • Зупанець К.О., Отрішко І.А. Вплив композиції на основі аміноцукрів – похідних глюкозаміну та флавоноїду кверцетину на альтеративне і проліферативне запалення  // Вісник фармації. – 2010. – № 1(61). – С. 69-71.

   

  Articles of lecturer of the department at 2009

  • Зупанець І.А., Шебеко С.К., Харченко Д.С. Експериментальне вивчення фармакологічних властивостей парентеральної форми кверцетину в умовах розвитку хронічної ниркової недостатності // Вісник фармації. – 2009. – №2(58). – С. 4-9.
  • Харченко Д.С., Зупанець І.А., Шебеко С.К. Дослідження впливу кверцетину при парентеральному введенні на біохімічні показники щурів з нирковою недостатністю на тлі хронічного гломерулонефриту // Фармаком. – 2009. – № 2. – С. 117-121.
  • Зупанець І.А., Шебеко С.К. Сучасні погляди на лікування болю у спині // Здоров’я України. – 2009. – №17. – С. 49.
  • Зупанец И.А., Подпружников Ю.В. Изучение биоэквивалентности: основа доказательной медицины и фармации // Новости медицины и фармации. – 2009. – № 11-12 (285-286). – С. 3,11.
  • Зупанець І.А., Шебеко С.К. Феномен синергізму сучасних хондропротекторів // Новости медицины и фармации. – 2009. – №15(289). – С.15.
  • Зупанец И.А., Безуглая Н.П., Подпружников Ю.В. Изучение биоэквивалентности препаратов Вазонат и Милдронат: основа доказательной медицины и фармации // Ліки України. – 2009. – № 5 (131). – С. 78-81.
  • Подпружников Ю., Сабко В., Юрченко В., Кравец Н., Рыбьянова Л., Попова Л., Зупанец И. Проведение биоаналитических исследований в соответствии и требованиями GLP // Вісник фармакології та фармації. – 2009. – № 2. – С. 33-39.
  • Зупанец И., Безуглая Н., Маслий Г., Гринцов Е. Стандартные операционные процедуры в процессе обеспечения качества клинической базы // Вісник фармакології та фармації. – 2009. – № 4. – С. 33-35.
  • Громовик Б.П., Пропіснова В.В., Зупанець І.А. Концептуальні питання фармацевтичної опіки // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2009. – №1-2. – С.39-42.
  • Зупанець  І.А., Шаламай А.С., Андрєєва О.О. Вивчення гастропротекторної дії комбінації кверцетину та похідних глюкозаміну на моделі етанол-преднізолонового ураження шлунка щурів // Клінічна фармація. – 2009. – Т.13, №3. – С. 32-34.
  • Зупанець І.А., Тарасенко О.О. Динаміка активності симпато-адреналової системи у хворих на артеріальну гіпертензію під впливом терапії гелем форидону // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2009. – № 5. – С. 43-46.
  • Kriska M., Krsiak M., Svihovec J., Zupanets I. Оптимальная доза парацетамола для контролирования боли и жара // Современная педиатрия . – 2009. – № 4 (26). – С. 58-61.
  • Зупанец И.А., Попов С.Б., Безуглая Н.П., Подпружников Ю.В. Доказательная медицина и фармация: изучение биоэквивалентности препаратов Липрил и Ацербон // Новости медицины и фармации. – 2009. – № 19 (293). – С. 17-18.
  • Штриголь С.Ю., Лісовий В.М., Зупанець І.А., Шебеко С.К., Маслова Н.Ф. та ін. Методи експериментального моделювання ураження нирок для фармакологічних досліджень //  Вісник фармакології та фармації. – 2009. – №11-12. – С.33-58.
  • Зупанец И.А., Попов С.Б., Безуглая Н.П., Подпружников Ю.В., Старченко М.Г. Основа доказательной медицины и фармации: изучение биоэквивалентности препаратов Липрил и Ацербон // Ліки України. – № 10 (136), 2009. – С. 86-90.
  • Ісаєв С.Г., Сулейман М.М., Кобзар Н.П., Єрьоміна З.Г., Брунь Л.В. Метилові ефіри амідів 3-карбокси-2-хлорсукцинанілової кислоти, їх синтез та фармакологічна активність // Збірник наукових праць співробітників МАПО імені П.Л. Шупика. – 2009. – Випуск №18, Книга 3. – С.588-591.
  • Туляков В.О., Зупанець К.О., Шебеко С.К. Протекторні властивості глюкоза міну // Фармакологія та лікарська токсикологія.–2009. – Т. 10, № 3. – С. 3-9.
  • Зупанець К.О., Попов С.Б., Усенко В.Ф., Отрішко І.А. Дослідження токсичних та протизапальних властивостей композиції на основі аміноцукрів – похідних глюкозаміну та флавоноїду кверцетину // Клінічна фармація. – 2009. – Т.13,      № 4. – С. 50-53.
  • Семенов А.Н. Электронно-микроскопическое изучение кардиопротекторного действия производных D–(+)–глюкозамина при фуразолидоново-алкогольной кардиомиопатии у белых крыс // Український морфологічний альманах. – 2009. – Т. 8, № 2. – С.185-188.
  • Зупанець І.А., Шебеко С.К., Харченко Д.С. Дослідження впливу парентеральної форми кверцетину на перебіг гострої ниркової недостатності у щурів // Медична хімія. – 2009. – Т.11, №1. – С. 98-102.
  • Зупанець І.А., Отрішко І.А., Шебеко С.К., Свобода А.П. Фармацевтична опіка пацієнтів раннього дитячого віку з функціональними порушеннями травлення // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №1. – С. 38-43.
  • Зупанець І.А., Попов С.Б., Отрішко І.А., Шебеко С.К. Фармацевтична опіка пацієнтів при застосуванні лікарських засобів для корекції інсомнічних розладів // Клінічна фармація. – 2009. – Т.13, №1. – С. 4-9.
  • Зупанець І.А., Шебеко С.К., Отрішко І.А. Дослідження аналгетичного синергізму ненаркотичних анальгетиків та хондропротекторів на прикладі препарату „Терафлекс Адванс” // Клінічна фармація. – 2009. – Т.13, №1. – С. 42-46.Немченко А.С., Панфилова А.Л., Прописнова В.В. Диалектика и методология организации фармацевтической помощи населению в условиях введения обязательного медицинского страхования // Клінічна фармація. – 2009. – Т.13, №1. – С. 31-36.
  • Kharchenko D.S. The research of quercetin parenteral form influence on the course of experimental glomerulonephritis // Drug Information Journal. – 2009. – Vol. 4, N2. – P.228-229.
  • Зупанець І.А., Шебеко С.К., Харченко Д.С. Дослідження гострої токсичності та середньоефективних доз кверцетину при парентеральному введенні в умовах розвитку ниркової недостатності у щурів //Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2009. – №1 (8). – С. 28-33.

   

  Articles of lecturer of the department at 2008

  • Черних В.П., Зупанец И.А., Шебеко С.К., Безуглая Н.П. Клинико-фармацевтические основы фармакодинамики глюкозамина // Вісник фармакології та фармації. – 2008. – №4. – С. 40-47.
  • Мороз В.А., Ланько Л.Г. Современные подходы к лечению инфекций мочевыводящего тракта // Провизор. – 2008. – №19. – С.31-36.
  • Мороз В.А., Амиразян С.А. Терапия, фармакология, этика врачебного назначения // Провизор. – 2008. – №20. – С. 44-48.
  • Зупанец И.А., Дроговоз В.В., Столетов Ю.В. Сравнение простатопротекторной активности фитопрепаратов просталад и тыквеол // Клінічна фармація. – 2008. – Т. 12, № 3. – С. 45-47.
  • Харченко Д.С., Зимин С.М., Зупанец И.А. Перспективы создания мягкой лекарственной формы на основе глюкозамина для терапии остеоартроза // Клінічна фармація. – 2008. – Т. 12, № 2. – С. 36-38.
  • Ісаєв С.Г., Майборода О.О., Брунь Л.В., Свєчнікова О.М., Ярцева Л.В. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості анілідів 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот // Фармацевтичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 61-66.
  • Ісаєв С.Г., Кобзар Н.П., Брунь Л.В., Таран С.Г., Шевельова М.Ю., Антонечко О.В. Синтез і дослідження біологічної активності 5-бром-3-сульфамоіл-2-хлорбензоатів заміщених 9-п-аміно-5-нітро-акридинію // Медична хімія. – 2008. – Т Х, № 3. – С. 54-58.
  • Ісаєв С.Г., Близнюк О.А., Брунь Л.В., Таран С.Г., Єрьоміна З.Г., Боряк Л.І. Синтез та біологічна активність D-глюкозиламонієвих солей-2-(N¢-¢R-іліден) гідразино-3,5-дибромбензойної кислоти // Медична хімія. – 2008. – Т.Х, №1. – С. 121-123.
  • Харченко Д.С., Зупанець І.А., Шебеко С.К. Дослідження показників азотистого обміну у щурів з гломерулонефритом під впливом кверцетину при парентеральному введенні // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2008. – №12. – С.251.
  • Мороз В.А. Некоторые особенности клинического применения ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента // Провизор. – 2008. – №3. – С.25-29.
  • Мороз В.А. Дисциркуляторная энцефалопатия // Провизор. – 2008. – №9. – С.25-29.
  • Сколько стоит боль? (фармакоэкономический анализ симптоматического лечения болевого синдрома) / И. Зупанец, Н. Бездетко, Н. Безуглая и др. // Вісник фармакології та фармації. – 2008. – №2. – С.9-15.

   

  Articles of lecturer of the department at 2007

  • Изучение профиля безопасности препарата “Денебол” (рофекоксиб), таблетки по 25 мг, производства фирмы “Мили Хелскере ЛТД” / И.А. Зупанец, Е.Ф. Гринцов, Н.П. Безуглая и др. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. – №11 (2/1). – С.615-618.
  • Прописнова В.В. Патофизиологическое значение эндогенного N‑аце­тилглюкозамина при экспериментальных деструктивных поражениях слизистой желудка // Вісник Вінницького національного медичного університету.- 2007. – №11(2/1). – С.570-574.
  • Тарасенко О.А., Вереитинова В.П. Влияние терапии различными лекарственными формами форидона на динамику объективных и субъективных показателей ИБС на фоне артериальной гипертензии // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. – №11(2/1). – С.652-655.
  • Зупанец И.А. Плацебо и доказательная медицина // Вісник фармакології та фармації. – 2007. – №1. – С.15-18.
  • Зупанец И.А., Безуглая Н.П. Клиническая фармакология глюкокортикостероидов // Вісник фармакології та фармації. – 2007. – №11. – С.19-26.
  • Черних В.П., Зупанець І.А. Клінічна фармація в Україні: здобутки та плани на майбутнє // Клінічна фармація. – 2007. – Т.11, №3. – С.3-5.
  • Яковлєва Л.В., Сахарова Т.С. Експериментально-теоретичне обгрунтування антисклеротичної активності елгацину // Клінічна фармація. – 2007. – Т.11, №3. – С.42-45.
  • D-(+)-глюкозиламонієві солі 5‑бром-3-сульфамоїл-2-хлорбензойних кислот, їх синтез та фармакологічна активність / С.Г. Ісаєв, Н.П. Кобзар, І.А. Зупанець та ін.  // Ліки. – 2007. – №1-2. – С.68-70.
  • Зупанець І.А., Шебеко С.К. Вплив глюкозаміну гідрохлориду та його комбінації з диклофенаком натрію на перебіг хронічної ниркової недостатності в експерименті // Медична хімія. – 2007.- Т.9, №1. – С.67-71.
  • Вивчення впливу комбінацій НПЗП з хондро­протек­торами на регенерацію суглобового хрящу при травматичних ушкодженнях та остеоартрозі — шлях тривалістю в 15 років / І.А. Зупанець, Н.В. Дєдух, В.В. Пропіснова, Н.П. Безугла // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2007. – №3. – С.34-36.
  • Мороз В.А. Местные кортикостироиды: выбор максимального блага // Провизор. – 2007. – №9. – С.17-20.
  • Мороз В.А. Рациональный выбор противогрибковых препаратов // Провизор. – 2007. – №10. – С.23-25.
  • Мороз В.А. Витамины для школьника // Провизор. – 2007. – №18.– С.24-26.
  • Зупанец И.А. Фармацевтичекая опека: аллергия // Фармацевт практик. – 2007. – № 5. – С.54-56.
  • Зупанец И.А., Гринцов Е.Ф. Симтомы и синдромы в гастроэнтерологии: пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (язвенная болезнь) // Фармацевт практик. – 2007. – № 5. – С.44-46.
  • Зупанец И.А., Гринцов Е.Ф. Симтомы и синдромы в гастроэнтерологии: пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (язвенная болезнь) // Фармацевт практик. – 2007. – № 6. – С.54-56.
  • Зупанец И.А. Фармацевтичекая опека: нарушение памяти // Фармацевт практик. – 2007. – № 6. – С.46-48.
  • Зупанец И.А. Фармацевтичекая опека: состояния, вызванные недостатком магния // Фармацевт практик. – 2007. – № 7-8. – С.42-44.
  • Зупанец И.А., Гринцов Е.Ф. Симтомы и синдромы в внутренних болезней: заболевания сердечно-сосудистой системы // Фармацевт практик. – 2007. – № 9. – С.92-94.
  • Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості анілідів 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот // С.Г. Ісаєв, О.О. Майборода, І.А. Зупанець, Л.В. Брунь // Фармацевтичний журнал. – 2007. – №4. – С.68-72.
  • Мороз В.А. Оценка качества жизни онкологических пациентов после малоинвазивного криохирургического вмешательства на аденогипофизе // Бюлл. укр. асс. нейрохирургов. – 2007. – Вып. 5. – С. 120-121.