Спеціальність Фармація

Фармація

Посилання на Навчально-методичні матеріали для опанування дисципліни

 

Підготовка до державної атестації (перелік питань, практичні навички, критерії атестації, зразок білету, перелік препаратів)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ»

Завантажити “СТАНДАРТИ НАВЧАННЯ”


AnchorПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ 2.0 двЛ»

Модуль 1

 1. Визначення понять «хімічна назва», «міжнародна непатентована назва», «торговельна назва» ЛП.
 2. Фактори, які впливають на клінічну ефективність ЛП.
 3. Клініко-фармакологічна характеристика різних шляхів введення ЛП.
 4. Основні фармакокінетичні параметри, їх практичне значення. Захворювання внутрішніх органів, які можуть істотно вплинути на показники фармакокінетики.
 5. Анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні вікові періоди (немовлята, діти, підлітки, особи літнього та похилого віку), які впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів.
 6. Анатомо-фізіологічні особливості організму жінки в період вагітності, які впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку ЛП.
 7. Лікарський моніторинг. Фактори, які зумовлюють необхідність проведення лікарського моніторингу.
 8. Біодоступність ЛП. Клінічне значення біодоступності. Фактори, які впливають на значення біодоступності.
 9. Біоеквівалентні ЛП. Категорії препаратів, для яких здійснюється вивчення біоеквівалентності.
 10. Біоеквівалентність. Клінічні методи визначення біоеквівалентності. Терапевтична нееквівалентність ЛП, її причини.
 11. Селективність (вибірковість) дії ЛП. Фактори, які впливають на селективність лікарських засобів.
 12. Брендовий ЛП. Переваги брендів і недоліки генериків.
 13. Генеричний ЛП. Вимоги до генеричних ЛП.
 14. Критерії ефективності ЛП. Групи критеріїв ефективності.
 15. Критерії переносимості ЛП. Групи критеріїв переносимості.
 16. Взаємодія ЛП. Види взаємодії. Клінічне значення взаємодії ліків.
 17. Фармакодинамічний синергізм і фармакокінетичний синергізм. Можливості його використання в клінічній практиці.
 18. Фармакодинамічний антагонізм і фармакокінетичний антагонізм. Шляхи профілактики антагонізму ліків.
 19. Фармацевтична взаємодія ліків. Позитивні та негативні сторони.
 20. Комбіновані ЛП. Переваги та недоліки комбінованих ЛП.
 21. Типи побічних реакцій і ускладнень лікарської терапії.
 22. Токсичні ускладнення, які обумовлені абсолютним або відносним передозуванням ЛП, фармакологічними властивостями ЛП.
 23. Алергійні реакції, ідіосинкразія, синдром „відміни” як прояв побічної дії ЛП.
 24. Поняття про плацебо. Плацебо-ефектори. Негативні плацебо-ефектори як група ризику розвитку побічної дії ЛП.
 25. Вплив ЛП на клініко-лабораторні показники та результати функціональних проб. Можливі механізми впливу та шляхи його профілактики.
 26. Лікарський анамнез. Значення збору лікарського анамнезу для раціональної терапії.
 27. Комплаєнс. Основні фактори, що впливають на комплаєнс.
 28. Фази клінічної апробації, мета та завдання кожного з етапів.
 29. Симптоми і синдроми атеросклерозу.
 30. Симптоми і синдроми стабільної стенокардії напруги.
 31. Симптоми і синдроми інфаркту міокарда.
 32. Симптоми і синдроми ессенціальної артеріальної гіпертензії.
 33. Види симптоматичних артеріальних гіпертензій. Особливості клінічних проявів.
 34. Відмінності клінічної симптоматики гіпертонічної хвороби I, ІІ та III стадії.
 35. Гіпертонічний криз. Відмінності клінічної симптоматики гіпертонічних кризів I та II порядку.
 36. Основні симптоми хронічної серцевої недостатності.
 37. Основні симптоми порушень ритму серця.
 38. Синдром бронхообструкції, клінічні прояви.
 39. Синдром дихальної недостатності, клінічні прояви.
 40. Симптоми і синдроми пневмонії.
 41. Симптоми і синдроми гострого бронхіту.
 42. Симптоми і синдроми хронічного бронхіту.
 43. Симптоми і синдроми хронічного обструктивного бронхіту.
 44. Симптоми і синдроми бронхіальної астми.
 45. Симптоми і синдроми хронічного атрофічного гастриту (тип А).
 46. Симптоми і синдроми хронічного хелікобактер-асоційованого гастриту (тип В).
 47. Симптоми і синдроми виразки шлунка.
 48. Симптоми і синдроми виразки дванадцятипалої кишки.
 49. Симптоми і синдроми хронічного панкреатиту.
 50. Симптоми і синдроми хронічного гепатиту.
 51. Симптоми і синдроми хронічного холециститу.
 52. Синдром портальної гіпертензії, основні клінічні прояви.
 53. Симптоми і синдроми цирозу печінки.
 54. Симптоми і синдроми жовчнокам’яної хвороби.
 55. Клініко-фармакологічні підходи до лікування атеросклерозу.
 56. Клініко-фармакологічні підходи до лікування стабільної стенокардії напруги.
 57. Клініко-фармакологічні підходи до лікування інфаркту міокарда.
 58. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ессенціальної артеріальної гіпертензії.
 59. Клініко-фармакологічні підходи до лікування симптоматичної артеріальної гіпертензії.
 60. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гіпертонічних кризів I та II порядку.
 61. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічної серцевої недостатності.
 62. Клініко-фармакологічні підходи до лікування пневмонії.
 63. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гострого бронхіту.
 64. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного бронхіту.
 65. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного обструктивного бронхіту.
 66. Клініко-фармакологічні підходи до лікування бронхіальної астми.
 67. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного атрофічного гастриту (тип А).
 68. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного хелікобактер-асоційованого гастриту (тип В).
 69. Клініко-фармакологічні підходи до лікування виразки шлунка.
 70. Клініко-фармакологічні підходи до лікування виразки дванадцятипалої кишки.
 71. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного панкреатиту.
 72. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного гепатиту.
 73. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного холециститу.
 74. Клініко-фармакологічні підходи до лікування портальної гіпертензії.
 75. Клініко-фармакологічні підходи до лікування цирозу печінки.
 76. Клініко-фармакологічні підходи до лікування жовчнокам’яної хвороби.
 77. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних ЛП.
 78. Клінічна фармакологія антиангінальних ЛП групи нітратів.
 79. Клінічна фармакологія β-адреноблокаторів.
 80. Особливості використання β ‑адреноблокаторів при ІХС.
 81. Особливості використання β ‑адреноблокаторів при артеріальній гіпертензії.
 82. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію.
 83. Особливості використання антагоністів кальцію при ІХС.
 84. Особливості використання антагоністів кальцію при артеріальній гіпертензії.
 85. Клінічна фармакологія інгібіторів АПФ.
 86. Особливості використання інгібіторів АПФ при артеріальній гіпертензії та хронічній серцевій недостатності.
 87. Клінічна фармакологія діуретиків.
 88. Особливості використання діуретиків при артеріальній гіпертензії та хронічній серцевій недостатності.
 89. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів.
 90. Клінічна фармакологія антикоагулянтів і антиагрегантів.
 91. Принципи раціональної антибіотикотерапії захворювань органів дихальної системи.
 92. Клінічна фармакологія бронходилятаторів.
 93. Клінічна фармакологія інгаляційних глюкокортикостероїдів.
 94. Клінічна фармакологія стабілізаторів мембран тучних клітин.
 95. Клінічна фармакологія відхаркувальних засобів і муколітиків.
 96. Антихелікобактерна терапія. Схеми ерадикації H. рylori і клініко-фармакологічна характеристика ЛП, які входять у ці схеми.
 97. Клінічна фармакологія антацидів.
 98. Клінічна фармакологія блокаторів Н2-рецепторів гістамину та селективних М1-блокаторов.
 99. Клінічна фармакологія інгібіторів протонної помпи.
 100. Клінічна фармакологія антидіарейних ЛП.
 101. Клінічна фармакологія проносних ЛП.
 102. Вплив функціонального стану шлунка на клінічну ефективність ЛП.
 103. Клінічна фармакологія поліферментних ЛП.
 104. Клінічна фармакологія жовчогінних ЛП.
 105. Клінічна фармакологія гепатопротекторів.
 106. Клінічна фармакологія ЛП для етіотропного лікування захворювань печінки.
 107. Зміни фармакокінетики та фармакодинаміки ЛП при захворюваннях печінки.
 108. Вплив функціонального стану печінки на клінічну ефективність ЛП.
 109. Критерії ефективності лікування атеросклерозу та безпеки лікарської терапії.
 110. Критерії ефективності лікування стабільної стенокардії напруги та безпеки лікарської терапії.
 111. Критерії ефективності лікування інфаркту міокарда та безпеки лікарської терапії.
 112. Критерії ефективності лікування ессенціальної артеріальній гіпертензії та безпеці лікарської терапії.
 113. Критерії ефективності лікування симптоматичної артеріальної гіпертензії та безпеки лікарської терапії.
 114. Критерії ефективності лікування гіпертонічних кризів I та II порядку та безпеки лікарської терапії.
 115. Критерії ефективності лікування хронічної серцевої недостатності та безпеки лікарської терапії.
 116. Критерії ефективності лікування пневмонії та безпеки лікарської терапії.
 117. Критерії ефективності лікування гострого бронхіту та безпеки лікарської терапії.
 118. Критерії ефективності лікування хронічного бронхіту та безпеки лікарської терапії.
 119. Критерії ефективності лікування хронічного обструктивного бронхіту та безпеки лікарської терапії.
 120. Критерії ефективності лікування бронхіальної астми та безпеки лікарської терапії.
 121. Критерії ефективності лікування хронічного атрофічного гастриту (тип А) і безпеки лікарської терапії.
 122. Критерії ефективності лікування хронічного хелікобактер-асоційованого гастриту (тип В) і безпеки лікарської терапії.
 123. Критерії ефективності лікування виразки шлунка та безпеки лікарської терапії.
 124. Критерії ефективності лікування виразки дванадцятипалої кишки та безпеки лікарської терапії.
 125. Критерії ефективності лікування хронічного панкреатиту та безпеки лікарської терапії.
 126. Критерії ефективності лікування хронічного гепатиту та безпеки лікарської терапії.
 127. Критерії ефективності лікування хронічного холециститу та безпеки лікарської терапії.
 128. Критерії ефективності лікування портальної гіпертензії та безпеки лікарської терапії.
 129. Критерії ефективності лікування цирозу печінки та безпеки лікарської терапії.
 130. Критерії ефективності лікування жовчнокам’яної хвороби та безпеки лікарської терапії.
 131. Симптоми і синдроми ревматизму (гострої ревматичної лихоманки, хронічної ревматичної хвороби серця).
 132. Симптоми і синдроми ревматоїдного артриту.
 133. Симптоми і синдроми системного червоного вовчака.
 134. Симптоми і синдроми остеоартрозу.
 135. Симптоми і синдроми подагри.
 136. Симптоми і синдроми остеопорозу.
 137. Симптоми і синдроми залізодефіцитної анемії.
 138. Симптоми і синдроми мегалобластної (вітамін В12– і фолієводефіцитної) анемії.
 139. Симптоми і синдроми гемолітичної анемії.
 140. Симптоми і синдроми гострого пієлонефриту.
 141. Симптоми і синдроми хронічного пієлонефриту.
 142. Симптоми і синдроми гострого гломерулонефриту.
 143. Симптоми і синдроми хронічного гломерулонефриту.
 144. Симптоми і синдроми циститу.
 145. Симптоми і синдроми сечокам’яної хвороби.
 146. Хронічна ниркова недостатність, основні клінічні прояви.
 147. Симптоми і синдроми інсулінозалежного цукрового діабету.
 148. Симптоми і синдроми інсуліннезалежного цукрового діабету.
 149. Ускладнення цукрового діабету, основні клінічні прояви.
 150. Симптоми і синдроми дифузного токсичного зоба.
 151. Симптоми і синдроми гіпотиреозу.
 152. Симптоми і синдроми ендемічного зоба.
 153. Симптоми і синдроми алергічного риніту та алергічного кон’юнктивіту (полінозів).
 154. Симптоми і синдроми кропивниці.
 155. Симптоми і синдроми ангіоневротичного набряку.
 156. Симптоми і синдроми анафілактичного шоку.
 157. Симптоми і синдроми лікарської хвороби.
 158. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ревматизму (гострої ревматичної лихоманки, хронічної ревматичної хвороби серця).
 159. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ревматоїдного артриту.
 160. Клініко-фармакологічні підходи до лікування системного червоного вовчака.
 161. Клініко-фармакологічні підходи до лікування остеоартрозу.
 162. Клініко-фармакологічні підходи до лікування подагри.
 163. Клініко-фармакологічні підходи до лікування остеопорозу.
 164. Клініко-фармакологічні підходи до лікування залізодефіцитної анемії.
 165. Клініко-фармакологічні підходи до лікування мегалобластної (вітамін В12- і фолієводефіцитної) анемії.
 166. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гострого пієлонефриту.
 167. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного пієлонефриту.
 168. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гострого гломерулонефриту.
 169. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного гломерулонефриту.
 170. Клініко-фармакологічні підходи до лікування циститу.
 171. Клініко-фармакологічні підходи до лікування сечокам’яної хвороби.
 172. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічної ниркової недостатності.
 173. Клініко-фармакологічні підходи до лікування інсулінозалежного цукрового діабету.
 174. Клініко-фармакологічні підходи до лікування інсуліннезалежного цукрового діабету.
 175. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ускладнень цукрового діабету.
 176. Клініко-фармакологічні підходи до лікування дифузного токсичного зоба.
 177. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гіпотиреозу.
 178. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ендемічного зоба.
 179. Клініко-фармакологічні підходи до лікування алергічного риніту та алергічного кон’юнктивіту (полінозів).
 180. Клініко-фармакологічні підходи до лікування кропивниці.
 181. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ангіоневротичного набряку.
 182. Клініко-фармакологічні підходи до лікування анафілактичного шоку.
 183. Клініко-фармакологічні підходи до лікування лікарської хвороби.
 184. Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних ЛП.
 185. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних ЛП.
 186. Клінічна фармакологія базисних протизапальних ЛП, у тому числі ЛП, що пригнічують проліферацію сполучної тканини.
 187. Клінічна фармакологія коректорів метаболізму сполучної тканини.
 188. Клінічна фармакологія препаратів урикозуричної дії.
 189. Клінічна фармакологія ЛП, що впливають на структуру та мінералізацію кісткової тканини.
 190. Клінічна фармакологія препаратів заліза.
 191. Принципи раціональної антибіотикотерапії захворювань органів сечовидільної системи.
 192. Особливості застосування імунодепресантів для лікування імунозапальних захворювань нирок.
 193. Вплив функціонального стану нирок на клінічну ефективність ЛП.
 194. Зміни фармакодинаміки та фармакокінетики ЛП при хронічній нирковій недостатності.
 195. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну.
 196. Клінічна фармакологія пероральних гіпоглікемізуючих ЛП.
 197. Клінічна фармакологія препаратів гормонів щитовидної залози, антитиреоїдних ЛП, препаратів йоду.
 198. Клінічна фармакологія антигістамінних ЛП.
 199. Клінічна фармакологія топічних протиалергічних ЛП.
 200. Критерії ефективності лікування ревматизму (гострої ревматичної лихоманки, хронічної ревматичної хвороби серця) і безпеки лікарської терапії.
 201. Критерії ефективності лікування ревматоїдного артриту та безпеки лікарської терапії.
 202. Критерії ефективності лікування системного червоного вовчака та безпеки лікарської терапії.
 203. Критерії ефективності лікування остеоартрозу та безпеки лікарської терапії.
 204. Критерії ефективності лікування подагри та безпеки лікарської терапії.
 205. Критерії ефективності лікування остеопорозу та безпеки лікарської терапії.
 206. Критерії ефективності лікування залізодефіцитної анемії та безпеки лікарської терапії.
 207. Критерії ефективності лікування мегалобластної (вітамін В12- і фолієводефіцитної) анемії та безпеці лікарської терапії.
 208. Критерії ефективності лікування гострого пієлонефриту та безпеки лікарської терапії.
 209. Критерії ефективності лікування хронічного пієлонефриту та безпеки лікарської терапії.
 210. Критерії ефективності лікування гострого гломерулонефриту та безпеки лікарської терапії.
 211. Критерії ефективності лікування хронічного гломерулонефриту та безпеки лікарської терапії.
 212. Критерії ефективності лікування циститу та безпеки лікарської терапії.
 213. Критерії ефективності лікування сечокам’яної хворобі та безпеці лікарської терапії.
 214. Критерії ефективності лікування хронічної ниркової недостатності та безпеки лікарської терапії.
 215. Критерії ефективності лікування інсулінозалежного цукрового діабету та безпеки лікарської терапії.
 216. Критерії ефективності лікування інсуліннезалежного цукрового діабету та безпеки лікарської терапії.
 217. Критерії ефективності лікування дифузного токсичного зоба та безпеки лікарської терапії.
 218. Критерії ефективності лікування гіпотиреозу та безпеки лікарської терапії.
 219. Критерії ефективності лікування ендемічного зоба та безпеки лікарської терапії.
 220. Критерії ефективності лікування алергічного риніту та алергічного кон’юнктивіту (полінозів) і безпеки лікарської терапії.
 221. Критерії ефективності лікування кропивниці та безпеки лікарської терапії.
 222. Критерії ефективності лікування ангіоневротичного набряку та безпеки лікарської терапії.
 223. Критерії ефективності лікування анафілактичного шоку та безпеки лікарської терапії.
 224. Критерії ефективності лікування лікарської хвороби та безпеки лікарської терапії.

AnchorПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ 2.0 двЛ»

Модуль 2

 1. Основні положення належної аптечної практики.
 2. Визначення і характеристика понять «самолікування», «самодопомога», «самопрофілактика». Основні положення сучасної концепції самолікування.
 3. Характеристика рецептурних і ОТС-препаратів. Критерії класифікації препаратів на рецептурні й ОТС-препарати.
 4. Брендові і генеричні препарати. Біоеквівалентність і терапевтична еквівалентність лікарських препаратів. Генерична заміна та її різновиди.
 5. Визначення поняття «комплаєнс». Фактори, які впливають на комплаєнтність хворих до лікування.
 6. Визначення поняття «фармацевтична опіка». Основні етапи алгоритму дій провізора при проведенні фармацевтичної опіки.
 7. Правові документи, що регламентують безрецептурний відпуск лікарських препаратів в Україні. Практичні функції клінічного провізора, які необхідні для здійснення фармацевтичної опіки. Деонтологічні аспекти фармацевтичної опіки лікаря.
 8. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні застуди (симптоми: кашель, риніт, біль в горлі, лихоманка, кон’юнктивіт та ін.). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 9. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією бронхолегеневої системи.
 10. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні розладів нервової системи (симптоми: занепокоєння, хвилювання, астенія, безсоння). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 11. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні головного болю. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 12. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні захворювань системи травлення (симптоми: печія, закреп, діарея, метеоризм, СНБР). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 13. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією шлунково-кишкового тракту.
 14. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні суглобового та м’язового болю. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 15. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією опорно-рухового апарату.
 16. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні травматичних (порізи, садни, подряпини, опіки, обмороження), інфекційних (акне, герпес, короста, вошивість, поверхневі мікози) уражень шкірних покровів. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 17. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з дерматологічними захворюваннями.
 18. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні місцевих розладів кровообігу (варикозне розширення вен нижніх кінцівок, геморой). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 19. Фармацевтична опіка вагітних та лактуючих жінок. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування нездужань вагітних і лактуючих жінок у межах відповідального самолікування.
 20. Фармацевтична опіка дітей в різні періоди розвитку (новонароджених, підлітків). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування.
 21. Фармацевтична опіка осіб похилого віку. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування нездужань осіб похилого віку у межах відповідального самолікування.
 22. Основні принципи фармацевтичної опіки при застосуванні комбінованих і однокомпонентних прогестинових пероральних гормональних контрацептивів.
 23. Фармацевтична опіка при виборі та призначенні засобів негормональної контрацепції (сперміцидні ЛП, засоби бар’єрної контрацепції).
 24. Фармацевтична опіка осіб з надлишковою масою тіла. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення ЛП для корекції надлишкової маси тіла.
 25. Фармацевтична опіка осіб з шкідливими звичками (тютюнопаління, надмірне вживання алкогольних напоїв). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для купіювання синдрому відміни при відмові від шкідливих звичок.
 26. Клініко-фармацевтичні аспекти застосування етилового спирту у медицині. Вплив алкоголю на фармакодинаміку і фармакокінетику лікарських препаратів.
 27.  Фармацевтична опіка осіб з синдромом «сухого ока». Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми ЛП для симптоматичного лікування синдрому «сухого ока».
 28. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для лікування вітамінної недостатності, залізодефіцитних станів, йододефіциту.
 29. Фармацевтична опіка при профілактиці та лікуванні гельмінтозів.

AnchorПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ»

Модуль 1

 1. Визначення понять «хімічна назва», «міжнародна непатентована назва», «торговельна назва» ЛП.
 2. Фактори, які впливають на клінічну ефективність ЛП.
 3. Клініко-фармакологічна характеристика різних шляхів введення ЛП.
 4. Основні фармакокінетичні параметри, їх практичне значення. Захворювання внутрішніх органів, які можуть істотно вплинути на показники фармакокінетики.
 5. Анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні вікові періоди (немовлята, діти, підлітки, особи літнього та похилого віку), які впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів.
 6. Анатомо-фізіологічні особливості організму жінки в період вагітності, які впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку ЛП.
 7. Лікарський моніторинг. Фактори, які зумовлюють необхідність проведення лікарського моніторингу.
 8. Біодоступність ЛП. Клінічне значення біодоступності. Фактори, які впливають на значення біодоступності.
 9. Біоеквівалентні ЛП. Категорії препаратів, для яких здійснюється вивчення біоеквівалентності.
 10. Біоеквівалентність. Клінічні методи визначення біоеквівалентності. Терапевтична нееквівалентність ЛП, її причини.
 11. Селективність (вибірковість) дії ЛП. Фактори, які впливають на селективність лікарських засобів.
 12. Брендовий ЛП. Переваги брендів і недоліки генериків.
 13. Генеричний ЛП. Вимоги до генеричних ЛП.
 14. Критерії ефективності ЛП. Групи критеріїв ефективності.
 15. Критерії переносимості ЛП. Групи критеріїв переносимості.
 16. Взаємодія ЛП. Види взаємодії. Клінічне значення взаємодії ліків.
 17. Фармакодинамічний синергізм і фармакокінетичний синергізм. Можливості його використання в клінічній практиці.
 18. Фармакодинамічний антагонізм і фармакокінетичний антагонізм. Шляхи профілактики антагонізму ліків.
 19. Фармацевтична взаємодія ліків. Позитивні та негативні сторони.
 20. Комбіновані ЛП. Переваги та недоліки комбінованих ЛП.
 21. Типи побічних реакцій і ускладнень лікарської терапії.
 22. Токсичні ускладнення, які обумовлені абсолютним або відносним передозуванням ЛП, фармакологічними властивостями ЛП.
 23. Алергійні реакції, ідіосинкразія, синдром „відміни” як прояв побічної дії ЛП.
 24. Поняття про плацебо. Плацебо-ефектори. Негативні плацебо-ефектори як група ризику розвитку побічної дії ЛП.
 25. Вплив ЛП на клініко-лабораторні показники та результати функціональних проб. Можливі механізми впливу та шляхи його профілактики.
 26. Лікарський анамнез. Значення збору лікарського анамнезу для раціональної терапії.
 27. Комплаєнс. Основні фактори, що впливають на комплаєнс.
 28. Фази клінічної апробації, мета та завдання кожного з етапів.
 29. Симптоми і синдроми атеросклерозу.
 30. Симптоми і синдроми стабільної стенокардії напруги.
 31. Симптоми і синдроми інфаркту міокарда.
 32. Симптоми і синдроми ессенціальної артеріальної гіпертензії.
 33. Види симптоматичних артеріальних гіпертензій. Особливості клінічних проявів.
 34. Відмінності клінічної симптоматики гіпертонічної хвороби I, ІІ та III стадії.
 35. Гіпертонічний криз. Відмінності клінічної симптоматики гіпертонічних кризів I та II порядку.
 36. Основні симптоми хронічної серцевої недостатності.
 37. Основні симптоми порушень ритму серця.
 38. Синдром бронхообструкції, клінічні прояви.
 39. Синдром дихальної недостатності, клінічні прояви.
 40. Симптоми і синдроми пневмонії.
 41. Симптоми і синдроми гострого бронхіту.
 42. Симптоми і синдроми хронічного бронхіту.
 43. Симптоми і синдроми хронічного обструктивного бронхіту.
 44. Симптоми і синдроми бронхіальної астми.
 45. Симптоми і синдроми хронічного атрофічного гастриту (тип А).
 46. Симптоми і синдроми хронічного хелікобактер-асоційованого гастриту (тип В).
 47. Симптоми і синдроми виразки шлунка.
 48. Симптоми і синдроми виразки дванадцятипалої кишки.
 49. Симптоми і синдроми хронічного панкреатиту.
 50. Симптоми і синдроми хронічного гепатиту.
 51. Симптоми і синдроми хронічного холециститу.
 52. Синдром портальної гіпертензії, основні клінічні прояви.
 53. Симптоми і синдроми цирозу печінки.
 54. Симптоми і синдроми жовчнокам’яної хвороби.
 55. Клініко-фармакологічні підходи до лікування атеросклерозу.
 56. Клініко-фармакологічні підходи до лікування стабільної стенокардії напруги.
 57. Клініко-фармакологічні підходи до лікування інфаркту міокарда.
 58. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ессенціальної артеріальної гіпертензії.
 59. Клініко-фармакологічні підходи до лікування симптоматичної артеріальної гіпертензії.
 60. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гіпертонічних кризів I та II порядку.
 61. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічної серцевої недостатності.
 62. Клініко-фармакологічні підходи до лікування пневмонії.
 63. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гострого бронхіту.
 64. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного бронхіту.
 65. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного обструктивного бронхіту.
 66. Клініко-фармакологічні підходи до лікування бронхіальної астми.
 67. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного атрофічного гастриту (тип А).
 68. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного хелікобактер-асоційованого гастриту (тип В).
 69. Клініко-фармакологічні підходи до лікування виразки шлунка.
 70. Клініко-фармакологічні підходи до лікування виразки дванадцятипалої кишки.
 71. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного панкреатиту.
 72. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного гепатиту.
 73. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного холециститу.
 74. Клініко-фармакологічні підходи до лікування портальної гіпертензії.
 75. Клініко-фармакологічні підходи до лікування цирозу печінки.
 76. Клініко-фармакологічні підходи до лікування жовчнокам’яної хвороби.
 77. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних ЛП.
 78. Клінічна фармакологія антиангінальних ЛП групи нітратів.
 79. Клінічна фармакологія β-адреноблокаторів.
 80. Особливості використання β ‑адреноблокаторів при ІХС.
 81. Особливості використання β ‑адреноблокаторів при артеріальній гіпертензії.
 82. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію.
 83. Особливості використання антагоністів кальцію при ІХС.
 84. Особливості використання антагоністів кальцію при артеріальній гіпертензії.
 85. Клінічна фармакологія інгібіторів АПФ.
 86. Особливості використання інгібіторів АПФ при артеріальній гіпертензії та хронічній серцевій недостатності.
 87. Клінічна фармакологія діуретиків.
 88. Особливості використання діуретиків при артеріальній гіпертензії та хронічній серцевій недостатності.
 89. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів.
 90. Клінічна фармакологія антикоагулянтів і антиагрегантів.
 91. Принципи раціональної антибіотикотерапії захворювань органів дихальної системи.
 92. Клінічна фармакологія бронходилятаторів.
 93. Клінічна фармакологія інгаляційних глюкокортикостероїдів.
 94. Клінічна фармакологія стабілізаторів мембран тучних клітин.
 95. Клінічна фармакологія відхаркувальних засобів і муколітиків.
 96. Антихелікобактерна терапія. Схеми ерадикації H. рylori і клініко-фармакологічна характеристика ЛП, які входять у ці схеми.
 97. Клінічна фармакологія антацидів.
 98. Клінічна фармакологія блокаторів Н2-рецепторів гістамину та селективних М1-блокаторов.
 99. Клінічна фармакологія інгібіторів протонної помпи.
 100. Клінічна фармакологія антидіарейних ЛП.
 101. Клінічна фармакологія проносних ЛП.
 102. Вплив функціонального стану шлунка на клінічну ефективність ЛП.
 103. Клінічна фармакологія поліферментних ЛП.
 104. Клінічна фармакологія жовчогінних ЛП.
 105. Клінічна фармакологія гепатопротекторів.
 106. Клінічна фармакологія ЛП для етіотропного лікування захворювань печінки.
 107. Зміни фармакокінетики та фармакодинаміки ЛП при захворюваннях печінки.
 108. Вплив функціонального стану печінки на клінічну ефективність ЛП.
 109. Критерії ефективності лікування атеросклерозу та безпеки лікарської терапії.
 110. Критерії ефективності лікування стабільної стенокардії напруги та безпеки лікарської терапії.
 111. Критерії ефективності лікування інфаркту міокарда та безпеки лікарської терапії.
 112. Критерії ефективності лікування ессенціальної артеріальній гіпертензії та безпеці лікарської терапії.
 113. Критерії ефективності лікування симптоматичної артеріальної гіпертензії та безпеки лікарської терапії.
 114. Критерії ефективності лікування гіпертонічних кризів I та II порядку та безпеки лікарської терапії.
 115. Критерії ефективності лікування хронічної серцевої недостатності та безпеки лікарської терапії.
 116. Критерії ефективності лікування пневмонії та безпеки лікарської терапії.
 117. Критерії ефективності лікування гострого бронхіту та безпеки лікарської терапії.
 118. Критерії ефективності лікування хронічного бронхіту та безпеки лікарської терапії.
 119. Критерії ефективності лікування хронічного обструктивного бронхіту та безпеки лікарської терапії.
 120. Критерії ефективності лікування бронхіальної астми та безпеки лікарської терапії.
 121. Критерії ефективності лікування хронічного атрофічного гастриту (тип А) і безпеки лікарської терапії.
 122. Критерії ефективності лікування хронічного хелікобактер-асоційованого гастриту (тип В) і безпеки лікарської терапії.
 123. Критерії ефективності лікування виразки шлунка та безпеки лікарської терапії.
 124. Критерії ефективності лікування виразки дванадцятипалої кишки та безпеки лікарської терапії.
 125. Критерії ефективності лікування хронічного панкреатиту та безпеки лікарської терапії.
 126. Критерії ефективності лікування хронічного гепатиту та безпеки лікарської терапії.
 127. Критерії ефективності лікування хронічного холециститу та безпеки лікарської терапії.
 128. Критерії ефективності лікування портальної гіпертензії та безпеки лікарської терапії.
 129. Критерії ефективності лікування цирозу печінки та безпеки лікарської терапії.
 130. Критерії ефективності лікування жовчнокам’яної хвороби та безпеки лікарської терапії.

AnchorПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ»

Модуль 2

 1. Симптоми і синдроми ревматизму (гострої ревматичної лихоманки, хронічної ревматичної хвороби серця).
 2. Симптоми і синдроми ревматоїдного артриту.
 3. Симптоми і синдроми системного червоного вовчака.
 4. Симптоми і синдроми остеоартрозу.
 5. Симптоми і синдроми подагри.
 6. Симптоми і синдроми остеопорозу.
 7. Симптоми і синдроми залізодефіцитної анемії.
 8. Симптоми і синдроми мегалобластної (вітамін В12– і фолієводефіцитної) анемії.
 9. Симптоми і синдроми гемолітичної анемії.
 10. Симптоми і синдроми гострого пієлонефриту.
 11. Симптоми і синдроми хронічного пієлонефриту.
 12. Симптоми і синдроми гострого гломерулонефриту.
 13. Симптоми і синдроми хронічного гломерулонефриту.
 14. Симптоми і синдроми циститу.
 15. Симптоми і синдроми сечокам’яної хвороби.
 16. Хронічна ниркова недостатність, основні клінічні прояви.
 17. Симптоми і синдроми інсулінозалежного цукрового діабету.
 18. Симптоми і синдроми інсуліннезалежного цукрового діабету.
 19. Ускладнення цукрового діабету, основні клінічні прояви.
 20. Симптоми і синдроми дифузного токсичного зоба.
 21. Симптоми і синдроми гіпотиреозу.
 22. Симптоми і синдроми ендемічного зоба.
 23. Симптоми і синдроми алергічного риніту та алергічного кон’юнктивіту (полінозів).
 24. Симптоми і синдроми кропивниці.
 25. Симптоми і синдроми ангіоневротичного набряку.
 26. Симптоми і синдроми анафілактичного шоку.
 27. Симптоми і синдроми лікарської хвороби.
 28. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ревматизму (гострої ревматичної лихоманки, хронічної ревматичної хвороби серця).
 29. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ревматоїдного артриту.
 30. Клініко-фармакологічні підходи до лікування системного червоного вовчака.
 31. Клініко-фармакологічні підходи до лікування остеоартрозу.
 32. Клініко-фармакологічні підходи до лікування подагри.
 33. Клініко-фармакологічні підходи до лікування остеопорозу.
 34. Клініко-фармакологічні підходи до лікування залізодефіцитної анемії.
 35. Клініко-фармакологічні підходи до лікування мегалобластної (вітамін В12– і фолієводефіцитної) анемії.
 36. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гострого пієлонефриту.
 37. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного пієлонефриту.
 38. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гострого гломерулонефриту.
 39. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічного гломерулонефриту.
 40. Клініко-фармакологічні підходи до лікування циститу.
 41. Клініко-фармакологічні підходи до лікування сечокам’яної хвороби.
 42. Клініко-фармакологічні підходи до лікування хронічної ниркової недостатності.
 43. Клініко-фармакологічні підходи до лікування інсулінозалежного цукрового діабету.
 44. Клініко-фармакологічні підходи до лікування інсуліннезалежного цукрового діабету.
 45. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ускладнень цукрового діабету.
 46. Клініко-фармакологічні підходи до лікування дифузного токсичного зоба.
 47. Клініко-фармакологічні підходи до лікування гіпотиреозу.
 48. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ендемічного зоба.
 49. Клініко-фармакологічні підходи до лікування алергічного риніту та алергічного кон’юнктивіту (полінозів).
 50. Клініко-фармакологічні підходи до лікування кропивниці.
 51. Клініко-фармакологічні підходи до лікування ангіоневротичного набряку.
 52. Клініко-фармакологічні підходи до лікування анафілактичного шоку.
 53. Клініко-фармакологічні підходи до лікування лікарської хвороби.
 54. Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних ЛП.
 55. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних ЛП.
 56. Клінічна фармакологія базисних протизапальних ЛП, у тому числі ЛП, що пригнічують проліферацію сполучної тканини.
 57. Клінічна фармакологія коректорів метаболізму сполучної тканини.
 58. Клінічна фармакологія препаратів урикозуричної дії.
 59. Клінічна фармакологія ЛП, що впливають на структуру та мінералізацію кісткової тканини.
 60. Клінічна фармакологія препаратів заліза.
 61. Принципи раціональної антибіотикотерапії захворювань органів сечовидільної системи.
 62. Особливості застосування імунодепресантів для лікування імунозапальних захворювань нирок.
 63. Вплив функціонального стану нирок на клінічну ефективність ЛП.
 64. Зміни фармакодинаміки та фармакокінетики ЛП при хронічній нирковій недостатності.
 65. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну.
 66. Клінічна фармакологія пероральних гіпоглікемізуючих ЛП.
 67. Клінічна фармакологія препаратів гормонів щитовидної залози, антитиреоїдних ЛП, препаратів йоду.
 68. Клінічна фармакологія антигістамінних ЛП.
 69. Клінічна фармакологія топічних протиалергічних ЛП.
 70. Критерії ефективності лікування ревматизму (гострої ревматичної лихоманки, хронічної ревматичної хвороби серця) і безпеки лікарської терапії.
 71. Критерії ефективності лікування ревматоїдного артриту та безпеки лікарської терапії.
 72. Критерії ефективності лікування системного червоного вовчака та безпеки лікарської терапії.
 73. Критерії ефективності лікування остеоартрозу та безпеки лікарської терапії.
 74. Критерії ефективності лікування подагри та безпеки лікарської терапії.
 75. Критерії ефективності лікування остеопорозу та безпеки лікарської терапії.
 76. Критерії ефективності лікування залізодефіцитної анемії та безпеки лікарської терапії.
 77. Критерії ефективності лікування мегалобластної (вітамін В12– і фолієводефіцитної) анемії та безпеці лікарської терапії.
 78. Критерії ефективності лікування гострого пієлонефриту та безпеки лікарської терапії.
 79. Критерії ефективності лікування хронічного пієлонефриту та безпеки лікарської терапії.
 80. Критерії ефективності лікування гострого гломерулонефриту та безпеки лікарської терапії.
 81. Критерії ефективності лікування хронічного гломерулонефриту та безпеки лікарської терапії.
 82. Критерії ефективності лікування циститу та безпеки лікарської терапії.
 83. Критерії ефективності лікування сечокам’яної хворобі та безпеці лікарської терапії.
 84. Критерії ефективності лікування хронічної ниркової недостатності та безпеки лікарської терапії.
 85. Критерії ефективності лікування інсулінозалежного цукрового діабету та безпеки лікарської терапії.
 86. Критерії ефективності лікування інсуліннезалежного цукрового діабету та безпеки лікарської терапії.
 87. Критерії ефективності лікування дифузного токсичного зоба та безпеки лікарської терапії.
 88. Критерії ефективності лікування гіпотиреозу та безпеки лікарської терапії.
 89. Критерії ефективності лікування ендемічного зоба та безпеки лікарської терапії.
 90. Критерії ефективності лікування алергічного риніту та алергічного кон’юнктивіту (полінозів) і безпеки лікарської терапії.
 91. Критерії ефективності лікування кропивниці та безпеки лікарської терапії.
 92. Критерії ефективності лікування ангіоневротичного набряку та безпеки лікарської терапії.
 93. Критерії ефективності лікування анафілактичного шоку та безпеки лікарської терапії.
 94. Критерії ефективності лікування лікарської хвороби та безпеки лікарської терапії.

AnchorПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АУДИТОРНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ»

Модуль 3

 1. Основні положення належної аптечної практики.
 2. Визначення і характеристика понять «самолікування», «самодопомога», «самопрофілактика». Основні положення сучасної концепції самолікування.
 3. Характеристика рецептурних і ОТС-препаратів. Критерії класифікації препаратів на рецептурні й ОТС-препарати.
 4. Брендові і генеричні препарати. Біоеквівалентність і терапевтична еквівалентність лікарських препаратів. Генерична заміна та її різновиди.
 5. Визначення поняття «комплаєнс». Фактори, які впливають на комплаєнтність хворих до лікування.
 6. Визначення поняття «фармацевтична опіка». Основні етапи алгоритму дій провізора при проведенні фармацевтичної опіки.
 7. Правові документи, що регламентують безрецептурний відпуск лікарських препаратів в Україні. Практичні функції клінічного провізора, які необхідні для здійснення фармацевтичної опіки. Деонтологічні аспекти фармацевтичної опіки лікаря.
 8. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні застуди (симптоми: кашель, риніт, біль в горлі, лихоманка, кон’юнктивіт та ін.). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 9. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією бронхолегеневої системи.
 10. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні розладів нервової системи (симптоми: занепокоєння, хвилювання, астенія, безсоння). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 11. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні головного болю. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 12. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні захворювань системи травлення (симптоми: печія, закреп, діарея, метеоризм, СНБР). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 13. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією шлунково-кишкового тракту.
 14. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні суглобового та м’язового болю. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 15. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з хронічною патологією опорно-рухового апарату.
 16. Фармацевтична опіка хворих при симптоматичному лікуванні травматичних (порізи, садни, подряпини, опіки, обмороження), інфекційних (акне, герпес, короста, вошивість, поверхневі мікози) уражень шкірних покровів. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 17. Основні принципи фармацевтичної опіки хворих з дерматологічними захворюваннями.
 18. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні місцевих розладів кровообігу (варикозне розширення вен нижніх кінцівок, геморой). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення.
 19. Фармацевтична опіка вагітних та лактуючих жінок. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування нездужань вагітних і лактуючих жінок у межах відповідального самолікування.
 20. Фармацевтична опіка дітей в різні періоди розвитку (новонароджених, підлітків). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування.
 21. Фармацевтична опіка осіб похилого віку. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування нездужань осіб похилого віку у межах відповідального самолікування.
 22. Основні принципи фармацевтичної опіки при застосуванні комбінованих і однокомпонентних прогестинових пероральних гормональних контрацептивів.
 23. Фармацевтична опіка при виборі та призначенні засобів негормональної контрацепції (сперміцидні ЛП, засоби бар’єрної контрацепції).
 24. Фармацевтична опіка осіб з надлишковою масою тіла. Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення ЛП для корекції надлишкової маси тіла.
 25. Фармацевтична опіка осіб з шкідливими звичками (тютюнопаління, надмірне вживання алкогольних напоїв). Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми та шляху введення для купіювання синдрому відміни при відмові від шкідливих звичок.
 26. Клініко-фармацевтичні аспекти застосування етилового спирту у медицині. Вплив алкоголю на фармакодинаміку і фармакокінетику лікарських препаратів.
 27.  Фармацевтична опіка осіб з синдромом «сухого ока». Алгоритм вибору оптимального безрецептурного ЛП, лікарської форми ЛП для симптоматичного лікування синдрому «сухого ока».
 28. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для лікування вітамінної недостатності, залізодефіцитних станів, йододефіциту.
 29. Фармацевтична опіка при профілактиці та лікуванні гельмінтозів.

AnchorПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ»

Базова

 1. Фармацевтическая опека: курс лекций для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.; под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца. – Харьков: Фармитэк, 2006. – 536 с.
 2. Державний формуляр лікарських засобів / М-во охорони здоров’я України, Центр. формуляр. комітет, Держ. експерт. центр. — К., 2013. — Вип. 5. — 900 с.
 3. Зупанец И.А.Фармацевтическая опека : атлас / И.А.Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др. ; под ред. И.А. Зупанца, В.П. Черныха. – Киев : Фармацевт Практик, 2007. – 146 с.
 4. Клінічна фармація (фармацевтична опіка): підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. / І.А. Зупанець, В.П. Черних, Т.С. Сахарова, С.Б. Попов, Н.П. Безугла, Є.Ф. Грінцов, С.В. Місюрьова, Н.В. Бездітко та ін. – Харків: НФаУ : Золоті сторінки, 2011. – 704 с.
 5. Клінічна фармакологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д.Бахтєєва та ін. ; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікто­рова. – Х.: Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 348 с.; Т. 2. – 312 с.
 6. Клінічна фармакологія : підручник / О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Н.П. Безугла, В.І. Волков, І.А. Зупанець ; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Медицина, 2010. – 776 с.
 7. Клиническая фармакология : учебник / под ред. О.Я. Бабака, А.Н. Беловола, И.С. Чекмана. – Киев : ВСИ “Медицина”, 2012. – 728 с. (серед авт. кол. І.А. Зупанець) (утвержден МОЗ Украины).
 8. Біофармація.: підруч. для студ. фармац. вузів і фак. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, Н.А. Бездєтко, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька та ін. ; під ред. О.І. Тихонова – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2010. – 240 с: іл.
 9. Дроговоз С.М., Гудзенко А.П., Бутко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное действие лекарств: учебник-справочник. – Х.: «СИМ», 2010 – 480 с.
 10. Головенко М.Я. Біоеквівалентність і якість лікарських засобів / М.Я. Головенко, І.А. Зупанець, О.О. Тарасенко // Rx-index®- класифікатор лікарських препаратів. – К. : Фармацевт Практик, 2012. – С. 23-33.
 11. Компендиум 2012 – лекарственные препараты / В.Н. Коваленко, С.В.Сур, И.А. Зупанец и др.; под ред. В.Н. Коваленко. – К.: Морион, 2012. – 2320 с.
 12. Наказ МОЗ № 875 від 10.10.2013 р. «Про затвердження протоколів провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів».
 13. Наказ МОЗ України №166 від 26.02.2013 р. «Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів».
 14. Наказ МОЗ України від 27.12. 2006 р. №898 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування».
 15. Накази МОЗ України, База стандартів медичної допомоги в Україні, http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_standardsofmedicalaid/
 16. Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації : навч. посіб. / І.А. Зупанець, С.Б. Попов, Ю.С. Рудик [та ін.]; за ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця. — Х. : Золоті сторінки, 2010. — 92 с.
 17. Основы рационального применения лекарств и фармацевтической опеки в акушерско-гинекологической практике / А.В. Зайченко, О.И. Шевченко, А.П. Викторов, А.В. Сторчак ; под ред. И.А. Зупанца, О.В. Грищенко. – Харьков : Золотые страницы, 2003. – 204 с.
 18. ОТСТМ: ответственное самолечение / под ред. И.А. Зупанца, И.С. Чекма­на. – 6-е изд., перераб. и доп. – Киев : Фармацевт Практик, 2010. – 207 с.
 19. Фармацевтична енциклопедія / Н.М. Авраменко, Ю.М. Азаренко, Л.М. Алексєєва та ін. ; за ред. В.П. Черних. — 2-ге вид., доп. – Киев : Морион, 2010. – 1632 c.: іл. 16с.

Допоміжна

 1. Деримедведь Л.В., Перцев И.М., Шуванова Е.В., Зупанец И.А. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии. – Х.: Мегаполис, 2002. – 784 с.
 2. Дроговоз С.М., Гудзенко А.П., Бутко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное действие лекарств: учебник-справочник. – Х.: «СИМ», 2010 – 480 с.
 3. Здоров’я та охорона здоров’я населення України: європейський вимір (атлас) / за заг. ред. чл.-кор. НАМН України, проф. В.Ф. Москаленка. — К., 2009. — 240 с.
 4. Клиническая фармакология : учеб. / под ред. В.Г. Кукеса. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1056 с.
 5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология и фармакотерапия / под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. — 640 с.
 6. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. – С.-Пб.: Фолиант, 2002.–520 с.
 7. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств / А.Б. Зборовский, И.Н. Тюренков, Ю.Б. Белоусов. — М. : ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. — 656 с.
 8. Основы кардиологии: принципы и практика / под ред. Клива Розендорфа. — 2-е изд. — Львов: Медицина світу, 2007. — 1064 с.
 9. Остеоартроз: консервативная терапия : монография / Н.А. Корж, А.Н. Хвисюк, Н.В. Дедух и др. ; под ред. Н.А. Коржа, Н.В. Дедух, И.А. Зупанца. – Харьков : Золотые страницы, 2007. – 424 с.
 10. Остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение / под ред. Н.А. Коржа, В.В. Поворознюка, Н.В. Дедух, И.А. Зупанца. – Харьков : Золотые страницы, 2002. – 650 с.
 11. Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний : рук. для практикующих врачей / Р.М. Хаитов, Н.И. Ильина, Т.В. Латышева [и др.] ; под общ. ред. Р.М. Хаитова. — М. : Литтера, 2004. — 874 с.
 12. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания : рук. для практикующих врачей / А.Г. Чучалин, С.Н. Авдеев, В.В. Архипов [и др.] ; под общ. ред. А.Г. Чучалина. — М. : Литтера, 2004. — 874 с.
 13. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения : рук. для практикующих врачей / В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина [и др.] ; под общ. ред. В.Т. Ивашкина. — М. : Литтера, 2003. — 1046 с.
 14. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ : рук. для практикующих врачей / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, Е.Н. Андреева [и др.] ; под общ. ред. И.И. Дедова. — М. : Литтера, 2006. — 1080 с.
 15. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний : рук. для практикующих врачей / В.А. Насонова, Е.Л. Насонов, Р.Т. Алекперов [и др.] ; под общ. ред. В.А. Насоновой. — М. : Литтера, 2003. — 507 с.
 16. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний : рук. для практикующих врачей / Е.И. Чазов, Ю.Н. Беленков, Е.О. Борисова [и др.] ; под общ. ред. Е.И. Чазова. — М. : Литтера, 2005. — 972 с.
 17. Руководство по кардиологии / под ред. В.Н. Коваленко. — К. : МОРИОН, 2008. — 1424 с.
 18. Семіотика і діагностика внутрішніх хвороб (фізичні методи обстеження) / за заг. ред. В.М. Василюка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Тернопіль : ТДМУ, 2005. — 460 с.
 19. Серцево-судинні захворювання / за ред. В.М. Коваленка та М.І. Лутая // Довідник «VADEMECUM іnfo ДОКТОР «Кардіолог». — К. : ТОВ «Здоров’я України», 2005. — 542 с.
 20. Стандарти якості аптечних послуг. Належна аптечна практика / Міжнар. фармац. федерація (International Pharmaceutical Federation) / за ред. В.Т. Чумака. — К. : Моріон, 2009.
 21. Фармацевтический сектор: фармаконадзор за лекарственными препаратами для человека / под ред. А.В. Стефанова (пред. редкол.) и др. ; авт.-сост. Н.А. Ляпунов, Л.И. Ковтун, Е.П. Безуглая и др. — К. : Морион, 2003. — 216 с.
 22. Лікування і фармацевтична опіка хворих на хронічну серцеву недостатність: Методичні рекомендації / В.М. Коваленко, І.А. Зупанець, О.М. Корж, Ю.С. Рудик, Є.Ф. Грінцов, О.О. Тарасенко. – Київ, Харків: Вид-во НФаУ. – 2009. – 28 с.
 23. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків. Навчальний посібник / За ред. І.М. Перцева. Видання друге, перероблене та доповнене. — Вінниця : Нова книга, 2007. — 728 с.
 24. Applied Therapeutics: The Clinical Use Of Drugs / Еdited by M.A. Koda-Kimble, L.Y. Young, B.K. Alldredge et. al. — 10th edition. — Copyright©2012 Lippincott & Wilkins. – 2960 p.
 25. Current Medical Diagnosis and Treatment / S.J. McPhee, M. A. Papadakis, M. Lawrence [et al.] ; Ed. Lawrence M. — New York : McGraw-Hill Medical, 2008. — 1672.
 26. Goodman & Gilman’s. The Pharmacological Basis of THERAPEUTICS / Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker. — New York : McGraw-Hill Medical, 2006. — 2021 p.
 27. Harrison’s PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE/ Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis L. Kasper [et al.]. — New York : McGraw-Hill Medical, 2008. — 2754 p.
 28. New Guide to Medicines & Drugs / John A. Henry, Michael Peters, Maja Balic et al. — London : Dorling Kindersley Limited, 2008. — 512 p.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_standardsofmedicalaid/
 2. https://www.pharmel.kharkiv.edu
 3. http://www.tests.nuph.edu

Електронні видання навчального призначення.

 1. Основи клінічної медицини: симптоми і синдроми в практичній фармації: навч. посібник / І.А. Зупанець, C.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін.; за ред. І.А. Зупанця, В.П. Черниха. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2010.