Патенты

Патенты

 • Compoziţie farmaceutică cu conţinut de hidroclorură de nalbufină, utilizarea ei pentru tratamentul sindromului algic de intensitate medie şi înaltă şi procedeu de obţinere a compoziţiei farmaceutice : Brevet de inventie № 4451 Republica Moldova. № а 2015 0057 / N. Lyapunov, I. Zupanets, Y. Stolper, S. Shebeko ; data depozitului 2013.11.18 ; data eliberării brevetului 2017.07.31.
 • Спіро[(2-аміно-3-ціано-6-етил-4,6-дигідропірано[3,2-c][2,1]бензотіазин-5,5-діоксид)-4,3′-(5′-метиліндолін-2′-он)], що виявляє анальгетичну активність : пат. 119861 на винахід Україна. № а 2016 07862 / Д.О. Лега, С.К. Шебеко, І.А. Зупанець, В.П. Черних, Л.А. Шемчук ; заявл. 15.07.2016 ; опубл. 27.08.2019. Бюл. № 16.
 • Застосування 2-аміно-3-етоксикарбоніл-4-(4-хлорофеніл)-6-етил-4,6-дигідропірано [3,2-c][2,1]бензотіазин 5,5-діоксиду, як засобу з анальгетичною та протизапальною дією : пат. 120262 на винахід Україна. № а 2016 07872 / Д.О. Лега, С.К. Шебеко, І.А. Зупанець, В.П. Черних, Л.А. Шемчук ; заявл. 15.07.2016 ; опубл. 11.11.2019. Бюл. № 21.
 • Засіб з нефропротекторною та гіпоазотемічною дією : пат. 139145 на корисну модель Україна. № u 2019 05709 / С. К. Шебеко, І. А. Зупанець, С. Б. Попов, А. С. Шаламай ; заявл. 27.05.2019 ; опубл. 26.12.2019. Бюл. № 24.
 • Засіб для лікування хронічної хвороби нирок : пат. 139146 на корисну модель Україна. № u 2019 05712 / С. К. Шебеко, І. А. Зупанець, С. Б. Попов, А. С. Шаламай ; заявл. 27.05.2019 ; опубл. 26.12.2019. Бюл. № 24.
 • Патент України на корисну модель № 112823 «Спіро[(2-аміно-3-ціано-6 етил-4,6-дигідропірано[3,2с-][2,1]бензотіазин-5,5-діоксид)-4,3’-(5’-метиліндолін-2’-ону)], що являє анальгетичну активність» / Лега Д.О., Шебеко С.К., Зупанець І.А., Шемчук Л.А. Національний фармацевтичний університет – № u201607845; заявл. 15.07.2016; опубл. 26.12.2016. – Бюл. № 24. – 6 с.
 • Патент України на корисну модель № 112824 «Застосування 2-аміно-6-етил-4-(піридин-3-іл)-4,6-дигідропірано[3,2-с][2,1]бензотіазин-3-карбонітрил 5,5-діоксиду як анальгетичного засобу» / Лега Д.О., Шебеко С.К., Зупанець І.А., Черних В.П., Шемчук Л.А. Національний фармацевтичний університет – № u201607850; заявл. 15.07.2016; опубл. 26.12.2016. – Бюл. № 24. – 5 с.
 • Патент України на корисну модель № 112830 «Триетиламоній 3-[1-(4-гідроксі-1-етил-2,2-діоксидо-1Н-2,1-бензотіазин-3-іл)- 3-метилбутил]-1-етил-1Н-2,1-бензотіазин-4-олат 2,2 діоксид, що виявляє анальгетичну активність» / Лега Д.О., Шебеко С.К., Зупанець І.А., Шемчук Л.А. Національний фармацевтичний університет – № u201607865; заявл. 15.07.2016; опубл. 26.12.2016. – Бюл. № 24. – 6 с.
 • Патент України на корисну модель № 113419 «Застосування 2-аміно-3-етоксикарбоніл-4-(4-хлорофеніл)-6-етил-4,6-дигідропірано[3,2-с][2,1]бензотіазин 5,5-діоксиду як засобу з анальгетичною та протизапальною дією» / Лега Д.О., Шебеко С.К., Зупанець І.А., Шемчук Л.А. Національний фармацевтичний університет. — № а201607872; заявл. 15.07.2016; опубл. 26.12.2016. — Бюл. № 24. — 6 с.
 • Патент України на корисну модель № 117347 «Спосіб прогнозування ризику тромботичних подій у жінок зі стабільними формами ішемічної хвороби серця на тлі постійного прийому ацетилсаліцилової кислоти» / Зупанець І. А., Грінцов Є. Ф., Отрішко І. А., Запровальна О.Є. Національний фармацевтичний університет. — № u201613506; заявл. 28.12.2016; опубл. 26.06.2017. — Бюл. №12. — 3 с.
 • Патент Российской Федерации на изобретение № 2513514, МПК A61K31/485 A61K9/02 A61K9/107 A61K47/10 A61K47/44 A61P29/00 Фармацевтическая композиция, содержащая налбуфина гидрохлорид, ее применение для лечения болевого синдрома средней и высокой интенсивности и способ получения фармацевтической композиции / Н.А. Ляпунов (UA), И.А. Зупанец (UA), Ю.М. Столпер (UA), С.К. Шебеко (UA); патентообладатель: ООО «НПК «Трифарма» (RU). – № 2012150118; заявл. 23.11.2012; опубл. 20.04.2014.
 • Пат. на винахід Україна Застосування комбінації глюкозаміну гідрохлориду і N-ацетилглюкозаміну з кверцетином для корекції гематотоксичної та імунодепрессивної дії алкілуючих протипухлинних засобів / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, К.В. Вєтрова; Національний фармацевтичний університет. – № U201406698; заявл. 16.06.2014.
 • Патент на корисну модель № 56135 Україна, МПК А61К 9/20, 9/48 31/70 31/195. Фармацевтична композиція на основі кислоти ацетилсаліцилової / Зупанець І.А., Попов С.Б., Туляков В.О.; заявники і патентовласники Зупанець І.А., Попов С.Б., Туляков В.О. – № u 201001472; заявл. 12.02.2010.; опубл. 10.01.2011; Бюл. № 1. – 12 с.
 • Патент на винахід № 94156, МПК А61В 5/00, А61В 5/0205, G06 Q 90/00. Спосіб визначення переносимості лікарських засобів при проведенні першої фази клінічних досліджень / Доброва В.Є., Усенко В.Ф., Зупанець І.А., Безугла Н.П., Шаламай А.С., заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № а 200909615; заявл. 21.09. 2009 р.; опубл. 11.04.2011; Бюл. № 7. – 8 с.
 • Патент на винахід № 93707, МПК А61К 31/353, А61Р 13/12, А61Р 3/12, А61К 9/14. Фармацевтична композиція на основі кверцетину, що виявляє нефропротекторну дію та регулюючу електролітичний обмін активність при хронічній нирковій недостатності / Безпалько Л.В., Шаламай А.С., Зупанець І.А., Мойбенко О.О., Пархоменко О.М., Маслова Н.Ф., Усенко В.Ф., Кобилінська В.І., Тищенко Р.О., Носальська Т.М., Шебеко С.К., Харченко Д.С., Сова Є.О.; заявник та патентовласник Безпалько Л.В., Шаламай А.С., Зупанець І.А., Мойбенко О.О., Пархоменко О.М., Маслова Н.Ф., Усенко В.Ф., Кобилінська В.І., Тищенко Р.О., Носальська Т.М., Шебеко С.К., Харченко Д.С., Сова Є.О.; заявл. 20.10. 2008 р.; опубл. 10.03. 2011; Бюл. № 5. – 28 с.
 • Патент на винахід 91422 Україна, МПК С07С 229/58 А61К 31/196 А61Р 29/00 А61Р 31/10. 3-нітро-N-(3`-нітрофеніл)антранілова кислота, що проявляє протизапальну, анальгетичну, діуретичну та протигрибкову активність / Ісаєв С.Г., Зупанець І.А., Бризицький О.А., Брунь Л.В., Павлій О.О., Місюрьова С.В., Коліснік О.В.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № а 200813252; заявл. 17.11.2008; опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14. – 6 с.
 • Патент на корисну модель 52334 Україна, МПК (2009) А61К 9/20, 9/48 31/70 31/185. Фармацевтична композиція на основі парацетамолу та диклофенаку натрію  / Зупанець І.А., Попов С.Б., Туляков В.О.; заявники і патентовласники Зупанець І.А., Попов С.Б., Туляков В.О. – № u 201001479; заявл. 12.02.2010; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16. – 6 с.
 • Патент на корисну модель 52336 Україна, МПК (2009) А61К 31/70 31/185. Фармацевтична композиція на основі глюкозаміну гідрохлориду з хондропротекторною та аналгетичною дією / Зупанець І.А., Попов С.Б., Туляков В.О.; заявники і патентовласники Зупанець І.А., Попов С.Б., Туляков В.О. – № u 201001484; заявл. 12.02.2010; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16. – 6 с.
 • Патент України на корисну модель № 56015, МПК А 61К 31/7008, А61Р 9/10. Застосування похідних глюкозаміну як церебропротекторного засобу / Зупанець І. А., Попов С. Б., Грінцова О. Є., Грінцов Є. Ф.; заявник та власник патенту Національний фармацевтичний університет (Україна). –№ u 201003363; заявл. 23.03.2010; опубл. 27.12.2010 р.; бюл. № 24. – 14 с.
 • Патент на корисну модель № 54725 Україна, МПК А61В 5/00. Спосіб визначення переносимості лікарських засобів при проведенні першої фази клінічних досліджень та дослідженні біоеквівалентності / Доброва В.Є., Зупанець І.А., Шаламай А.С., Старченко М.Г.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 201004542; заявл. 19.04.2010.; опубл. 25.11.2010; Бюл. № 22. – 8 с.
 • Патент № 87876, Україна, МПК (2009), С07С 229/58, А61Р 29/00, А61Р 31/10. 4-хлор-N-(2’-карбокси-4’-бромфеніл) антранілова кислота, що проявляє протизапальну, альгетичну, діуретичну та протигрибкову активність / С.Г. Ісаєв, Л.В. Брунь, О.О. Майборода, В.Д. Яременко, О.І. Павлій, З.Г. Єрьоміна, Н.Ю. Шевельова, А.В. Таран, К.В. Динник; Національний фармацевтичний університет. — № А 2006-11043; Заявл.: 03.05.07; Опубл.: 27.08.09; Бюл.№ 6. – 6 с.
 • Деклараційний патент на винахід U 2008 09602, Україна, МПК G09B 23/00. Спосіб моделювання станів репродуктивної системи, пов’язаних з підвищеним вмістом естрадіолу у осіб жіночої статі / Г.В. Зайченко,
 • Ю.І. Караченцев, І.А. Зупанець, Л.В. Яковлєва, Н.М. Бречка, Є.М. Коренєва, Л.А. Сиротенко, Т.С. Божко, Н.Я. Павленко, О.В. Адріяненков; ДУ “Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України”; Національний фармацевтичний університет; Заявл. 22.07.2008; Опубл. 07.10.2008.
 • Патент на корисну модель №38728, Україна, МПК А61К 36/49. Спосіб отримання сухого екстракту кореня ехінацеї блідої / В.С. Кисличенко, Я.В. Дьяконова, Л.В. Брунь, В.Б. Дємьохін, О.В. Доровський, В.М. Самородов, С.В. Поспєлов, В.С. Кисличенко; Заявл. 20.05.2008; Опубл. 12.01.2009.
 • Патент на корисну модель №40777, Україна, МПК А61К 36/00. Спосіб фармакотерапії токсичних гепатитів / Яковлева Л.В., Гордієнко А.Д., Сахарова Т.С., Леницька О.Б. Заявл. 17.11.2008; Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8, 8 с..
 • Пат. 80213 України, МПК (2006) С07 D 219/00 А61 К31/435.
 • 6,9-діаміно-2-етоксіакридинію 3,5-динітро-N-(4’-хлорфеніл) антранілат, що проявляє антимікробну, протигрибкову, протизапальну, анальгетичну, діуретичну активність та потенціюючу дію відносно бензилпеніціліну натрієвої солі / С.Г.Ісаєв, В.Д.Яременко, М.П.Кобзар, І.А.Зупанець, О.І.Павлій, Н.Ю.Шевельова, Л.М.Алєксєєва, Л.І.Вишневська; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № а200602105; Заявл. 27.02.2006; Опубл.27.08.2007 // Промислова власність. – 2007. – Бюл. № 13. – С.3.119-3.120.