Освітній процес в умовах карантину

ПРО РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

В період карантину необхідно виконувати завдання для самостійної роботи за темою вашого заняття.

На сторiнцi кафедри на сайтi дистанцiйних технологiй навчання НФаУ (https://www.pharmel.kharkiv.edu ) в роздiлi “Матерiали для самостiйної роботи” розмiщені всі iндивiдуальні завдання для здобувачiв вищоi освіти з вiдповiдноi навчальноi дисциплiни.

посилання
http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=11

та

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=250

На сайті кафедри у вкладці навчальний процес у відповідної дисципліни Ви також можете знайти завдання для самостійної роботи на період карантину

Виконання всіх завдань являється обов’язковим!

 

Розклад лекцій та практичних занять студентів на кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації в умовах карантину Ідентифікатори конференцій у ZOOM

 

відпрацювання 28.06-04.07

“Дорожня карта” роботи з матиріалами навчальних дисциплін кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, що розміщені на платформі Moodle