• Українська
 • Русский
 • English
 • Основи клінічної медицини

   ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ в період карантину

  Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ В НЕФРОЛОГІЇ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ І ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ. ОСНОВНІ СИНДРОМИ І СИМПТОМИ В НЕФРОЛОГІЇ. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНА КАРТИНА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ СЕЧО-ВИВІДНОЇЇ СИСТЕМИ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ» з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація»

  Матеріали для самостійної підготовки до практичного заняття “ОКМ в нефрології”

  Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ В ГЕПАТОЛОГІЇ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ І ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ. ОСНОВНІ СИНДРОМИ І СИМПТОМИ В ГЕПАТОЛОГІЇ. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНА КАРТИНА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ» з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація»

  Матеріали для самостійної підготовки до практичного заняття “ОКМ в гепатології”

  Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКТ. ОСНОВНІ СИНДРОМИ І СИМПТОМИ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНА КАРТИНА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ШКТ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ» з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація» 

  Матеріали для самостійної підготовки до практичного заняття “ОКМ в гастроентерології”

  Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «Основи клінічної медицини в ревматології. Етіологія, патогенез та клінічний перебіг основних запальних та дистрофічно-дегенеративних захворювань суглобів. Основні напрямки терапії » з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація» 

  Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «Основи клінічної медицини в пульмонології. Методи обстеження пульмонологічного хворого. Симптоми та синдроми при захворюваннях бронхів та легенів. Етіопатогенез, клінічна картина основних захворювань бронхолегеневої системи: гострий та хронічний бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, ХОЗЛ. Основні напрямки терапії» з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація»

  Робоча програма навчальної дисципліни «Основи клінічної медицини»

   

  Тематичні та календарні плани лекцій та лабораторних занять з «Основ клінічної медицини» на осінній семестр 2020-2021 навчального року

  • Для 3 курсу спеціальності 7.110206 “Клінічна фармація”
  • Для 4 курсу спеціальності 7.110206 “Клінічна фармація”

  Тематичні та календарні плани лекцій та лабораторних занять з «Основ клінічної медицини» на весняний семестр 2020-2021 навчального року

  • Для 2 курсу спеціальності 7.110206 “Клінічна фармація”
  • Для 3 курсу спеціальності 7.110206 “Клінічна фармація”
  • Для 1 курсу 4.5 з мед
  • Для 2 курсу 4,5 з мед
  • Для 2 курсу 5,5 з
  • Для 3 курсу 5,5 з

  Підготовка до модульного контролю з «Основ клінічної медицини»