• Українська
 • Русский
 • English
 • Заочне відділення

   

  ДИСТАНЦІЙНЕ навчання (ЗАОЧНА форма) в період карантину з 12.05.2020

  УВАГА!

  Для студентів перерахованих категорій фармацевтичних факультетів :

  – Фармація, заочне, 5 курс, 4.5 р.н. (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст” за напрямом „Фармація”);

  – Фармація, заочне, 5 курс, 4.5 р.н. (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст” за напрямом „Медицина”);

  – Фармація, заочне, 5 курс, 4.5 р.н. (для осіб, що мають вищу освіту);

  – Фармація, заочне, 2 курс, 2 р.н. (для осіб, що мають вищу освіту за спеціальністю „Технологія фармацевтичних препаратів”);

  в розділі вимоги до курсової роботи розміщені роз’яснення щодо її виконання.

  Курсова робота, в якій препарат не співпадає з номером шифру студента вважається НЕДОПУЩЕНОЮ ДО ЗАХИСТУ.

  Курсова робота пред’являється на перевірку викладачеві не пізніше, ніж за тиждень до початку навчальної сесії.

  Курсова робота оцінюється за 100-бальної шкалою ECTS та „зараховано/не зараховано” за національною шкалою.

  Робота вважається „незарахована”, якщо сумарна оцінка становить 59 балів і менше.

  Всі права захищені © 2015 Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації