• Українська
 • Русский
 • English
 • Справочники

  • Клінічні дослідження. Терміни та визначення: довідник / за загальн. редакцією В. М. Коваленка, І. А. Зупанця. – Харків: Золоті сторінки, 2016. – 340 с.
  • Rx index — Довідник еквівалентності лікарських засобів / К.: Фармацевт Практик, 2016. – 848 с.
  • Компендиум 2015 – лекарственные препараты / под ред. В.Н. Кова­ленко; науч.-редакц. совет: В.Н. Коваленко, С.В. Сур, И.А. Зупанец. – К. : Морион, 2015. – 2448 с.
  • Компендиум 2013 – лекарственные препараты / В.Н. Коваленко, С.В. Сур, И.А. Зупанец и дд. ; Под. ред.. В.Н. Коваленко. – К. : Морион, 2013. – 2360 с.
  • Головенко М.Я. Біоеквівалентність і якість лікарських засобів / М.Я. Головенко, І.А. Зупанець, О.О. Тарасенко // Rx-index®- класифікатор лікарських препаратів. – К. : Фармацевт Практик, 2012. – С. 23-33.
  • Компендиум 2012 – лекарственные препараты / В.Н. Коваленко, С.В. Сур, И.А. Зупанец и др. ; под ред. В.Н. Коваленко. – К. : Морион, 2012. – 2320 с.
  • Компендиум 2011 – лекарственные препараты / В.Н. Коваленко, А.П. Викторов, В.И.Мальцев, С.В.Сур, И.А. Зупанец и др.; под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – К.: Морион, 2011. – 2294 с.
  • ОТСТМ: ответственное самолечение / Под ред. И.А.Зупанца, И.С.Чекмана. – 6-е изд., перераб. и доп. — К.: «Фармацевт Практик», 2010. – 207 с.
  • Компендиум 2010 – лекарственные препараты: В 2 т. / В.Н. Коваленко, А.П. Викторов, В.И.Мальцев, С.В.Сур, И.А. Зупанец и др.; Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – К.: Морион, 2010. – 1000 с.
  • ОТСТМ: ответственное самолечение / Под ред. И.А.Зупанца, И.С.Чекмана. – 5-е изд., перераб. и доп. — К.: «Фармацевт Практик», 2008. — 352 с
  • Компендиум 2008 – лекарственные препараты: В 2 т. / В.Н. Коваленко, А.П. Викторов, В.И.Мальцев, С.В.Сур, И.А. Зупанец и др.; Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – К.: Морион, 2008. – 2270 с.
  • ОТСТМ: ответственное самолечение / Под ред. И.А.Зупанца, И.С.Чекмана. – 4-е изд., перераб. и доп. — К.: «Фармацевт Практик», 2007. — 368 с..
  • Компендиум 2007 – лекарственные препараты: В 2 т. / В.Н. Коваленко, А.П. Викторов, В.И.Мальцев, С.В.Сур, И.А. Зупанец и др.; Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – К.: Морион, 2007. – 2270 с.
  Все права защищены © 2015 Кафедра клинической фармакологии и клинической фармации