Фармацевтична опіка

Фармацевтична опіка

Посилання на Навчально-методичні матеріали для опанування дисципліни

 

 Робоча програма навчальної дисципліни «Фармацевтична опіка»

Підготовка до модульного контролю з «Фармацевтичної опіки»