Доклады на конференциях / Тезисы

Доклады на конференциях / Тезисы

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2020 г

 1. Вивчення впливу температури та тривалості зберігання зразків крові на показники загального аналізу крові / Тумановська А.В., Місюрьова С.В., Свід Н.О. // Матеріали звітної конференції студентів наукових груп та студентського наукового товариства ННІПФ про стан виконання наукових робіт «Здобутки студентства НФаУ» (23 січ. 2020 р., м.Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – С.37.
 2. Гігієнічна обробка рук як один з важливих заходів інфекційної безпеки / Місюрьова С.В., Тумановська А.В., Свід Н.О. // Мікробіологія, вірусологія та імунологія в сучасній клінічній і лабораторній медицині: матеріали дистанційної нак.-практ. конф. (19 березня 2020 року). – Х.: НФаУ, 2020. — С.54.
 3. Фармакологічні ефекти стандартизованої рослинної композиції BNO 1045 / Черних В. В., Аверкова-Савіна Л. С., Костроміцька І. О.; Місюрьова С.В.,  Попов О. С.  // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт., 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – С. 272.
 4. Study of influence of temperature and duration of storage of blood samples on indices of general blood analysis / Tumanovska A. V;  Dmitrieva A. M., Misiurova S. V., Svid N. O. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт., 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – С. 282-283.
 5. Role of the pharmacist in palliative and hospice care» (Tsapko D., Dupont F.) // Матеріалів VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми  та перспективи» (23-24 квітня 2020 р., м. Харків) —  НФаУ , 2020. — с. 297-299
 6. Heidi A. Abouzeid, V.A. Moroz Features of the medicinal treatment of arterial hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus // In: Topical issues of new drugs development: мат. XXVІI Міжнар. наук.-пр. конф. молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020.– С. 274-275.
 7. Mina Magdy F.S.I., V.A. Moroz Clinical and pharmaceutical analysis of medicinal therapy in elderly patients of therapeutic profile at Port-Said hospital (Egypt) // In: Topical issues of new drugs development: мат. XXVІI Міжнар. наук.-пр. конф. молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020.– С.279-280.
 8. Зупанець І.А., Сахарова Т.С., Безугла Н.П. Сучасна фітотерапія: місце та роль у подоланні антибіотикорезистентності. Мікробіологія, вірусологія та імунологія в сучасній клінічній і лабораторній медицині: матеріали науково-практичної дистанційної конференції, присвяченої пам’яті відомого вченого-мікробіолога, доктора медичних наук, професора І.Л. Дикого, м. Харків, 19 березня 2020 року. Х.: НФаУ, 2020. С. 36.
 9. Зупанець І. А., Сахарова Т. С., Безугла Н. П. До актуальності розробки протоколів провізора (фармацевта) при відпуску лікарських засобів для лікування осіб з серцево-судинними захворюваннями за програмою «Доступні ліки». Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи: матеріали VІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 23-24 квітня 2020 року. Х.: НФаУ, 2020. С. 200-203.
 10. Зупанець І.А., Безугла Н.П., Сахарова Т.С. Фундаментальні та прикладні аспекти клінічної фармакології у галузі клінічних досліджень. Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали ХІІ науково-практичної Інтернет-конференції. м. Харків, 22 травня 2020 року. Х.: НФаУ, 2020. С.
 11. The main problems of the palliative and hospice care in Ukraine / К.V. Vietrova // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 23-24 квітня 2020 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 299-301.
 12. Оцінка ефективності комбінації похідних глюкозаміну з кверцетином як фармакокоректора імунотоксичної дії циклофосфаміду (експериментальне дослідження) / К.В. Вєтрова // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю, м. Харків, 15 травня 2020 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 41.
 13. Роль клінічного провізора у забезпеченні раціональної фармакотерапії / А.М. Калашнікова, К.В. Вєтрова  // Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали ХІІ науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 22 травня 2020 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 179-180.
 14. Dziuba Y.A. The novel approaches in the management of arterial hypertension: analysis of 2018 European clinical practice guidelines / Scientific supervisor: ass. prof. Ratushna K. L. // мат. XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Topical issues of new medicines development» (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – P. 273-274.
 15. Попов О.С. Соціально-етичні аспекти удосконалення системи досліджень біоеквівалентності лікарських засобів / О. С. Попов, К. Л. Ратушна, В. Є. Доброва // мат. XIІI науч.-практ. конф. с международным участием “Управление качеством в фармации”, (г. Харьков, 17 мая 2020 г.). Харьков: НФаУ, 2020. С. 136.
 16. Попов, О. С. Генеричні лікарські засоби у програмі «Доступні ліки»: виклики та перспективи / О. С. Попов, І. В. Кравченко, В. Є. Доброва / Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 берез. 2020 р. : у 2-х т. – Харків : НФаУ, 2020. – Т. 2. – С. 447.
 17. Василенко І. В. Значення фармацевтичної опіки при відпуску лікарських препаратів, що спричиняють медикаментозний холестаз. Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Харків, 8-10 квітня 2020 року. Харків: НФаУ, 2020. С. 271-272. (науковий керівник проф. Сахарова Т.С.)
 18. Василенко І. В., Сахарова Т. С., Андрєєва О. О. До питання безпеки застосування жовчогінних препаратів у межах самолікування. Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. м. Харків, 15 травня 2020 р. Х. : Вид-во НФаУ, 2020. С. 38.
 19. Muchimba M. Type 2 diabetes and compliance to treatment: features in Zambia practic / M. Muchimba, I.A. Otrishko, T.S. Zhulai // Topical issues of new medicines development. — Квітень 8-10, 2020 Харків, Україна. — С. 281-282
 20. Kolodyezna, T. Yu. Evaluation of the state of risk-based quality management tools implementation in clinical trials of drugs in Ukraine / T. Yu. Kolodyezna, V. Ye. Dobrova // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів,  м. Харків, 8-10 квіт. 2020 р. – Харків : НФаУ, 2020. – С. 275-277.
 21. Штрімайтіс, О. В. Аналіз особливостей впровадження програми «Доступні ліки» для відшкодування фармакотерапії серцево-судинних захворювань / О. В. Штрімайтіс, А. Т. Гвєдашвілі, В. Є. Доброва // Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 берез. 2020 р. : у 2-х т. – Харків : НФаУ, 2020. – Т. 2. – С. 635.
 22. Kravchenko, I. V. Approaches to state registration and classification of generic medicines in Ukraine, the United States of America and countries of European Union / I. V. Kravchenko, O. S. Popov, V. Ye. Dobrova // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів,  м. Харків, 8-10 квіт. 2020 р. – Харків : НФаУ, 2020. – С. 277-278.
 23. Gvedashvili, А. Т. Pharmaceutical care of patients with cardiovascular disease, receiving drugs under the «Dostupni liky» program / А. Т. Gvedashvili, V. Ye. Dobrova // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів,  м. Харків, 8-10 квіт. 2020 р. – Харків : НФаУ, 2020. – С. 287
 1. Zhulai Tetiana, Zupanets Igor, Bezugla Nataliya, Zimin Stanislav, Andreeva Olena The new nasal spray in acute rhinosinusitsi treatment: focus on the safety therapy by clinical trial results / Topical issues in pharmacy and medical sciences / Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan, 21-22 October, 2019. – P. 92-96.
 2. Bezugla N., Andrieieva O., Sakharova T., Zhulai T. New medicine for pathogenetic treatment of acute rhinosinusitis / Journal of Clinical & Medical Case Reports / International Conference on Clinical & Medical Case Reports. – August 19-20, 2019. Zurich, Switzerland
 3. Sakharova T., Zhulai T., Bezugla N. Several safety aspects of acute rhinosinusitis treatment / Journal of Pharmaceutical Drug / International Conference on Pharmaceutical Drug Discovery & Advanced Drug Delivery Systems. – August 22-23, 2019. Amsterdam, Netherlands
 4. Experimental elements of the efficacy and safety study of «Arthritan» medication / I. Otrishko, I. Zupanets, S. Shebeko, Yu. Naboka, N. Zubitska // International Conference on Pharmaceutical Drug Discivery and Advanced Drug DeliverySystems (august 22-23, 2019 Amsterdam, Netherlands).
 5. Aspects of pharmacodynamics polytropy/pleiotropy of herbal drugs / I. Otrishko, I. Zupanets, S. Shebeko, Yu. Naboka, N. Zubitska // International Conference on Clinical and Medical Case Reports (august 19-20, 2019 Zurich, Switzerland).
 6. Andrieieva O. O. The modern approaches of ICH GCP addendum and its role in contemporary drug development / O. O Andrieieva, K. L. Ratushna, V. Ye. Dobrova // Proceedings of the international conference on Clinical and Medical Case Reports Zurich, August 19-20, 2019.
 7. Ye. Grintcova, V.A. Moroz Inappropriate medication in elderly patients in the university clinic // 11th PCNE Working Conference 2019, Egmond aan Zee, the Netherlands, Targeting patients and tailoring Pharmaceutical Care: How to be outstanding 6-9 February 2019.- ID. 326
 8. GLP standards as a mandatory stage in the pharmaceutical development of new drugs / International Conference on Pharmaceutical Drug Discovery & Advanced Drug Delivery Systems (August 22-23, 2019 Amsterdam, Netherlands). — Amsterdam, 2019.
 9. Study of the effect of metformin on platelet count (a case from clinical practice) / International Conference on Clinical &Medical Case Reports (August 19-20, 2019 Zurich, Switzerland). — Zurich, 2019.
 10. Впровадження GLP стандартів як обов’язковий етап створення нових лікарських засобів / Proceedings of І Internationalscientific conferenc «Scientific achievements in terms of transformation» (Berlin, Jun 8, 2019). — Berlin, tredition Gmbh, 2019. — Р.38-40.
 11. Hypoazotemic effect of the medication “Gluquamin” in rats with kidney injury caused by mercury chloride / S.K. Shebeko // Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference «Step in science» (12.05.2019, Morrisville, USA) – Morrisville : Centre for Scientific and Practical Studios, 2019. – P. 86-88.
 12. The effect of the drug “Gluquamin” on electrolyte excretion in rats with mercuric chloride nephropathy / S.K. Shebeko // Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference «Modern view of science and practice» (08.06.2019, London, UK) – London : Centre for Scientific and Practical Studios, 2019. – P. 36-38.
 13. Some safety aspects of reactive arthritis treatment with tetracyclines / K. Tkachenko, I. Zupanets, O. Andrieieva, S. Shebeko // International Conference on Clinical and Medical Case Reports (August 19-20, 2019, Zurich, Switzerland).
 14. Study of analgetic properties of Sinupret extract on experimental leukotrien-induced inflammation / K. Zupanets, I. Zupanets, S. Shebeko // International Conference on Clinical and Medical Case Reports (August 19-20, 2019, Zurich, Switzerland).
 15. Antioxidant effect of N-acetylglucosamine in rats with mercuric chloride nephropathy / S.K. Shebeko // Topical issues in pharmacy and medical sciences. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference (21-22 October, 2019, Tokyo, Japan). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2019. – P. 149-153.
 16. Zupanets I. Elements of the pharmacodynamics potential of the composite anti-arthritic drug / I. Zupanets, K. Tkachenko O. Tarasenko // International Conference on Pharmaceutical Drug Discovery & Advanced Drug Delivery Systems, August 22-23, 2019, Amsterdam, Netherlands.
 17. Andrieieva O. O. The modern approaches of ICH GCP addendum and its role in contemporary drug development / O. O Andrieieva, K. L. Ratushna, V. Ye. Dobrova // Proceedings of the international conference on Clinical and Medical Case Reports Zurich, August 19-20, 2019.
 18. Aspects of pharmadynamic polytropy / pleiotropy of herbal drugs / I. Otrishko, I. Zupanets, S. Shebeko, Yu. Naboka, N. Zubitska // International Conference on Clinical & Medical Case Reports, August 19-20, 2019, Zurich, Switzerland.
 19. Gerasymenko, I. Zupanets, N. Bezugla, Y. Grintsov, O. Tarasenko. The perspectives for use of a new herbal supplement in the treatment of subclinical atherosclerosis. / Atherosclerosis 2019; 287: e146 DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.06.435
 20. Gerasymenko, I. Zupanets. The study of interrelation between hyperlipidemia and glucose metabolism impairment in hypertensive patients. / Atherosclerosis 2019; 287: e131 DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.06.385
 21. Ratushna K. L. Health research and big data in Ukraine – perspectives and concerns / Ratushna K.L., Dobrova V. Ye.,  Popov O.S. // ISPOR 2019 Europe, Copenhagen, Denmark, November 2-6, 2018. Value in Health, Vol. 22, S85.

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2019 г 

 1. Зупанець І.А., Безугла Н.П., ЖулайТ.С., Оксамитна О.Г. Підходи до розробки дизайну проведення І фази клінічних випробувань нового лікарського препарату «Енісаміум йодид, спрей назальний 10 мг/мл» / Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науко-во-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.: у 2 т. / редкол.:А.А. Котвіцька та ін. – Харків: НФаУ, 2019. – Т. 2. – С. 301-302.
 2. Оптимізація фармакотерапії запальних захворювань суглобів / Ткаченко К.М., Зупанець І.А., Отрішко І.А. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої: «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб» (15 – 16 жовтня 2019 р., м. Харків). – С. 196-197.
 3. Сахарова Т.С., Безугла Н.П., Зупанець К.О. Питання безпеки лікарської терапії вагітних жінок у межах фармацевтичної опіки. Cучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 303-304.
 4. Безугла Н.П., Сахарова Т.С., Зупанець К.О. Впровадження принципів раціональної антибіотикотерапії лактуючих жінок у межах фармацевтичної опіки. Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали ХІ науково-практичної internet-конференції (24 травня 2019, м. Харків). Х., 2019. С. 16-18.
 5. Зупанець І.А., Вєтрова К.В., Сахарова Т.С. Оптимізація лікування ревматоїдного артриту шляхом застосування метаболітотропних засобів (експериментальне дослідження). Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб: матеріали наук.-практ. конф. з між нар. участю, присвяченої 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої, 15-16 жовтня 2019 р. Х., 2019. С. 82-83
 6. Зупанець К.О., Безугла Н.П., Сахарова Т.С. Роль клінічного провізора в забезпеченні раціонального застосування глюкокортикоїдів в педіатрії. Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб: матеріали наук.-практ. конф. з між нар. участю, присвяченої 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої, 15-16 жовтня 2019 р. Х., 2019. С. 83-84.
 7. Зупанець І.А., Вєтрова К.В., Сахарова Т.С. Роль провізора в забезпеченні раціонального застосування хондропротекторних засобів при відпуску з аптеки. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації: матеріали наук.-практ. internet-конф. , м. Харків, 22-23 жовтня 2019. Х.: НФаУ, 2019. С. 37-39
 8. Сахарова Т.С., Безугла Н.П., Зупанець К.О. Актуалізація питання щодо підвищення безпеки симптоматичного лікування суглобового та м‘язового болю в умовах аптеки. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації: матеріали наук.-практ. internet-конф. , м. Харків, 22-23 жовтня 2019. Х.: НФаУ, 2019. С. 46-47.
 9. Вивчення впливу N-ацетилглюкозаміну на стан антиоксидантної системи нирок щурів з сулемовою нефропатією / С.К. Шебеко // Матеріали ХІІ Українського біохімічного конгресу (30 вересня – 4 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, № 3(додаток). – С. 252.
 10. Експериментальне дослідження гострої токсичності комбінації N-ацетилглюкозаміну та кверцетину при парентеральному введенні / С.К. Шебеко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 р., Харків) / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С. 312
 11. Дослідження показників аналізу сечі у шурів з гломерулонефритом під впливом комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну / С.К. Шебеко // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей І Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (15 травня 2019 р., Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 203.
 12. Біохімічна оцінка метаболітотропної здатності комплексу фітозасобів на основі препарату «Артритан» в межах реалізації хондропротекторної активності / Ю.М. Набока, Н.П. Зубицька, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. internet-конф., (22-23 жовтня, 2019 р., Харків). – Х. : НФаУ, 2019. – С. 270-271.
 13. Жулай Т.С. Доклінічне дослідження анальгетичних властивостей нового назального спрею на моделі зимозанової гіперальгезії у щурів / Т.С. Жулай, С.К. Шебеко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів, Харків 14-15 березня 2019 Том 2, с. 95-96
 14. Zhulai T. The new nasal spray with anti-inflammatory properties: the efficacy evaluation in rabbits with experimental rhinosinusitis / T. Zhulai, I. Zupanets, S. Shebeko, St. Zimin // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації. – Жовтень 22-23, 2019 Харків, Україна. – С. 258-259
 15. Жулай Т.С. Перспективи підвищення безпеки лікування гострого риносинуситу / Т.С. Жулай // Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб. Жовтень 15-16, 2019 Харків, Україна. – С. 75-76
 16. Епідеміологія та стратегія лікування остеоартрозу, як складової коморбідної патології / С.М. Зімін, Т.С. Жулай, С.К. Шебеко, О.О Андреєва // Університетська клініка. Мультиморбідність і коморбідність у поліпрофільній лікарні: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 14 березня 2019 р., — С. 40-41
 17. Zhuraev Sherzod, Moroz V.A. Analysis of antihypertensive drugs spectrum used in the district hospital of Uzbekistan // І наук-пр. конф. студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації», 15 травня 2019 року.- Х.:Вид-во НФаУ, 2019.- С. 24-25.
 18. Timchenko Y.V., Moroz V.A. Efficiency of itraconazole in the treatment of chronic vulvovaginal candidosis // Мат. наук.-пр. конфер. з міжнар. участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб», 15-16.10. 2019 р.-Харків, ХНМУ.- С.185-186.
 19. Moroz V.A., Timchenko Y.V. Ways to optimize the use of antacid drugs in the process of responsible self-treatment // Мат. наук.-пр. конфер. з міжнар. участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб», 15-16.10. 2019 р.-Харків, ХНМУ.- С.137-139.
 20. A. Moroz, Yu.V.Timchenko Ways to optimize the pharmaceutical care of patients with headache // Мат. наук.-пр. конф. з міжнар. уч «Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації», 22-23.10.2019 р.-Харків, ИПКСФ.- С. 51-58.
 21. Мороз В.А., Тимченко Ю.В. Ефективність застосування транексамової кислоти з препаратом двовалентного заліза для лікування аномальних маткових кровотеч в поліклінічній практиці // Мат. XVII з’їзду ВУЛТ, Полтава, 14-16.11.2019 р.- С. 105
 22. Clinico-pharmacological approaches to treatment of anemia in pregnant women in policlinical department/ Yu. V. Tymchenko // Матеріали ХІ науково-практичної internet-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» (24 травня 2019, м. Харків). р./редкол. :А.А.Котвіцька та ін..—Х.:Вид-во НФаУ,2019 – С. 155.
 23. Зупанець І.А., Попов С.Б., Безугла Н.П., Купершток І.І. Сучасні підходи до розробки дизайну клінічного дослідження медичного виробу для людей / «Medical devices»: матеріали V науково-практичної конференції з міжнароною участю (22 березня 2019 р.). – Харків: НФаУ, 2019. – С. 54.
 24. Необхідність створення шляхів вдосконалення систем управління якістю, що застосовуються у клінічних випробуваннях лікарських засобів / Колодєзна Т.Ю., Доброва В.Є., Зупанець К.О., Ратушна К.Л. // Мат. ХIII Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (17 травня 2019 р.). – С. 57.
 25. Доброва В.Є., Ратушна К.Л. Економічні дослідження у сфері охорони здоров’я та захист персональних даних: етичні питання: мат. 11ої наук.-практ. Internet – конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» (м. Харків, 24 травня 2019 р.). Харьков: НФаУ, 2019. С. 32.
 26. Dobrova V. Ye., Ratushna K. L. ISO 9001:2015 and updated Guideline for Good Clinical Practice: considerations for synergic application: мат. XIІI науч.-практ. конф. с международным участием “Управление качеством в фармации”, (г. Харьков, 17 мая 2019 г.). Харьков: НФаУ, 2019. С. 46.
 27. Колодєзна Т. Ю. Огляд сучасних світових підходів до управління клінічними дослідженнями / Т. Ю. Колодєзна, В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна // Modern pharmacy: history, realities and prospects of development: proceedings of the scientific-practical conference with international participation, dedicated to the 20th anniversary of the founding of the Day of the Pharmaceutical Worker of Ukraine Kharkiv, September 19-20, 2019 :. – Kharkiv : NUPh, 2019. – Vol. 2. –p. 309 310.
 28. Dobrova V. Ye. Research ethics training as an essential condition contributing to scientific integrity and responsible conduct of research: the best international practices and the perspectives for development in Ukraine / V. Ye. Dobrova., K. L. Ratushna // Modern pharmacy: history, realities and prospects of development: proceedings of the scientific-practical conference with international participation, dedicated to the 20th anniversary of the founding of the Day of the Pharmaceutical Worker of Ukraine Kharkiv, September 19-20, 2019 :. – Kharkiv : NUPh, 2019. – Vol. 2. –p. 481 482.
 29. Quality assurance of biochemical studies with the help of validation procedures on the example of method for glucose level determining in biological liquids / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 126-127.
 30. Лабораторні підходи до проведення лікарського моніторингу антиепілептичних засобів / Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 березня 2019 р.) /у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2019. – Т.2. – С.84-85.
 31. Features of the application of anti-microbial medicines in pediatric practice / Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (10-12 квіт. 2019 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2019. – P.312.
 32. Quality assurance of biochemical studies using validated procedures in Laboratory of clinical diagnostics of Clinical and Diagnostics Center of the National University of Pharmacy on the example of methodology for determining lactate in biological fluids / Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (10-12 квіт. 2019 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2019. – P.316.
 33. Особливості проведення фармацевтичної опіки при відпуску протимікробних препаратів для застосування у педіатричній практиці / Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищой освіти в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (23 трав. 2019 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2019. – С. 12-14.
 34. Актуальність виробничої практики з клінічної фармації в умовах реформування системи охорони здоров’я України / Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищой освіти в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (23 трав. 2019 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2019. – С. 9-11.
 35. Актуальні питання впровадження системи якості згідно iso 15189:2015 у Лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету / Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т.2. – С.305-306.
 36. Підходи до впровадження системи якості згідно iso 15189:2015 у Лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету / Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали ХІ наук.- практ. INTERNET — конф., м. Харків, 24 травня 2019 р. / редкол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.71-73.
 37. The actuality of practice in clinical pharmacy in conditions of healthcare system reformation in Ukraine / Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т.2. – С.307-308.
 38. Gerasymenko O., Demchenko A.O. Side effects of cholesteryl ester transfer protein inhibitors. Modern pharmacy: history, realities and prospects of development: proceedings of the scientific practical conference with international participation dedicated to the 20th anniversary of the founding of the Day of the Pharmaceutical Worker of Ukraine, Kharkiv, September 19-20, 2019 : in 2 vol. / ed. board. : A. A. Kotvitska et al. – Kharkiv : NUPh, 2019. – Vol. 2: 280-281.
 39. Необхідність створення шляхів вдосконалення систем управління якістю, що застосовуються у клінічних випробуваннях лікарських засобів / Колодєзна Т.Ю., Доброва В.Є., Зупанець К.О., Ратушна К.Л. // Мат. ХIII Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (17 травня 2019 р.). – С. 57.
 40. Dobrova V. Ye., Ratushna K. L. ISO 9001:2015 and updated Guideline for Good Clinical Practice: considerations for synergic application: мат. XIІI науч.-практ. конф. с международным участием “Управление качеством в фармации”, (г. Харьков, 17 мая 2019 г.). Харьков: НФаУ, 2019. С. 46.
 41. Доброва В.Є., Ратушна К.Л. Економічні дослідження у сфері охорони здоров’я та захист персональних даних: етичні питання: мат. 11ої наук.-практ. Internet – конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» (м. Харків, 24 травня 2019 р.). Харьков: НФаУ, 2019. С. 32.
 42. Колодєзна Т. Ю. Огляд сучасних світових підходів до управління клінічними дослідженнями / Т. Ю. Колодєзна, В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна // Modern pharmacy: history, realities and prospects of development: proceedings of the scientific-practical conference with international participation, dedicated to the 20th anniversary of the founding of the Day of the Pharmaceutical Worker of Ukraine Kharkiv, September 19-20, 2019 :. – Kharkiv : NUPh, 2019. – Vol. 2. –p. 309 310.
 43. Dobrova V. Ye. Research ethics training as an essential condition contributing to scientific integrity and responsible conduct of research: the best international practices and the perspectives for development in Ukraine / V. Ye. Dobrova., K. L. Ratushna // Modern pharmacy: history, realities and prospects of development: proceedings of the scientific-practical conference with international participation, dedicated to the 20th anniversary of the founding of the Day of the Pharmaceutical Worker of Ukraine Kharkiv, September 19-20, 2019 :. – Kharkiv : NUPh, 2019. – Vol. 2. –p. 481 482.
 44. О возможном влиянии метформина на количество тромбоцитов (случай из клинической практики) / «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб»: Матеріали наукого-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої, 15-16 жовтня 2019 р. / за ред. О. М. Біловола та ін., – Х., 2019. – С.137-138.
 45. Єдиний КРОК-2 фармацевтичних спеціальностей : чи є загроза клінічній фармації? / Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 358-359
 46. Зупанець І.А. Від теорії до практики: значення наступності дисциплін «Клінічна фармакологія» та «Фармацевтична опіка» для професійної діяльності клінічних провізорів / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., присвяч. 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. — Хар-ків: НФаУ, 2019. — Т. 2. — С. 479-480
 47. Попов О.С. Система досліджень біоеквівалентності лікарських засобів в Україні: реалії та перспективи розвит-ку / О.С. Попов, І.А. Зупанець, В.Є. Доброва // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІ наук.- практ. конф., м. Харків, 24 травня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 100-102.
 48. Вплив лікарських препаратів та фізіологічних факторів на результати лабораторних вимірювань: проблеми інтерпретації / Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 7-9
 49. Вивчення впливу препарату «Артритан» на експериментально індуковану больову реакцію / Ю.М. Набока, Н.П. Зубицька, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІ наук.- практ. конф., м. Харків, 24 травня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 80-82.
 50. Вплив виробничої практики з клінічої фармакології на формування професійної компетентності майбутніх фахівців спеціальності «Клінічна фармація» / І.А. Зупанець, І.А. Отрішко, О.О. Андрєєва, Т.С. Сахарова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІ наук.- практ. конф., м. Харків, 24 травня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 38-40.
 51. Удосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Клінічна фармація» під час навчальної практики з «Фармацевтичної інформації та фармацевтичної опіки» / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, О.О. Андрєєва, І.А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІ наук.- практ. конф., м. Харків, 24 травня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 40-42.
 52. Реалізація засад належної фармацевтичної опіки при викладанні дисципліни «Фармацевтична та косметична опіка» / І.А Зупанець, К.М. Ткачченко, О.О. Андрєєва, О.Ю. Побережник // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІ наук.- практ. конф., м. Харків, 24 травня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 42-44.

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2018 г

 • Dobrova V. Perspectives of quality risk management application in economical evaluations alongside clinical trials// Dobrova V, Ratushna K, Zupanets K/ ISPOR 2018, Baltimore, MD, USA, 19-23 May, 2018 — https://www.ispor.org/ScientificPresentationsDatabase/Presentation/80965?pdfid=53690
 • Estimation of pharmaceutical care services in ukraine: issues and ways for improvement / Dobrova V., Zupanets I., Shilkina O., Lishchyshyna O. // ISPOR Europe 2018, Barcelona, Spain, November 12-16, 2018
 • Introduction of trial-based economic evaluations in ukraine: analysis of perspectives and barriers / Dobrova V., Ratushna K., Zupanets K. // ISPOR Europe 2018, Barcelona, Spain, November 12-16, 2018 — https://tools.ispor.org/research_pdfs/60/pdffiles/PCP32.pdf
 • Zupanets I. Experimental study of the effect of Sinupret extract on the course of leukotriene-dependent inflammation as a drug for pathogenetic therapy of rhinosinusitis / I. Zupanets, S. Shebeko, K. Zupanets // Proc. Of 27th Congress of the European Rhinologic Society, April 22-26, 2018, London, UK. — P. 202.
 • Perspectives for use of the new nasal spray with anti-inflammatory action in treatment of acute rhinosinusitis / Zhulai T, Shebeko S, Goy A // Proc. Of 27th Congress of the European Rhinologic Society, April 22-26, 2018, London, UK. — P.
 • Biopharmaceutical differences of herbal drugs and their phytosimilars / Kateryna Zupanets, Sergiy Shebeko, Tetiana Sakharova// World Congress on Вioavailability and Bioequivalence Summit, (Tokyo), Japan (To be published in August)
 • Shebeko S.K. The experimental уvaluation of the proliferation щf nephrocytes as a marker of тephroprotective activity of drugs ―The Second International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists «East–West» (May 10-11, 2018). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2018. 822 p.
 • Mapping process in clinical trial quality assurance / A. P. Komarova, O.O. Andrieieva, N. P. Bezugla, K. O. Zupanets // Proceedings of XХХV Internationalscientific conference »The overall development of the modern world». Morrisville, Lulu Press. — 2018. – P. 80-81.
 • Гнатюк О.О. Порівняльне дослідження стану захворюваності на остеоартроз в Україні та світі за динамікою показників DALY / О.О. Гнатюк, В.Є. Доброва, І.А. Зупанець // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня 2018 року) / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 89.
 • Зупанець І.А. Теоретико-методологічні аспекти впливу виробничої практики з клінічної фармакології на рівень підготовки фахівців спеціальності «Клінічна фармація» / І.А. Зупанець, І.А. Отрішко, О.О. Андрєєва // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 33-35.
 • Зупанець І.А. Наукове обґрунтування доцільності вибору «СИНУПРЕТ ЕКСТРАКТ» як засобу «екстреної допомоги» при ГРВІ / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С.35-37.
 • Використання фіто потенціалу рослинних засобів у лікуванні хворих ревматологічного профілю / Ю.М. Набока, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 84-85.
 • Дослідження токсикодинаміки комбінованого рослинного фітозасобу «Артритан» / Ю.М. Набока, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 86-87.
 • Доброва В.Є. Аналіз нормативних рекомендацій щодо організації фармацевтичного забезпечення лікування остеоартрозу / В.Є. Доброва, Гнатюк О.О., Зупанець І.А. // Міжнародна науково-практична конференція «Косметологія та аромалогія: етапи становлення та майбутнє», м. Харків, 22-23 лютого 2018 р.
 • Доброва В.Є. Дослідження ролі провізора при виборі симптоматичної терапії для лікування остеоартрозу/ В.Є. Доброва, О.О. Гнатюк// II науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку», 27.04.2018
 • Elnokity Khalid, Moroz V.A. Clinical and pharmaceutical aspects of use of neuroprotective drugs in patients with neurological profile       // Proceedings on ХХV Intern. sci. and pract. conf. of young scientists and students «Topical issues of new drugs development» April 18-20, 2018, Kharkiv: NUPh.- P.310-311.
 • Доброва В.Є. Досвід використання електронного документообігу при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів / В.Є. Доброва, Зупанець К.О., Колодєзна Т.Ю. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (22 березня 2018 р.)/ у 2-х т. – Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 108
 • Доброва В.Є. Розробка підходів до впровадження методики діагностики рівня аміаку в плазмі крові в умовах Клініко-Діагностичного Центру Національного Фармацевтичного Університету/ В.Є. Доброва, Місюрьова С. В., Свід Н. О., Шилова І. С. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (22 березня 2018 р.)/ у 2-х т. – Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 109-110
 • Доброва В.Є. Підходи до впровадження системи якості згіудно ISO 15189:2015 у Лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету/ В.Є. Доброва, Місюрьова С. В., Свід Н. О.// Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (22 березня 2018 р.)/ у 2-х т. – Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 204-205
 • Доброва В.Є. Аналіз регуляторних документів щодо використання методу сара-планування при організації та проведенні клінічних випробувань лікарських засобів / Доброва В.Є., Колодєзна Т.Ю., Зупанець К.О. // ХІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації», м. Харків, 18 травня 2018 р.
 • Доброва В.Є. Мета-аналіз щодо необхідності впровадження гармонізованої системи менеджменту якості клінічних випробувань/ Доброва В.Є., Колодєзна Т.Ю., Зупанець К.О. // Х науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку», м.Харків, 21 травня 2018 р.
 • Komarova A.P., Sakharova T.S. Off label use of drugs in treatment of endometriosis. Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students. April 18-20, 2018, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2018. – P. 314-315
 • Доброва В.Є. Теоретичні підходи до удосконалення фармацевтичної опіки в Україні // Доброва В.Є., Шилкіна О.О. //Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (22 березня 2018 р.)/ у 2-х т. – Х.: НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 329
 • OTC-Drugs For Heartburn Treatment In Children In Ukraine /  N. S. Donakanian, V.V. Propisnova // Topical issues of new drugs development XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 310.
 • Analysis of approaches to preventive and corrective action plan design in clinical trials of drugs quality management/ Kolodyezna T. Yu., Zupanets K. O., Ratushna K. L.// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 313
 • Патогенетичний підхід до оптимізації профілактики застудних захворювань / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла, А.М. Семенов // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна ко-рекція: тези доповідей І Наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. уч. (18 жовтня 2018 р.). — Х.: Вид-во НФаУ, 2018. — С.102.
 • Експериментально-теоретичне обгрунтування протипухлинної дії глюкозаміну гідрохлориду через модуляцію апоптозу / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, К.В. Вєтрова, О.О. Андрєєва // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція: тези доповідей І Наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. уч. (18 жовтня 2018 р.). — Х.: Вид-во НФаУ, 2018. — С.103.
 • Study of clinical cases of using beta blockers in cardiovascular diseases /Abubakr Alawad, Zimin S. M. Scientific supervisor: assoc. prof. Zupanets K. O.// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P.306
 • Topical α-Adrenomimetics For Children In Ukraine: Clinical And Pharmacological Analysis / V.A. Nemych, V.V. Propisnova // Topical issues of new drugs develop­ment XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 321.
 • Шебеко С.К. Експериментальне вивчення азотвидільної дії комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну за умов розвитку діабетичної нефропатії // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Том 2 (28-29 березня 2018 року, м. Харків)
 • Шебеко С.К. Дослідження впливу глюкваміну на рівень ферментурії при нирковій недостатності у щурів // Тернополь, 2018
 • Шебеко С.К. Модифікація фармакодинаміки аміноцукрів при лікуванні діабетичної нефропатії в експерименті // НФаУ, каф. аналит. химии, 2018
 • Шебеко С.К. Вивчення впливу глюкваміну на стан антиоксидантної системи при гломерулонефриті у щурів // Збірка тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини і фармації» (18-25 квітня 2018 р., м Запоріжжя). — Запоріжжя 2018. – С. 29.
 • Шебеко С.К. Вивчення гіпоазотемічної дії Глюкваміну при гломерулонефриті з нирковою недостатністю у щурів // НФаУ, ИПКСФ, 2018
 • Шебеко С.К. Експериментальні підходи до модифікації нефропротекторних властивостей похідних глюкозаміну при гломерулонефриті // НФаУ, ХПС, 2018
 • Clinical use of angiotensin-converting enzyme inhibitors / AWAB Rashid, I.A. Otrishko, O.S. Popov // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 307-308.
 • Clinical use of angiotensin-converting enzyme inhibitors / AWAB Rashid, I.A. Otrishko, O.S. Popov // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 307-308.
 • Research on the effect of medicinal products on human hematological indicators / Chernyakova V.O., Misiurova S.V.// Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P.308-309.
 • The comparative analysis of prevention and treatment metods of hepatitis B in domestic and international guidelines / Kravchenko I.V., Misiurova S.V., Davishnia N.V. // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P.315-316.
 • Medicines and results of laboratory measurements: problems of interpretation / Krupenko O.V., Storozhenko D.S., Misiurova S.V. // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 316-318.
 • Verification of diagnostic metods of ammonia level in plasma blood in conditions of National University of Pharmacy Clinical Diagnostics Laboratory of the Clinical Diagnostic Center / Svid N.O., Dobrova V.Ye., Misiurova S.V. // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P.324.
 • Ознакомление с социальной программой «ORANGE CARD» во время прохождения производственной практики по клинической фармации / М.В.Паруликова, Н.В.Давишняя, С.В.Мисюрева // Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищой освіти в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (26 квіт. 2018 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2018. – С. 24-25.
 • Doxepin lethal poisoning: problems of analytical diagnostics / Lypovska K.M., Zhulai T.S., Bayurka S.V. // Topical ussues of new drugs development Abstracts of XXV Internetional Scientific and Practical Conference. – С. 319-320
 • Особливості проходження виробничої практики з клінічної фармації в аптечній мережі 911 міста Харків /  Л.В.Молоданова, Н.В.Давішня, С. В.Місюрьова // Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищой освіти в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (26 квіт. 2018 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2018. – С. 50-51.
 • Вивчення розповсюдженості гельмінтозів в Україні та методи їх профілактики / С.В.Місюрьова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали Х наук. – практ. конф., м.Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А.А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 79-80.
 • Давішня Н.В., Кравченко І.В. The comparative analysis of prevention and treatment methods of Hepatitis B in domestic and international guidelines // мат. Всеукр. Олімпіади з клінічної фармакологіїї, м. Київ, 2018.
 • Фармакологічні аспекти хондротропного потенціалу комбінованого фітозасобу на основі препарату «Артритан» / Ю.М. Набока, Н.П. Зубицька, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: мат. ІІІ міжнар. наук.-практ. internet-конф. (м. Харків, 26-28 листопада 2018 р.) — Х.: Вид-во НФаУ, 2018. — С.153-154.
 • Gerasymenko OV, Shust IA, Tyuleneva MS. Design and development of guidelines for pharmaceutical care in patients with coronary artery disease in Ukraine. Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 18-20, 2018). Kharkiv: NUPh 2018: 312.
 • Gerasymenko OV, Demchenko AS, Dennoy DS, Adedoyin MOM Comparative analysis of medical prescriptions of antihypertensive drugs in Ukraine and Nigeria. Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 18-20, 2018). Kharkiv: NUPh, 2018:311-312.
 • Використання фітопотенціалу рослинних засобів у лікуванні хворих ревматологічного профілю / Набока Ю.М., Зупанець І.А., Шебеко С.К., Отрішко І.А. // Матеріали Х науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2018, м. Харків). – С. 84-85.
 • Роль антиапоптозної складової у механізмі реалізації хондропротекторної дії препарату «Артритан» / Набока Ю.М., Зупанець І.А., Шебеко С.К., Отрішко І.А. // Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» (18 жовтня 2018, м. Харків). – С. 164-165.
 • Експериментальна оцінка протизапальної складової фармакодинаміки комбінованого фітозасобу «Артритан» / Набока Ю.М., Зубицька Н.П., Зупанець І.А., Шебеко С.К., Отрішко І.А. // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» (23 листопада 2018, м. Харків). – С.

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2017 г

 • Вивчення антиексудативних властивостей топічної комбінації глюкозаміну з кетопрофеном у формі крем-гелю на моделі карагенінового набряку стопи у щурів / .А. Зупанець, С.К. Шебеко, М.О. Ляпунов, Н.В. Давішня // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів – Харків, 23 березня 2017 р. – Т. 2. – С. 131.
 • Зупанець І.А. Менеджмент цукрового діабету 2 типу: імплементація сучасних рекомендацій у практику ендокринолога / І.А. Зупанець, Т.С. Жулай // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С. 204-205.
 • Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі / Є.В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С. 187-188.
 • Фармакоекономічний аналіз підходів до лікування гострого риносинуситу з використанням методу «мінімізації витрат» / І.А. Зупанець, Н.В. Давішня, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла, О.М. Григоренко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С. 202-203.
 • Вивчення гострої системної токсичності топічної комбінації глюкозаміну з кетопрофеном у формі крем-гелю / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, М.О. Ляпунов, Н.В. Давішня // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С.209-210.
 • Симптоматичне лікування гострого риносунуситу: рекомендація провізова та вибір пацієнта / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла, Н.О. Шевченко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : мат. ІХ наук.-практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. — Х. : Вид-во НФаУ, 2017. — С. 207-208.
 • Зупанець І.А. Оцінка клінічної значущості змін показників лабораторного дослідження при проведенні клінічних досліджень / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 32-33.
 • Розробка провесно-орієнтованої моделі управління даними клінічних досліджень як елемент системи управління якістю / О.О. Андрєєва, В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 5.
 • Попов О.С. Дослідження середньоефективної дози комбінації диклофенаку натрію та кверцетину на моделі карагенінового запалення лапи в щурів / О.С. Попов, І.А. Зупанець // V Національний з’їзд фармакологів України: мат. наук-пркт. конф., м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. — С. 106.
 • Жулай Т.С. Перспективи застосування нового назального спрею з протизапальними властивостями при лікуванні гострих риносинуситів / Т.С. Жулай, І.А. Зупанець // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 30-31.
 • Гострий риносинусит: раціональна антибіотикотерапія – імплементація сучасних рекомендацій в прктичну реальність / Т.С. Жулай, І.А. Зупанець, С.М. Зімін // V Національний з’їзд фармакологів України: мат. наук-пркт. конф., м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. — С. 44-45.
 • Зупанець І.А. Щодо раціональних підходів до застосування глюкокортикоїдів у педіатричній практиці / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла // V Національний з’їзд фармакологів України: мат. наук-пркт. конф., м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. — С. 54.
 • E-lerning service as an element of research ethics network / Ratushna K.L., V. Ye. Dobrova, I.A. Zupanets // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 70-71.
 • Генерик, традиційний препарат чи добре чи добре вивчене медичне застосування — підходи ЄС, США та Канади / В.О. Усенко, І.А. Зупанець, І.В. Крячок, С.А. Савич // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 65-66.
 • Прикладні аспекти клінічної фармакології: елементи поліпрагмазії у пацієнтів літнього віку крізь призму безпеки та ефективності терапії / В.С. Левченко, І.А. Отрішко, О.О. Андрєєва // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном» (НФаУ, м. Харків, 6 квітня 2017 р.). – С. 16-18.
 • Зупанець К.О. Обгрунтування необхідності впровадження системи електронної інформованої згоди у клінічні випробування лікарських засобів в Україні / К.О. Зупанець, В.Є. Доброва, Т.Ю. Колодєзна // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали IX науково-практичної конфе-ренції (м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 47-53.
 • Зупанець К.О. Раціональність вибору методів для попередження та усунення ризиків у клінічних випробуваннях лікарських засобів / К.О. Зупанець, В.Є. Доброва, Т.Ю. Колодєзна // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали IX науково-практичної конференції (м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С.223.
 • Фармакоекономічний аналіз підходів до лікування гострого риносинуситу з використанням методу «мінімізація затрат» / І.А. Зупанець, Н.В. Давішня, Т.С. Сахарова та ін. // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали IX науково-практичної конференції (м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 202-203.
 • Симптоматичне лікування гострого риносинуситу: рекомендація провізора та вибір пацієнта / Н.П. Безугла, Т.С. Сахарова, Н.О. Шевченко // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали IX науково-практичної конференції (м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 207-208.
 • Хавраа Акіл Шамрі. Дослідження впливу фармацевтичної допомоги на якість життя хворих на цукровий діабет / Хавраа Акіл Шамрі, В.В. Пропіснова, С.В. Місюрьова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Шістнадцяті Данилевські читання) : Збірник праць наук.-практ. конф. – Харків, 2017. — С.111-112.
 • Korneva Ja. S. Ciprofloxacin: instruction as a source of information and the degree of its eliability / Ja.S. Korneva, I.V. Kolomachenko, V.V. Propisnova // Topical issues of new drugs development : Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 137.
 • Alaa Sawan. Clinical and pharmaceutical research using in the practice of hospital pharmacist about breast cancer in Lebanon / Alaa Sawan, V.A. Moroz // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P.128.
 • Kolodeznaya T.Yu. Study of needs in clinical trials quality management approaches improvement / T.Yu. Kolodeznaya, K.L. Ratushna, K. Zupanets. ‒ Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P.135-136.
 • Zurylina A.V. Practice on clnical pharmacy in the Kharkiv ENT Hospital: the phamceutical care specifities / A.V. Zurylina, T.S. Zhulai // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ  (6 квіт. 2017 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.
 • BenSlimane Narjiss. My pharmaceutical care in general  pharmacy: integrating theory into practice / B.S. Narjiss, Z. Mohamed, S.M. Zimin, S.V. Misiurova // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (6 квіт. 2017 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2017. – С. 13-14.
 • Ткаченко Ю.П. Особливості проходження виробничої практики з клінічної фармації в Центральній районній аптеці №4 міста Охтирка / Ю.П. Ткаченко, Н.В. Давішня, С. В. Місюрьова // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (6 квіт. 2017 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2017. – С. 18-20.
 • Abboud Abdal Rahman. Adherence patterns of doctor’s prescriptions for patients with chronic heart failure on base of arterial hypertension and coronary artery disease in Ukraine. / A.R. Abboud, O.V. Gerasymenko // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 126.
 • Modern approaches to treatment of arterial hypertension in patients with sugar diabetes and coronary heart disease / H. Bocharova, N. Yaremenko, S.V. Misiurova // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P.129-130.
 • Mazai A. A. The similar names of otc-drugs in the pharmaceutical care practice / A.A. Mazai, V.V. Propisnova // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 141.
 • Gondel D.O. The frequency of off-label drugs use in medicine / D.O. Gondel; O.M. Shapoval / Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P 133.
 • Застосування методу САРА-планування для підвищення якості клінічних випробувань лікарських засобів / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, Т.Ю. Колодєзна, К.Л. Ратушна // Управління якістю в фармації : мат. ХI наук.-практ. конф. з міжн. Участю, м. Харків, 19 травня 2017. – С. 54.
 • Використання системи електронної інформованої згоди комісіями з питань етики для підвищення рівня захищеності суб’єктів клінічних досліджень / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, Т.Ю. Колодєзна // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 17-18.
 • Analysis of challenges for effective functioning of research ethics system in Ukraine / V.Ye. Dobrova, S.S. Rasputnyak, S.V. Pakharyna // 25 років діяльності Державного експертного центр: уроки минулого, погляд в майбутнє: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяченої 25 річчю діяльності Державного експертного центру МОЗ України, м. Київ, 5-6 жовтня 2017 р. — С. 69-70.
 • Циркадіанна залежність впливу антралю на показники вуглеводного обміну в умовах гострого парацетамолового гепатиту / К. О. Калько, А. В. Кононенко, О. О., Андрєєва, С. М. Дроговоз // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку матеріали ІХ науково-практичної конференції 23 березня 2017, Харків – С. 211-213.
 • Калько К. О. Суточная зависимость влияния карсила на показатели белкового обмена в условиях острого хронодетерминированого парацетамолового гепатита у крыс / Е. А. Калько, Е. А. Андреева, А. В. Кононенко // Роль молодежи в развитии медицинской науки: материалы ХІІ научно-практической конференции молодых учених и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международных участием, посвященной «Году молодежи», 28 апреля 2017 р., г. Душанбе. – С. 304.
 • Kalko K. O. Circadian dependence of the antral influence to the indices of protein metabolism in conditions of chronoderminated paracetamol hepatitis in rats / K. O. Kalko, L. B. Ivantsyk, V. A. Ulanova // Abstracts of XX international scientific and practical conference of young and studenta “Actual questions of development of new drugs”, 20-21 April, 2017, Kharkiv – P. 134.

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2016 г

 • Попов О.С. Дослідження впливу Диклокору на перебіг гістамінового набряку стопи у щурів / О.С. Попов // Збірник тез Міжвузівської конференції молодих вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття» 20 січня 2016 р. – С. 71–72.
 • Попов О.С. Поглиблене вивчення антиексудативних властивостей капсул „Диклокор” на моделі токсичного набряку легень у щурів / О.С. Попов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів 08 квітня 2016 року. – С. 154.
 • Професійно-практична підготовка з клінічної фармакології: елементи мотивації студентів / А.І. Бондаренко, І.А. Зупанець, О.О. Андрєєва, І.А. Отрішко // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном» (НФаУ, м. Харків, 14 квітня 2016 р.). – С. 20-21.
 • The pharmacological study of glucosamine and its combinations with NSAIDs and flavonoids / N.V. Davishnia, K.V. Vetrova, T.S. Sakharova, S.K. Shebeko // Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student Kharkiv, April 21, 2016. – Vol. 2. – Kh.: NUPh, 2016. – P. 129-130.
 • The Assurance Of Quality Of Biochemical Studies In The Laboratory Of Clinical Diagnostics Of Clinical Diagnostic Center Of The National University Of Pharmacy / N. O. Svid, S. V. Misiurova, V. V. Propisnova // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kharkiv : Publishing Office NUPh, 2016. — P.141-142.
 • Al-Hameed Mohammed Ali The study of aldosterone antagonist effectivity in the treatment of chronic heart failure / Al-Hameed Mohammed Ali, I.A. Zupanets // Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student Kharkiv, April 21, 2016. – Vol. 2. – Kh.: NUPh, 2016. – P. 129-130.
 • Popov O.S. Diclocor shows superior chondroprotection compared to diclofenac sodium in a morphological study on the model of steriod osteoarthritis in rats / O.S. Popov // Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student Kharkiv, April 21, 2016. – Vol. 2. – Kh.: NUPh, 2016. – P. 70.
 • Petrova N. B. The role of pharmaceutical care in self-control intensifying in patients with diabetes mellitus and arterial hypertension / N. B. Petrova, T. S. Sakharova, N. P. Bezuglaya // Topical issues of new drugs development: International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student Kharkiv, April 21, 2016. – Vol. 2. – Kh.: NUPh, 2016. – P. 138.
 • Вольвак А.М. Особливості проведення фармацевтичної опіки пацієнтів при прийомі антибіотиків / А.М.Вольвак, С.В.Місюрьова // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (14 квіт. 2016 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 22-24.
 • Kysylytsya R.I. Modern approaches to diagnosics and treatment of hiperlipoproteinemia / R.I. Kysylytsya, S.V. Misiurova // Topical Issues Of New Drugs Development: Abstracts of XXII International Scientific And Practical Conference Of Younq Scientists And Student (April 21, 2016) — Kh.: NUPh, 2016. – Vol. 2 – P.132.
 • Leseiko I.V. Reccommendations of European associations (ESC-ESH, 2013) in hypertension therapy in pregnant women / I.V. Leseiko, S.V. Misiurova // Topical Issues Of New Drugs Development: Abstracts of XXII International Scientific And Practical Conference Of Younq Scientists And Student (April 21, 2016) — Kh.: NUPh, 2016. – Vol. 2 – P.133-134.
 • Adedoyin Mary O.M. Investigation of antihypertensive drugs used in Light hospital in Nigiria. / Mary O.M. Adedoyin, O.V. Gerasymenko // Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 21, 2016). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2016. – P. 123.
 • Aishat Ibrahim. Assessment of treatment with neuroprotective agents in patients with encephalopathy. / Aishat Ibrahim, O.V. Gerasymenko // Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 21, 2016). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2016. – P. 124.
 • Albayati M.A. Abdominal obesity as the risk factor of diabetes mellitus type 2. / M.A. Albayati, O.V. Gerasymenko // Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference of Young Scientists And Student (April 21, 2016). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2016. – P. 126
 • Клініко-фармакологічні засади фармацевтичної опіки при відпуску засобів контрацепції / Шилкіна О.О., Ліщишина О.М., Пропіснова В.В. // Тези підсумкової LIX науково-практ. конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (Тернопіль 15.06.2016). – Тернопіль, 2016. – С. 92-93.
 • The study of the trial subjects’ protection aspects during organizing and holding clinical trials in Ukraine / T.Yu. Kolodyezna // Topical Issues Of New Drugs Development: Abstracts of XXII International Scientific And Practical Conference Of Younq Scientists And Student (April 21, 2016) — Kh.: NUPh, 2016. – Vol. 2. – р. 131.
 • Kolodyezna T.Yu., Dobrova V. Ye. Тhe analysis of the ukrainian RECs work as a part of the trial subject protection system / T.Yu. Kolodyezna, V. Ye Dobrova // ІХ International Interdisciplinary Scientific Conference of Young Scientists and medical students «Actual problems of clinical and theoretical medicine», 19-20 травня 2016 року. – р. 29-30.
 • Zupanets I. A. Body mass index as one of the markers of matabolic processes in bioequivalence studies / I. A. Zupanets, E. V. Karnaukh, S. I. Filyanin // IXth International Interdisciplinary Scientific Conference of Young Scientists and medical students «Actual problems of clinical and theoretical medicine», 19-20 May, 2016. – Kharkiv, 2016. – Р. 15.

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2015 г

 • Past, present and future of clinical pharmacy in Ukraine / I. Zupanets, S. Popov, K. Zupanets, V. Propisnova // International Conference Pharmacy today and tomorrow – Theory and Practice, 11-12 June 2015, Lublin, Poland. – P. 100. (poster presentation)
 • Аналіз результатів опитування здорових добровольців щодо якості життя при участі в клініч-них випробуваннях лікарських засобів / К.О. Зупанець, Т.Ю. Колодезна, М.М. Бездудна, В.Є.Доброва // Матеріали VIII науково-практичної кон-ференції «Фарма-коекономіка в Україні: стан та перспективи роз-витку». — Х., 2015. — С.14.
 • Давишняя Н.В. Влияние комбинации глюкозамина с кетопрофеном в форме крем-геля на альтеративную и пролиферативную фазы воспалительной реакции / Н. В. Давишняя, И. А. Зупанец, С. К. Шебеко // Инновации в медицине и фармации – 2015 : Материалы дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, г. Минск, 2015 г. – Минск : БГМУ, 2015. – С. 839-842.
 • Давишняя Н.В. Изучение влияния различных комбинаций глюкозамина с кетопрофеном в топических формах на экспериментально индуцированную болевую реакцию / Н.В. Давишняя, И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Новая наука: проблемы и перспективы : Международное научно-практическое издание по итогам Международной научно практической конференции, г. Стерлитамак, 4 ноября 2015 г. – Стерлитамак : РИЦ АМИ, 2015. – С. 148-149.
 • Оценка биохимических маркеров влияния препарата «Альцинара» в субхроническом эксперименте / А. Таттис, С.К. Шебеко, И.А. Отришко, Е.Ф. Гринцов // Вклад медицинской науки в оздоровление семьи : Материалы 63-й годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, г. Душамбе, 2015 г. – Душамбе, 2015. – С. 118-119.
 • Профилактика развития дисбиоза кишечника при фармацевтической опеке пациентов с ХОБЛ / В. А. Мороз Е.Ф. Гринцов // Мат. конф. «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации».-Ташкент, 2015.- С. 373-374.
 • Реализация принципов рациональной фармакотерапии больных сахарным диабетом через призму профессиональной деятельности клинического провизора / профизора / Н.Б. Петрова, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла // Материалы III Междуна-родной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 9-10 декабря 2015 г., Шымкент, Казахстан. – С. 144-145.
 • Попов А.С. Изучение влияния препарата «Диклокор» на течение простагландинового отека стопы у крыс / А.С. Попов, И.А. Зупанец // III Международная научная конференция молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» 9-10 декабря 2015 года, г. Шымкент, Республика Казахстан. – Т. 2. – Казахстан, 2015. – С. 146-147.
 • Ветрова Е.В. Коррекция общетоксического действия циклофосфана в эксперименте на мышах с использованием производных глюкозамина / Е.В. Ветрова, Т.С. Сахарова // Материалы дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Инновации в медицине и фармации-2015». – Минск, 2015. – С. 816-819.
 • Ветрова Е. В. Экспериментальное обоснование целесообразности использования комбинации производных глюкозамина с кверцетином для фармакокоррекции токсического действия циклофосфана / Е. В. Ветрова, Т. С. Сахарова // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы третьей международной научной конференции молодых ученых и студентов, Республика Казахстан, г. Шымкент, 9-10 декабря 2015 г. – Шымкент, 2015. – № 4 (73). – С. 148-150.
 • Gerasymenko O. Adherence patterns of physician’s prescriptions for patients with chronic heart failure on base of hypertension and coronary artery disease in Ukraine. / O. Gerasymenko, I. Zupanets // Journal of Hypertension. – 2015. – Vol. 33 (suppl. 1). – P. e256.
 • Фармакологічні аспекти антиатерогенного потенціалу препарату «Альцинара» / А. Таттіс, С.К. Шебеко, І.А. Отрішко, Є.Ф. Грінцов // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 12-13 листопада 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 235-236.
 • Зупанець К.О. Застосування ризик-орієнтованого підходу на місці проведення клінічних випробувань / К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // Збірник тез між-вузівської кон-ференції «Меди-цина третього тисячоліття». – Харків, 2016. – с. 28-29.
 • Попов О.С. Дослідження впливу препарату «Диклокор» на перебіг серотонінового набряку стопи у щурів / О.С. Попов, Зупанець І.А., Шебеко С.К. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 12-13 листопада 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 199–200.
 • Зупанец И.А. Значение фармакологического синергизма в современной концепции антиишемической терапии / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Ендотеліальна дисфункція при вік-залежній патології – діагностика, профілактика, лікування : Матеріали науково-практичної  конференції, м. Київ, 12-13 листопада 2015 р. // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1-2. – С. 90-91.
 • Особенности фармацевтической опеки головной боли / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов // В кн. «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи». Мат. 63-ей годичной науч-пр конф. ТГМУ им. Абуали ибни Сино с межд. участием.- Душанбе.- 2015.- С.433-434.
 • Клинико-фармацевтические аспекты антибиотикопрофилактики у нейрохирургических больных при операциях с трансназальным доступом / В. А. Мороз, А.В. Пыхтин // В кн. «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи». Мат. 63-ей годичной науч-пр конф. ТГМУ им. Абуали ибни Сино с межд. участием.- Душанбе.- 2015.- С.431-433.
 • Особенности антибиотикопрофилактики при операциях на гипофизе с использованием трансназального доступа / В. А. Мороз, А.В. Пыхтин // В кн. «Инновации в медицине и фармации 2015: мат. дистанц. научн.-практ. конф.- Минск: БГМУ.- 996 с.- С.351-354.
 • The influence of glucosamine derivatives on apoptosis of cells in experiments / K. V. Vetrova, N. V. Davishnya, T.S. Sakharova, S.K. Shebeko // Topical issues of New Drugs Development (April 23, 2015). – Kharkiv, 2015. – P. 393-394.
 • Pharmacological studies of the influence of Diclocor on zymosan-induced paw oedema in rats/ I.A. Zupanets, S.K. Shebeko, O.S. Popov // Topical issues of New Drugs Development (April 23, 2015). – Kharkiv, 2015. – P. 330.
 • Side effects of long-term use of aromatase inhibitors / Almohssen Karrar Ali, V.A.  Moroz // Abstracts оf Internat. Scientific And Practical Conference «Topical issues of new drugs development».– Kh.: Publishing Office NUPh, 2015.– P.383-384.
 • Оптимизация схемы антимикробной терапии в предоперационной подготовке нейрохирургических  больных с трансназальным доступом / В. А. Мороз, А.В. Пыхтин  // Збірн. тез доповідей наук-практ. конф. за уч. міжн. спец. «Актуальні питання сучасної психіатрії, нарокології та неврології», Харків, 7–9.10.2015.– С.278-280.
 • Клинико-фармацевтический анализ применения  пациентами с сахарным диабетом 2 типа сульфонамидов, производных мочевины / В. А. Мороз, Е.Ф. Гринцов //  Мат. XIII наук-пр. конф. з міжн. уч. «Ендокрінна патологія у віковому аспекті», Харьков, 26-27.11.15.– С.72-73.
 • Эффективность малоинвазивного криохирургического вмешательства на аденогипофизе / В. А. МорозА.В. Пыхтин, А.Р.Дукарт  // Мат. XIII наук-пр. конф. з міжн. уч. «Ендокрінна патологія у віковому аспекті», Харьков, 26-27.11.15.– С.86-88.
 • До питання взаємозамінності Еплепресу (ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна) та ІнспраÒ («Pfizer Inc.», США) / Зупанець І.А., Безугла Н.П., Лібіна В.В. та ін. // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні: Матеріали роботи П¢ятої науково-практичної конфе-ренції з міжнародною участю, 19-20 листопада 2015 р., Київ, 2015. – С. 42-43.
 • Дослідження біоеквівалентності препаратів Метформіну гідро хлорид, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг (ПАТ «Фармак», Україна) та Глюкофаж, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг («Merck Sante s.a.s.», Франція) / Зупанець І.А., Лібіна В.В., Орлова І.М. та ін. // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні / Матеріали роботи П¢ятої науково-практичної конфе-ренції з міжнародною участю, 19-20 листопада 2015 р., Київ, 2015. – С. 37-38.
 • Дослідження біоеквівалентності препаратів Діаглізид® MR 60 мг, таблетки з модифікованим вивільненням (ПАТ «Фармак», Україна) та Діабетон® MR 60 мг, таблетки з модифікованим вивільненням («Лабораторії Сервьє Індастрі», Франція) / Лібіна В.В., Зупанець І.А., Орлова І.М. та ін. // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні / Матеріали роботи П¢ятої науково-практичної конфе-ренції з міжнародною участю, 19-20 листопада 2015 р., Київ, 2015. – С. 36-37.
 • Роль фармацевтической опеки в повышении самоконтроля больных сахарным дибетом и артериальной гипертензией / Безуглая Н.П., Сахарова Т.С., Петрова Н.Б. // «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» / Матеріали VIII науково-практичної кон-ференці, Харків, 26-27 листопада 2015 року. – Харків, Видавництов НФаУ, 2015. – С. 39-40.
 • Вєтрова К.В. Фармакологічна корекція токсичної дії метотрексату в експерименті на щурах / К.В. Вєтрова, Т.С. Сахарова // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : Матеріали другої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Харків, 12-13 листопада 2015 р. – Харків, 2015. – С. 70-71.
 • Інформована згода як один з ключових факторів управління ризиками щодо захисту добровольців при організації та проведенні клінічних випробувань / К. О. Зупанець, Т. Ю. Колодєзна, В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна та ін. // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні : матеріали П’ятої наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Київ, 2015. – С. 20.
 • Доброва В. Є. Електронна індивідуальна реєстраційна форма як сучасний інструмент управління якістю дослідження біоеквівалентності лікарського засобу / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна // Клінічні випробування лікарських засобів в Україні : матеріали П’ятої наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Київ, 2015. – С. 44.
 • Місюрьова С.В. Управління якостю біохімічних досліджень – гарантія надійності та достовірності результатів лабораторних вимірювань / С.В.Місюрьова, Н.С.Мазур // «Ендокринна патологія у віковому аспекті»: матер. наук. – практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 26-27 листопада 2015 р.) – Х., 2015. – С. 66-67.
 • Диасамидзе Натия Изучение эпидемиологии хеликобактер-асссоциированных заболеваний в Грузии / Натия Диасамидзе, С.В.Мисюрева // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали VІІІ наук.- практ. конф., м. Харків, 26-27 листопада 2015 р. / редкол.: В.П.Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С.77-78.
 • Tkachenko K.M. Nonantibiotic properties of tetracyclines / K.M. Tkachenko  // Матер. Міжнародній науково-практичній конф. молодих вчених та студентів. «Topical issues of new drugs development» (NuPH, Kharkiv, 2015). – P. 372-373.
 • Moroz V.A. Side effects of long-term use of aromatase inhibitors / V.A. Moroz, Karrar Ali Almohssen // Abstracts оf Internat. Scientific And Practical Conference «Topical issues of new drugs development». – Kh.: Publishing Office NUPh, 2015.– P. 383-384.
 • Gerasymenko O. Adherence patterns of physician’s prescriptions for patients with chronic heart failure on base of hypertension and coronary artery disease in Ukraine. / O. Gerasymenko, I. Zupanets // Journal of Hypertension. – 2015. – Vol. 33 (suppl. 1). – P. e256
 • Виробнича підготовка – важливий елемент єдності теорії та практики клінічної фармакології / В.О. Федірко, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко, С.В. Місюрьова // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (16 квіт. 2015 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2015. – С. 30.
 • Диасамидзе Н. Стажировка магистров по клинической фармации – неотъемлемая часть подготовки современного специалиста фармации / Н.Диасамидзе, С.В.Мисюрёва, И.А.Отришко // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (16 квіт. 2015 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2015. – С. 33.
 • Токсонбаева С.Ж. Особенности фармацевтической опеки лиц пожилого возраста в аптеках Кыргызстана / С.Ж. Токсонбаева, Т.С. Сахарова, С.В.Мисюрева // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (16 квіт. 2015 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2015. – С. 35.
 • Orobchuk I.V. Recommendations European association (ESC-ESH, 2013) in hipertension – whats new? / I.V.Orobchuk, R.I.Kysylytsya, S.V.Misiurova // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015) – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 385-386.
 • Volvak A. The main items on diagnosis and  treatment of asiderotic anemia in children / A. Volvak, S.V. Misiurova // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015) – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 395-396.
 • Diasamidze N. Comparative study of treatment standarts Helicobacter Pylori infec-tion in Georgia and Europe / N. Diasamidze, S.V. Misiurova // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015) — Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 380-381.
 • Al Bresmawi Haider Shapoot Pharmaceutical care for patients with iron deficiency anemia of different origin, including hemophilia / Al Bresmawi Haider Shapoot, S.M. Zimin // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 371.
 • Ali Al-hammed Mohammed The studies of aldosterone antagonist effectivity in the treatment of congestive heart failure / Al-hammed Mohammed Ali , K.O. Zupanets // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 374.
 • Bayyat Abed Ali Study of the conditions for pharmaceutical care of hypertensive patients in Iraq / Ali Bayyat Abed, O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 375.
 • Al-Nidavi Ali Clinical and pharmaceutical approachers to rational use of drugs in patients with diabetes mellitus type II / Al-Nidavi Ali, Otrishko I.A. // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 376-377.
 • Bayun D.Quality assurance during realization of clinical trials in the clinical and diagnostics center of the National University of Pharmacy / Bayun D., Majevskaya N., Andrieieva O. // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 378.
 • Bezdudna M. M. Assessment of quality of life in healthy volunteers who participate in clinical trials / M.M. Bezdudna, K.O. Zupanets // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 379.
 • Sheptunova A.M. Pharmaceutical care of patients taking fluoroquinolones / A.M. Sheptunova, K.S. Ivanova, O.O. Tarasenko // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 388.
 • Shishkova D.V. Type 2 diabetes in Ukraine:clinical guidelines and practical reality / D.V. Shishkova, T.S. Zhulay // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 389-390.
 • Zaid Suwaed Clinic and metabolic effects of losartan versus candesartan in patients with metabolic syndrome / Suwaed Zaid, O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 391.
 • Ali Bayyat Abed. Study of the conditions for pharmaceutical care of hypertensive patients in Iraq. / Ali Bayyat Abed, Gerasymenko O.V. // Topical Issues of New Drugs Development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office NUPh, 2015. – P. 375
 • Timchenko Yu.V. Clinico-pharmacological approaches to treatment of anemia in pregnant women in antenatal clinics / Yu.V. Timchenko, H.S. Goslinskaya, D.A. Klepikov // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 391.
 • The influence of glucosamine derivatives on apoptosis of cells in experiments / К.V. Vetrova, N.V. Davishnya, Т.S. Sakharova, S.K. Shebeko // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX In-ternational Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 393-394.
 • The procedure of signing the informed consent as a key factor of bioethical norms guarantee dring clinical trials of drugs / T.Yu. Kolodeznaya, K.O. Zupanets, K.L. Ratushnaya, V.Ye. Dobrova // Proceedings of the 8th International Scientific Interdisciplinary Conference for medical students and young scientists. – 2015. – P. 26-27.
 • Ratushna K.L. The analysis of compliance of bioethical norms of signing the informed consent during organizing clinical trials of drugs / K.L. Ratushna, V.Ye. Dobrova, T.Yu. Kolodeznaya // Actual Questions Of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: Publishing Office, 2015. – P. 381.
 • Abdul Sater Lina Good summer practice – manufacturing practice in clinical pharmacy in Iraq / Abdul Sater Lina, S.M. Zimin // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (16 квіт. 2015 р., м. Харків). –Х. : НФаУ, 2015. – С. 27-28.
 • Grintsova O. Evaluation of essential pharmacy services and roles of pharmacists in Ukraine / O. Grintsova, I. Zupanets, I. Demchenko // 9th PCNE Working Conference 4-6 February 2015. – Belgium, Mechelen, 2015. – P. 21.

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2014 г

 • Dobrova V.Ye. The role of clinical pharmacist in clinical trials quality assurance / V.Ye. Dobrova, E.A. Zupanets, K.L. Ratushna // Abstracts for posters and short oral presentations of 20th Annual EAFP Conference Science-based pharmacy education: Towards better medicines and patient, May 22-24. –Ljubljana, 2014. – P. 10.
 • Мороз В.А. Фармацевтическая опека пациентов с сахарным диабетом второго типа, принимающих сульфониламидные сахароснижающие препараты / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов // Материалы респ. научно-практ. конференции «Интеграция образования, науки и производства в фармации», 11-12 ноября 2014. – Ташкент, 2014. – С. 307-308.
 • Ratushna K.L. Risk assessment in clinical trial data сollection / K.L. Ratushna, V.Ye. Dobrova, E.A. Zupanets // Second international scientific conference of young scientists and students “Development prospects of Biology, Medicine and Pharmacy” December 9-10, Shymkent, 2014. — “VESTNIK” of the South-Kazakhstan state pharmaceutical academy. – 2014. – №4 (69). – P. 189-190.
 • Мороз В.А. Фармацевтическая опека пациентов с сахарным диабетом второго типа, принимающих метформин / В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов // Материалы II междунар. научной конференции «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 9-10.12.2014. – Шимкент, Казахстан. – С. 128-130.
 • Управління якістю клінічних лабораторних досліджень – актуальна проблема охорони здоровя України / С.В. Місюрьова, В.Є. Доброва, В.В. Пропіснова, Н.С. Мазур // Міжнар. наук.-практ. конф. «Фармацевтична мікробіологія та клінічна лабораторна діагностика», 27-29 листопада 2014 р.
 • Доброва В.Є. Дослідження та оцінювання ризиків для якості даних у клінічних випробуваннях / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // Матеріали VІIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» 23 травня – Харків, 2014 – С. 35.
 • Доброва В.Е. Применение риск-ориентированного подхода в системе управления качеством клинических исследований / В.Е. Доброва, Е.А. Зупанец, К.Л. Ратушная // Материалы научно-практической конференции «Интеграция образования, науки и производства в фармации», 11-12 ноября. – Ташкент, 2014. – С. 174-175.
 • Доброва В.Є. Роль клінічного провізора в забезпеченні якості клінічних досліджень / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // Матеріали VIІ науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» 22 листопада. – Харків, 2014 – С. 97-98.
 • Hussein Ali Features of clinical pharmacy practical training at multidisciplinary hospital in Iraq / Hussein Ali, V.A. Moroz, S.V. Misyuryova // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном: матеріали науково-практичної конференції за підсумками практики студентів НФаУ. – Х., 2014. – С. 50-52.
 • Зупанець К.О Аналіз факторів ризику в системі управління даними / К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна // Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Біологічні дослідження – 2014» 4 -5 березня – Житомир, 2014 – С. 332-333.
 • Bondarchuk I.S. Identification of risks types that influence the quality of data in clinical research / I.S. Bondarchuk, K.L. Ratushna // Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual questions of development of new drugs» April 22-23 – Kharkiv, 2014 – P. 206.
 • Ratushna K.L. Research of professional training among specialists involved in clinical trial // K.L. Ratushna, K.O. Zupanets, V.Ye. Dobrova // Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual questions of development of new drugs» April 22-23 – Kharkiv, 2014 – P. 213.
 • Tarasenko O. A. The importance of the subject «clinical study of pharmaceuticals» in practical training of clinical pharmasist / O. A. Tarasenko, L. V. Shtefan // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014. – Р. 364. – 316 P. Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (22-23 квітня 2014 р.). – Х.: Вид-во, 2014. – С. 413.
 • Validation as important aspect of quaranteeing of quality of laboratory analysis / Mazur N.S., Dobrova V.E., Misyurova S.V., Propisnova V.V., Otrishko I.A. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Х.: НФаУ, 2014. – С. 209-210.
 • Multifaceted use of glucosamsne and its combination with flavonoids and NSAIDs / O.V. Bevz, K.V. Vetrova, N.V. Davishnya, T.S. Sakharova // Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual questions of development of new drugs» April 22-23 – Kharkiv, 2014 – P. 204.
 • Kolodeznaya T. Alternative approaches of pathology’s modeling in pharmacological studies of medicines / T. Kolodeznaya, V.E. Dobrova // Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual questions of development of new drugs» April 22-23 – Kharkiv, 2014. – P. 208.
 • Strelnikova D.S. Assessment of ischemic heart disease treatment in diabetes mellitus type 2 patients. / D.S. Strelnikova, O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014. – P. 214.
 • Ekwomadu U.K. Rational drug therapy: for the individual and combined treatment of hypertension and coronary artery disease. / U.K. Ekwomadu, O.V. Gerasymenko. // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014. – P. 203.

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2013 г

 • Вопросы безопасности применения триазола в практике поликлинического гінеколога / Ю.В. Тимченко // Матер. научно-практической конф. «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (Ташкент, 2013). – С. 488-490.
 • Мороз В.А., Гринцов Е.Ф. Клинико-фармацевтические аспекты использования антибиотикопрофилактики в хирургических отделениях многопрофильного стационара / В.А. Мороз , Е.Ф. Гринцов // В кн.: Актуальные проблемы оказания специализированной медицинской помощи в многопрофильном стационаре: Порядки, протоколы и стандарты оказания медицинской помощи взрослому населению.– СПб: «Человек и его здоровье», 2013.– С. 95-96.
 • Ткаченко Е.М. Изучение острой токсичности комбинации доксициклина с глюкозамина гидрохлоридом // Е.М. Ткаченко / Матер. научно-практической конф. «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (Ташкент, 2013). – С. 479-481.
 • Dobrova V. Ye. Research of the non-therapeutic impact factors correlation in clinical parameters estimation during clinical trials / V. Ye. Dobrova, K. L. Ratushna, I. A. Zupanets // DIA 2013 49th Annual Meeting 23 – 27 June, 2013 – Boston, 2013 – Therapeutic Innovation & Regulatory Science 47(4) Student Poster Abstracts. – P. 509-510.
 • Давишняя Н.В. Изучение влияния комбинации глюкозамина и кетопрофена в форме крем-геля на морфоструктуру хряща / Н.В. Давишняя, И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике: сборник материалов II научно-практической конференции с международным участием. – Алматы, 2013. – С. 23-24.
 • Русскин, А.С. Влияние комбинации диклофенака натрия и кверцетина на функциональную активность миокарда крыс в условиях фуразолидон-изадринового поражения / А.С. Русскин, Р.В. Деркач // Материалы II Научно-практической конференции с международным участием «Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике». – Казахстан, 2013.
 • Сахарова, Т.С. Современное состояние проблемы осложнений противоопухолевой терапии и направления их фармакокоррекции / Т.С. Сахарова, Е.В. Ветрова, Е.В. Бевз // Материалы II Научно-практической конференции с международным участием «Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике». – Казахстан, 2013.
 • Гринцов, Е.Ф. Изучение острой токсичности комбинации доксициклина с глюкозамином гидрохлоридом/ Е.Ф. Гринцов, Е.М. Ткаченко//Актуальные вопросы науки, образования и производства в фармации: материалы научно-практической конференции, Ташкент 2013 год – Т., 2013. – С. 479.
 • Доброва В.Е. Идентификация факторов риска в системе управления данными при клиническом исследовании / В.Е. Доброва, Е.А. Зупанец,
  К.Л. Ратушная // Приоритеты фармации и стоматологии: сборник материалов II научно-практической конференции с международным участием – Алматы, 2013 – С. 25-26.
 • Роль клінічного провізора в метафілактиці сечокам’яної хвороби / І. А. Зупанець, Т. С. Сахарова, Т. І. Єрмоленко, І. А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. VI наук. практ. конф. , м. Харків 22 листоп. 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 195–197.
 • Єрмоленко Т.І. Роль клінічного провізора в метафілактиці сечокам’яної хвороби / Т. І. Єрмоленко // Безопасность и нормативно-правовое сопровождение лекарственных средств: от разработки до медицинского применения: матер. третьей науч.-практ. конф., посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова А.П., м. Киев 23-24 октября 2013 г. – Киев, 2013. – С. 66–67.
 • ЄрмоленкоТ. І. Вивченні впливу препарату «Фларосукцин» на обмін сечової кислоти в експерименті / Т. І. Єрмоленко, І. А. Отрішко, Т. С. Сахарова // Клиническая фармакология и фармакотерапия заболеваний в свете доказательной медицины: матер.VII Всеукраинской наук.-практ. конф. с междунар. участием по клин. фармакологии, г. Винница 25-26 ноября 2013 г. – Винница, 2013. – С. 176–177.
 • Зупанець І. А. Динаміка показників ферментурії щурів під впливом препарату «Фларосукцин» за умов моделювання оксонат індукованої гіперурикемії / І.А. Зупанець, Т.І. Єрмоленко, І.А. Отрішко // «Сучасні проблеми біологічної хімії»: матер. наук.-пркт. конф. – Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №4(27). – С. 18–19.
 • Гринцов Е.Ф. Патофизиологические основы побочных реакций антацидных препаратов / Е.Ф. Гринцов, В.А. Мороз, Т.С. Сахарова // Український біофармацевтичнфий журнал. – 2013.– №4(27).– С. 44.
 • Ткаченко К.М. Експериментальне дослідження впливу комбінації доксицикліну з глюкозаміну гідрохлоридом на перебіг альтеративного запалення за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту / К.М. Ткаченко // Матер. пятой научно-практической конф. «Фармакоэкономика в Украине: состояние и перспективы развития» (Харьков, 2013). – С. 36-37.
 • Ткаченко К.М. Деякі підходи до зниження токсичності доксицикліну / К.М. Ткаченко // Матер. міжнародної науково-практичної конф. «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Одеса, 2013). – С. 22-24.
 • Зупанець І.А. Біоеквівалентність як один із інструментів доказової медицини / І.А. Зупанець, О. О. Тарасенко // Клиническая фармакология и фармакотерапия заболеваний в свете доказательной медицины: VII Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием по клинической фармакологии, 20-21 ноября 2013 г., Винница : Мат. конф. – Винница, 2013. – С. 140-141.
 • Оценка биоэквивалентности препаратов диаглизид mr® и диабетон mr® в условиях приёма однократной дозы натощак и на фоне приема пищи / И. А. Зупанец, Н. П. Безуглая, О. А. Тарасенко, В. В. Либина, И. Н. Орлова, И. В. Кудрис // Клиническая фармакология и фармакотерапия заболеваний в свете доказательной медицины: VII Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием по клинической фармакологии, 20-21 ноября 2013 г., Винница : Мат. конф. – Винница, 2013. – С. 136-137.
 • Изучение биоэквивалентности препаратов ДиглизидÒMR и ДиабетонÒMR при приеме однократной дозы натощак / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, О.А. Тарасенко, В.В. Либина, И.Н. Орлова, И.В. Кудрис // Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань у світлі доказової медицини : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, 25-26 листопада 2013 року. – Вінниця, Нілан-ЛТД, 2013. – С. 138-139.
 • Аналіз ризиків виникнення невідповідностей на місці проведення клінічного випробування / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, К.Л. Ратушна, Н.П. Безугла // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. VI наук. практ. конф. , м. Харків 22 листоп. 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 178-179.
 • Виробнича практика з клінічної фармакології: аналіз та обговорення результатів 2012 року / І.А. Отрішко, І.С. Бондарчук, О.М. Матіяш // Професійно-практична підготовка фахівців фармації та її інноваційний розвиток у форматі „Національний фармацевтичний університет-працедавці». – Х., 2013. – С. 24-26.
 • Давішня Н.В. Фармакоепідеміологічне вивчення прихильності до хондропротекторних засобв топічної дії / Н.В. Давішня, І.А. Зупанець, С.К. Шебеко //Фармакоекономіка в Україні стан та перспективи розвитку : матеріали VI науково-практичної конференції, Харків, 22 листопада 2013 року. – Х., 2013. – С. 175.
 • Жулай Т.С. Клініко-фармацевтичний аналіз сучасних схем лікуання сечокам ‘яної хвороби/ Т.С. Жулай, І.А. Зупанець, О.О. Андрєєва// Фармакоекономіка в Україні стан та перспективи розвитку : матеріали VI науково-практичної конференції, Харків, 22 листопада 2013 року. – Х., 2013. – С.190
 • Доброва В.Є. Дослідження ризиків втрати якості у клінічному випробуванні /В.Є. Доброва К.О. Зупанець, К.Л Ратушна // Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, Вінниця, 25-26 листопада 2013 року. – В., 2013 – С.167
 • Русскин А.С. Изучение кардиопротекторних свойств оригинальных комбинаций с кверцетином в условиях экспериментальной пластической сердечной недостаточности / А.С. Русскин, Р.В. Деркач, Е.В. Ветрова // Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології,Вінниця, 25-26 листопада 2013 року. – В., 2013 – С. 176.
 • Доброва В.Є. Наукове обгрунтування методичних підходів розробки стандартних операційних процедур на місці проведення клінічного випробування / В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю „Управління якістю в фармації» 17 травня, 2013 – Харків, 2013 – С. 15.
 • Доброва В.Є. Обгрунтування та розробка процесної моделі системи управління клінічними даними на міcці проведення клінічного випробування / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Ратушна К. Л. // Матеріали 5-тої науково-практичної конференції з міжнародною участю „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 27 – 28 вересня 2013. – Тернопіль, 2013 – С. 386-388.
 • Давішня Н.В. Вплив глюкозаміну з кетопрофеном у м’якій лікарській формі на біохімічні показники щурів за умов розвитку експериментального артрозу / Н.В. Давішня // Матеріали 5-тої науково-практичної конференції з міжнародною участю „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 27 – 28 вересня 2013. – Тернопіль, 2013 – С. 351.
 • Зупанець І.А. Патофізіологічні механізми уролітіазу та сучасні підходи до його корекції / І.А. Зупанець, Т.С. Жулай, О.О. Андрєєва // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 19.
 • Доброва В.Є. Забезпечення якості біохімічних досліджень в системі управління даними при клінічних випробуваннях / В.Є. Доброва, К.Л. Ратушна, Н.С. Мазур, К.О. Зупанець // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. –  С. 17.
 • Мисюрева С.В. Способы оптимизации преаналитического этапа современных коагулологических исследований / С.В. Мисюрева, В.В. Прописнова, Н.С. Мазур // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 43.
 • Ткаченко К.М. Експериментальне дослідження впливу комбінації доксицикліну з глюкокозаміну гідрохлоридом на перебіг альтеративного запалення за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту / К.М. Ткаченко // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 36-37.
 • Доброва В.Є. Дослідження ризиків втрати якості даних у клінічному випробуванні / В.Є. Доброва, К.О. Зупанець., Ратушна К.Л. // Материалы третьей научно-практической конференции посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова Алексея Павловича – К., 2013. – С. 84-85.
 • Жулай Т.С. Питання безпеки застосування сучасних уролітичних засобів / Т.С. Жулай, І.А.Зупанець // Материалы третьей научно-практической конференции посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова Алексея Павловича – К., 2013. – С. 68-69.
 • Доброва В.Е. Риски в клиническом исследовании: анализ, оценка и стратегия управления / В. Е. Доброва, Л.И. Ковтун, И. А. Зупанец // Материалы третьей научно-практической конференции посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова Алексея Павловича – К., 2013. –С. 85-86.
 • Зімін С.М. Експериментальне вивчення безпеки нової комбінованої мазі хондропротекторної дії / С.М. Зімін, Р.В. Деркач // Материалы третьей научно-практической конференции посвященной памяти д.мед.н., проф. Викторова Алексея Павловича – К., 2013. – С. 88-89.
 • Vetrova K.V. The problem of toxicity of anticancer drugs аnd the methods of it reduction / K.V. Vetrova, T.S. Sakharova // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 206.
 • Maksimiuk N.S. Hepatoprotective activity lipophilic and hydrophilic lime leaves extract research / N.S. Maksimiuk, O.I. Zaliubovskaya, G.P. Fomina // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 166.
 • Bahlai T. Social and psychological aspects of prostatitis disease / T. Bahlai, O. Andreeva // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 197.
 • Bami Jihane Pharmacological treatment of osteoarthritis in Morocco / Bami Jihane, O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 198.
 • The investigation of application of combined topical chondroprotectors for treatment of osteoarthritis / N.V. Davishnya, I.A. Zupanets, M.O. Laypunov, S.K. Shebeko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 200.
 • Ilchenko L.D. Prospects of aliskiren usage in diabetic patients type 2 as antihypertensive therapy / Ilchenko L.D., O.V. Gerasymenko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 201.
 • Shabanov O.O. Bronchipret® – opportunities of use / O.O. Shabanov, I.A. Zupanets, N.O. Shevchenko // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 205.
 • Черних В.П. Клінічна фармація: 20 років в Україні / В.П. Черних, І.А. Зупанець // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 5-8.
 • Єрмоленко Т.І. Вплив сукцинатів на метаболічні порушення при уролітіазі / Т.І. Єрмоленко, І.А. Зупанець // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 97-98.
 • Жулай Т.С. Некоторые аспекты безопасности оригинального отечественного комбинированного уролитика Фларосукцин / Т.С. Жулай, И.А. Зупанец // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 101-102.
 • Экспериментальное изучение хондропротекторной активности оригинального комбинированного хондропротектора / С.М. Зимин, И.А. Зупанец, С.К. Шебеко, Р.В. Деркач // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 111-112.
 • Результаты изучения биоэквивалентности препаратов Бисопрол и Конкор / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, В.В. Либина, Н.Н. Скакун // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,         21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 113-114.
 • Зупанец И.А. Особенности антигипертензивной терапии у больных сахарным диабетом II типа / И.А. Зупанец, Е.В. Герасименко, Е.Д. Ильченко // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 117-118.
 • Изучение биоэквивалентности лекарственных средств «Касарк» и «Атаканд» / И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, В.Е. Сабко, И.М. Хиль // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,         21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 119-120.
 • Доказові дослідження щодо можливості генеричної заміни лікарських препаратів Торсид та Трифас / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла, О.О. Тарасенко, В.В. Лібіна, І.М. Орлова, І.В. Кудріс // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 121-122.
 • Дослідження біоеквівалентності Біпрололу та Конкору / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла, О.О. Тарасенко, Ю.В. Підпружников // Клінічна фармація:      20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 123-124.
 • Зупанець І.А. Доклінічне вивчення хондропротекторної ефективності композиції Глюкозаміну з Кетопрофеном у вигляді м’якої лікарської форми / І.А. Зупанець, С.К. Шебеко, Н.В. Давішня // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 125-126.
 • Зупанец И.А. Клинико-фармакологическая оценка комплаентности пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы / И.А. Зупанец, А.Н. Семенов, Т.В. Кучук, С.А. Семенова // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 278-279.
 • Зупанець І.А. Відповідальне самолікування риносинуситів на засадах фармацевтичної опіки / І.А. Зупанець, Т.С. Жулай, О.О. Шабанов // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,    21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 280.
 • Зупанець І.А. Фармацевтична опіка пацієнтів з больовим синдромом / І.А. Зупанець, С.Б. Попов, І.А. Отрішко // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 281.
 • Про необхідність перегляду та оновлення таблиці вищих разових та добових доз активних фармацевтичних інгредієнтів ДФУ / О.О. Здорик,       В.А. Георгіянц, С.М. Зімін, І.А. Зупанець, О.І. Гризодуб // Клінічна фармація:      20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 330-331.
 • Зупанець І.А. Відкриття опорної кафедри з дисципліни «Клінічна фармакологія» для спеціальності «Клінічна фармація» – запорука якісної підготовки фахівців / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,          21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 489.
 • Зупанець І.А. Виробнича практика з клінічної фармакології: перший досвід проведення у студентів дистанційної форми навчання спеціальності «Клінічна фармація» / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, І.А. Отрішко // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,   21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 490.
 • Місюрьова С.В. Особливості проведення клінічних випробувань полімерних матеріалів як таропакувальних засобів для лікарських засобів / С.В. Місюрьова, С.Б. Попов // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків,   21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С.167.
 • Ткаченко К.М. Вплив азитроміцину на функціональний стан колінних суглобів / К.М. Ткаченко //  Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С.224-225.
 • Герасименко О.В. Перший досвід роботи у програмі АСУ на кафедрі клінічної фармакології з фармацевтичною опікою / О.В. Герасименко, Т.С. Сахарова // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня 2013 року. – Х., 2013. – С. 117-118.

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2012 г

 • Derkach R.V. Diet importance for gout / R.V. Derkach, Chkouri Abdelhamid, S.K. Shebeko, I.A. Zupanets // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012 року. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 455.
 • Ігнатова О.О. Ад’ювантні ефекти антибактеріальних засобів / О.О. Ігнатова, К.М. Ткаченко, І.А. Зупанець // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012 року. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 471.
 • Зупанець І.А. Дослідження біоеквівалентності – запорука якості генеричних препаратів / І.А. Зупанець, Н.П. Безугла // Клинические исследования лекарственных средств в Украине : материалы работы четвертой научно-практической конференции с международным участием, г. Киев, 4-5 октября 2012 року. – К., 2012. – С. 36-37.
 • Зупанець І.А. Фармакоепідеміологічне дослідження застосування комбінованих топічних хондропротекторів при остеоартрозі / І.А. Зупанець,     Н.В. Давішня // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали V наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 грудня 2012 року / редкол.: В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 165-167.
 • Зупанець І.А. Фармакоепідеміологічний підхід до оптимізації лікування гострих сину ситів / І.А. Зупанець, О.О. Бабанов // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали V наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 грудня 2012 року / редкол.: В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 71-172.
 • Зупанець І.А. Особливості професійно-освітньої підготовки студентів з Іраку в магістратурі з спеціальності «Клінічна фармація» на кафедрі клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, О.В. Герасименко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали V науково-практичної конференції, Харків, 13-14 грудня 2012 року. – Х, 2012. – С. 167-168.
 • Pharmacokinetic (PK) and Safety Analyses of a Novel Ammonia-Reducing Agent in Healthy Adults and Patients with Cirrhosis / BM McGuire, SE Gargosky, BF Scharschmidt, V. Syplyviy, I. Zupanets // DDW, 2012.
 • Musmari Mohamed Prospects of glucosamine use for the therapy of cancer disease / Mohamed Musmari, K.V. Vetrova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 456.
 • Вєтрова К.В. Порiвняльне вивчення дії похідних глюкозаміну та їх комбінацій на клітини кісткового мозку щурів в умовах «in vitro» / К.В. Вєтрова, Т.С. Сахарова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 461.
 • Derkach R.V. Diet importance for gout / R.V. Derkach, Chkouri Abdelhamid, S.K. Shebeko, I.A. Zupanets // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 455.Максимюк Н.С. До питання про проблему зміни лабораторних показників під впливом фізіологічних факторів / Н.С. Максимюк, С.В. Місюрьова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 478.
 • Давішня Н. В. Експериментальне вивчення комбінованих хондропротекторів  при остеоартрозі / Н.В. Давішня, Шкурі Абдельхамід, І.А. Зупанець // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 464.
 • Aseger M.T. Сlinical-pharmaceutical aspects of the beta-adrenoblockers usage in Missan city hospital, Iraq / M.T. Aseger, V.A. Moroz // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 454.
 • Al-baqir zaid abd al-wahabali Primary care management for elderly- Hypertensive — hospitalized patients in concerning sex and age differences in Ukraine / Al-baqir zaid abd al-wahabali , O.V. Gerasymenko // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 453.
 • Керимова А.А. Фармакологічна оцінка стоматологічного гелю на основі хондроїтину сульфату та ефірних олій / А.А. Керимова, І.А. Зупанець, І.А. Отрішко // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 473.Рыщенко К.С. Оценка нефротропных свойств препарата «Фларосукцин» при длительном применении / К.С. Рыщенко, Т.И. Ермоленко // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 482.
 • Астафьєв І.І. Роль β2-агоністів у підвищенні рівня кардіотоксичних ускладнень у хворих на бронхіальну астму / І.І. Астафьєв, В.А. Мороз // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 460.
 • Шидловська Н.В. Тютюнова епідемія та перспективи боротьби з нею / Н.В. Шидловська, В.В. Пропіснова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 490.
 • Строева Н.А. Роль провизора в осуществлении фармацевтической опеки при выборе оптимального метода контрацепции / Н.А. Строева, С.В. Мисюрева // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 487.
 • Ігнатова О.О. Ад’ювантні ефекти антибактеріальних засобів / О.О. Ігнатова, К.М. Ткаченко, І.А. Зупанець // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 471.
 • Григор’єва А.В. Експертна оцінка схем лікування туберкульозу / А.В. Григор’єва, В.В. Пропіснова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 463.
 • Калько К.О. Застосування нейропротекторів у хворих на хронічну ішемію головного мозку / К.О. Калько, Є.Ф. Грінцов // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 472.
 • Фармацевтическая опека при лечении язвенных заболеваний ЖКТ / В.В. Коваленко, Н.А. Хохлова, Н.В. Деркач, Т.С. Сахарова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 474.
 • Колодєзна Т.Ю. Використання методів непараметричного аналізу для оцінки результатів анкетування учасників клінічних досліджень / Т.Ю. Колодєзна, М.Г. Старченко, В.Є.Доброва // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 475.
 • Ahmed Dayer Alwan Clinical and pharmaceutical aspects of peptic ulcer treatment : comparative research / Ahmed Dayer Alwan, V.V. Propisnova, S.V. Misyuryova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 452.
 • Антонець Д.М. Значення фармацевтичної опіки та роль провізора у реалізації програми з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії / Д.М. Антонець, Н.П. Безугла // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 458.
 • Майборода Е.В. Значение клинической фармации в практической деятельности провізора / Е.В. Майборода, Е.А. Андрєєва // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 476.
 • Майборода Е.В. Этические аспекты клинических исследований / Е.В. Майборода, Е.А. Андрєєва // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 25 квітня 2012. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012.– С. 477.

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2011 г

 • Попов С.Б. Влияние мази «Глитацид» на процессы перекисного окисления липидов в гомогенате тканей полнослойной раны и эпидермиса при скипидарном дерматите / С.Б. Попов, А.В. Березняков // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 257-258.
 • Фармацевтична опіка при відпуску рецептурних препаратів / С.Б. Попов, Є.Ф. Грінцов, О.Є. Грінцова, Н.В. Бєлосвєтова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 258-259.
 • Сахарова Т.С. Перспективи застосування препарату «Фларосукцин» при подагрі / Т.С. Сахарова, К.С. Шевченко // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 282-283.
 • Сахарова Т.С. Вплив гелю «Альгозан» на стан ПОЛ в умовах експериментальної венозної патології / Т.С. Сахарова, Л.В. Яковлєва, О.Є. Дев’яткін // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 283-284.
 • Попов С.Б. Глюкозамін: клініко-експериментальні віхи на шляху до модифікації / С.Б. Попов, І.А. Отрішко, К.О. Зупанець // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 259-260.
 • Андрєєва О.О. Експериментальне обґрунтування доцільності створення гастро протекторного лікарського засобу на основі комбінації похідних глюкозаміну з кверцетином / О.О. Андрєєва // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 7-8.
 • Андрєєва О.О. Сучасні антацидні препарати та надання фармацевтичної опіки при симптоматичному лікуванні печії / О.О. Андрєєва, В.В. Пропіснова, С.В. Місюрьова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 9-10.
 • Изучение фармакокинетики лекарственного средства тиотриазолина / Е.В. Ветрова, А.Н. Семенов, Н.П. Безуглая, Ю.Г. Кувайсков, Ж.Н. Кравчук // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 46-47.
 • Вєтрова К.В. Порівняльна оцінка ефективності режимів введення похідних глюкозаміну при патології, викликаній доксорубіцином / К.В. Вєтрова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 49.
 • Шебеко С.К. Дослідження впливу комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну на обмін ендогенного глюкоза міну в умовах розвитку експериментального міокардиту / С.К. Шебеко, Ель Аараж Ахмад // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 353-354.
 • Шебеко С.К. Динаміка вмісту ейкозаноїдів у сироватці крові щурів під впливом квартину на тлі розвитку колаген-індукованого артриту / С.К. Шебеко, В.Ф. Усенко // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 354-355.
 • Жулай Т.С. Оптимізація консервативної терапії сечокам’яної хвороби шляхом застосування оригінального вітчизняного препарату «Фларосукцин» / Т.С. Жулай, Н.П. Безугла // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 115-116.
 • Жулай Т.С. Опыт практической апробации протоколов провизора / Т.С. Жулай, С.В. Мисюрева, В.В. Прописнова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 116-117.
 • Березняков А.В. Изучение антиэкссудативной активности мази «Глитацид» при субплантарном и интракутантном введении флогогенов / А.В. Березняков, С.Б. Попов // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 28-29.
 • Зупанец И.А. Подходы к разработке индикаторов качества фармацевтической опеки / И.А. Зупанец, О.Е. Гринцова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 131.
 • Зупанець І.А. Сучасна концепція фармацевтичної опіки: ступінь імплементації в Україні / І.А. Зупанець, О.Є. Грінцова // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2011. – №5 (24). – С. 132.
 • Протоколи провізора як необхідна складова уніфікації підходів до фармацевтичної опіки / І.А. Зупанець, О.М. Ліщищина, В.В. Пропіснова, О.О. Шишкіна / Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Матеріали IV науково-практичної конференції, м. Харків, 27-28 жовтня 2011 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 151.
 • Загребельна Ю.М. Порівняльне вивчення стандартів лікування виразкової хвороби в різних країнах світу / Ю.М. Загребельна, С.В. Місюрьова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Матеріали IV науково-практичної конференції, м. Харків, 27-28 жовтня 2011 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 139-140.
 • Михайленко Е.Ю. Огляд ринку ліпосомальних препаратів / Е.Ю. Михайленко, Г.В.Бєлік, Т.С. Сахарова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Матеріали IV науково-практичної конференції, м. Харків, 27-28 жовтня 2011 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 183-184.
 • Гринцова О.Е. Оценка фармацевтической опеки в Европе с помощью индикаторов качества / О.Е. Гринцова, И.А. Зупанец // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 349-350.
 • Деркач Р.В., Шебеко С.К., Зупанец И.А. Фармацевтическая опека при лечении подагры / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 350-351.
 • Мисюрева Н.А., Зупанец И.А. К вопросу о физиологической роли таурина / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 367.
 • Місюрьова Н.О., Зупанець І.А. Вивчення антиексудативної активності очних крапель на основі глюкозаміну гідрохлориду і таурину / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 368.
 • Герасименко О.В. «Щодо питання реорганізації системи охорони здоров’я України в умовах стаціонару кардіологічного профілю» // Матеріали четвертої науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку». – 27-28 жовтня 2011 року, С. 121-122.
 • Гринцова О.Е., Зупанец И.А. Оценка фармацевтической опеки в Европе с помощью индикаторов качества / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 349-350.
 • Деркач Р.В., Шебеко С.К., Зупанец И.А. Фармацевтическая опека при лечении подагры / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 350-351.
 • Мисюрева Н.А., Зупанец И.А. К вопросу о физиологической роли таурина / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 367.
 • Місюрьова Н.О., Зупанець І.А. Вивчення антиексудативної активності очних крапель на основі глюкозаміну гідрохлориду і таурину / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Харків, 21 квітня 2011. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– С. 368.
 • А. Leighton, I. Zupanets, N. Bezugla, L.Plamondon, G. Macdonald, J. Sutcliffe Broad-spectrum Fluorocycline TP-434 has Oral Bioavailability in Humans // 21 ECCMID/27 ICC, 7-10 May 2011, Milan, Italy; Р. 65.
 • Казакова Е.А., Безуглая Н.П. Подходы к оценке качества фармацевтической опеки в Украине с помощью индикаторов ВОЗ /Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 358.
 • Hunar M. Rasool, Olga E. Grintsova. Professional role of the pharmacist in secondary prevention of myocardial infarction in Ukraine and in Iraq / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 341.
 • Лукьянчук О. С., Гринцова О. Е. Фармацевтическая опека пациентов при отпуске препаратов кардиологического профиля / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 364.
 • Матяш О.С., Герасименко Е.В. Фармацевтическая опека пациентов с пародонтозом / Матеріали XXVIII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів».- 3 лютого 2011 року– Х., 2011.
 • Вєтрова К.В., Сахарова Т.С. Можливості корекції кардіотоксичної дії протипухлинного антибіотика доксорубіцина  за допомогою глюкозаміну гідрохлориду / Матеріали XXVIII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів».- 3 лютого 2011 року– Х., 2011.
 • Шевченко К.С., Сахарова Т.С. Сучасні підходи до лікування подагри / Матеріали XXVIII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів».- 3 лютого 2011 року– Х., 2011.
 • Семенова С.А., Герасименко Е.В. Введение специальности «клинический провизор» в систему здравоохранения Украины / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 318.
 • Мукомел И.С., Герасименко Е.В. Анализ назначений антибактериальных препаратов в лечении внебольничных инфекций дыхательных путей / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 311.
 • Матяш О.С., Герасименко Е.В. Фармацевтическая опека пациентов с кровоточивостью десен / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 302.
 • Шевченко К.С., Сахарова Т.С., Єрмоленко Т.І. Перспективи застосування препарату «Фларосукцин» для усунення больового синдрому при подагрі / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 388.
 • Чубарева И.Е., Семенов А.Н. продукт спеціального назначения: пища или лекарство? / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених. – Х., 2011. – С. 385-386.
 • Загребельна Ю.М., Місюрьова С.В. Вивчення епідеміології хелікобактерасоційованих захворювань / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 353.
 • Загребельна Ю.М., Місюрьова С.В. Вивчення розповсюдженості резистентності Нelicobacter pylori до антибактеріальної терапії / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 354.
 • Максимюк Н.С., Місюрьова С.В. Контроль якості лабораторних досліджень – актуальна проблема охорони здоров’я України / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 365.
 • Литвиненко Д.Є., Мороз В.А. Етіологія канцерогенеза. Пріонна гіпотеза / Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С.298
 • Фенди Мохаммед Хасан, Мороз В.А. Фармацевтическая опека антацидных препаратов/ Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О.Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С.379.
 • Москвитина М.В., Жулай Т.С. Особенности проведения фармацевтической опеки при боли в горле // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 140-річчю з дня народження доктора фармацевтичних та хімічних наук, професора Миколи Овксентовича Валяшка (Харків, 21 квітня 2011 року): Актуальни питання створення нових лікарських засобів: Збірник – Х:НФаУ, 2011 – С. 307
 • Цивунін В.В., Жулай Т.С. Аналіз раціональної антибіотико терапії гострих бактеріальних риносинуситів в умовах стаціонару // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 140-річчю з дня народження доктора фармацевтичних та хімічних наук, професора Миколи Овксентовича Валяшка (Харків, 21 квітня 2011 року): Актуальни питання створення нових лікарських засобів: Збірник – Х:НФаУ, 2011 – С. 381

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2010 г

 • Igor A. Zupanets, Sergiy B. Popov, Olga E. Grintsova Pharmacists’ professional role of providing safe drug use // 16th International Social Pharmacy Workshop, Proceedings communication and information in pharmacy, Lisboa, 23rd-26th August 2010. – P. 65.
 • Вєтрова К.В., Шебеко С.К., Зупанець І.А. Перспективи застосування аміноцукру глюкозаміну для корекції токсичних ефектів протипухлинних препаратів // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 175.
 • Ель Аараж Ахмад, Зупанець І.А., Шебеко С.К. Дослідження впливу комбінації кверцетину з похідними глюкоза міну на перебіг експериментального міокардиту // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 47.
 • Деркач Р.В., Шебеко С.К., Зупанец И.А. Применение глюкозамина и его комбинаций с НПВП при лечении подагры // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 181.
 • Доброва В.Є., Зупанець І.А. Оцінка результатів клінічних випробувань (I фаза) та біо еквівалентності за допомогою методів статичного аналізу // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 182.
 • Мисюрьова Н.О., Зупанець І.А., Мисюрьова С.В. Вивчення місцеподразнювальної дії очних крапель, у склад яких входять глюкозаміну гідрохлорид та таурин // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 209.
 • Зупанец И.А., Безуглая Н.П. Современные подходы к эффективной и безопасной терапии лихорадочного синдрома у детей // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 255-256.
 • Зупанець І.А., Старченко М.Г. Актуальні питання діяльності клінічного провізора в клінічних дослідженнях лікарських засобів та шляхи їх удосконалення // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 257.
 • Чумак В.Т., Морозов А.М., Зупанець І.А., Бездітко Н.П., Степаненко А.В., Ліщишина О.М., Пропіснова В.В., Шилкіна О.О. Оптимізація відповідального самолікування за допомогою нормативних документів // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 271-272.
 • Жулай Т.С., Зупанець І.А., Єрмоленко Т.І. Перспективи застосування препарату „Фларосукцин” у хворих на сечокам’яну хворобу // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 184.
 • Зупанець І.А., Маколінець В.І., Брунь Л.В., Коваленко С.М., Губарь С.М. Вивчення комбінованого застосування низькоінтенсивного лаз-ерного випромінювання та диклофенаку натрію в залежності від послідовності їх застосування в експерименті // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 57.
 • Зупанец И.А., Безуглая Н.П., Либина В.В., Кудрис И.В., Мымриков А.Н. Изучение биоэквивалентности препаратов „Азимед” и „Сумамед” таблеток по 500 мг // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 вересня 2010 р.): Збірник у двох томах – Х.: Вид-во НФаУ, 2010, Т. 2 – С. 55.
 • Зупанец И.А. Организационные и этические аспекты участия здоровых добровольцев в клинических испытаниях // Четвертий Національний конгрес з біоетики (20-23 вересня 2010р.) – Київ, 2010. – С. 149.
 • Безуглая Н.П., Зупанец И.А. Особенности проведения II фазы клинических испытаний гипоаммониемических лекарственных средств для лечения печеночной энцефалопатии // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 9-10.
 • Доброва В.Є., Зупанець І.А. Методологічні підходи до планування та оцінки I фази клінічних досліджень відповідно до вимог Належної клінічної практики // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 16-17.
 • Жулай Т.С., Шаламай А.С., Старченко М.Г., Зупанець І.А. Особливості проведення клінічних випробувань уролітичних препаратів рослинного походження // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 17-18.
 • Зупанець І.А., Безугла Н.П., Старченко М.Г., Доброва В.Є. Роль і місце клінічних досліджень з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів у доказовій медицині та фармації // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 20-21.
 • Зупанец И.А., Подпружников Ю.В. Актуальные вопросы организации и проведения фармакокинетических исследований в Украине // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 21-22.
 • Подпружников Ю.В., Юрченко В.В., Кравец Н.Н., Рыбьянова Л.А., Палий Е.А.,Зупанец И.А. Валидация биоаналитических методик в соответствии с новыми требованиями Европейского агентства по медикаментам // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей науч.-практ. конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К., МОРИОН, 2010. – С. 57-58.
 • Вєтрова К.В., Шебеко С.К., Зупанець І.А. Корекція нефротоксичної дії протипухлинних антибіотиків за допомогою аміноцукру глюкозаміну // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології : Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина (Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.): Збірник –Вінниця, 2010. – С. 176-177.
 • Жулай Т.С., Зупанец И.А. Изучение переносимости препарата „Фларосукцин” с участием здорових добровольцев // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології : Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина (Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.): Збірник –Вінниця, 2010. – С. 212-214.
 • Зупанец И.А. Лекарства-сироты: где они? // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології : Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина (Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.): Збірник –Вінниця, 2010. – С. 225-226.
 • Мисюрева Н.А., Зупанец И.А., Мисюрева С.В. Изучение местнораздражающего действия глазных капель, содержащих N-ацетил-глюкозамин // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології : Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина (Вінниця, 10-11 листопада 2010 р.): Збірник –Вінниця, 2010. – С. 293-295.
 • Зупанец И.А. Организационные и этические аспекты участия здоровых добровольцев в клинических испытаниях / IV Национальный Конгресс по биоэтике с международным участием, г. Киев, 20-23 сентября 2010.– Киев, 2010. – С. 151.
 • Місюрьова С.В., Отрішко І.А., Сахарова Т.С., Максимюк Н.С. Сучасні методи біохімічних досліджень – гарантія якості лабораторного процесу / Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики: матеріали науково-практичної конференції. – Х., 2010. – С. 41-42.
 • Безуглая Н.П.,Сахарова Т.С., Мисюрева С.В. Фармацевтическая опека при синдроме сухого глаза Фармація України. Погляд у майбутнє / Матер.
  VII Національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 15-17 вересня 2010 р., Х., 2010. – Т. 2. – С. 242-243.
 • Місюрьова С.В., Пропіснова В.В. Принципи фармацевтичної опіки при відпуску антигельминтних препаратів / Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.): У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол. : В.П.Черних (голова) та ін.; уклад.: Н.А.Третьякова та ін.  – Х.: НФаУ, 2010. – Т.2. — С. 263.
 • Місюрьова С.В., Пропіснова В.В., Максимюк Н.С. Значення преаналітичного етапу лабораторного дослідження у внутрішньолабораторному контролю якості / Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики: Матеріали науч.-прак.конф., Харків, 25 листопада 2010 р./ М-во охорони здоров’я України; Нац. фармац. ун-т, Х., 2010. – С.43.
 • Зупанець І.А., Пропіснова В.В., Сахарова Т.С., Безугла Н.П. Роль клінічного провізора у системі фармакологічного нагляду // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали ІІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 лютого 2010. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – С. 214.
 • Зупанець І.А., Пропіснова В.В., Сахарова Т.С., Безугла Н.П., Місюрьова С.В. Обов’язки клінічного провізора у створенні формулярів лікарських засобів // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали ІІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 лютого 2010. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – С. 217-218.
 • Зупанець І.А., Сахарова Т.С., Пропіснова В.В. Чи бути в Україні госпітальному провізору? /Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали ІІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 лютого 2010 р. / редкол. В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – С. 215-216.
 • Могина М.С., Мисюрева С.В., Жулай Т.С. Особенности прохождения практики по клинической фармации в аптеке, расположенной в специализированной отоларингологической больнице / Підсумки виробничої практики студентів 4, 5 курсів спеціальності “Фармація”: тези доп. конф. за результатами практики, м. Харків, 15 квітня 2010 р. – Х.:НФаУ, 2010. – 52 с. – Серія “Наука”.

 

Доклады на конференциях / тезисы сотрудников кафедры за 2009 г

 • Караджаєва М., Зупанець І.А., Зімін С.М., Тарасенко О.О. De actu et visu – за досвідом та спостереженням // Підсумки навчально-виробничої практики студентів випускного курсу спеціальності “Фармація”: Тези доп. конференції за результатами практики, Харків, 22 квітня 2009 р. – Х., 2009. – С. 39-41.
 • Лісовцова М.В., Лейченко О.О., Зупанець І.А., Сахарова Т.С., Андрєєва О.О. Перший рубіж чи надійний тил? / Підсумки навчально-виробничої практики студентів: Тези доповідей конференції за результатами практики, Харків, 22 квітня 2009 р. – Х., 2009. – С. 41-43.
 • David Mutungie, Zupanets I.A., Zimin S.M. Practice of English-speaking students / Підсумки навчально-виробничої практики студентів випускного курсу спеціальності “Фармація”: Тези доповідей конференції за результатами практики, Харків, 22 квітня. 2009 р. – Х., 2009. – С. 43-44.
 • Немченко А.С., Панфилова А.Л., Прописнова В.В. Диалектика и методология организации фармацевтической помощи населению в условиях введения обязательного медицинского страхования // Клінічна фармація. – 2009. – Т.13, №1. – С. 31-36.
 • Черних В.П., Зупанець І.А. Клінічна фармація: 15 років в Україні / Клінічна фармація в Україні: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю між нар. спеціалістів, Харків, 6-7 листоп. 2008 р. / М-во охорони здоров’я України; Нац. фармац.ун-т. – Х., 2008. – С. 3-5.
 • Зупанець І.А., С.Б. Попов, Н.П. Безугла, Сахарова Т.С., Пропіснова В.В. Викладання клінічної фармакології у світлі положень Болонської угоди  / Клінічна фармація в Україні: Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, Харків, 6-7 листоп. 2008 р. –  Х., 2008. – С. 181.
 • Сахарова Т.С., Безугла Н.П., Пропіснова В.В. Дисципліна “Клінічна фармація”: розробка тимчасової програми та організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.110201 “Фармація” / Клінічна фармація в Україні: Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, Харків, 6-7 листоп. 2008 р. / Х., 2008. – С. 182.
 • Попов С.Б., Отрішко І.А, Безугла Н.П., Сахарова Т.С. Виробнича практика з клінічної фармакології: новий погляд на її проведення у світлі реалізації положень Болонської декларації / Клінічна фармація в Україні: Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, Харків, 6-7 листоп. 2008 р. / Х., 2008. – С. 183.
 • Роль навчальної практики з фармінформації та фармацевтичної опіки у підготовці клінічного провізора / І.А. Зупанець, Т.С. Сахарова, С.В. Місюрьова, І.А. Отрішко, О.О. Андрєєва / Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Клінічна фармація в Україні” / М-во охорони здоров’я України; Нац. фармац.ун-т. – Х., 2007. – С.227.
 • Зупанець І. А., Попов С. Б., Безугла Н. П. Місюрьова С. В., Пропіснова В. В., Сахарова Т. С. Правові та етичні питання фармацевтичної опіки в аптеці / Перший Всеукраїнський конгрес з медичного права і соціальної політики: збірник тез доповідей. – 14-15 квітня 2007 р., м. Київ. – С.62-63.
 • Зупанец И.А., Попов С.Б., Безуглая Н.П., Прописнова В.В., Сахарова Т.С. Клинический провизор – недостающее звено в системе контроля безопасности применения лекарственных средств / Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения. Мат. первой науч.-практ. конф., Киев, 31 мая-1 июня 2007 г. – К.: МОРИОН, 2007. – С. 108.
 • Безугла Н.П., Місюрьова С.В., Пропіснова В.В., Сахарова Т.С. До питання стандартизації фармацевтичної опіки / Матер. науково-практ. конф. “Підготовка клінічних провізорів в Україні: досвід, проблеми та перспективи” (3-4 жовтня 2007 року) – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2007. – С.10-11.
 • Зупанець І. А., Попов С. Б., Безугла Н. П. Сахарова Т.С. Досвід викладання клінічної фармакології у студентів спеціальності “Клінічна фармація” // Вісник Вінницького національного медичного університету. / Наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Актуальні питання фармакології” , присвяченої 70-річчю кафедри фармакології Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова, 5-26 жовтня 2007 р., Вінниця,2007 р.– 2007. — №11(2). – С. 769.
 • Черних В.П., Зупанець І.А., Безугла Н.П., Сахарова Т.С. До питання щодо наступності дисциплін випускаючої та сервісних кафедр за напрямом підготовки та спеціальністю 7.110201 “Фармація” / Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з між нар. участю “Клінічна фармація в Україні” 15-16 листопада 2007 р. – Х., 2007. – С.182.
 • Зупанець І.А., Попов С.Б., Безугла Н.П., Сахарова Т.С. Методичні підходи до викладання клінічної фармакології у студентів спеціальності  “Клінічна фармація” / Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисциплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах. – Тернопіль, 15-16 листопада. – Тернопіль:Медична освіта, 2007. – №3. – С.103-104.
 • Зупанець І.А., Сахарова Т.С., Безугла Н.П., Отрішко І.А. Фармацевтична опіка – теоретична модель професійної діяльності клінічного провізора / Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисциплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах. Тернопіль, 15-16 листопада. – Тернопіль : Медична освіта, 2007. – №3. – С.104-105.