Основи клінічної медицини

Основи клінічної медицини

Силабус навчальної дисципліни

Тематичні календарні плани лекцій та практичних занять на осінній семестр 2021-2022 навчального року

для судентів 3 курсу ОП “Клінічна фармація”

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи клінічної медицини»

Критерії оцінювання успішності студентів на практичному занятті

Критерії оцінювання успішності студентів на Підсумковому модульному контролі

Підготовка до модульного контролю з «Основ клінічної медицини» 

Посилання на Навчально-методичні матеріали для опанування дисципліни

2020-2021 навчальний рік

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ в період карантину

Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ В НЕФРОЛОГІЇ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ І ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ. ОСНОВНІ СИНДРОМИ І СИМПТОМИ В НЕФРОЛОГІЇ. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНА КАРТИНА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ СЕЧО-ВИВІДНОЇЇ СИСТЕМИ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ» з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація»

Матеріали для самостійної підготовки до практичного заняття “ОКМ в нефрології”

Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ В ГЕПАТОЛОГІЇ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ І ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ. ОСНОВНІ СИНДРОМИ І СИМПТОМИ В ГЕПАТОЛОГІЇ. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНА КАРТИНА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ» з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація»

Матеріали для самостійної підготовки до практичного заняття “ОКМ в гепатології”

Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКТ. ОСНОВНІ СИНДРОМИ І СИМПТОМИ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНА КАРТИНА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ШКТ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ» з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація» 

Матеріали для самостійної підготовки до практичного заняття “ОКМ в гастроентерології”

Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «Основи клінічної медицини в ревматології. Етіологія, патогенез та клінічний перебіг основних запальних та дистрофічно-дегенеративних захворювань суглобів. Основні напрямки терапії » з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація» 

Індивідуальні завдання за темою практичного заняття «Основи клінічної медицини в пульмонології. Методи обстеження пульмонологічного хворого. Симптоми та синдроми при захворюваннях бронхів та легенів. Етіопатогенез, клінічна картина основних захворювань бронхолегеневої системи: гострий та хронічний бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, ХОЗЛ. Основні напрямки терапії» з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація» освітньо-професійної програми «Клінічна фармація»