Пропедевтика внутрішної медицини

Пропедевтика внутрішньої медицини

Посилання на Навчально-методичні матеріали для опанування дисципліни

 

Завдання для самостійної роботи за темою “Підсумковий модульний контроль”

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медициниї»

Підговка до модульного контролю з дисципліни “Пропедевтика внутрішньої медицини”