Клінічна фармація

Клінічна фармація

Посилання на Навчально-методичні матеріали для опанування дисципліни

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Клінічна фармація»

Підготовка до модульного контролю з «Клінічної фармації»