Біоетика та біобезпека

Біоетика та біобезпека

Робоча програма навчальної дисципліни «Біоетика та біобезпека»

 

Тематичні календарні плани лекцій та семінарських занять  на осінній семестр 2021-2022 навчального року

 

Підготовка до модульного контролю з «Біоетики та біобезпеки»

 

Посилання на Навчально-методичні матеріали для опанування дисципліни