• Українська
 • Русский
 • English
 • Научные методические рекомендации

  • Методичні рекомендації з розробки на засадах доказової медицини, впровадження та моніторингу застосування протоколів провізора (фармацевта) : методичні рекомендації (45.15/97.15) / І.А. Зупанець, Т.В. Талаєва, О.М. Ліщишина, О.О. Шилкіна, М.С. Надопта, Н.В. Бездітко, В.В.Пропіснова // К., 2015. — 22 с.
  • Методологічні принципи організації системи управління даними у клінічних випробуваннях (136.12/13.13) : метод. рек. / В.Є. Доброва, І.А. Зупанець, А.М. Морозов та ін. — К., 2012. — 32 с.
  • Наукове обґрунтування методології статистичної оцінки переносимості лікарських засобів при проведенні клінічних ви-
   пробувань (125.12/262.12) : метод. рек. / В.Є. Доброва, І.А. Зупанець, А.М. Морозов та ін. — К., 2012. — 32 с.
  • СТ-Н МОЗУ 42–7.0:2008. Настанова. Лікарські засоби. Належна клінічна практика / В. Мальцев, М. Ляпунов, Т. Бухтіарова, Т. Єфімцева, Л. Ковтун, І. Зупанець, Н. Безугла // Стандартизація фармацевтичної продукції. — К. : МОЗ України, 2012. — С. 659–704.
  • Наказ МОЗ України №284 від 16.05.2011 р. «Протоколи провізора (фармацевта)» / укл. від НФаУ : В.П. Черних, І.А. Зупанець, Н.В. Бездітко, В.В. Пропіснова (32 протоколи)
  • Наукове обґрунтування моделі організації та проведен-
   ня клінічних випробувань за участі здорових добровольців
   (59.11/256.11) / І.А. Зупанець, А.М. Морозов, В.В. Ніколаєва та ін. — К., 2011. — 31 с.
  • Наказ МОЗ України №158 від 22.02.2010 р. «Протоколи провізора (фармацевта)» / укл. від НФаУ: В.П. Черних, І.А. Зупанець, Н.В. Бездітко, В.В. Пропіснова (16 протоколів)
  • Наказ МОЗ України №960 від 05.11.2010 р. «Протоколи провізора (фармацевта)» / укл. від НФаУ : В.П. Черних, І.А. Зупанець, Н.В. Бездітко, В.В. Пропіснова (32 протоколи)
  • Лікування і фармацевтична опіка хворих на хронічну серцеву недостатність / В.М. Коваленко, І.А. Зупанець, О.М. Корж, Ю.С. Рудик, Є.Ф. Грінцов. — Х. : Вид-во НФаУ, 2009. — 29 с.
  • Методи експериментального моделювання ураження нирок для фармакологічних досліджень / С.Ю. Штриголь, В.М. Лісовий, І.А. Зупанець та ін. — Х. : Вид-во НФаУ, 2009. — 48 с.
  • Настанова СТ-Н МОЗУ 42–7.0:2008. Лікарські засоби. Належна клінічна практика / В. Мальцев, М. Ляпунов, Т. Бухтіарова, Т. Єфімцева, Л. Ковтун, І. Зупанець та ін. — К., 2009. — 48 с.
  • Настанова 42–7.0:2003. Настанови з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Належна клінічна практика (видання офіційне) / В. Мальцев, М. Ляпунов, Т. Бухтіарова, Т. Єфімцева, Л. Ковтун, І. Зупанець та ін. — К. : МОЗ України, 2005. — 42 с.
  • Настанова 42–7.1:2005. Настанови з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Дослідження біодоступності та біоеквівалентності (видання офіційне) — К. : МОЗ України, 2005. — 20 с.
  • Безрецептурні лікарські препарати для симптоматичного лікування печії / Н.В. Харченко, О.Я. Бабак, І.А. Зупанець, Ю.С. Рудик, С.Б. Попов, Є.Ф. Грінцов, В.В. Пропіснова, О.О. Тарасенко. — Х. : Вид-во НФаУ, 2004. — 24 с.
  • Надлежащие клинические исследования биоэквивалентности лекарственных средств / А.В. Стефанов, Л.И. Ковтун, В.Н. Коваленко, А.П. Викторов, В.И. Мальцев, Т.К. Ефимцева, В.В. Либина, И.А. Зупанец и др. — Киев, 2003. — 40 с.
  • Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов в офтальмологии / Н.В. Бездетко, И.А. Зупанец, Г.Ф. Жабоедов, П.А. Бездетко. — Киев, 2003. — 28 с.
  • Фармацевтическая опека больных при назначении безрецептурных лекарственных препаратов для симптоматического лечения ринита / И.А. Зупанец, В.П. Черных, Н.В. Бездетко и др. — Киев, 2003. — 26 с.
  • Доклинические исследования лекарственных средств : метод. рекомендации / Н.А. Горчакова, И.С. Чекман, И.В. Данильчук, В.В. Данильчук, Г.И. Степанюк, И.А. Зупанец и др. ; под ред. А.В. Стефанова. — Киев : Авиценна, 2002. — 568 с.
  • Раціональне застосування нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні захворювань суглобів / І.А. Зупанець, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. — К., 2002. — 24 с.
  • Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / Н.О. Горчакова, І.С. Чекман, І.А. Зупанець та ін. ; за ред. О.В. Стефанова. — К. : Авіцена, 2001. — 528 с.
  • Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов при лечении заболеваний суставов : метод. рекомендации / И.А. Зупанец, В.Н. Коваленко, Г.В. Дзяк, Н.А. Корж и др. ; под ред. И.А. Зупанца, В.Н. Коваленко, Н.А. Коржа. — Харьков : Изд-во НФАУ, 2001. — 28 с.
  • Руководство по клиническим испытаниям лекарственных средств / В.И. Мальцев, Т.К. Ефимцева, Л.Т. Малая, Ю.Б. Бело-
   усов, И.А. Зупанец и др. ; под ред. А.В. Стефанова, В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой. — Киев : Авиценна, 2001. — 426 с.
  • Современные аспекты рационального обезболивания
   в медицинской практике : практ. руководство / под ред. А.И. Трещинского, Л.В. Усенко, И.А. Зупанца. — Киев : Морион, 2000. — 64 с.
  • Фраксипарин в профилактике тромбоэмболических осложнений в ортопедии и травматологии / Н.А. Корж, И.А. Зупанец, Ю.В. Поляченко и др. — Харьков, 2000. — 11 с.
  • Методические рекомендации по экспериментальному исследованию и клиническому изучению противоартрозных (хондромодулирующих) лекарственных средств / И.А. Зупанец, Н.А. Корж, Н.В. Дедух и др. ; под ред. П.И. Середы. — Киев : ГНЭЦ МЗ Украины, 1999. — 56 с.
  • Методичні рекомендації з упорядкування і затвердження інструкцій для медичного застосування лікарських засобів / В.І. Мальцев, Т.К. Єфімцева, Л.Т. Мала, В.М. Коваленко, О.П. Вікторов, В.П. Черних, І.А. Зупанець та ін. — К. : ДНЕЦ МОЗ України, 1999. — 96 с.
  • Месулид при лечении артрозов / Н.А. Корж, В.Ф. Москаленко, В.А. Филипенко, Г.В. Кравченко, Н.В. Дедух, Ф.С. Леонтьева, И.А. Зупанец и др. — Харьков, 1998. — 14 с.
  • Экспериментальное и клиническое изучение антиангинальных средств / Н.А. Горчакова, И.С. Чекман, Л.Т. Малая, В.И. Мальцев, А.В. Жмуро, А.И. Соловьев, С.Б. Французова, Н.А. Мохорт, И.А. Зупанец и др. — Киев : ФК МЗ Украины, 1996. — 166 с.
  • Экспериментальное и клиническое изучение гипотензивных средств / Н.А. Мохорт, Н.А. Горчакова, Л.Т. Малая, В.И. Мальцев, А.В. Жмуро, И.С. Чекман, С.Б. Французова, Н.Н. Серединская, И.А. Зупанец и др. — Киев : ФК МЗ Украины, 1996. — 118 с.
  • Экспериментальное и клиническое изучение антиаритмических средств / В.А. Бобров, Н.А. Горчакова, В.Н. Симорот, И.А. Зупанец и др. — Киев : ФК МЗ Украины, 1995. — 62 с.
  • Экспериментальное изучение новых кардиотонических средств / И.С. Чекман, Н.А. Мохорт, Н.А. Горчакова, И.А. Зупанец и др. — Киев : ФК МЗ Украины, 1995. — 43 с.
  • Методические рекомендации по экспериментальному (доклиническому) изучению фармакологических веществ, предлагаемых в качестве нестероидных противовоспалительных средств (издание официальное) / С.М. Дроговоз, Н.А. Мохорт, И.А. Зупанец и др. — Киев : ФК МЗ Украины, 1994. — 40 с.