Национальный фармацевтический университет
UA RU UK

Кафедра клинической фармакологии
и клинической фармации

  1. Ратушная Ксения Леонтьевна

     

  1. Ассистент кафедры клинической фармакологии и клинической фармации
  2. У 2011 г. закончила Национальный фармацевтический университет по специальности «Фармация», с 2013 г. – старшиий лаборант кафедры клинической фармакологии и клинической фармации; с 2015 г. – ассистент кафедры клинической фармакологии и клинической фармации. У 2015 р. закончила аспирантуру НФаУ, тема диссертационной работы «Научно-методические подходы к управлению данными при клинических исследованиях лекарственных средств».
  3. Управление данными при клинических исследованиях лекарственных средств
  4. - Використання імітаційного моделювання для кількісного оцінювання ризиків, пов’язаних із реєстрацією даних у клінічному випробуванні / К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна, В. Є. Доброва, О. О. Андрєєва // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 4.– С. 23–31.

        - Ратушна К. Л. Розробка методики оцінювання та контролю системи управління даними у клінічних випробуваннях за допомогою ключових показників        ризиків / К. Л. Ратушна // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 17–24.

       - Методичні підходи до створення стандартних операційних процедур у місці проведення клінічного випробування : метод. рек. / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна та ін. – К. : ДП «Державний експертний центр України», 2014.– 20 с.